17
Pê Texarõn jõ krĩ kam ame ipa
1 Texarõn 1.1; 2.13-14; Ruc 23.1-2; Jowãw 19.12
Ne cute Krĩpuhnacô jõ krĩ jakren, ne ma me mõ, ne hanea ne cute me Apôr jõ krĩ jakren, ne ma Texarõn jõ krĩ kam, Juta catêjê te cuprõn xà jũrkwa ata wỳr me cator. Mã xap na, mehkôt xà jõ amcro kam, ma Pawrôte, cute me amji pyràc xà ata na, cute me cuprõn xà wỳr tẽ. Nemehkôt xà jõ amcro incrê atajê cunea kam, Pawrô cute me cuprõn xàwỳr pra. Ne cute me ajpẽn mã me Pahpãm jarkwa jarẽn to hapjêa to hapjê. Mã Pawrô te me cumã Jeju to hahkre, ne me cumã harẽn to:
— Ỹhỹ, rỳ pêa mã pê Pahpãm me panquêtjê mã, por cu me jũm jikaj ata, to awjahkre. Na quê ha jũcaxuw Crixtô ita cato, ne pahte me Pahpãm to kên atajê cunea to tojnõ. Ne cuteme pahtehcajpar xà caxuw quê ha ihtỳj amji pupun xàkêanre to amji pupu, ne ihtỳj ty, ne hacpỹa mã ihtĩr. Hõhõ, mãr wa ite me amã Jeju jarẽ ita pê ri quêt, por cu me jũm jikaj ata — hajỹr.
Mã mehkwỳ te ihtỳj me Pawrô me Xira kam hapac, ne Jeju to amji mã mehhimpej, ne ahna mehkwỳ mã mehàr. Mã mehcahkritpê Crec jõ pjê catêjê atajê mã Pahpãmkĩn catêjê jàhtôa ne me cumã me hàr. Mã haneane krĩ kam pyjê jàmtàr catiatajê jàhtôa ne me cumã me hàr. Mã Jeju na mehkwỳquêt ihtỳj me ipicamẽn to me mõ.
Cwỳrjapê ri me hũ na ame amji to prãm, na ri Juta catêjê ame pra, ne krĩ cape na cute mehkên catêjê me, cute me xuwcaca catêjê jàhtôa ne mehaprôr, por me cumã me hàpên prãm nareatajê mea mã. Mã jũmjê itajê te krĩ kamajpẽn caxuw me cumã mehkêanre ton xà caxuw me Pawrô me Xira pro. Ne me cuna mã me hãm jirô pê mã cutemehkên mã me mẽn prãmte cute mehpro. Me hàprêakam Jaxãw jũrkwa mã me hàr, ne ame Pawrô me Xira japê. Ne nee cute me cumã cator nare, ne cute ma me Jaxãw me, Jeju na mehkwỳ kwỳ to me irô ne amehpro, ne ma krĩ jõ pahhi catêjê wỳr me to caràr to me mõ, ne me cumã:
— Me hũmre itajê te krĩ cunea kôt ajpên me ampo kêanre catia ton. Ne hamre, ramã ita ri me cator! Mã Jaxãw te me cumã hũrkwa jahkre, mã kam me hàhhuc. Ne ma ame Xexa pê Roman catêjê jõ pahhiti te amji kam hapac xà caca, ne ajtea mã me imã pahhi nõ japrỳ te Jeju ita jarẽ — hane.
Mã me hàhtôa te me ita par, ne ame kammencryac to amencryc, na ri nee jũm te ihcakôc xà na amji par nare, ne ihtỳj amehcakôc kêanre to me ipa. Mã krĩ to mehhimpej catêjê teJaxãw me, Jeju na mehkwỳ kwỳ jàmjõr na me ton, mã me hàmjõr jirô pê mã ri cormã cute me cumã hikran.
Pê Amcoti jõ krĩ kam ame ipa
1 Texarõn 2.15-16
10 Mã caxwa pê mã, ma Jeju na mehkwỳ te me Pawrô me Xira kujahêc, Amcoti jõ krĩ wỳr. Mã curi me cator, ne ma Juta catêjê te me cuprõn xà wỳr me mõ. 11 Mã Amcoti jõ krĩ kam mehkrĩ catêjê atajêTexarõn jõ krĩ catêjê jirôa pê ampeaj kam me cumã hũpar kôt hakop jahkre pej, ne me cumã ihkĩn, ne me cumãhũpar prãm. Mã amcro cunea kam Pawrô te me cumã ampo to hahkre xà ata jahkre pej pej to prãm to, cormã Pahpãm jarkwa kam kôt me hapê ne me cahyt. 12 Mã me hũpar xà ata kôt me cupê Juta catêjê me, me cupê Crec jõ pjê catêjê me, me cupê pyjê jàmtàr cati pê Crec catêjê atajê me, me hàhtôa ne cute Jeju to amji mã mehhimpej.
