3
Hũmre te xwỳ ita caprãr xà
Jowãw 14.12-14; Me Hàpên Xà 14.8-10
Ỹhỹ, pê amcro ata na, pyt pejti kam, Petrô meJowãw ma Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr memõ. Ne amcro ata na, pê pyt pejti kam Pahpãm mã mehcakôc prãmte, ajco me curi cuprõn to me ipa. Pê amcro cunea kam hũmre nõ ihkjê te xwỳana ihpỳm ata, harkwa japrỳ te Impejti ata jarkwa mã ajcoihkrĩ, cute mencjêj mã cute me ahna hàhwỳr prãmte. Ne cute Petrô me Jowãw xàr na me hõmpun, ne me ahna hàhwỳr. Mã cute me hõmpun, mã Petrô cumã:
— Me ipupu — hane.
Mã hũmre ata te me hõmpun, ne cute me cumã ampo jõr, mã cute ipyr prãmte, ahna me hikaj.
Mã Petrô cumã:
— Ipê ihpore hamreare, ne wa ha itỳj amã ampo gõ. Ne ite amã ampo jõr xà ita pê Jeju mã ri quêt carôt cati, incwỳrjapê quê ha ihtỳj ato impej. Pê Pahpãm Jeju to awjahkre, pê Naxare jõ krĩ pĩn cato ata jarkwa na wa ha amã: “To xa ne mõ” — hane.
Ne Petrô te awpôc rũm hũ na ipyr, ne ihtehcajpar. Mã hamre, ihpar kõn pej pyrentu, mã ihtỳjintoj ne hãm, ne apu mõr pyrentu. Jirô pê mã ri ma mehkôt Pahpãm to me amji kam mehapac xà jũrkwa mã hàr, ne apu intoj to mõ, ne apu Pahpãm to hàmnãn to mõ. Mã me hàhtôa ne cute me harkwa mã hũmre te ihkrĩne hàhwỳr catê ata pupun, mã ikre kam apuintoj to mõ, ne apu Pahpãm pej na harẽn to mõ. 10 Me kam mare mã impej, cwỳrjapê ri cute me hõmpun xà ata te ame to hàpêt, neamji mã me to ipikrar. Ne me amji mã:
— Rỳ jũ caxuw me pahnõ te ampo te hajỹr nõ pupun nare — hane.
Ikre kam Petrô jũjarẽn xà
Me Hàpên Xà 2.14-36; Ruc 24.46-47
11 Mã hũmre te xwỳre ita ramã caprãr ne impej, ne ma cute Petrô me Jowãw pynãr, mã hamre, mehcunea te ita to amji mã me ipikrar neamehprõt. Ne ma Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa jarkwa mã, Xarômãw jõ amkrã ata wỳr mehprõt. 12 Mã Petrô te amji wỳr mehprõt na me hõmpun, ne mecumã:
— Pỳhàpà, me ikwỳ pê Ixaher catêjê, ampo na mã came iwỳr ame aprõt to hane? Ne ampo na mã ca amji mã ameapikrar to ame hane, ne kypê me ipupun nare? Côt ca atỳj meitea, me icarôat kôt me hũmre ita caprãr na ame icãmjĩ? Xà mõrmõ me ipej cwỳrjapê wa ite me hũmre ita caprãr? Hãpà, nee mã me icarôt to ite me hũmre ita caprãr nare. 13 Jeju pê Pahpãm kra impeaj ata te ri caprãr. Ne cupê me panquêtjê Aprãw xwỳ me, Ixac xwỳ me, Jaco xwỳ Pãm Cati, ne cutea ri ihkra Jeju to cati, na riimpeaj to impej. Ne ca ate ahnaa amji pê mehcaca, ne megõ pahhi pê Pirat mã me hõr, cute ihcuran xà caxuw. Mãtee apu cumã hikranprãm. Ca ma ihkĩnte ame cumã hikran caca. 14 Ne ate me jũm kêanre pê mehcuran catê ata me Jeju pejti ata to megàhpan, ne ate mehcuran catê ata mã hikran na Pirat name gàhwỳr. Mã cute me amã cumã hikran. 15 Ca ate me Jeju pê me pamã pahteamji kam me pajapac xà jõr catê ata curan. Mã Pahpãm te hacpỹa mã to ihtĩr, wa ite ihtĩar na me hõmpun. 16 Jeju te ri hũmre ita caprãr. Wa me ajwar ite, cute caprãr na me hahkre pej. Na ri ita caxuw me akammare mã, me acunaa mã hũmre ita pej.
17 — Me ikjêjê, he imã, ate me gõ pahhi meJeju curan na, me gahkre pej. Ne me apêcupê Pahpãm kra na hahkre kêatre, na ca ate me to hajỹr. 18 Pê rỳ pêa mã ramã Pahpãm jarkwa na ihhôccatêjê Jeju tyc xà na mehhôc. Ne cute me ahna ihhôc xà ata kôt ri ihkên mã hàr. Ne pê ihkàj xà incrire nare ata na, pê rỳpêa mã ahna mehhôc, na ca ate ahnaa me to hajỹr. 19 Na ca ha me akên itajê mã me hikra, ne ate amji kam me gapac xà to me antuw, ne Pahpãm wỳr me apkjê, ne Pahpãm jĩkjê rũm meahtwỳ, quê ha ate me to kên atajê to tojnõ ne hicu, ne me ana amji capa. 20 Ca ha ame gakry, ne atỳj meapej pêa mã me amji to me ajpa. Ne quê ha Pahpãm amcro nõ na hipêr me pahwỳr Jeju kujate. 21 Quê ha nee cormã ne amji jaxàr pyrentu nare, ne quêt côjkwa kam ahtwỳ. Quê ha jũ caxuw Pahpãm ampo cunea to impej, ne to ipintuw jõ amcro kam ahtwỳ, quê ha cormã amji jaxà. Ne rỳ pêa mã pê Pahpãm jarkwa na mehhôc catêjê impejti atajê, ramã ita to mehcakôc, ne ahna mehhôc. 22 Pê ramã me panquêtti pê Mojxe xwỳ ita to ihcakôc, ne me cumã:
 
