5
Anana me Xapirkwỳj
Carati 6.7
Mã hũmre nõ ita japrỳ te Anana, ne hĩxi japrỳte Xapirkwỳj, te hanea ne pur to ihpore na me hàhpan. Ne aracri cute me ihpore jĩkjê juwahi, ne Jeju mãmemprar catêjê mã me hĩkjê pitjõr. Ne cute mehcunea jõr na me amji jarẽn. Pê ihtỳj Xapirkwỳj mãimpjên te me cumã ihpore jĩkjê pit jõr na hahkre pej.
Mã Petrô te Anana cukij to:
— Pỳhàpà, ampo na mã ate cama me pahcurê xwỳn jamãr, mãcute amã amji kam hapac xà ita to hahkre? Ne ampo na mã ate Pahpãm Carõ Pejti mã ahêj? Ampo na mã aracri atepur jõ pore jĩkjê juwahi? He ate pur to ihpore na gàhpan xwỳjrea na, pur atekjêa ri, ne hanea ne, pom ate ihpore me pur to gàhpan ita atekjêa ri. Ca rỳ mã hĩkjê pit jarẽ, quê ha ahna amã ihkênre nare. Ne ampo na mã ate ita to hajỹr? He nee ate jũm mã ahêj nare, Pahpãm mã ca ate ahêj — hajỹr.
Mã Anana te ita par pê ihpỳm ne ihtyc pyrentu. Mãcute me ita jahkre pej catêjê atajê cunea mã ampeaj kam ita cupa. Mã mentuwjê kwỳ te mehtyc cupu, ne ma põmã me to kwỳ, ne cute me harêt.
Mã ahna ahtũmryre mã curi ihkôt hĩxi cator, ne nee cormã cuteampo te impjên to jũ mãn xà ata na hahkre pej nare. Mã Petrô te ihcukij ne cumã:
— Hã, imã awjarẽ, xà ampeaj kam mã ihpore ita na pitmã ate apjên me pur to gàhpan? — hajỹr. Mã cumã:
— Ỹhỹ — hane.
Mã Petrô cumã:
— Ampo na mã ate apjên me amji caxuw Pahpãm CarõPejti inxỳj? Xà ate mehcajpẽr prãmte mã ca ate me to hajỹr? Pom mentuwjê te me apjên jarêt ne ramãhacpỹ ne ame ipa ita, quê ha hanea ne ihkôt me ato kwỳ ne me garêt — hane.
10 Me ajkaam mã Petrô cuna mãihpỳm ne ihtyc. Mã mentuwjê cator, ne cute me hõmpun, nema me to kwỳ ne cute impjên cahêa na me harêt. 11 Mã Jeju na mehkwỳ cunea te me ita par, ne me cumãhũpaa to hũpa.
Pê me hàpên xà pihho catia to
Me Hàpên Xà 19.11-12
12 Ỹhỹ, Jeju jarkwa to memprar catêjê te Pahpãm carôt kôt me hàpên xà pihho catia ton. Ne cute me hàhtôa jipôc ri me hàpên xà impejjàhtôa ne me ton. Mã mehkwỳ cuneate me cuprõn, Xarômãw jõ amkrã kam. 13 Mã me hàhtôa ne me cupê Jeju na mehkwỳ nare atajê mã ampeaj kam mehũpa, na ri nee Jeju na mehkwỳ mã jũm xàr nare. Ne mehcunea amji mã me Jeju na mehkwỳ cupa to hũpa to me ipa. 14 Quê ha jũm te amji kam hapac xà to ipintuw prãmna, quê ha ihtỳj jũm me hỹrmã axà. Ne por me hũmre me, pyjê jàhtôa ne ampeaj kam me Pahpãm kampa atajê ri, Pahpãm wỳr me ipipkjêr xà, na ri ma Jeju na mehkwỳ me ipicamẽn to me mõ. 15 Ne por Jeju jarkwa na memprar catêjê atajê, Pahpãm carôat kôt me hàpên xàpihho catia ton to me ipa. Cwỳrjapê quê ha me hà japỳ, ne krĩ cape na me cunõ, quême hikwa, quê Petrô apu mõ ne mencwỳrpê mõ, quê hacarõ pykrã me hà atajê pro, quê ha mempejpyrentu, ne amehcuhhê. 16 Mã me hàhtôa ne Krĩpinkrên wỳr me hàcatêjê me, me kam me pahcurê xwỳn carõ kên catêjê atajê to me mõ, mã cute mehcunea caprãr.
