2
Pahpãm Carõ Pej cator xà
Me Hàpên Xà 4.31; 8.15; 10.44; 19.6
Ramã me Hõ Kẽhkẽn xà jõ amji kĩn jõ amcroa kam hàhhuc, mã Jeju na mehkwỳ te me cuprõn xà atakam me cuprõn. Mã ihprõt pê côjkwa pĩn, krã, ampo jàhkrihkrit pê kôcti jàhkrihkrit pyràacti ata cator. Ne hàhkrihkrit ata te ikre kam me jỹ atajê cunea mã amji jõr. Mã cute me ihpôc pê cuhy pôc te cajõhjõtre pyràcre atapupun. Mã apu ihcahkũm ne cute ahpỹanre na mehtàt par. Mã Pahpãm Carõ Pejti carôt te mehcunea to hipu. Ne cute ahpỹanre na me cumã mehcakôc xà jõr par. Na ricute mehcakôc xà cunea to mehcakôckam me to ihtẽm.
Mã curi Krĩpinkrên kam Juta catêjê jàhtôa neme hàhhuc atajê, hõtpê Pahpãm to me amji kampa. Ne pê pjê cunea rũm hũwry catiarũm ajco me hapôj, amji kĩn ata wỳr. Ne cute me ampo jàhkrihkritti ata par, ne hỹrmã me cuprõn. Nemehcunea te amji mã me ipikrar. Ampo na? He pê ihtỳjmehcunea me amji cakôac kampa, na pê me cupê hahkre kêatre. Mã me hàhtôti itajêcunea te amji mã me ipikrar, ne mehkrãpictor tu, ne ajpẽn mã me harẽn to:
— Pom me hũmreitajê pê Hĩpôjajo jõ pjê catêjê na ri amehcakôc. Jũ mã mã cute me, ne me pahcakôac to amehcakôc? Pom cu Partij jõ pjê catêjê me, Metij jõ pjêcatêjê pĩn me pahcator, ne me pahkwỳErãw jõ pjê pĩn me pahcator, ne pom cu Côpihpo jõpjê ata pĩn me pahcator, ne Juta jõ pjê pĩn me pahcator ita, ne Cawrôpejti jõ pjê pĩn me pahcator, ne me pahkwỳ Axij jõ pjê pĩn me pahcator ita? Pom cu ita pĩn me pahcator ita, ne hanea ne Ponto jõ pjê pĩn me pahcator. 10 Ne hanea ne Amcràti jõ pjê pĩn mepahcator, ne Panpir jõ pjê pĩn mepahcator ita, ne hanea ne Ejit jõ pjê pĩn me pahcator. Ne Pjêhpôc jõ pjê pê, por Xiren jõ krĩ cahi na xa ata pĩn me pahcator, ne hanea ne me pahkwỳ pyxitre Roman jõ krĩ pĩn ame pajapôj. 11 Ne hanea ne Kẽnpojre jõ pjê pĩn me cator, ne hanea ne Põcaprỳhti jõ pjê pĩnme cator. Ne me pahkwỳ pê Juta catêjê impeaj, mã hanea ne curmã me pahkwỳ itajê te Juta catêjê na me amji ton. Ne me pahcunea, ahpỹanrena me pajarkwa to me pahcakôc cakrô, mã ajte ihtỳj me pajarkwaa na cute me pamã Pahpãm jàpên xàitajê jarẽn na mempar — hane.
12 Mã mehcunea te me ampo ita jahkre pej nare kam amji mã me ipikrar, nenee kam cute ampo to me amji kam hapac nare, ne tee ame ajpẽn cukij, ne me ajpẽn mã:
— Ampo mã ajte? — hajỹr. 13 Jirô pê mã ri mehkwỳ ame hũn ne me cumã:
— Mõrmõ me hũmre itajê amehkõm ne ame ajpã, na ri amehcakôc pihhoti ita to hane — hane.
Petrô jũjarẽn xà
Me Hàpên Xà 3.12-26
14 Mã Petrô pê cute me tôxi atajê kwỳ nõa, ne me cape na xa, ne kỳj cati pêa mã, cute me hàhtôa mã hũjarẽn kam ihtẽm, ne me cumã:
— Me ikwỳ pê Juta catêjê me, pom ca me acunea ita riKrĩpinkrên kam me akrĩ itajê! Me ipar peaj ne! Wa ha me amã awjarẽ! 15 Ampo na? He ca atỳj me hũmre itajê pipãn na amehcãmjĩ. Hãpà, nee me ipipãn nare. Me hõmpu he. Pom cormãpyt jàpir pejti ita? Quê ajte iràràtia na ame ajpã? 16 Pom ca me ipupu, ajteare mã me icakôc xà, ne cupê rỳ pêa mã Pahpãm jarkwa na ihcakôc catê ita japrỳ te Jôwer ata pê ahna ihhôc to hane he:
 