13 Mã Texarõn jõ krĩ kam, Juta catêjê teAmcoti jõ krĩ kam Pawrô te Pahpãm jarkwa to ihcakôcna me harẽn par, ne ma mehkôt me pra, cute me irẽc, mã cute mehkên ton prãmte. 14 Mã Jeju na mehkwỳ te me Pawrô kujahêc pyrentu, côxwa to kà wỳr. Mã ma mehkwỳ te me Pawrô pynãr, neme cumã Atẽn jõ krĩ wỳr pry jarẽn to mõ, ne me to cator. Mã Xira me Timot cormã curia Amcoti jõ krĩ kam me hàhhuc. 15 Mã Pawrô Atẽn jõ krĩ kam cator, ne hàhhuc. Nehacpỹa mã cute me hũnãr catêjê atajê kujahêc, Amcoti jõ krĩ wỳr, ne me to ihhimpej, quê me Xira me Timot mã awjarẽ, quê hapu na ihkôt me mõ, Atẽn jõ krĩ wỳr, ne me cuprõ.
Pê Atẽn jõ krĩ kam Pawrô mõ
Roman 1.18-20
16 Mã Pawrô Atẽn jõ krĩ kam apu mõ, ne ame hikaj tomõ. Ne cute kẽn te pahpãm cahàc krekà jàhtôa ne hõmpun, krĩata kam. Ne cupê ahna ihkaj na, na ri ihpeacre. 17 Cwỳrjapê ri Pawrô, Juta catêjê te me cuprõn xà kam, cute ajpẽn mãmehcakôc, ne hanea ne mehcahkrit mãPahpãm kĩn atajê mã ihcakôc. Ne hõtpê amcro cunea kamcà pê mehkrĩ atajê me, me ajpẽn mã me awjarẽ. 18 Mã me cumã ihkàhhôc to hahkre catêjê pê Epicurij catêjê kwỳ me, Xicô catêjê kwỳ me, hanea ne cute Pawrô me, meajpẽn mã me hũjarẽn. Ne mehkwỳ me, me ajpẽn cukij to:
— Ampo mã Pawrô pê ihcakôccatê te amji jahkre kêatre ata ame pamã harẽn prãm? — hane. Mã mehkwỳ me ajpẽn mã:
— Pỳpỹn, he ihhêj ne ajtea mã apu pahpãm jũjê itajê to me pamã ihcakôc — hane. Mã Pawrô te hacpỹa mã mehtyc tĩr na me cumã harẽn, cwỳrjapê riajpẽn mã me harẽn to hane. 19 Ne ma cute me cuprõn xà japrỳ te Caxêti jõ awjarô ata wỳr, cute me Pawrô japrôr ne me to mõ, ne me cumã:
20 — Wa itỳj me, por ca ate ajtea mã ampo tuw jarẽn pihhoti ata jarẽn atajê kam me ijapac to prãm, ne ampeaj kam me imã impar prãm. Wa rỳ jũ caxuw iteme ampo ita jarẽn par to hajỹr nare, na wa me hahkre pej to prãm — hajỹr.
21 Pê Atẽn jõ krĩ kam mehkrĩ catêjê me, põ rũm mehcahkrit ajpên me acjêj ne mehkrĩ atajê mã, ajco me xwahnatuw atajê impar to prãm, pê mehkrĩ ne me kampa.
22 Mã Pawrô me cuna mã hãm, ne xa, Caxêti jõ awjarô kam, ne cuteme cumã to hahkre kam ihtẽm, ne me cumã:
— Ỹhỹ, me apê Atẽn jõ krĩ catêjê, me ikampa! He ihhêj ne ca atỳj ame pahpãm cahàc to amji mã me ahimpej to me apa. Ca ihhêj ne kẽn to ate mepahpãm cahàc krekà ton itajê to, ihhêj ne ampeaj kam amji mã me ahimpej. 23 Ne wa ita ri me gõ krĩ kam apu ipa, ne ite, me ate kẽn te pahpãm cahàc krekà mã me ikre pyxwỳr, nekam me hũxwỳr, ne kam me to amjikam gapac na, ite me hàhtôa ne me gõmpun. Ne hanea ne ite ikre pyxit kam pahpãm cahàcpyxwỳr xà nõ caprỳ ata pupun. Mã jũm te kamihhôc to hajỹr he: “Ita pahpãm cahàc krekàpyxwỳr xà, ne nee cu rỳ me pahnõ te Pahpãm ita jahkre pej nare” hajỹr. Ne cormã me apê jũm pê Pahpãm ata jahkre kêatre na wa ha me amã harẽ, ca me ikampa.
