9
Xawrô pintuw xà
Me Hàpên Xà 22.6-11; 26.12-18
Ata jõ amcro kam ri Xawrô cormã Jeju namehkwỳ curan prãm to ipa. Mã Tamatcô jõ krĩ kam hanea ne Jeju namehkwỳ jàhtôa ne mehkrĩ. Cwỳrjapê ri Xawrô ma Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhi wỳrtẽ, ne cute ahna hàhwỳr, quêcumã cute Jeju na mehkwỳ pro xà na ihkàhhôc to, quê mehpro pa. Mã hõ pahhi teTamatcô jõ krĩ kam Juta catêjê te me cuprõn xà kam me hõ pahhi catêjê atajê mãihhôc, quê me cahyt, ne me Xawrô tehcajpa. Neme cupê Jeju na mehkwỳ xũmre me, pyjê me, mehpro ne mehuwapre, ne ajpên Krĩpinkrên wỳr meto pra. Hõhõ, pê me caxuw mehcajrẽn catêjê jõ pahhi mã ihhôc to hane, ne me cumã cugõ.
Mã Xawrô na mehkwỳ ramã Tamatcô jõ pry kôt, krĩ ata na me hàhtêp tu, mã krã, côjkwa pĩn ampopràti ata te ahna ipixêr. Mã Xawrô pjê kam ihpỳm, ne cute côjkwa pĩn jũm ata par, mã cute cumã harkwa to hajỹr:
— Xawrô, Xawrô, ampo na mã ca apu ito kên toapa? — hajỹr.
Mã cumã:
— Me anõ mã ca? — hane. Mã cumã amjijarẽn to:
— Ipê Jeju, mãr ca ate apu ito kên ta! To xa ne krĩ mã axà, quê ha jũm amã ate ampo ton xà ata to awjarẽ — hane.
Mã Xawrô na mehkwỳ xũmre atajê cunea te amji mã me ipikrar, ne me ipẽrkêt ne me ipẽrkêatre. Ne ihtỳj cute me hõkre par, ne nee cute me jũm pupun nare. Mã pjê pê Xawrô xãm, ne into catac, ne nee irĩtnare. Mã cute me hũhkra naipyr, ne ma Tamatcô jõ krĩ wỳr me to mõ. Mã irĩt nare na amcro incrê, ne camajỹ ne apu Jeju to amji kampa, ne nee hàpàn nare, ne nee ihkõm nare, ne cama jỹ ne apu ajkampa.
10 Mã Tamatcô jõ krĩ ata kam Jeju na mehkwỳ nõ ita ihkrĩ, ne haprỳ te Anana. Ne irĩat kam cute Jeju pupun, mã cumã akij ne cumã:
— Anana — hane. Mã cumã:
— Ampo? Ita ri wa xa — hane. Mã cumã:
11 — Apu amji mã ahcuprõ ne ma Juta jũrkwa wỳr pry cuhtacti ata kôt tẽ. Curia ri, porpê Krĩjara kam Xawrô ihpỳm ata jỹ, ne apu imãihcakôc. 12 Ne cute irĩat kam amji na apê Anana pupun, mãhỹrmã hàr ne cute into na cumã hũ xir, mã hacpỹa mãirĩt. Na ca ha caa tẽ, ne Xawrô na gũ xi ne caprã — hane.
13 Mã Anana cumã:
— Ijõ Pahhiti, ramã mehcunea te me imã hũmre ita teKrĩpinkrên kam ampo cunea to kên ata na me harẽn, ne cute ame akwỳ to kêanre. 14 Ne cute mehcajrẽn catêjê jõ pahhi kwỳ jõ kàhhôc pyr, neajpên to tẽ, Tamatcô jõ krĩ wỳr, cute me akwỳ te, ate mehtehcajpar xà na me awỳr atajêjacjên prãmte — hane.
15 Mã Pahhiti pê Jeju te Anana mãn, ne cumã:
— Wa ite amji mã hũmre ata te ijarkwa na imprar catê na capi ne ahna hãm, mãr quê ijarkwa na mehcahkrit me, me cupê pahhi cati me, Juta catêjê mãihcakôc. 16 He wa ha pa Xawrô mã ijàpên xà to hahkre, quê ha imã apê. Ne icwỳrjapê cupêcute amji na ihkên xà cunea pupun catê — hajỹr.
