16
Pê Timot Pawrô me Xira pynã
Pirip 2.19-22; 1 Timot 1.1-2, 5
Mã Pawrô me Xira Terpe jõ krĩ me, Ritij jõ krĩ mã me cator. Mã Ritij jõ krĩkam Jeju na mehkwỳ nõ japrỳ te Timot ita ihkrĩ. Ne cupêJuta catêjê cahãj nõ kra, ne hũm pê ri Crec jõ pjê catêjê nõ, ne cupêmehcahkrit, ne nee cupê Juta catêjê nõ nare. Pê Ritij jõ krĩme, Ampokrekà jõ krĩ kam me cupê Jeju na mehkwỳ amehkrĩ atajê cunea pê ajco Timot tomehcakôc to impejti. Mã Pawrô te mempar ne ma amji kôt to mõr prãm. Mã krĩ ata kam Jutacatêjê mehkrĩ atajê cunea te ramã meTimot me hũm pê Crec catêjê nõ na me hahkre pej. Pê nee cumã impy kà kwỳ hyr nare na me Timot kôtme harẽn to kêanre cupate, Pawrô te Juta catêjê caca xà kôt, cupê impy kà kwỳ hyr, ne ma haprôr ne to mõ. Mã krĩ atajê cunea kôt me hapôj to mõ, ne Jeju na mehkwỳ mã me hũjarẽn to me mõ, por pê harkwa na memprar catêjê me, mehkwỳ to mehhimpej catêjê Krĩpinkrên kam me ajpẽnpa, ne ahna mehhôc ne ahna me hapackre ata na, mãr quê me kampa, ne me hane. Ita na pê Jeju na mehkwỳ ajco me Jeju te amji kam hapac xà kampa ne mehtỳj, ne ame hakry. Ne ajco amcrocunea kam me ipicamẽn to me ipa.
Trôwat jõ krĩ kam Pawrô pimtir xà
Roman 15.18-21
Ne cute me Amcràti jõ pjê me, Carati jõ pjê jakren, ne ma Axij jõ pjê wỳr mehtẽm prãm, mã ma Pahpãm Carõ Pejti amehuwahi, quê nee Axij jõ pjê kam me Pahpãm jarkwa jarẽn nare. Ramã Pĩhpoti jõ pjê na me hàhtêp, ne ma Pitin jõ pjê wỳr me mõr prãm, mã ma Pahpãm Carõ Pejti ame huwahi, quê hanea ne neehỹrmã me mõr nare. Mã cute me Pĩhpoti jõ pjê jakren, ne macô cahê na Trôwat jõ krĩ xaata wỳr me cator. Mã caxwa ata kam, Pawrô te ipimtir kam, Maxeton jõ pjê jõ xũmre nõ pupun, mã xa ne ahna hàhwỳr to:
— Ajpên Maxeton jõ pjê wỳr mõ, ne meitehcajpa — hane. 10 Hõhõ, cute hũtir xà ata kôt Pahpãm te me ahnahàhwỳr na cute me hahkre pej pyrentu, na ri ma Maxeton jõ pjê wỳr me mõr pyrentu to prãm. Ỹhỹ, ipê Ruc wa ita ri Trôwat jõ krĩ kam ite Pawrô me ajpẽn cajpar, ne ma me icunea me imõr xàita na me mõ, ite meMaxeton jõ pjê kam mehkrĩ catêjê mã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti itajê jarẽn prãmte.
Pirip jõ krĩ kam Ritij pintuw xà
Pirip 1.1
11 Ne ma Trôwat jõ krĩ pĩn pàr kre mã me ixàr, ne ma me icatàatre na cô jipôc ri ahkrã jacot crà japrỳ te Traxij jõ pjê ata mã me icator. Ne amcro nõ na wa maKrĩhtuw mã me icator. 12 Ne ma Pirip jõ krĩ wỳr me mõ, por mam ihkrãa ri xa ata wỳr, Maxeton jõ pjê kam, ne Pirip jõ krĩ ata pê ri Roman catêjêjõ krĩ. Ne curia ite amji to me amcro kwỳ kujahêc.
