18
Pê Pawrô Corinti jõ krĩ kam apu mõ
Roman 16.3-4
Jirô pê mã ri, ma Pawrô mõ, Atẽn jõ krĩ pĩn, Corinti jõ krĩ wỳr. Ne curia pê Juta catêjê nõ japrỳ teAquira ata cajpa. Ne pê cupê Ponto jõ pjê catêjê kwỳ nõ. Ne curmãPrytikra jõ pjê pĩn hĩxi japrỳ te Prixirakwỳj ata me, me cato. Ne ampo na pê ajpên me mõ? Pê pjê jõ pahhi japrỳ Crawti ata ma Roman jõ krĩpê, ajpên Juta catêjê kujate. Cwỳrjapê pê Pawrô ma me hõmpun prãmte me hỹrmã mõ, ne me cahê na hàhhuc ne ame apê. Ampo na? Hàpên xà me Pawrô jàpênxà pipẽan na pê, ne cupẽhkà tỳjti ata to ame ikre to. Ne me hàpên xà ata to ri hõtpê amehpore incwa. Ne mehkôt xà jõ amcro cunea kam, cute me cuprõnxà kam, Juta catêjê me, Crec jõ pjêcatêjê mã ihcakôc, cute me kam hapac ne amji to me Jeju na mehkwỳ prãmte.
Jirô pê mã ri Xira me Timot cator, Maxeton jõ pjê pĩn, mã Pawrô te cupẽhkàhti to hàpên jicu, ne ma Jutacatêjê mã Pahpãm jarkwa jarẽn to mõ, pê ajco hãn ne me cumã:
— Jeju pê Crixtô to, pê quêt Pahpãm me pamãawjahkre — hane. Mã Pawrô cuna mã mehcunea amehcakôc ne ame hũn. Cwỳrjapê ri cute me cumã hikran prãmte ihkà caxàr, ne me kam mare mã intête pjê jacrô capĩr. Ne me cumã:
— Hamre, wa ha nee hipêr me ato ihimpej nare, ca ha caajũ mã me, ne me akên mã me axà. Ne Pahpãm pê me gũjawry to me apa xà ata kam, wa ha nee me acahê na ixàr nare. Ne nee quê ha Pahpãm ita na amji mã icuhtom nare, quê ha amji mã me anõa cuhtom. Itacaxuw wa ha nee hipêr me gamãr nare. Ne ita caxuwmehcahkrit itajê wỳr wa ha tẽ, ne me cumãPahpãm jarkwa pejti itajê jarẽ — hane.
Hõ, cute me hajỹr. Cwỳrjapê ri cute me hicu, ne mamõ, ne Crec catêjê jõ xũmre nõ japrỳ te Tico Catytkamata nee cupê Juta catêjê nare, ne hõtpê cumã Pahpãm kĩn ata cahê na ihkrĩ. Ne pê Tico jũrkwa ataJuta catêjê te cuprõn xà cahi na xa. Mã Cripo pê me cuprõn xà jõ pahhi, ne cute Pahpãmpar, mã mehkra cunea te hanea ne mempar, ne Jeju to amji mã mehhimpej, ne mehkwỳ mã me hàr. Mã me hàhtôa ne cute Corinti jõ krĩ kam mePahpãm jarkwa par, ne cute amji to me Jeju na mehkwỳ, mãcute cô kam mehcumrãr.
Mã caxwa nõ mã Pawrô te irĩatkam Pahpãm pupun, mã cumã:
— Apu acakôc xà ita na, nee amji mã pa nare, ne nee ca acakôc to hicu nare. 10 Ampo na? Wa ita ri acahê na apu mõ ita kam, jũ wỳr quê jũm ato kên. Ampeaj kam krĩ ita kam imã me hàhtô, quê ha cormã me ipynã ne me ikampa — hajỹr.
11 Na ri Pawrô te curi me cumã Pahpãm jarkwa to hahkreato caku pyxit, ne ihkôt to ihnõ cahti na hajỹr.
12 Mã Crec jõ pjêata kam, hũmre nõ japrỳ te Caro te amji to Romancatêjê jõ pahhi. Mã amcro atajêa nõ kam, Jutacatêjê te me amji to cuprõn, ne me Pawrô pro, ne ma mehcukij xà wỳr me to mõ. 13 Ne cute me pahhi pê Caro mã harẽn to hajỹr he:
— Ỹhỹ, hũmre ita te, ite mehũnãr prãmte, ame imã hũjarẽn to hajỹr to mõ. Ne cute ajteare mã Pahpãm to amji kam me hapac xà ita to me imã hahkre ita na me ipê ihkajna. Ne me icaca xà kaj na cute amji kam hapac xàita — hane.
14 Mã Pawrô te amji pytàr prãmte ajmãr pahhi Caro mã harẽn, mã cute Juta catêjê mã:
— Me apê Juta catêjê me ikampa. Quê ha hũmre ita teampeaj kam ampo to kên na, wa ha itỳj me akampa ne meatehcajpa. Ne hamreare, imã nee cute ampo kên catia tonnare. Ne ihhêj ne me acaca xà me, jũmjê japrỳ itajê me, ajpẽnkrac ri ate me acakôc xà pit mã ita. 15 Cwỳrjapê wa ha nee me atehcajpar nare, ca ha me caa amji to ame ahimpej ne me amji to impej. Ne pa, wa ha nee ita caxuw amji to me acukij catê nare — hajỹr.