17 “Ỹhỹ, Pahpãm te amji jarẽn to hajỹr he:
‘Me hõmpu he, wa ha ihmat ri, hicu xàa kam, ramã ampo cunea jamrexàa kam wa ha hane he:
Wa ha ma me hỹrmã Icarõ Pejti kujate, quê ha pjê cunea kam mehcunea mã amji gõ, quê ha me cucwa.
Quê ha me akra xũmre me, me akra cahãj me, Icarõ Pejti jarkwa kôt me ijarẽn to me ipa.
Ne wa hamentuwjê mã, me irĩat kam, icaca xà to ajpẽ.
Ne mehwejte hajỹar, wa ha me ipimtir kam me cumã icaca xà tohahkre.
18 Ne wa ha imã me hàpên catêjê atajêmã Icarõ Pejti kujate.
Quê ha me hũmre me, pyjê atajê ijarkwaa kôt ijarkwa to amehcakôc.
19 Wa ha hanea ne kỳj rũm, côjkwa pĩn, pjê kam, rỳ jũ caxuw jũm te ampo pihhoti pupun nare ata toajpẽ, quê ha hane he:
Quê ha me caprô catia ne kam cuhy, ne kam ihkũm cati.
20 Ne quê ha pyt kam awcapàtkô, ne quê ha putwrỳintepti ne, ne cupê me caprô pyràac.
Hõ, ata quê hapjê wỳr ipê me gõ Pahhiti teamji jaxàr xà wỳr ihkên to hane.
Ne amcro ata kam quê haPahhiti carôt catia to ajpẽ, quê ha mehcunea me hõmpu ne me hahkre pej.
21 Ne quê ha cute me iwỳr na, wa ha me kampa, ne mehkên pê mentête amtà, ne me to ikra’ ” hane.
 
Hõhõ, Pahpãm cakôc xà itajê na, pê Jôwer xwỳ ihhôc, hõ kàhhôc kam.
Pê Petrô me cumã Jeju jarẽ
22 — Na ca me ikampa, me ikwỳ pê Ixaher catêjê, pompê Jeju Naxare jõ krĩ kam ipa ata, wa ame amãharẽ. Pahpãm te me pamã Jeju kujahêc, mã Jeju te Hũm Cati carôt kôt ampo pej pihho jàhtôa ne ton. Por rỳ jũ caxuw jũm te ampo pupun nare atajê pê ajco to. Ne ampo na ri hãn ne ampo itajê to? Nee mã ampona hãn ne ampo itajê ton nare. He pahte me Pahpãm te ihkujahêc na me hahkre pej prãmte, pê hãn ne ajcoampo itajê to. 23 Ca ate ahnaa mehcuran. Pê Pahpãm rỳ pêa mãramã ita to amji kampa, ne ahna amji ton. Ne ahnaacute me amã ihkra jõr. Ca ate Roman catêjê mã meJeju jõr, mã cute pĩ na menxôr, ne mehcuran.
24 — Ne jũ wỳr quê ty ne ihtyc tu, cwỳrjapê ri Pahpãm te hacpỹa mã to ihtĩr. 25 Ỹhỹ, pê rỳ pêa mã me panquêtti pê Tawihacpỹ mã Jeju tĩr xà na hõ kàhhôc kam ahna ihhôc. Ne pê Jeju cakôc xà na ihhôc to hane he:
 