13 Ne mehkôt xà jõ amcro na, wa ma krĩ pê me icator ne cô wỳr mecupê Juta catêjê te cuprõn xà japên to me mõ. Ne curi me icator, ne me ijỹr, ne ite me pyjê tecuprõn atajê mã me icakôc kam me itẽm. 14 Mã pyjê nõ pyxit te me ipar ata japrỳ teRitij. Ne pê cupê Tijat jõ krĩ catêjê nõ, ne cupêcupẽhkà impejti to ihpore na hàhpan catê. Ne ampeajkam cumã Pahpãm kĩn, mã Pahpãm tePawrô jũjarẽn xà ata par na ihtehcajpar. Mã cute impar, mã hũrkwa kammehkrĩ atajê cunea te amji to me Jeju na mehkwỳ. Cwỳrjapê ri Pawrô te cô kam mehcumrãr. 15 Jirô pê mã ri Ritij te hũrkwa wỳr me ijator, ne me imã:
— Mẽr hõhõ, ca ate amji mã me ito, ipê Pahpãm par catê na me ito hajỹr, cwỳrjapê ca ha ajpên me mõ, ne ijũrkwa kam me ahtwỳ — hajỹr. Ne kypê me ijator nare. Cwỳrjapê wa hũrkwa kam me ijàhhuc.
Pê Pirip jõ krĩ kam me hacjên xà kam me nõ
16 Pê krĩ ata kam jũm cahãj ita ihkrĩ. Ne cahãj ita jĩ cunea kam me pahcurê xwỳn carõ kên hipu tu. Pê ampo carõ kên ajco cumãampo te cormã jũ mãn xà nare atajê jarẽ. Pê cahãjre ata ajco ihpore na me cumã to awjarẽ. Ne nee amji kôt apu ipa nare. Ne cuteto hõ tekjê atajê mã apê, pê hàpên xà atajê jahpan xà na, me hũmre atajê ajco amji mã mehpore incwa. Ne amcro nõ na wa ma Pahpãm mã mehcakôcxà jũrkwa ata wỳr me mõ. 17 Mã cahãj ata te me ipynãr ne me ikôt caràrto mõ. Ne cute caràr to hajỹr he:
— Pom me hũmre itajê pê Pahpãm me hirôa pê cati ata mã me hàpêncatêjê! Ne ihtỳj me amã ateme akên catia pê me amji pytàr xà ata jarẽ — hane.
18 Ne cahãj cuprỳhti ata te me ijarẽn to hajỹar to amcro jàhtô. Mã Pawrô pêita na ihkaj na. Mã cahãj cuprỳhti ata wỳr ipipkjêr ne cute kam ampo carõ kên ata mã:
— Hã, wa ha Jeju jarkwa kôt amã, ca cahãjita pê acato — hajỹr. Mã hamre, ampo carõ kên ita cupêcator pyrentu. Mã impej ne aracri hỹr pyrentu.
19 Mã me to hõ tekjê catêjê te me cahãj ata pê mecarõ kên cator na me hõmpun, ne nee hipêr irĩat kam, cute ampo to hũjarẽn nare na me hahkre pej, na quê ha nee hipêr hũjarẽn xà kôt mehpore nõ pyr nare. Cwỳrjapê ri ame Pawrô me Xira kammencryc. Ne cute mehpro, ne ma cà pê me to impejcatêjê me, me cupê krĩ jõ pahhi catêjê wỳr me cupjê. 20 Ne me to mõ, Roman catêjê pê mehcukij catêjê wỳr, ne cuteme cuna mã me hãm. Ne me cumã Pawrô me Xira jarẽn, neme cumã:
— Ỹhỹ, me hũmre itajê pê Juta catêjê kwỳ, necama me pajõ krĩa kam ame pahcahpêrkàr to me ipa. Neajtea mã me pamã mehcakôc xà to hahkre to me ipa, neamji kôat me pahton to me ipa. 21 Ne me papê Roman catêjê, mã nee mencaca xà ita naprãm nare — hane.
22 Mã me hàhtôa te me kam ihtẽmprãmte me cuprõn, mã krĩ ata kam, cute mehcukij catêjê te Pawrô me Xira pêapu ihkà cokjêr, ne cute mehcahhyr na me mẽn. 23 Mã pĩhhê to amehcahhya to amehcahhy, mã mehkàj xà cati. Jirô pê mã ri cuteme hacjên xà mã me haxàr, ne cormã me ahna me hamãr catê mã harkwa hyr, quê me hamãr to impeaj ne. 24 Mã me hamãr catê te me hõ pahhijarkwa kôt me hacjên xà caxwãm pê, pĩ cote namehpar jacjên, ne ahna meto ipijapỳn, ne me ahna wakỳre te hihê xà to hihê, ne ma tẽ.