17 Mã ma Anana mõ ne ikre mã hàr, ne cute Xawrôna hũhkra xir ne cumã:
— Itõ Xawrô, pom ate pry kôt Pahhiti pê Jeju pupun ita te ri ajpên awỳr ikujahêc, ca hacpỹa mã rĩt, quê hanea ne Pahpãm Carõ Pejti carôt ato hipu — hane.
18 Mã ampo pê tep kà pyràcti ita into pĩn cumã ihpỳm, mã hacpỹa mã irĩt pyrentu. Hamre, itajirô pê mã ri Xawrô xãm, mã Anana te cô kam ihcumrãr. 19 Mã hàpàn jirô pê, hacpỹa mã ihtỳj taa to ihtỳj. Ne cute amji to amcro jàhtôa Jeju na mehkwỳ kam, Tamatcô jõ krĩ kam.
Pê Xawrô Tamatcô jõ krĩ kam apu mõ
20 Xawrô te Jeju na mehkwỳ na amji ton, neJuta catêjê te me cuprõn xàkam, ihcakôc kam ihtẽm pyrentu, ne cute me cumã:
— Jeju pê Pahpãm kraa to ihkra — hajỹr.
21 Mã mehcunea te me Xawrô par, ne amji mã me ipikrar, ne me ajpẽn cukij to:
— Pỳhàpà, mãr hũmre ita pê Krĩpinkrên kam Jeju namehkwỳ curan catê ta? Pom hãn ne Jeju namehkwỳ pro ne mehcajpre, ne ma hõ pahhi cati wỳrme to ipa prãm ita? Taa mã ri cator — hajỹr.
22 Mã Xawrô amcro cunea kam me cumã carôt tỳaj kam hũjarẽn to ihcuhhê tu. Ne cute hũjarẽn to:
— Ỹhỹ, por pê rỳ pêa mã Pahpãm Crixtô cator xà na to awjahkre ataa ri cator, ne cupêa ri Jeju — hajỹr. Ne cute Juta catêjê pê Jeju na mehkwỳ nare atajê mã caxwãm catia mã Jeju jarẽn. Mã nee jũm te cumã jũ mãn nare, ne aracri mehkrĩ.
23 Mã ahna amcro jàhtôa jirô pê Juta catêjê te amji na me cuprõn, ne Xawrô curan na me ajpẽn par. 24 Mã Xawrô te amcro me caxwa cunea kam, krĩ cati jõ kwỳc jarkwa mã me hikaj ne mehcuran prãmna, cute me hahkre pej. 25 Mã caxwa ata kam, Jeju na mehkwỳ kwỳ te kàhà catia kam Pawrô jỹr, ne ma krĩ pê, kẽn tekwỳc catia ata pê me to iwrỳc.
Pê Xawrô Krĩpinkrên kam apu mõ
Carati 1.15-24
26 Mã Xawrô ma Krĩpinkrên wỳr tẽ, cutecuri Jeju na mehkwỳ mã hàr prãmte. Mã Jejuna mehkwỳ ma ame hũpa. Ne nee mempar nare, ne nee cupêJeju na mehkwỳ na, cute amji mã me to hajỹr nare. 27 Mã Parnap te Xawrô tehcajpar, ne ma to mõ, ne cute me to cuprõn, ne Jeju jarkwa na memprar catêjê mã Xawrô jarẽn, cuteme hahkre pej prãmte. Ne cute me cumã Xawrô te prykôt Pahhiti pê Jeju pupun, mã cute cumã ihcakôc na harẽn. Ne hanea ne Parnap te Xawrô Tamatcô jõ krĩ kam Juta catêjê mã, Jeju jarkwa toihcakôc tỳaj na me cumã harẽn.
28 Jirô pê mã ri Xawrô te Krĩpinkrên kam me hũnãr, ne ma mehkôtmõ, krĩ cunea kôt, ne caxwãm catia mã apu Jeju jarẽnto mõ. 29 Mã Xawrô me, Juta catêjê kwỳ pê Crec jarkwa to mehcakôc catêjê me, me ajpẽn mã me Jeju jarẽn xà atajê to me ajpẽn mã meharẽn to me mõ. Ne ihtỳj me Xawrô curan to prãm. 30 Mã Jeju kam ajpẽn to mehkjêjê te ahna mempar, nema Xexa jõ krĩ wỳr me Xawrôjaprôr. Ne ma Krĩjara jõ krĩ wỳr mehkujahêc.