24 — Ỹhỹ, he Pahpãm ita pê me pajõ Pahpãm peaj ata, ca rỳ nee ate me hõmpunnare. Ne cupê me Pahton catê. Ne taa mã pêpjê to, ne pjê kam ampo cunea to. Ne cupê pjê ita kam me hirôa pê Pahhiticati, ne hanea ne côjkwa kam cupê Pahhiti cati. Ne nee, por jũm te cumã ikre ton ata kam ihkrĩnare. 25 Ne nee jũm te cumã ampo ton ata na cumã prãm nare. Ampo na? He taa mã ri me pamã me pancaca xà gõ, ne me pamã me pahte amji kam me pajapac xà gõ, ne me pamã ampo cunea impejti gõ. Ne jũ wỳr cu me pahnõ cumã ampo to ne cugõ.
26-27 — Ỹhỹ, pê mam me panquêtti pyxit ne to, ne mepanquêtti kôt pê me pahton to mõ. Ne pê pjê ita kamme pahcunea to, cupẽ me, krĩxàre me, me pa me. Ne pê me pahpỳpỳm xà xwỳjrea na, pê ramã mam me pajõamcro me pahte amji to me papijapar xà to amji kampa, nekam me pahkrĩ xà caxuw me pamã pjê to. Ampo na? Cu pahte me to amji japackre, ne ahna mepajàhcukjêr, ne xwỳ mã jũ caxuw amcronõ na ahna me pahcator to prãmte. He neePahpãm me papê ampỳare mã ipa nare, ihtỳj pjê cunea kam me pahcahê na ipa. 28 Na pê jũm ata ramã harẽn to hane he: “Pahpãm cãmtà rũm cu pahtỳj ame papa, ne amji to me ajpa, ne pahtỳj me amjikampa” hane. Ỹhỹ, hanea ne me anõ pê Atẽn catêjê nõa te ihkàhhôc kam ihhôc to hajỹr he: “Pahte me hajỹar ne me papê Pahpãm kra” hane.
29 — Hewhỹ, me pahcunea pê Pahpãm kra. Na cu nee pahte amji kam me pajapac xàa kôt, Pahpãm to ame amji mãampo to pahpãm nare. Ne nee cu kẽn to ame pahpãm cahàc krekà ton nare. Ne neewakỳre prà jakare me, wakỳre prà tepti ata to amepahpãm cahàc krekà ton nare. Ne nee cu amjia mã ame ton nare. 30 Pê rỳ pêa mã mam pjê cunea kam, mehcunea ramã meton to me amji pyràc tu, na pê ajco me toan to me to. Pê nee Pahpãm to me amji japackre, ne me hahkre pej nare, cwỳrjapê pê nee Pahpãm cute me ampo to hajỹr xà ata jahpan xà na ame to kên nare. Ne hamre, ita caxuw Pahpãm tepjê cunea kam ampo itajê intête me pahcunea mãn, cu nee hipêr ame ampo itajê nõ ton to mehajỹr nare. 31 Ỹhỹ, he ramã cute me pahcukij ne me pahto ipicokjêr xà jõ amcro hyr, quê ha amcro ata na me pahpupu, ne me pahcukij, neajpẽn pê mempej me, mehkên to ajcokjê. NePahpãm te ramã me pahcukij catê na Jeju xãm, cutecumã ampeaj kam me pajarẽn to impejti prãmte. Ne mehcunea te Jeju pê me pahcukij catê nahahkre pej prãmte ri ihtyc jirô pê mã, hacpỹa mã cute to ihtĩr — hajỹr.
32 Mã Pawrô te ihtyc jirô pê hacpỹa mã ihtĩrna me cumã harẽn, mã cute mempar, ne nee cute amji mãme to hajỹr nare. Cwỳrjapê rimehkwỳ ame cumã, ne ame hũn, mã mehkwỳ me cumã:
— Wa amcro nõ na gũjarẽn xà ita na hipêr me apar prãm — hane.
33 Mã Pawrô ma mõ. 34 Mã me hũmre kwỳ te me kam hapac kênre nare, ne cute Jeju na mehkwỳ na me amji ton, ne ahna me cuprõn. Ne me kam hũmre japrỳ te Tijoniti pê Caxêti jõ awjarô kam prohti ata me, cahãj ata pê haprỳ Tamar ata me, mehkwỳ jũjê atajê te ahna me cuprõn.