11
Pê Petrô ampo na amji jarẽ
Me Hàpên Xà 10.1-48
Mã Juta jõ pjê kam Jeju jarkwa na memprar catêjê atajê te Coner me, mehkra pê mehcahkrit atajê tehajỹar ne Pahpãm jĩkjê rũm me hàhhuc ne mehkwỳ mãmehcunea xàr na cute me harẽn par. Mã Krĩpinkrên kam Petrô cator. Mã Jeju na mehkwỳ te me Mojxe xwỳ kam me hapac prãmatajê te me Petrô cukij, ne me cumãn to:
— Pỳhàpà, ca mehcahkrit itajêkam gàhhuc ne me cape na gàpàn, ita na ihkaj na! Rỳ pêa mã pê Pahpãm Mojxe xwỳ to ihhimpej, ne me pamãawjarẽ, cu nee mehcahkrit atajê cape naame papa nare — hane.
Mã Petrô te cumã kat kam ampo cunea ton atajê na, me cumã amji jarẽn to impejti partu, ne me cumã:
— Ỹhỹ, wa Krĩmpejre kam apu ipa, ne Pahpãm mãicakôc, ne irĩat kam ite ampo pupun. Ne ampo ita pêcupẽhkàhti pyràac, ne côjkwa pĩn iwỳr iwrỳc. Nehõxwahhi te cwat itajê na hê, wa ite ihcunea kam apẽhti na hõmpun. Ne kam irĩt, ne ite kam ampo pryre cunea pupun. Hõmpry tàmre me, ampo kên pjê kam cajõhjõt to ipa itame, pryrejara me, ite ihcunea pupun. Pom pê hanea ne Pahpãmmam ampo pryre kur tête me pamã atajê, wa ite hõmpun. Ne ite côjkwa rũm jũm jõkre par, mã imã: “Petrô, to xa ne atỳj ampo cura ne krẽ” hane.
— Wa cumã: “Pahhiti, jũ wỳr wa amji mã hamã ne me iquêtjê te me imã ampo kên cawpa xà itajênõ krẽ. Wa rỳ jũ caxuw ite ampo kên krẽr nare ita kam” hane.
— Mã hipêr côjkwa pĩn imã: “Wa jamã ne ampo pej na harẽ, ca neehipêr ihkên na harẽn nare” hane. 10 Ne cute imã harẽn to incrê, mã cupẽhkà tehacpỹa mã amji jaxàr, côjkwa wỳr.
11 — Me ajkaam mã Xexa jõ krĩ pĩn, cute iwỳr me hũmre to incrê ne mehkujahêc atajê me cator. 12 Mã Pahpãm Carõ Pejti te, ite pa nare to imã ihcakôc, ne ikujahêc, wa ma mehkôt Xexa jõ krĩ wỳr mõ. Ne cute me xêj itajê pê Jeju na mehkwỳ Krĩmpejre kam, ne hanea ne ma me ikôt me mõ. Wa me icunea curi me icator, ne Coner jũrkwa mã me ixàr.
13 — Mã Coner te me imãcôjkwa pĩn Pahpãm mã imprar catê te hũrkwa kam cumã amji pẽr, ne cumã hũjarẽn na me imã harẽn. Cute cumã hũjarẽn to: “Hàpà, Krĩmpejre wỳr jũm kujate, quê tẽ ne hũmre japrỳ te Ximãw Petrô atajaprô. 14 Quê cato, ne me acunea te Pahpãm to kên jahpan xà na, me akên catia mã me axàr xà ata pê, cute me apytàr xà to me amã hahkre” hajỹr. Hõ, Coner te me imã hũjarẽn to hajỹr.
15 — Na wa ite me cumã Jeju jarẽn kam itẽm. Ne cormã ite icakôc kam itẽm, mã por pê mam Pahpãm Carõ Pejtime pahwỳr wrỳ, ata na ri me pahcuxà me hỹrmã iwrỳc. 16 Na wa ite, pom pê Pahhiti Jeju me pamãhũjarẽn to: “Ỹhỹ, pêJowãw pê cô kam me acumrãr catê. Ne Pahpãm quê hajũ caxuw me amã Carõ Pejti kujate, quê ha taa amjicarôat kam me acumrã” hane ata to, ite amji japackre pyrentu. 17 Pom pê mam Pahpãm me pamã Carõ Pejtigõ, ata cuxà hanea ne cute mehcahkritmã Carõ Pejti jõr. Ne Pahpãm te me cumã hõr ita kam, jũ wỳr wa Pahpãm cuna mã ikên to amji kampa — hane.
