12
Hipêr ihkên xà
Ỹhỹ, pê amcro ata na pjê jõ pahhi ata haprỳ Heroti, ne cute Jeju na mehkwỳ na harkwa hyr, cute ameto kêanre prãmte. Ne Heroti te Jowãw tõ pê Tijac na harkwa hyr, quê mehpro ne mehcura, wapo xwahhihti to. Mã cutemehcuran. Mã Juta catêjê mã cute mehcuran ita na kĩn. Cwỳrjapê riHeroti te hajỹar ne hipêr Petrô pro, ne mehuwapre ne me haxàr na harkwa hyr, Juta catêjê pijacri xà jõ amji kĩn jõ amcro ata kam. Ne cute krãhtare pê me hamãr catêjê te tejixêj jũhkra mã haxàr, ne me cumã:
— Me hamãr peaj ne, quê nee jũ kam ihtẽm nare, nãmri amji kĩn jirô pê wa ha me cuna mã hãm, neihcukij, ne ihcura — hajỹr. Mã Petrô nõ, mã hamãr catêjê ihtỳj mehamã. Mã Jeju na mehkwỳ ihtỳjPetrô na Pahpãm na me ahwỳ, quê nee me Petrô curan nare.
Petrô me hacjên xà pê cato
Ne amcro ata na pahhi Heroti te Petrô cukij, ne mehcuran xà jõcaxwa ata kam pê me hamãr catêjê cote na nõ ne gõr. Pê wakỳre ajkrut ne ihcajpre, ne cormã harkwa mã hamãr catêjê ahna mehcuhhê. Mã ihprõt pê caxwa ata kam, Pahpãm mã imprarcatêjê nõ ata côjkwa pĩn me hacjên xà wỳr iwrỳc, ne cute cumã amji to ipipẽ. Mãhàhcujro kam apẽhti pyrentu. Mã cute Petrô jikre kamihtàt, ne ihcujrõn ne cumã:
— Hã, axãm pyrentu — hane. Mã wakỳre teihcajpre itajê cunea apu ipijaxwỳr. Mã cormã ihtỳj hamãr catêjê ame hikwa ne ame gõr.
Mã Pahpãm mã imprar catê cumã:
— Atu na hê xà to apre, ne gõ par kà mã amjijaxà ne ahna to huwapre — hane. Mã cute ahna to huwaprepar mã cumã:
— Gõ hitô kà mã amji jaxà ne ajpên ikôt mõ — hajỹr.
Ne ma mam Pahpãm mã imprar catê cator, ne cumã mõ, mã hapu na Petrô ihkôt mõ. Ne nee cator xà ata na cute amji jahkre pej narekam, ihtỳj ipimtir na apu amji cãmjĩ. 10 Ne ma ihkôt mõ, ne cute me hamãr catêjê cuhhê xà jakren, ne hirô pê ihnõ ita jakren, ne ma wakỳti teharkwa catia ata wỳr me mõ. Mã amjia kôtcute me cumã amji jihê mẽn, mã ma me cator. Ne ma krĩ cape kôt me mõ, mã ihprõt pê ma Pahpãm mã imprar catê tẽ. 11 Mã cormã Petrô te amji cajpẽr ne amji mã:
— Pỳhàpà, xãmte ampeaj kam ri Pahpãm mã imprar catê te Heroti me, Juta catêjê jõ pahhi kwỳ jũhkra pê icaxàr! Nee mã ijõt kam nare, ne nee mã ipimtir kam nare — hane.
12 Ne cormã cute to amji japackre, ne ma Marij jũrkwawỳr tẽ, por Jowãw Macô menxi ata jũrkwa wỳr. Nehỹrmã cator, mã cormã cute me cuprõn ne mehkrĩ, ne ma hõtpê Pahpãm mã me Petrô cajrẽn. 13 Mã pea Petrô te me cumã harkwa cahhyr kam ihtẽm. Mã cuprỳre japrỳ te Rotihkwỳj te impar, ne ma hỹrmã tẽ ne cute ihcukij, ne cumã:
— Me anõ mã ca? — hajỹr. Mã cumã:
— Pa — hane. 14 Mã cute impar pyrentu ne hakry mã ma ipicahur, ne nee cute cumã hihê mẽn nare, ne ma tẽ ne ame cumã harẽ, ne me cumã:
— Ma xà, põ pê Petrô harkwa mã xa — hane.
