14
Pê Pawrô me Parnap Ampokrekà jõ krĩ kam ame mõ
Ne Ampokrekà jõ krĩ kam cute me hajỹar. Pawrô me, Parnap Jutacatêjê te me cuprõn xà mã me hàr, ne cuteme cumã Pahpãm jarkwa jarẽn. Mã me cupê Juta catêjê jàhtôa me, mehcahkritatajê me, cute ihtỳj mempar, ne me hũpar xà atakôt cute me hũnãr. Mã me cupê Juta catêjê kwỳa te mempar nare atajê te Jeju jarkwa na memprar catêjêkam mencryc prãmte, cute mehcahkritatajê rẽc. Mã Jeju jarkwa na memprar catêjê amcro jàhtôa kam mehàhhuc, Ampokrekà jõ krĩ kam, ne cute me hũcanãar kam Jeju pê Pahhitito me hũjarẽn. Mã Pahpãm te me cumã carôt jõr, cute me to hàpên xà pejti pihhoti ton xà caxuw. Mã mehcakôac to me ampopejti ton to me ipa. Mã me hàhtôa ne cute me hàpên xà ata pupun, ne me hahkre pej pyrentu, me hũjarẽn to meawjarẽ ata kôt, nãmri ampeaj kam ri Jeju pê Pahhiti. Ne krĩ kam mehkrĩ atajê te mencwỳrjapê amji to meipicapôn. Ne mehkwỳ Jejujarkwa na cumã memprar catêjê rũm me hàhhuc, ne mehcahhur Jutacatêjê rũm me hàhhuc.
Mã mehcahkrit kwỳ me, me cupêJuta catêjê kwỳ me, me hõ pahhi kwỳ mea mã, cute me Jeju jarkwa na memprar catêjê to amehkên, ne cute kẽn to me hipej prãmte, cute ahna me ajpẽn par. Mã Pawrô me Parnap te ramã me hahkre pej, cwỳrjapê ri ma me cator, ne ma Ritij jõ krĩ me, Terpe jõ krĩ wỳr me tẽ. Ne maRopcahàc jõ pjê kam, krĩ atajê wỳr me tẽ. Ne krĩ ajpẽn na pire mã apu ihcuhhê atajê kôtcute me cumã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti jarẽn.
Pê Ritij jõ krĩ me Terpe jõ krĩ kam ame mõ
Me Hàpên Xà 3.1-10
Ne Ritij jõ krĩ ata kam, pê hũmre par me ihpar kõn te xwỳ ita ihkrĩ. Pê xwỳ ita naihpỳm, na pê jũ caxuw hãm ne apu mõr nare. Ne hũmre ita te Pawrô cakôc xà na impar, mã cutehõmpun, ne ramã cute ihtỳj Jeju to amji mã ihhimpej na hahkre pej, ne ihtỳj hanea ne Pahpãm te caprãr na cute amji mã to hajỹrna hahkre pej pyrentu. 10 Cwỳrjapê ri Pawrô te hõmpun tỳjti, ne kỳj cati pêa mã cumã:
— To xa! Ne axãm pej! — hajỹr. Mã hũmre ita toj nehãm, ne cute mõr na ipyr pyrentu, ne ma mõ.
11 Mã mehcunea te me Pawrô carôt kôt hàpên xà pihhoti ton ita pupun, neme harkwa to ajpẽn mã me caràr kam mehtẽm:
— Me pajõ pahpãm pê Jupiter me Mecurij te mehĩa na amji ton, ne côjkwa pĩn me cator! Por cu hõtpê me kampa atajê te ri mehĩa na me amji ton, ne côjkwa pĩn me cator! — hajỹr. Pêihtỳj ame caxêti japrỳ te Jupiter me Mecurij atapê Pahpãm na amehcãmjĩ neahna ihkaj na. Ampo na? Nee me cupê Pahpãm nare, me cupême hũmre pit.
12 Mã cute me Parnap mã haprỳ to Jupiter, ne haneane me Pawrô mã haprỳ to Mecurij. Ampo na? Pawrô pêihcakôc catê na ri. 13 Ne pahpãm cahàc pê Jupiter to me amji kamhapac xà jũrkwa ata ihcuhhê, krĩ cati jõ kwỳc jarkwamã. Cwỳrjapê ri Jupiter jũrkwa jamãr catêata, pryti me pĩrã te ihkrãhkà to mõ, krĩ cati jõkwỳc jarkwa wỳr. Mã mehkwỳ te me cumã pryti curan, cute me Jupiter mã to caxàr prãmte. Mã cute mencaca xà na me amji toan xà napahpãm cahàc te amehkĩn prãmte, pê ajco ame ita to.