“Ỹhỹ, quê ha amcro nõ na me pajõ Pahhiti pê Pahpãm me pamã me pahnõa kujate to hanea, pom pê mam ikujate he.
Quê ha pahnõ pyxit ata me pamã Pahpãm jarkwa toihcakôc, ne harẽn to apu mõ, caha mempar to impeaj ne.
23 Nãmri ca ha ate nee me jũm ata par, ne harkwa kôt me apa nare na, quê ha Pahpãm ihtỳj ahna me apupu, ne mehkwỳ intête me anõjũpar nare ata cator pyrentu, quê ha acto” hane.
24 Ita to pê Mojxe me panquêtjê mã ihcakôc.
— Ỹhỹ, he nee pê Mojxe pyxit peaj ne ihcakôc to hajỹr nare. Pê Pahpãm jarkwa na mehhôc catêjê cunea mehcakôc to hajỹr pit. Ne mam haprỳ to Xamer xwỳ kôt mehapôj itajê, pê hanea ne ajco mehcakôc xà ita to mehcakôc to meipa. Pom cu amcro ita kam me harkwa to hàpên xà pupu, itajêa to pê mehcakôc, ne ahna mehhôc. 25 Pê Pahpãm ramã Jeju to awjahkre na pêharkwa na mehhôc catêjê, harkwa kôt me pamã Jeju toawjahkre. Ỹhỹ, pê rỳpêa mã Pahpãm me panquêtti Aprãw xwỳ mã ihcakôc ne cumã:
 
“Ỹhỹ, quê ha amcro nõ na me atàmxwỳ tàmxwỳ meikampa, wa ha mehkôt pjê cunea kam me to impejti ne” hane.
 
26 Ne pê Jeju hõtpêPahpãm kampa, pê cute to hũjahkre xà ata na capi, ne ma me amã ihkujate, cute me ato impej, ca me acunea te me akên mã hikran, nePahpãm wỳr ate me amji xàr prãmte — hane. Ata to riPetrô te mehkwỳ mã hũjarẽn.