4
Pê Petrô me Jowãw prohti cuna mã xa
Ruc 21.12-13
1-4 Ỹhỹ, Petrô me Jowãw cormã Jeju to me cumã ihcakôc, ne me cumã:
— Ỹhỹ, Jeju tyc mã Pahpãm te hacpỹa mã toihtĩr — hane. Mã me hàhtôa ne amehcuhhê ne me kampa atajê te amji mãme to hajỹr pyrentu, ne ihtỳj me Petrô jũjarẽnxà atajê kampa. Na ri me hàhtôa ne Jeju to amji mã mehhimpej, ne ramã mehũmre te mir te xĩc ne mehkwỳ mã me hàr. Mã me hõ pahhi catêjê kwỳ japôj, necute me Petrô me Jowãw cakôc xà na mempar. Ne cute mempar catêjê itajê pê Xato xwỳ kôt me ipa catêjê kwỳ me, cute Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê kwỳ me, me Pahpãm jũrkwa jamãr catêjê jõ pahhi. Ne ame Petrô me Jowãw kam mencryac to mencryc. Na ri cute mehpro, ne me haxàr. Mã ramã me ahna pytre, mã ri curia cute me hacjênxà kam me ahna apẽ. Ampo na? Pahhi catêjê cunea te iràrà na me hacjênatajê cakôc xà kam me hapac prãmte. Ne pê cute amji mã me Jeju to mehhimpej, ne memparatajê pê me hàhtô na me xĩc mir.
Mã apẽ na iràrà na, prohti kam mehkwỳ jakrã jõ pahhi catêjê me, Mojxe xwỳ te me hapackre xà to me cumã hahkre catêjê cunea te Krĩpinkrên kam amji to me cuprõn, cute me Petrô me Jowãw cakôc xà na mempar prãmte. Mã Juta catêjê jõ pahhi me, cute me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê me, me Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi japrỳ te Anati ata me, mehkjêjê me, Cajpa me, Jowãw me, Arexãnre me, prohti kam mehcunea te me cuprõn, cute me Petrô me Jowãw cakôc xà na impar prãmte. Mã pahhi te me ahna harkwa hyr. Mã cute me haprôr neme cuna mã me hãm. Mã pahhi te mehcukij kam ihtẽm, ne mecumã:
— Ỹhỹ, ita caxuw ca ha me imã me amji jarẽ. Jũm jarkwakôt mã ate me hũmre te xwỳ ita caprãr? Jũm te mã meamã me acarôt jõr ne ahna me amẽn, ca ate mecaprãr? — hane.
Mã Pahpãm Carõ Pejti te Petrô mã amji jõr, ne incaca xà mã hàr, ne cute to ihtỳj, cute me cumã ihcakôc xà caxuw. Na ri Petrô te prohti kam me cupê pahhi catêjê mã ihcakôc to hajỹr he, ne me cumã:
Pê Petrô me cupê pahhi catêjê mã Jeju jarẽ
— Ỹhỹ, menxũjê me, me to ahimpej catêjê, mõrmõ ca amji mã me ito: “Cutea ri mehũmre ita to impej ne caprãr” hane, incwỳrjapê mã ca ame icukij xà ita to me icukij? Ne ajte me imã: “Jũm carôt to mã ate me cute xwỳ ita caprãr?” hane. 10 Mẽr hõhõ, me ikam gapac to mempeaj ne. Ne wa ite, me cupê Juta catêjê mea mã, ate me hũmre ita jahkre pej prãmte, wa meamã harẽn to, Jejua te ri caprãr. Por pê Pahpãm Jeju toawjahkre, pê cato ne Naxare jõ krĩ kam apu ipa ata te ri caprãr. Ne taa mã ca atepĩ kam mehcuran. Ne taa mã ri Pahpãm te hacpỹa mã to ihtĩr, ne cutea ri hũmre te xwỳ ata caprãr. Ne harkwa kôt wa icakôc, cwỳrjapê ri cute caprãr.
11 — Pê Pahpãm jõ kàhhôc ramã harẽn to hane he:
 
“Ihhêj rũm me apê, por ikre pyxwỳr catêjê kêanreatajê pyràac.
Ne me apê hahkre kêatre.
Na ca ame ikre mã hãm xà impejti ata caca, ne ate me mẽn.
Mã me akwỳ pê jũmjê itajê te me ikre mã hãm xà impejti ita pỳn,
ne me cumã hãm, mã impeaj to impej, ne ihkwỳ jirôa pê impej ne ihtỳj” hane.