14 Mã Jeju jarkwa na memprar catêjê te ihtỳj me cupêa Pahpãm na amehcãmjĩna cute me hahkre pej, ne me cumã ahna ihkĩnnare, mã ma ita na amehcaca. Cwỳrjapê ri cute amehkàcokjêr, ne ma me ipicahur ne me cumã me hàr, ne me cumãcaràr to mõ, ne me cumã:
15 — Ampo na mã ca ame hane? He hanea ne ipê me apyràac, ne ipê mehĩa wa. Wa ita ri ame amã Jeju jarẽn xàimpejti jarẽ. Ca ampo kên itajê mã me hikra. Ampona? He ampo itajê nee ampo caxuw impej nare. Na ca ha hacpỹa mã Pahpãm tĩar wỳr me amjijaxà. Taa mã pê quêt côjkwa me pjêto. Ne taa mã pê côxwa to, ne kam ampo cunea to. 16 He pê mam amcro ata na, Pahpãm mehcunea to tojnõ, pê amjia kôt, mencaca xàa kôt ame ipa. 17 Ne hõtpê Pahpãm me pamã ampo pejti gõ, pahteimpej na me hahkre pej prãmte. Ne taa mã ri hõtpê côjkwa pĩn ta kujate, ampo tuw to picamẽn xà caxuw. Ne taa mã ri ampo tuwjõ amcro kam to, ne amcro ata na me pamã me pajõ intuwgõ, ne hanea ne taa me pamã me pajakrygõ — hane.
18 Ne cormã me cumã ihcakôc kwỳa kam, mã cute ajmãr me cumã me pryticuran ne me to caxàr.
19 Jirô pê mã ri Juta catêjê kwỳcator, Antijoc jõ krĩ me, Ampokrekà jõ krĩpĩn. Mã me hàhtôa ne me cumã hàr, nemehcunea te me Pawrô me Parnap kam me hàhtôato me hàhtô atajê incryc name ton. Mã ame kam mencrycne cute kẽn to me Pawrô cujpàt, ne ihtỳj ihtyc naamehcãmjĩ, ne krĩ pê me to cator prãmte me cupjê. 20 Mã Jeju na mehkwỳ te me ahna cuprõn, ne me ahna meipixêr, mã hacpỹa mã hãm ne ma hipêr krĩ ata mã hàr. Ne apẽ mã ma Pawrô me Parnap, Terpe jõ krĩ wỳr me mõ.
Pê Antijoc jõ krĩ wỳr me amji jaxà
1 Timot 3.10-11
21 Ne cute Terpe jõ krĩ kam me Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to me harẽn, cwỳrjapê ri me hàhtôa te amji to me Jeju na mehkwỳ. Jirô pê mã ri cute me amji jaxàr, Ritij jõ krĩ me, Ampokrekà jõ krĩme, Antijoc jõ krĩ me, Pixitij jõ pjê wỳr. 22 Ne cute Jeju na mehkwỳ te me hũcanãr to me hapackre, mãr quê Jeju te amji kam hapac xà na me amji to ihtỳj tu, ne me cumã harẽn to:
— Cu ha pahtỳj me ampo kên jakren partu, necormã Pahpãm himpej xà ata ri me axà — hane. 23 Ne krĩ jàhtôa kam Jeju na mehkwỳ mehkrĩ. Na ri Jeju jarkwa na memprar catêjê ma hãn ne krĩ atajê wỳr me pra, ne me cumã mehkwỳ to mehhimpej catêjê pyxwỳr to me ipa. Ne ahpỹanre na Jeju namehkwỳ kam hãn ne me capi, ne me to mehhimpej catêjê na me hũxwỳ. Ne cute me ipijacria kam Pahpãm mã mehcakôc ne cumã me hõ pahhi catêjê cajrẽn to:
— Ỹhỹ me ijõ Inxũ, me hũmre itajê ihtỳj me akam hapac to kênre nare, na ca ha mehtehcajpa, mãr quê me akwỳ jamãr toimpeaj ne — hane.
24 Ne Pawrô me Parnap te hacpỹ mã amji prya kôt me amji jaxàr, ne krĩ atajêa kôt me hapôj to mõ, ne mehkwỳ mã cute to mehhimpej catêjê pyxwỳr to mõ ita kam Pixitij jõ pjê na me irêr, ne ma Panpir jõ pjê mã me cator. 25-26 Ne ma Pjêjôti jõ krĩ mã me cator, ne cute me cumã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti to harẽn. Jirô pê mã ri ma Ataraj jõ krĩ wỳr me pra, ne cô cape na krĩ ata mã me cator. Ne curia pàr kre mã me hàr, ne ma hacpỹ mã Antijoc jõ krĩ wỳr me tẽ, ne me cator, cute me hàpên xàjipêj jirô pê mã.
27 Mã Jeju na mehkwỳ te me amji tocuprõn. Mã Pawrô me Parnap te, Pahpãm te me cumã carôt jõr, mã cute me to hàpên xà pejti pihho ton na, mehkwỳ mã amji jarẽn. Ne hanea ne cute Pahpãm te mecumã pry jihê mẽn, mãr quê hanea nemehcahkrit atajê me Jeju to amji mã mehhimpej na, me cumã amji jarẽn. Necute me hàhtôa te Jeju na mehkwỳ na amji ton na me cumã harẽn. 28 Ne curi cute me ahna amji to me amcro jàhtôa.