31 Mã Jeju na mehkwỳ, Juta jõ pjê me, Hĩpôjajo jõ pjê kam, me ipinkrên, ne hanea neKrĩrĩtpej jõ pjê kam, mehcunea pinkrênti. Mã nee jũm te ame to kên nare. Ne pê ajco me ajcamẽ, ne me hàhtô, pê Pahpãm Carõ Pejti me to ihtỳj, na pê mehcunea ajco me Pahhiti pê Jeju kampa, ne amji mã me hũpa.
Pê Petrô Rita jõ krĩ me Krĩmpejre jõ krĩ kam apu mõ
Me Hàpên Xà 3.1-10
32 Mã Petrô ihtỳj pjê cunea kam apu mõ, ne amcro nõna ma Rita jõ krĩ wỳr tẽ, cute curi Jeju na mehkwỳ amehkrĩ atajê pupun prãmte. 33 Ne cute hũmrehaprỳ te Enêj ata cukrã xà peacre, ne nee ipa nare atacajpar. Pê ramã Enêj ata hikwa xà ata kamahna caku ôjtô. 34 Mã Petrô te cumã harkwa to:
— Enêj, quê ha Jeju acaprã, ca ha axãm pyrentu, negikwa xà to ahcuprõ — hajỹr. Mã Enêj xãm pyrentu. 35 Mã Rita jõ krĩ ata me, põ japrỳ te Xaron jõ pjêkam mehkrĩ atajê te me ampo ton xà ata pupun, ne maJeju na mehkwỳ wỳrme ipipkjêr, ne cumã me hàr.
36 Mã Krĩmpejre kam Jeju na mehkwỳ nõ cahãj ihkrĩ ata japrỳ te Tapita Caràhkwỳj, ne Crec jarkwa na haprỳ te Torca, ne amcro cunea kam hõtpê me cumã ampo pej pit ton to ipa, ne me cupê hamreareatajê tehcajpar to ipa. 37 Ne amcro ata na Caràhkwỳj xà, ne ihtyc. Mãcute mehcuhhõn ne mehcũmpej, ne ma kỳj pê ikrecaxwỳn kam me hir. 38 Mã Jeju na mehkwỳ te me Petrô teRita jõ krĩ kam apu mõr na me harẽn par. Pê Krĩmpejreme ajpẽn na pire mã krĩ ata xa, na ri cute Petrô japrôr to hỹrmã me hũmre to ipijakrut nemehkujahêc. Mã me tẽ, ne hỹrmã me cator, ne me cumã:
— Ỹhỹ Petrô, ate amji kam gapac xàa to Krĩmpejre wỳr atẽm pyrentu — hane.
39 Mã apu Petrô jàhcuprõn, ne ma me pra. Ne curime cator, mã cute me haprôr ne ma kỳj pê, ikre caxwỳn wỳr me to mõ. Mã me cahãj wej pijapit atajê cunea Petrô na me ipixêr, ne ame amrãhti. Ne me Caràhkwỳj te apu ihtĩr ne mõrreria mã, hitô kà ton atajê jahkre, ne mehkà kwỳjahkre, ne ame amrã.
40 Mã Petrô te ikre caxwỳn pê mehcunea cator, neihkõn krã na hỹr, ne cute Pahpãm mã ihcakôc, neCaràhkwỳj tyc wỳr ipipkjêr ne cumã:
— Caràhkwỳj, to xa — hajỹr. Mã into catac, ne cutePetrô pupun ne hỹr. 41 Mã Petrô te Caràhkwỳj jũ na ipyr ne hãm na ihtehcajpar, mã hãm. Mã cute Jeju na mehkwỳ cuneame, me cahãj wej pijapit atajê mea mã ahnahàhwỳr, ne cute me hũhkra mã cahãj tĩar na haxàr.
42 Mã me harẽn pejti ita Krĩmpejre cunea kôt ipicràn, mã me hàhtôa ne ihtỳj me Jeju to amji mã mehhimpej. 43 Mã Petrô curia ampo kà cajror catê japrỳ te Ximãw ata jũrkwa kam hàhhuc, ne curia cute cahê na amji to amcro jàhtôa.