19
Pê Pawrô Epet jõ krĩ kam apu mõ
Ruc 3.15-16
Mã cormã Apôr Corinti jõ krĩ me, Crec jõ pjê kam apu mõar kam, mã ma Pawrô Epet jõ krĩ wỳr tẽ, necator. Ne curia cute Jeju na mehkwỳ kwỳ cajpar, ne mehcukij to:
— Ca ate me Jeju kam gapac ne mehkwỳ na ate me amji ton, cwỳrjapê mõrmõ ca ajkĩ ramã Pahpãm Carõ Pejti te me amã amji jõr? — hajỹr. Mã me cumã:
— Wa nee ite me Pahpãm Carõ Pejti ita na hahkre pej nare, xãmte ihtỳj Carõ — hane.
Mã me cumã:
— Ne mẽr jũm te me acumrãr xà mã kôt pê meacumrã? — hane. Mã me cumã:
— Jowãw te mehcumrãr xà ata kôt pême icumrã — hane.
Mã Pawrô me cumã:
— Pom Jowãw te me acumrãr xà atajê pê, por mehkênmã me hikra atajê me, por cormã ame Jeju jikaj to ipa atajê. Pê Jowãw ajco Juta catêjê mã awjarẽ, mãr quê hapu na ihkôt me jũm ata kampa. Ne jũm ata pê ri Jeju, ne hamre ita caxuw wa ha Jeju jarkwa kôt me acumrã — hane.
Mã cute me ita kam hapac jirô pê mã ri, Pawrô te Pahhiti pê Jeju jarkwa kôt, cô kam mehcumrãr. Ne cute mehcunea na hũhkra xir, ne me cumã Pahpãm nahàhwỳr. Mã Pahpãm Carõ Pejti te mehcuneamã amji jõr. Mã ajtea mã cute mehcakôc kam mehtẽm, nehanea ne cute me Pahpãm jarkwa jarẽn kam mehtẽm. Ne me hũmre te tôxi atajê to pê hane.
Putwrỳ incrê kam mã hãn ne Pawrô hõtpê maJuta catêjê te cuprõn xà wỳr ipa, ne nee amji na hàhtàt nare, ne me hàhtôa mã ihtỳaj kam Pahpãm himpej xà mã mencjêj na ihcakôc, pê me kampa, ne ajco ajpẽn mã me harẽ. Mã ma mehkwỳ ahna me aprã, ne ma amji mã ame to hajỹr caca. Ne cormã mehcunea kam mare mã, cute me Jeju te amji kam hapac xà na mehcakôcto kêanre. Mã cute me hajỹr ita kam, Pawrô me cupêcator, ne ma amji kôt Jeju namehkwỳ to mõ. Jirô pê cute ajpẽn mã me pajõ Pahhiti Jeju pê me pahkritxwỳ na me harẽn na ipyr ne ame harẽ. Ne hũmre japrỳ teTiran ita jõ kàhhôc to hahkre xà jũrkwa kam, pê ajco ame cumã harẽ. 10 Ne cute me cumã to hahkre ita to caku to ipijakrut. Mã hõtpê Axij jõ pjê ata kam mehcunea pê Juta catêjê me, mehcahkrit atajê te Pahpãm jarkwa par.
Xewa kra xũmre
Me Hàpên Xà 5.12-16; 1 Texarõn 1.9-10
11 Pê Pahpãm ajco Pawrô tehcajpar to catia to ipa, ne ajco cumã cute amji jahkre pej gõ, mãr quê carôt kôt hàpên xà catia pihhoti to. 12 Na pê Pawrô cama ihcakôc ne ihcakôc xà atato me hà catêjê caprã, neme to impej. Ne hõ cupẽhkà to, hàhpro xà pê hanea, ne ihtỳj ajco me caprã. Na quê ha jũm xà ata cama ihtàt, quê ha ramã impej pyrentu, ne kam ampo carõ kên atajê, quê ha hanea ne jũm ihtàt, quê ha ramã impej pyrentu.
13-14 Cwỳrjapê ri Juta catêjê kwỳ te ita na me Pawrô pupun, ne ihtỳj Pawrô cuxà me ton to ipa. Ne por me hũmre te xet atajêpê ri Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhijaprỳ te Xewa kra atajê, pê neeme cupê Jeju na mehkwỳ nare cakrô, ihtỳjPawrô jĩkjê na Pahhiti pê Jeju japrỳ namehkwỳ pê me pahcurê xwỳn carõ kên japôj to me ipa to. Ne ihtỳj Jeju japrỳa na me hapôj to prãm. Cwỳrjapê ri ampo carõ kên mã mehcakôc to me hane he:
— Por ahnaa Pawrô me cumã Jeju japrỳ jarẽ ata na, wa ha hanea ne amã, ca cupê acato — hane. 15 Mã hũmre kam me pahcurê xwỳn carõ ita te me cumã:
— Wa ramã ite Jeju pupun, ne Pawrô pupun. Ne jũmjê mãca me? — hajỹr.