16 Ne cute mehcunea cator, mã ma ame hapôj. 17 Mã cute ame hũmre japrỳ to Xoten pê Jutacatêjê te cuprõn xà jõ pahhi cahhyr, mehcukijcatê kam mare mã. Mã nee Caro te Xoten ita to amji kam hapac nare.
Pê hipêr Antijoc jõ krĩ wỳr, me amji jaxà
18 Mã Pawrô te Jeju na mehkwỳcahê na amji to caku pyxit ne ihkôt hĩkjê, Corinti jõ krĩ kam. Jirô pê mã ri, Prixirakwỳj me, Aquira me, cute me pàr krepro, ne ma Xiri jõ pjê wỳrme pra. Ne Ampohy jõ krĩ kam, cormã pàr kre mã me hàr nare kam, pêPawrô Pahpãm mã amji to, ne cute cumã amji to ipipẽxà caxuw to ihkrã mẽ. 19 Mã Epet jõ krĩ mã cator, mã cute Prixirakwỳj meAquira rer. Ne ma cute me cuprõn xà wỳr hàr, ne cute Juta catêjê me ajpẽn mã me hũjarẽn kam ihtẽm. 20 Mã cute me cahê na amji to amcrojàhtôa to prãmte me hator. Mã ma Pawrô apu ahna ihcaca, ampo na, ma Krĩpinkrên wỳr ihkràr na ri. 21 Ne mõr xà wỳr cute me cumã:
— Quê ha Pahpãm mã ite amji jaxàr naito prãm na, wa ha itỳj amji jaxà — hane. Ne ma Pawrô te pàr kre kam amji kujahêc, Epet jõ krĩ pĩn. 22 Ne ma Xexa jõ krĩ mã cator, ne ma Krĩpinkrênwỳr mõr puro. Ne Krĩpinkrên kam cute Jeju na mehkwỳmã ihcakôc, ne me cumã amji jarẽn, ne ma Antijoc jõ krĩ wỳr mõ. 23 Ne cute amji to amcro kwỳ jakren, jirô pê mã ri mõ, ne cute Carati jõ pjê jakren, ne Amcràti jõ pjê jakren, ne ihtỳj Jeju namehkwỳ cunea to ihtỳj to mõ.
Pê Apôr Epet jõ krĩ me Corinti jõ krĩ kam apu mõ
Epet 1.1-2
24 Pê cormã Pawrô apu mõar kam, pê Juta catêjê nõjaprỳ te Apôr pê Mehtehcajpar jõ krĩ kam ihpỳm ata, maEpet jõ krĩ wỳr tẽ ne cator. Ne pê ampeaj kam ihcakôc pej, ne ampeaj kam cumã Pahpãm jarkwa jahkre pej. 25 Ne hanea ne ampeaj kam cumã Pahpãm te me cumã tohahkre xà ata jahkre pej, na ri me cumã Jeju jarẽn xàcuhtacti jarẽ. Ne cumã amji kĩan kam me cumã harẽ. Nenee amjia kôt me cumã Pahpãm jarẽn to ipa nare, ne pê cumã Jowãwjũjarẽn xà pit hahkre pej, pê toa ajco mecumã hũjarẽn to ipa. Por pê Jowãw Jeju cator xwỳjreana cato, ne cô cakrô to hikaj xà mehcumrã ata, ne cukwakam, pê me cumã Jowãw te amji kam hapac xà ata pyxit peajne hahkre pej, pê ajco me cumã harẽ. 26 Ne cumã amji kĩan kam, Juta catêjê te cuprõn xàkam me cumã harẽ. Mã Prixirakwỳj me Aquira te Apôr jũjarẽn xà ata par, ne me Apôr te Jowãwcukwa kam hũpar xà atajê pit jarẽn na me hahkre pej pyrentu. Ne ahna me ajpẽn par, ne me haprôr ne ikre kam me cumã Jeju jarẽn to impejti partu.
27 Mã Apôr te amji kam hapac ne ma Crec jõ pjê wỳr ihkràr. Mã Jeju na mehkwỳ te mehtehcajpar prãmte, me cumã ihkàhhôcton, Crec jõ pjê kam Jeju na mehkwỳ mã. Ne cute kam me cumã Apôr pej naharẽn, ne cute me ahna hàhwỳr, mãr quê ahna me amji caxàr to impeaj ne. Mã ma curi cator ne cute, por ramã ame Jeju to amji mãmehhimpej atajê, tehcajpar catia to mõ. 28 Ne cute Pahpãm jarkwakôt Juta catêjê mã ihcakôc, ne Jeju pê ri quêt Pahpãm kra, ne cupê Crixtô, ne toa pê Pahpãm me cumãawjahkre, ne mehcunea kam mare mã ame cumã harẽn to mõ. Ne cute hũjarẽn xà ata kôt Juta catêjê hi kwĩn.