Pê ame Jeju na mehkwỳ curê
Ruc 21.12-15; Jowãw 15.26-27; Me Hàpên Xà 4.1-22
17 Mã cute Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi me, Xato xwỳ kôt me ipa catêjê kwỳ me, ma ame Jeju jarkwa na memprar catêjê jũ na me amji to prãm ne ma ame curê. Ne mehkwỳa kwỳ cunea mã Jeju jarkwa na memprar catêjê kĩn, cwỳrjapê ri me curê xwỳn itajê kwỳ ame hũ na mehkĩn ne ame curê. Na ri cute ame to kêanrexà na me ajpẽn par. 18 Ne cute mehkujahêc, mã mehwỳr me pra, ne cute me Jeju jarkwa na memprar catêjê pijakrut pê Petrô me Jowãw atajê pro, ne me haxàr. 19 Mã caxwa ata kam, côjkwa pĩn, Pahpãm mã memprar catêjê nõ cator, me hacjên xà kam, ne cuteme cumã harkwa jihê mẽn, ne põ mã ajwar mecator, ne me cumã:
20 — Hã, cute Pahpãm to me amji kam hapac xàjũrkwa wỳr me tẽ, ne me cumã Jeju te amji kam hapac xà intuw pejti ita na harẽn pa — hane.
21 Mã me hũpar pyrentu, ne apẽmã, iràràtia na, ma Pahpãm to me amji kam hapac xàjũrkwa mã me hàr, ne cute me cumã hũjarẽn kam mehtẽm. Mã Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi te me ajpẽn par prãmte me cuprõn, ne prohti kam mehõ pahhi kwỳ na me hàhwỳr, cute me cuprõn xà ri. Necute me cuprõn jirô pê mã mame hacjên xà wỳr, cute me Petrôme Jowãw japrôr na me harkwa kujahêc. 22 Mã me hacjên xà jamãr catêjê curi me cator, ne neecute me hõmpun nare. Ne ma cuteme amji jaxàr, cute me cuprõn xà wỳr, ne me cator ne cute me cumã meharẽn to:
23 — Ỹhỹ, wa ma me hacjên xà ri me mõ, mã me hacjên xàjihê pejti xa, wa ite me hõmpun, mã me hũjamãr catêjê harkwa mãamehcuhhê, ne me awjamã. Wa ite me hihê mẽn, ne nee ite caxwãm pê, kam me jũm pupun nare — hajỹr.
24 Mã Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi kwỳ me, me hõ pahhi me, me hũjamãr catêjêjõ pahhi atajê me, me hũpar, ne mehkrã pictor tu, ne mecupê me hahkre kêatre. 25 Me ajkaam mã jũm ata cator ne me cumã:
— Me ikampa, por ca ate me hũmre jacjên atajêa rima ramã me hàhtôa mã Pahpãm jarẽ, Pahpãm to meamji kam hapac xà jũrkwa kam — hane.
26 Mã me hamãr catêjê jõ pahhi me, mehkwỳ ma mepra ne hỹrmã me cator, ne cute mehaprôr. Ne me cumã ampeaj ne me to mõ. Ne nee ame to kênnare, me hàhtôti te kẽn to me hamãr catêjê kwỳ jipej cupate. 27 Ne cuprõn xà wỳr me to cator, ne cute me hãm, cuteme ajpẽn par catêjê cuna mã. Mã me hõ pahhi mecumã:
28 — Pỳhàpà, wa ite Jeju japrỳ jarẽn tête meamãn, nõ na mã ca ramã ame harẽn to me apa! He ramãKrĩpinkrên cuneakôt ate me harẽn cràn! Ne cormã hipy ate Jeju curan na, amji mã me icuhtom tu — hane.
29 Mã Petrô me, Jeju jarkwa na cumã memprar catêjê atajê kwỳ me, me hõ pahhi catêjê kwỳ mã:
— Cu pahtỳj me Pahpãm kampa, ne me hũmre cu nee memparnare. 30 Ne Pahpãm pê me panquêtjê Pãm Cati, ne cutea ri hacpỹa mãJeju to ihtĩr, na wa ame amã harẽ. Ca me ate pĩ na me Jeju xôr, ne mehcuran, mã Pahpãm te hacpỹa mã to ihtĩr. 31 Ne cute me pajõ Pahhiti catia na hãm, mã cupê me pahkên to pôj catê. Ne cute amji jĩkjê rũm Jeju jỹr, awpôc rũm. Ampo na ri Pahpãm te to hajỹr? Ma ame pahkên na ihcaca na ri pahte mepahkên mã hikran, mã cute me pahkên to tojnõ to prãm to ri cute tohajỹr. 32 Ne wa ite me hacpỹa mã me Jeju tĩr na me hõmpun. Ne ite Jeju tĩr na me hahkre peaj na wa mehcunea mã ame harẽn to me ipa. Mã hanea ne Pahpãm Carõ Pejti ame cumãharẽ. Mã hõtpê Pahpãm, cute memparcatêjê mã Carõ Pejti gõ — hajỹr. Hõ, itana ri Petrô te me cumã harẽn.