Pê Pawrô me Xira mehkàj xà cakrô ihtỳj me Pahpãm mã cre
25 Mã Pawrô me Xira curia mehkàj xàa na, awcapàtkô kam me nõ ne me Pahpãm mã mehcakôc, ne cute Pahpãm na increr xà to me cumã increr. Mã me hacjên xà kam me hikwa atajê ahna mehkrĩ ne ame kampa. 26 Mã ihprõt pê, pjê te hàhcujrõn kam ihtẽm, mã me hacjên xà hanea ne ihtertet. Mã harkwa jihê xà itacunea te apu amji jihê rẽn. Ne hanea ne wakỳre te amehuwapre atajê cunea apu impàt, ne me cupê ipijaxwỳr. 27 Mã me hacjên xà jamãr catê pimprar, ne cuteharkwa jihê mẽn na hõmpun. Ne ihtỳjame hacjên catêjê cunea japôj na amehcãmjĩ. Ne cute hõ pahhi cupate amjicaxuw hõ wapo xwahhihti caxàr, cute to amji curan prãmte. 28 Mã Pawrô te kỳj cati pêa mã cumã caràr to:
— Apu amji to hajỹr nare! Wa ne me ijapôj nare! Ne ita ricormã ame icunea me ikrĩ! — hajỹr.
29 Mã me hacjên xà jamãr catê te hàhcujro xà na hàhwỳr ne hũjarêan kam hàr, ne apu ihtertet ne Pawrô me Xira cuna mã ihkõn krã na hỹr. 30 Jirô pê mã, ma põ mã me to mõ, ne cute mehcukij to:
— Pỳhàpà, jũ mã wa ha, ne ajte ikên catia ita jahpa? — hajỹr.
31 Mã me cumã:
— Ca ha Jeju pê Pahhiti ata to amji mã me ahimpej, quê ha me akra mea mã me akên ita pê meapytà — hane.
32 Ne cute me cumã Pahpãm jarkwa jarẽn, ne hanea ne, por me hacjên xà jamãr catê jũrkwa kam mehkrĩ atajêmã, cute me Pahpãm jarkwa jarẽn. 33 Mã caxwa ata kam me hacjên xà jamãr catê me to mõ, ne cute me cumã mehcahhyr xà xwa kre cuhhõn, ne me cumã ihcahhê. Mã Pawrô me Xira te mehkra mea mã cô kam mehcumrãr, cute Jeju na mehkwỳ mã me hàr na me amji jarẽn prãmte. Hamre, mãme hacjên xà jamãr catê ata me, mehkra cunea te amji tome Jeju na mehkwỳ, na ri cô kam cute mehcumrãr pyrentu. 34 Ne ma cute Pawrô me Xira japrôr ne me to mõ, hũrkwa wỳr. Ne cute me cumã hõ jõr, nemehkra mea mã ampeaj kam me hakry. Ampo na? Ita caxuw ihtỳj Jeju to amji mã mehhimpej na ri.
35 Mã apẽ, mã Roman catêjê pê mehcukij catêjê atajê te me hỹrmã me cumã me hàpên catêjê kujahêc, ne me cumã harkwa to:
— Me hũmre atajê mã me hikra — hajỹr. 36 Mã me hacjên xà jamãr catê te Pawrô mã hũjarẽn ne cumã:
— Roman catêjê te me amã hikran na me hũjahkre. Cwỳrjapê ca ha me acato ne gapacta ne me mõ — hajỹr.
37 Mã Pawrô pahhi kwỳ mã me hàpên catêjê atajê mã:
— Wa nee ite me ampo kên ton nare, ne hanea ne, me ipêRoman catêjê cakrô, mã ahnaa ajte me kam mare mã ameicahhy, ne me hacjên xà kam cute me ito hũcapêr, nõ namã ajte ita caxuw aracri me apimxuar pê me ikujahêcprãm? Ita na ihkaj na. Quê ha xaa mehcukij catêjêatajêa ajpên me mõ, ne me taa me ikujate, wa ha cormã ma me mõ — hane.
38 Mã pahhi mã hàpên catêjê atajê te mehcukij catêjê mã itajarẽn. Mã cute Pawrô me Xira pê Roman catêjêna me harẽn par, ne me hahkre pej, cwỳrjapê riampeaj kam me cumã me hũpa. Ampona? He Roman catêjê te amji kam hapac xà na, quê nee me jũm cukij nare kam, amehcahhyr nare. 39 Mã ma me hỹrmã me pra, ne cute mehwỳr, quê cutemehcahhyr xà ata to me amji japackre nare, ne nee me kammencryc nare. Ne cute me hacjên xà pê ajwarme cator. Ne krĩ pê me cator xà na me ahna hàhwỳr. 40 Mã Pawrô me Xira me hacjên xà pê me cator, ne maRitij jũrkwa wỳr me mõ. Ne curia ri cute Jeju na mehkwỳmã hakry carôt tỳjti ton, ne ma me mõ.