 
— Ne Jeju pê ikre mã hãm xà impejti ata pyràac. Ca ma ame curê ne ate me mẽn. 12 Ne Jeju ita ri pyxit peaj, ne me pahkên pê me pahpytà. Ne jũm mã ri pjê ita kam me pahkên pê me pahpytàrjahkre pej? Hamreare, jũm mã hahkre pej nare. Na ri Pahpãm te caxuw Jeju pyxitpeaj ne hãm. Na ri pyxit peaj ne cumã mepahkên pê me pahpytàr jahkre pej — hane. Ita to ri Petrô te ihcakôc, ne me cumã harẽn.
Pê me cupê pahhi catêjê Petrô me Jowãw mã me amji cawpa
13 Mã cute me Petrô par, ne me hõmpun, mã me ipijakrut ne me xa, mã me ajpẽn mã:
— Pỳhàpà, xà ajte nee me cumã me pahcupa nare, na mãame pamã mehcakôc xà ita to hajỹr to ajwar ame mõ? Pom me pahcati pit ita! Ne me pamã hahkre pej pit ita! Ne cormã me pahkĩnte mencrire ita cakrô, mã ajte nee amji mã me pahcupa nare. Ampo na? HõtpêJeju me ajwar amcro atajê nõ na apu ipa na ri, nee cumã mepahcupa nare — hane. 14 Ne hanea ne hũmre te xwỳ caprãr ata, hanea ne mehcunea cunamã Petrô me Jowãw cahê na impeaj xa. Na pê me cupê pahhi catêjê neePetrô me Jowãw na mehcakôc kên nare. 15 Ne ma cama cute me Petrô me Jowãw cator, põ mã, cute me cuprõn xà pê. Ne me ajpẽn mã:
16 — Pỳhàpà, jũ mã cu ha me ipijakrut itajê to me? Nãmri ramã mehcunea te Krĩpinkrên kam harkwa to cute me hũmre te xwỳ caprãr name hahkre pejtu ita kam. Jũ wỳr cu ita to me amxu, ne jũ wỳr cu mentête mehcakôc xà ita capa. 17 Hamre, cu ha cama me cumã amji cawpa, quê nee hipêr amji mã me Jeju jarẽn nare. Mãr quê nee krĩ kôt harẽn ipicràn nare — hane.
18 Ne ma cute me Petrô me Jowãw to me hàr, ne amji jipôc ri, amji kuc ri me hãm. Ne me cumã:
— Hã, ca ha nee hipêr me cumãJeju jarẽn nare, ne ca ha ma me tẽ — hane. 19 Mã Petrô me Jowãw, me hõ pahhi catêjê mã:
— Pỳhàpà, xà ajkĩ me acakôc xà ita pej? Wa hapijamã me garkwa kôt amji to, ne nee Pahpãm jarkwakôt amji ton ne ihkôt me ipa nare? Quê ha pijamã Pahpãm mã ita na impej? Hãpà, quê ha cupê ita na ihkaj na. 20 Pê wa Jeju me ajco ame ipa, ne ihkôt me ampo jàhtôa kampa, ne ito jĩa to me ampo jàhtôa ne me hõmpu. Ita kam jũ wỳrwa me ita jicu, ne me to tojnõ, ne me to icakôcjicu nare — hane.
21 Mã me hàhtôa atajê ame Pahpãm to ajpẽn mã me amnã, ne ajpẽn mã:
— Ampeaj kam Pahpãm cati ne carôt tỳj, cute ihtỳj hũmre te xwỳ ita caprãr — hane. Cwỳrjapê ri me cupê pahhi catêjê, me hàhtôti atajê cupate, cute me Petrô me Jowãw mã me amji cawpa, ne ihtỳj jũ na me ton to prãm, ne ma cute mehkujahêc. 22 Ỹhỹ, pê me hũmre te xwỳ caprã ata pê ramã ahnacaku cwarẽnta. Pê mehcunea Petrô me Jowãw tePahpãm carôt kôt, cute me hũmre te xwỳ ata caprãr na me hahkre pej.