Me hõ pahhi catêjê ame kam mencryc
33 Mã Juta catêjê jõ pahhi catêjê te me ita par, ne ame kam mencryac to amencryc. Ne me cumã Jeju jarkwa na memprar catêjê ihcuran prãm pit. 34 Mã hũmre nõ japrỳ te Camar ita me cumãihcakôc prãmte hãm ne xa. Ne cupêParixêw catêjê nõa, ne cupê Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to me cumã hahkrecatê. Ne mehcunea mã ihkĩn, ne me cumã hũpa. Mã macute Jeju jarkwa na memprar catêjê tome hamãr catêjê kujahêc, quêpõ mã me to cato, ne põ pê me to hikaj. Mã ma põ mã me to cator. MãCamar te pahhi catêjê mã ihcakôc kam ihtẽm, ne me cumã:
35 — Me ikwỳ pê Ixaher catêjê, me hũmre itajê to impeajne, nee ca ame to kên nare. 36 Xà ca nee me Tewta xwỳ ata to amji japackre nare? Pê teeapu amji to cati prãm to mõ. Ne ihkôt me ipa catêjê to cwatxẽnta ne amjimã me to cuprõ, ne ame to ipa. Pê jũm Tewta ata cura, pê peaihkôt me ipa catêjê cunea ame ajcrà. Pê meipijapu xà hamre. 37 Jirô pê mã pê Hĩpôjajo jõpjê pĩn Juta ata cato, pahhi mã me hakrã cahyt xà jõputwrỳa kam. Ne hanea ne cute pahhi jũhhyr prãmte amji mã me hàhtôa ne me tocuprõ. Pê hanea ne me Juta ata cura, pê ihkôt me ipacatêjê ma ame ajcrà. 38 Na cu Jeju kôt me ipa catêjê to ame tojnõ, ne nee jũ mã ame hũmre itajê ton nare, ne me cumã hikra, quê ha me pra. Quê ha me hàpên xà ita pê me hũmre itajêa jàpên xà na, ca ha me totojnõ quê ha taa me ipictor to me hanea, pom pê mehkwỳ he. 39 Nãmri quê ha me Pahpãm jàpên xà na, jũ wỳr ca me to cô ne me to hamre. Me to impeaj ne, ca ha ate Pahpãmjàpên xà to amehkên na, ca ha atỳj me Pahpãm cujtê, ne jũ wỳr ca ha me ampo pupu — hajỹr. Ne Camar te pahhi mã ihcakôc to hajỹr, mã cute me kam hapac, ne me ajpẽn mã:
— Cu ha nee mehcuran nare — hajỹr.
Pê pahhi catêjê Jeju mã memprar catêjê cahhy
40 Mã cute me Jeju jarkwa na memprar catêjê na me hàhwỳr, mã me hàr. Mã pahhi catêjê kwỳ te amehcahhyr na me cumã harkwa. Ne hanea ne cuteme cumã harkwa hyr, quê nee hipêr jũ caxuw Jeju to amehcakôc tome ipa nare. Ne ma cute mehkujahêc, mã ma me mõ.
41 Ne me cator, ne ame hakry, ne me ajpẽn mã:
— Cute Jeju cwỳrjapê me pahcahhyr ita na ri impej. Ampo na? He cute me pahcahhyr xàita pê Jeju ihhêj rũm cahhyr xà jõamcro ata pyràac. Ne ihcahhyr cumam mãa ri ita kam ame pahcahhy, ne ahnaa ri me pamã impej. Wa Jeju jarkwa na ame cumã awjarẽ, na riame pahcahhy. Ne mõrmõ ihtỳj Jeju me papipẽan na amepahcãmjĩ, ne ame pahcahhy. Ne ahna ri me pajakry — hane. 42 Ne amcro cunea kam me cumã Jeju to mehcakôc to me ipa, Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam. Ne hanea ne me hũrkwa kam me Jeju jarẽn to me ipa. Ne ihtỳj hipêr cute mehcunea mã Jejucwỳrjapê Pahpãm te me ahna amji caxàr to hahkreto me ipa kam me to incrà.