16 Ne cutea mehcahhyr kamihtẽm. Ne mehcahhya to mehcahhy, ne cute ame haxôp, ne amecupê mehkà cokjêr, mã ma ikre ata pê me cator.
17 Mã Epet jõ krĩ kam mehcunea pê Juta catêjê me, mehcahkrit mehkrĩ atajê te me itajarẽn par, ne me hahkre pej. Na ri me cumã Jeju japrỳ cupa xà kam mã rỳ hàhhuc. Ne mam me cumã hũpa ata jirôa pê me cumã Jejujaprỳ cupa. 18 Mã me hàhtôa te mempar atajê te amji to me Jeju namehkwỳ prãmte me hỹrmã me mõ, ne cute ame ampo kên ton atajê na me cumã amji jarẽn, mehàhtôa kam mare mã. 19 Mã me hũxy xi catêjê jàhtôa te me cuprõn, ne Jeju na mehkwỳ mã me hàr prãmte, cute me hõ kàhhôckôt me hàhcaprãr xà atajê incwỳr ne me to mõ. Ne cute me kam mare mã, mehõ kàhhôc atajê to me caxàr par. Ne cute mehkàhhôc te caxàr atajê jõ pore cahyt, mã hõ pore catia to cati, ne ihhêj rũm cupê caku te xĩc jàpên xà jàmcwỳr xà jõ pore. 20 Hõ, Jeju jarẽn xà impejti itajêpê hane, ne ajco ajcamẽ ne ma ihcakũm to mõ.
Pê Epet jõ krĩ kam me ajpẽn par nare
Roman 1.13-15; 15.22-29
21 Ampo itajê cunea jirô pê mã ri Pawrô te amjijaxàr xà na amji kam hapac, ne cumã catyatre na Maxeton jõ pjê me Crec jõ pjê jakren to ihtẽm prãm. Ne ma hanea ne Krĩpinkrênwỳr ihtẽm prãm, na ri cute me cumã amji jarẽn to:
— Ite Krĩpinkrên pupun jirô pê, wa ha ma Roman jõ krĩ wỳr imõr to prãm — hajỹr.
22 Cwỳrjapê ri cute mehtehcajpar catêjê pijakrutpê Timot me Eraxô kujahêc, Maxeton jõ pjêwỳr. Mã cormã Pawrô Axij jõ pjê kam apu ipa.
23 Mã amcro ata na Epet jõ krĩ kam me hàhtôa ne cutemehkên xà ton, mã hõtpê quêt Jeju na mehkwỳ picamẽn, cwỳrjapê ri ame kam incryc. Ne Epet jõ krĩ catêjê kamihtỳj me cumã pahpãm cahàc krekà japrỳ te Tijãnkwỳj ata to amji kam me hapac to me ipa. Pê cumã me ikre to, ne kam me hũ xwỳ neajco kam me Tijãnkwỳj ata to me amji kampa. 24 Ne wakỳre prà jakare to me hàpên catêjê atajê nõjaprỳ pê Temetti, pê ajco wakỳre prà jakare to Tijãnkwỳjjũrkwa carõ krekà to. Ne pê hàpên xà ita kôt ajcoampeaj kam mehpore incwa, na pê cumã ihporea to ihpore. 25 Mã cute ajkam me hàpêncatêjê pê mehkwỳ atajê na hàhwỳr, ne cute me cumã:
— Me ijõ ikwỳ nõ, he me pajàpên xà itapĩn ri me pajõ pore hapôj. 26 Xà ca nee ate me Pawrô te ampo ton ata na me hõmpun ne mempar nare? He ihtỳj Pawrô me cumã awjarẽ, ne me cumã: “Pom ampo to ame pahpãm cahàc krekà to itajê pê Pahpãm nare” hane. Mã me hàhtôa te me hũjarẽn xà ita par, na ri ihtỳjamji kôt ita ri krĩ kam me hàhtôa ne me to hanea neAxij jõ pjê cunea kam apu amji kôt me to. 27 Ne ita na me papê ihkêanre. Quê hacute ahnaa apu mõr na, quê ha me pajàpên xà hamre. Quêha nee jũm hipêr me papê me pajàpên xà itajê nõ japrôrnare. Ne nee mã ita pit nare. Quê ha hanea ne mehcuneame pahpãm cahàc krekà pê Tijãnkwỳj ata jũrkwa catihti ata jicu, ne me to hapac kêt, por mehcunea Axij jõ pjê me, pjê cunea kam mehcunea ame toamji kam hapac to me ipa atajê. Quê ha Jeju kĩnteTijãnkwỳj ata to me hapac kêt, ne hũrkwato me hapac kêt, ne me hicu — hane.