“Ỹhỹ Inxũ, apê ijõ Pahhiti, na waijõtpê akôat ipa.
Ne ca amcro cuneakam itehcajpa, na ri imã ampo cupa nare. 26 Ne ampeaj kam ijakry, ne icakôc xà kam ijakry pit.
Na wa ha cormã amcro nõ na ty, ne itỳj gikaj.
Wa ijõtpê ato amji japackre.
Ne jũ wỳr ca ha ijarêt xà ata kam ijicu, ne imã hikra, cwỳrjapê ri ijakry.
Ne jũ wỳr ca ha me carõ kwỳ jipôc ri icarõ to tojnõ, ne cumã hikra. 27-28 Ampo na?
Quê ha ramã ikà cacu xàa kam, ca hahacpỹa mã ito itĩr.
Ne atea ca, catyt kam ipa to imã hahkre.
Cwỳrjapê wa itỳj ijakry, ne ipej pêa mã ipa.
Neijakryti to wa amã icakôc to ipa.
Na ca ha hacpỹa mã itoitĩr.
Ne ma kàj mã, côjkwa wỳr amji wỳr ijaprô.
Wa ha cormã apupu, ne ampeaj kam apyrên ijakry” hane.
 
Hõ, pê pahhiti pêTawi xwỳ jõ kàhhôc kam Pahpãm kra to hũjarẽn to hane.
29 — Ỹhỹ, me ikjêjê, wa me amã me panquêtti xwỳ kôt harẽn to impejti to prãm. Pê me pajõ pahhi pê Tawi xwỳ ty, pê me harêt, ne ihkre cormã me pahcote na ihkrĩ. 30 Ne pê cupê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê, cwỳrjapê pê cumã Pahpãm te jũ caxuw mehkra tàmxwỳ tàmxwỳ nõ to pahhi na awjahkre ata na hahkre pej. Ne cupê mam Tawi pê pahhiata pyràac ne cupê pahhi. 31 Ne pê Tawi ramã Pahpãm te jũ caxuwhacpỹa mã pahhi na to hũjahkre ata to ihtĩr na hahkre pej. Ne nee pê Tawi taa amji to hũjarẽn to hajỹr nare, ne quêt ihtàmxwỳ tàmxwỳ nõna pê Jeju to awjarẽ. Ne pê harẽn to hane he:
 
“Jũ wỳr ca ha mecarõ kwỳ jipôc ri icarõ to tojnõ.
Ampo na?
Quê ha ramã ikà cacu xàa kam ca ha hacpỹa mã ito itĩr” hane.
Pê Petrô me cumã Jeju hacpỹa mã ihtĩr na harẽ
32 — Mẽr hõhõ, Pahpãm te hacpỹa mã Jeju taa to ihtĩr, na ramã me icunea te me hõmpun. 33 Mã ma Pahpãm te côjkwa wỳr to hàpir, mãPahpãm jĩkjê rũm, awpôc rũm jỹ. Ne cute Hũm te Carõ Pejti to cumã hũjahkre ata pyr, neme imã ihkujahêc. Ne por ampo cunea pihho, ca me hõmpu, ne me kampa itajê pê Pahpãm Carõ Pejti jàpên xà. 34-35 Ne pê Tawi xwỳ nee côjkwa wỳr hàpir nare, ne Jeju pê quêt api. Por pê ramã Tawi harẽn to:
 
“Pahpãm pê Pahhiti teijõ Pahhiti mã:
‘Ca ha ijĩkjê rũm, awpôc rũm jỹ, waha xa apar krac ri acurê xwỳn catêjê jaxà, ca ha cormã me hõ pahhi na jỹ’ ” hane.
 