Pê Jeju kôt me ipa catêjê Jeju mã mehcakôc
23 Ne cute me Petrô me Jowãw mã hikran, mã ma me tẽ, hacpỹ mã mehkwỳ wỳr. Ne cute mehkwỳ cuneamã, pahhi me prohti kam, cute me ahnaihcakôc xà kên to, cute me ahna mehcakôc xà atajê cunea na, me amji jarẽn. 24 Mã cute me Petrô me Jowãw par. Ne mehcunea te mecuprõn, ne Pahpãm mã amehcakôc ne me cumã:
— Hàpà, me ijõ Pahhiti. Ỹhỹ, apê me icunea ton catê. Pê ca côjkwa to, ne pjê to, ne cô to, ne kam ampo tĩar na amji to ajpa atajê cunea to. 25 Ỹhỹ, pê rỳ pêa mã me iquêtti pêamã hàpên catê pê Tawi xwỳ ihhôc, ne Acarõ Pejtijarkwa kôt ihhôc to hane he:
 
“Ampo na mã amji caprỳ to krĩxàre kôt ame côjkwa kam Pahhiti pê Pahpãm kam mencryc ne ame hapu prãmte ame cuprõ?
Ne jũ wỳr quê ame amji mã hamã. 26 Ne ampo na mã me cupê Ixaher catêjê nare atajê jõ pahhi kwỳ, hãn ne Pahhiti te me cumã hõ pahhi pyxwỳr ata me cuna mã me cuprõ, ne ahna ame ajpẽn pa?” hane.
 
— Ita na pê Tawi xwỳ, Acarõ Pejti jarkwa kôt ihhôc.
27 — Ne cute ame Jeju na me ajpẽn par ne kam amencryc prãmte ri, krĩ ita kam me cuprõ. Ne ita na ri pahhi Heroti me, pahhi Ponti Pirat me, mehcahkrit pê Juta catêjê nare atajê me, me cupê Juta catêjê me, mehcunea te me cuprõn, krĩ ita kam. Ne mãr pê ca me imãAcãmter pejti capi ne to awjahkre, ne hãm ata kam hanea ne apu mencryc. 28 Pom pê ca ramã rỳ pêa mã to amji kampa ata na ri mehkêan kam, cute me cuprõn. 29 Mẽr he, me hõmpu he! Cormã me pahkam mencryc. Ne cormã imã me amji cawpa. Ne ita caxuw, ca ha hipêr me ipê me amã me ijàpên catêjê mãacarôt gõ, wa me cumã garkwa to icakôc, ne me icakôc kam pra, ne kypê me cumã me icakôc nare. 30 Ne ca ha me cumã acarôt pẽ, wa akra Jeju jarkwa kôt me hà catêjê caprã. Ne akra jarkwa kôt me icakôcto me ipa, ne ampo to mempej, ne me to ijàpên xà impejtiton to me ipa, quê me hõmpu, ne me acarôt jahkre pej — hane.
31 Ita na ri Jeju na mehkwỳ Pahpãm mã me amjicajrẽn. Ne cute Pahpãm mã mehcakôc jicu, meajkaam cute me cuprõn xà jàpêt. Mã Pahpãm CarõPejti te mehcunea mã amji jõr ne me to hipu tu. Na pê nee me cumã me hũpa nare, ne mehtỳj pit. Mã nee mehcakôc xà na me hàhtàt nare.
Pê ampo cunea to ame amji tekjê pit
Me Hàpên Xà 2.42-47
32-33 Ne Jeju jarkwa na memprar catêjê hõtpê mehcunea mãPahpãm Carõ Pejti carôt tỳjti jarkwa kôt hacpỹamã Jeju tĩr na me harẽ. Mã Pahpãmhõtpê me to kênre nare. Ne me hàhtôa cakrô, cute amji kam me hapac xà itajê pit, ne pyxit peaj, ne cute me amji kam hapac xà pipẽn pit. Mã nee ame amji pê hõxỳnare. 34-35 Ne pê hõtpê me cumã ampo to ajcrà. Ne pê ajco me cupê ihporehamre, pê ajco mehkwỳ mã, ikre me purme ampo atajê to ajco ihpore na me ahpa, ne mehpore incwa, ne Jeju jarkwa na memprar catêjê mã me cugõ. Pê me cupê hamreare atajê mã me to ajcrà. Na pê Jeju na mehkwỳ kam jũm pê ampo hamreare nare.
36-37 Ỹhỹ, mehcote na hũmre apu mõ ata japrỳ teJoje. Ne cupê Rewi xwỳ tàmxwỳ tàmxwỳ nõ. Ne cupêXipre jõ pjê catêjê nõ, ne kaam ihpỳm. Mã cute me cumã haprỳ krut jõr, ne me cumã “Parnap Jũcanãr”. Ampo na? Hõtpê apu mehkôt ipa ne apu mehkwỳ mã hũcanãr ton to ipa, na pê haprỳhane. Mã cute hanea ne pur to ihpore nahàhpan, ne ma Jeju jarkwa na memprar catêjê mã hõr, cute mecupê hamreare atajê mã apu to ipicràn xà caxuw.