28 Mã me hàhtôti atajê te me ita par, ne Jeju na mehkwỳkam amencryac to mencryc. Necute me caràr kam mehtẽm, ne me Tijãnkwỳj jarẽn to:
— Epet jõ krĩ kam Tijãnkwỳj catia to cati — hane.
29 Mã me caràar kam me hũjarẽn xà ita krĩ kam apuihcahkũm tu. Mã me hàhtôa te me ita par, ne cute me Cajo meAritarcô pê Maxeton jõ pjê catêjê pijakrut ne Pawrô kôtame mõ atajê pro, ne ma me cupjê, cute mecuprõn xà cati wỳr. 30 Mã Pawrô me hàhtôti atajê mã ihcakôc prãm, mã ma Jejuna mehkwỳ ame huwahi. 31 Mã hanea ne pjê ata kam Pawrô jõ ikwỳ nõ kwỳ pêkrĩ jõ pahhi atajê kwỳ te me cumã harkwa kujahêc, quê neecute me cuprõn xà wỳr mõr nare, mã Pawrô jũpar.
32 Ne nee me hàhtôti atajê me cute me ajpẽn par nare. Ne mehkwỳ ampo kwỳ jarẽn to ame caràr, ne mehkwỳ hanea neampo kwỳ jarẽn to ame caràr. Na ri me hàhtôa pê mehahkre kêatre, mã nee cute ampocwỳrjapê ame caràr to ame ipa ata na me hahkre pej nare. 33 Mã Juta catêjê te me Arexãnre jator, cute me cumãihcakôc prãmte. Ne cute me cuna mã me hãm. Mã mehkwỳ amjimã me Arexãnre te to ihcupan na me harẽ. Mã Arexãnre te hũhkra tohàpêr, ne tee me cuna mã apu amji na hàprãr to hahkre. 34 Mã cute me Arexãnre pê Juta catêjê nõ na mehahkre pej, ne mehcunea te me caràr kam ihtẽm. Ne cute mecaràar to me or to ipijakrut. Ne me caràr to hane he:
— Epet jõ krĩ kam Tijãnkwỳj catia to cati! — hane.
Pê krĩ jõ pahhi catêjê nõ ame hàhtôa atajê cahkũm
35 Mã krĩ mã hàhhôc catê te hõtpê hũjarẽn to mehhi kwĩn, ne me cumã:
— Epet jõ krĩ jõ xũmre, me ikampa. Ne me acunea pê me pajõ krĩ kam Tijãnkwỳj jũrkwa jamãr catê, nepê kẽnti impejti côjkwa pĩn ihpỳm, ca me hamã atajême hahkre pej. 36 He nee jũm te ajtea mã harẽn xà nõ to harẽnnare. Ne amji mã me aprĩa ne, nee ca ampo kam me amji kam me gapac nare kam me ton nare. Xa ampo ita to me amji kampa, jirô pê mã ca ha cormã me to. 37 Ampo caxuw mã ate me hũmre itajê japrôr? Xà ajkĩ cuteme Tijãnkwỳj jũrkwapê ampo to hàhkĩj, nare, mõrmõ cute me pajõ pahpãm cahàc krekà xũn na mã ate me haprôr? Hãpà, nee cute me ampo itajênõ to jũ mãn nare. 38 Quê Temetti me, mehkwỳ mã, jũm na mehcakôc xà na mã, quê hama cute mehcukij catêjê wỳr me pra, ne me cumã me amcro nõ ta. He itajêa caxuw ri pahhi, ne cute mehcukij catêjê amehkrĩ. Na quê ha metaa me cumã jũm na mehcakôc. 39 Ne hipêr ita jirô pê me ampo na prãm, ne xa cute me amã amcrohyr xà ata jikaj, quê ha kam ahtwỳ, ca ha mehcunea jipôc ri me cumãharẽ, quê ha me hahkre pej, ne jũ na me amã to. Hõhõ, quêt pahteme amji kam me pajapac xà te hajỹr he. 40 Ne me pahkêanre. Ampo na? Quê ihhêaj to jũm me pajõ pahhiti mãpahte me hajỹr xà ita na me pajarẽ, quê ame pahkam incryc. Neme pahcukij, jũ mã cu me cumã amji jarẽn to? — hajỹr. 41 Ne cute me cumã hũjarẽn jirô pê mã cute me cuprõn xà jicu ne ma amehcahkũm.