36 — Pom me apê Juta catêjê, itajê wa me amã awjarẽ, ca ha me hahkre pejpeaj ne. Mãr pê ca pĩ kam me Jeju curaata to ri Pahpãm te mehcunea jõ pahhiti. Ampo na? He toa pê ramã rỳ pêa mã Pahpãm awjahkre — hane. Hõ, Petrô te me hàhtôa mã harẽn to hajỹr.
37 Mã cute me ita par ne amehpec, ne me cumã amjikĩn nare, ne cute me Petrô me, Jeju jarkwa na memprar catêjê kwỳ cukij, jũ mã quê ha me, ne mehkên pê me cato, ne me cumã:
— Me ikjêjê, jũ mã wa ha ajte me, ne me ikên ita pê me icato? — hane.
38 Mã Petrô me cumã:
— Ỹhỹ, ca ha me hane he. Ca ha me akênjicu, wa ha Jeju jarkwa kôt cô kam me acumrã, quê ha mehcunea Pahpãm te, ate ame Jeju to kên atajê to tojnõ ne hicu tu na me gahkre pej. Hõhõ, ca ha me hane, ne me Pahpãm Carõ Pejti incwa, nepê ramã Pahpãm to awjahkre. 39 Ne me ca me, me akrame, por cormã mehcunea ampỳa mã ame ipa atajê mã, pêPahpãm to awjahkre. Pê hanea ne cute cormã mehator atajê mã Carõ Pejti ita to awjahkre — hane.
40 Mã hipêr Petrô me hapackre, ne me cumã ahcawpa ne me cumã:
— Cute me hapackre xà kên kam me ipictor itajê pê me gapôj, ne me amji pytà — hane. Hõ, me hapackre xà ita to ri cute me hapackre, necormã me hapackre xà kwỳ jàhtôa to cute me hapackre.
41 Mã me hàhtôa ne cute me Petrô jarkwa par, ne cute mehkên ton jicu, mã cute côkam mehcumrãr. Mã amcro ata na, me hàhtôa ne Jeju na mehkwỳ mãme hàr. Ne atajê pê me hàhtô na me mir crê ne me axà. 42 Na pê Jeju jarkwa na cumã memprar catêjê te tôxi atajê cunea mã Pahpãm te amji kam hapac xà to hahkre to meipa. Ne pê ajco mehcunea ajpẽn na mehhônco tu, ne ajpẽn kam me apà, ne ihtỳjajco Pahpãm mã mehcakôc.
Mam Jeju na mehkwỳ te amji kam hapac xà
Me Hàpên Xà 4.32-35
43 Ne pê Jeju jarkwa na cumã memprar catêjê ajco Pahpãm carôat kôt me hàpên xà catia pihhoti impejti ton to me ipa. Ita cwỳrjapê pê mehcunea mã me hũpa, nemehcunea mã mempej pit. 44 Na pê mehkwỳ cunea mehkôat me ajrõ, ne me cumãajpẽn kĩn. Cwỳrjapê pê me cumã ampo atajê, ihtỳj me cupê hamreare atajê me ajco me ajpẽnmã me hàhcukrêj to me ajcokjê. 45 Ne pê ajco me cumã ampo atajê to ihpore na ahpa, ne me cupêampo jamreare atajê caxuw amji mã mehpore to ajcrà. 46 Ne mehcunea, amcro cunea kam ajco Pahpãm to meamji kam hapac xà jũrkwa kam me cuprõ. Jirô pê mã pê ihtỳj ajco ajpẽnjũrkwa kôt ame apà, ne ihtỳj ajpẽn pyrên me hakry, ne nee jũm amji to cati prãm nare. 47 Na pê Pahpãm to me hàmnãn ne cumã impejti na me harẽ. Ne pê mehcunea Jeju na mehkwỳ impejti na me to amji kampa. Pê amcro cunea kam Pahpãm me capi, ne me to cuprõ, ne ma Jeju na mehkwỳ mã me hacjê, na pê ma me to ipicamẽn to mõ.