18 Hõ, Petrô te me cumã hũjarẽn to hajỹr, mã mehcunea te me kam hapac, ne me cumãn jicu, ne ramã ajtea mã me, ne ampeaj kam cute Pahpãm pejna me harẽn kam to ihtẽm. Necute me hũjarẽn to hajỹr he:
— Tahnaa mã, Pahpãm te hanea ne mehcahkritto impeaj to impej. Naquê ha mehkên ton jicu, ne Pahpãm mã me amji jarẽ, quê ha cute me to kên atajê cunea jicu ne to tojnõ. Na quê ha hanea ne Pahpãmcahê na ame ipa rohnỳtti mã — hajỹr.
Jeju na mehkwỳ Antijoc jõ krĩ kam
Me Hàpên Xà 4.36-37
19 Ỹhỹ, Tewãw curan xà jirô pê mã cute me Jeju na mehkwỳ to kên kam mehtẽm. Mã Jeju na mehkwỳ ma amehcahkũm neame ipicràn. Ne ma Kuhkũmtyc jõ pjê wỳr me pra, mã itajê ma Xipre jõ pjê wỳr me pra, mã itajê ma Antijoc jõ krĩ wỳr me pra. Ne cute me cupê Juta catêjê mã pit mã me Pahpãm jarkwa jarẽn, ne nee mehcahkrit atajê mã harẽn nare. 20 Mã pom pê Xipre jõ pjê me, Xiren jõ krĩ pĩnme cato atajê kwỳ kwỳ, ma Antijoc jõ krĩ wỳr me pra ne me cator. Necute ajtea mã hanea ne mehcahkrit mã Pahpãmjarkwa jarẽn, ne me cumã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti jarẽn. 21 Ne mehkwỳ atajê pê Pahpãm Carõ Pejti me cumã amji gõ, mã carôat kôt ame ipa. Cwỳrjapê ri me hàhtôa necute mempar, ne hỹrmã me ipipkjêr.
22 Mã ma me harẽn picràn, ne ma Krĩpinkrên kam cator, Jeju na mehkwỳte cuprõn xà kam, na ri ma cute me hỹrmã, Antijoc jõ krĩ wỳr Parnap kujahêc. 23 Mã Parnap curi cator, ne cute Pahpãm te me toimpejti, ne cute Pahpãm te me ahna amji caxàr, mãampeaj kam me hakry na me hõmpun. Ne cute ita kam me to incrà tu to mehcunea japackre, mãr quê me Pahpãm kampa, ne cute me amji kamme hapac xà cunea to me Pahpãm caca xà pynã. 24 Ỹhỹ, pê Parnap ita pê hũmre impejti, ne pê Pahpãm Carõ Pejti cumã amji gõ ne amji jõrtu, na pê hãn ne Jeju to amji mã ihhimpej to tỳj. Neincwỳrjapêa ri me hàhtôa ne Pahpãm wỳr me ipipkjêr.
25 Jirô pê mã ri, ma Parnap Krĩjara wỳr mõ, ne kam apu Xawrô japê, necute ihcajpar, ne ma Antijoc jõ krĩ wỳr me tẽ. 26 Ne caku pyxit ata na cute me cuprõn, cuprõn xà kam, ne cute me hàhtôa mã Pahpãm jarkwa to hahkre. Ne Antijoc jõ krĩ ata kam, pê mam Jeju kôt me ipa catêjê japrỳ to ajco me “Jeju na mehkwỳ” hane.
27 Mã amcro ata na Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjêkwỳ Krĩpinkrên pĩn me mõ, ne Antijoc jõ krĩ wỳr me cator. 28 Ne pyxit ata pê haprỳ Agap, ne cator ne xa ne Pahpãm Carõ Pejti jarkwa kôt me cumã awjarẽ, ne me cumã:
— Ỹhỹ, quê ha pjê cunea kam prãm — hane. Ne porCrawti pê Roman catêjê jõ pahhiti jõ caku ata kam pê ita hane.
29 Mã Jeju na mehkwỳ teJuta jõ pjê kam Jeju na mehkwỳ tehcajpar na me ajpẽnpar. 30 Ne ahpỹanre na, me pyxit ne cute me ihpore jõr par, ne mempeaj kam me cugõ. Ne cute me ihpore ata to Parnap me Xawrô kujahêc, cute me Jeju na mehkwỳ to mehhimpej catêjê mã hõr xà caxuw.