15 Mã me cumã:
— Hamreare, ca apu ato kam waj — hane. Mã me cumã:
— Quê, wa nee apu ito kam waj nare, ne nee wa apu ipimtirnare, ampeaj kam wa me amã harẽ. Ma xà, põ pê xahe! — hane. Mã me ajpẽn mã:
— Hamre, Petrô carõ mõrmõ xa — hane. 16 Mã cormã Petrô apu harkwa cahhy, mã cute me cumãharkwa jihê mẽn, ne me hõmpun, ne me amji mã ipikrar. 17 Mã cute hũhkra to mehcuhhêc ne me cumã:
— Me kêt, ne me ankrê, wa me amã amji jarẽ — hajỹr. Mã me kêt, mã ame cumã Pahpãm mã imprar catê kujahêc, mã cute me hacjên xà pĩn to cator na, ame cumã amji jarẽ. Ne amji jarẽn kôt me cumã:
— Ca ha me anõ tẽ, ne Jeju na mehkwỳ to ihhimpej catê, pê Tijac ata me, me ikjêjê mã ijarẽ — hane. Nema jũ kam tẽ.
18 Mã apẽ, mã me hamãr catêjê te Petrôjapê me amji caprãr, ne me cupê amjijahkre kêatre. 19 Mã Heroti te Petrô na hàhcukjêr to mehkujahêc. Mã nee cute me Petrô mã cator nare, mãHeroti te Petrô na me hamãr catêjê cukij, mã nee jũmte cumã harẽn nare. Na ri cute me tejixêj itajê cunea naharkwa hyr, quê me hipej, mã cute me hipej tu. Jirô pê mã ri, HerotiJuta jõ pjê pê cator, ne ma Xexa jõ krĩ kam hàhhuc, ne jũ mã curi cute amji to amcro ton.
Pjê jõ pahhi pê Heroti tyc xà
1 Petrô 1.24-25
20 Ỹhỹ, ampeaj kam ri, Heroti mãKẽn jõ krĩ me Teppro jõ krĩ kam mehkrĩ catêjê kam incryc. Ampo na? He mehkwỳ japyre mã me cumã ihpore jõr prãm to me ipa, cwỳrjapê ri ame kam incryc. Na ri krĩ jõ pahhi catêjêatajê te amji to cuprõn, ne ma Praxô pê Heroti jarkwa kôt mehcunea to ihhimpej catê ata wỳr me mõ. Ne hỹrmã me cator, ne ame ajpẽn mã ihcakôc, cute hacpỹa mã ajpẽn to me hõ kwỳ nõprãmte. Ne ampo na ri cuteme ajpẽn to hajỹr? Nee mã ampo na nare. Pê Heroti pê pahhi ata jõ pjêa pĩn ajco me cumã me hõ to hapôj, cwỳrjapê pê me ajpẽn to hane. 21 Mã Heroti te me cumã ihcakôc xà na me cumã amcro hyr, mã ramã amcro hyr xà ata kam hàhhuc. Mã cutehõ pahhi kà impejti ata mã amji jacjên ne to amji cũmpej, ne pahhi krĩ xà catia ata kam hỹr, ne cute me cumã ampo kwỳ to ihcakôc to irya. 22 Mã cute mempar pejti atajête ihcakôc ata jahpan xà na me cumã caràr ne me cumã:
— Pỳhàpà, nee mã me hũmre nõ ihcakôcnare! Me pahpãm nõ mã ca ajte acakôc! — hane. Mã Heroti teita par, ne cumã amji jarẽn xà ita na ihkĩn.
23 Mã cute cupê Pahpãm na me harẽn ata na, ihtỳj me to tojnõ, na ri ihtỳj cupê Pahpãm na me harẽ. Cwỳrjapê ri côjkwa pĩn Pahpãm mã imprar catê te to kên pyrentu. Mã cutõ te ihkrẽr mã ihtyc.
24 Pê ajco Pahpãm jarkwa ma ihkà to mõ, ne ipicràn to mõ.
25 Mã Parnap me, Xawrô te me hàpên xà krã curan, nemehkjêjê mã ihpore jõr, ne ma Krĩpinkrên pĩnhacpỹa mã Antijoc jõ krĩwỳr cute me amji jaxàr. Ne cute me Jowãw Macô japrôr ne ma me to mõ.