28
Pê Pen jõ pjê kam ame mõ
Ne ramã amcrà mã me ipej pêa mã me icator, ne iteme cô jipôc ri pjê ata japrỳ jahkre pej, mã haprỳ tePen jõ pjê. Mã curi mehkrĩ catêjê te hõtpê me ito impejti. Mã ta wrỳ ne krya to kry, mã cute me cuhy catia ton. Mã Pawrô te pĩ kwỳc to cuprõn, ne aracri ihkôt cagã pahtỳjtikêanre ata pyr ne cuhy kam haxwỳr, mã cagã cuhy cacro te intoj, ne cute hũhkra na inxar, nekam ajêt ne apê. Mã mehkrĩ catêjê te me cagã pahtỳjti ata pupun, mã hũhkra kam ajêt, mã cute ajpẽn mã me harẽn to:
— Ihhêj ne hũmre ita pê mehcuran catê. Ne ramã côxwa pê cator, ne cute ihkên ton ita jahpan xà na, quê ha itacaxuw ihtỳj ty — hajỹr.
Mã Pawrô te cagã cuhy kam to hàpêr, mã cuhykam ihpỳm, mã nee Pawrô te cagã ata xà nõ cajpẽr nare. Mã cute inxar xà kam mehtu jikaj, ne haneane mõr pejti kam ihtyc xà na me hikaj. Ne tee me hamã, ne tee me hikaj, mã ihkên xà jirô pê ihpỳm, mãme hõmpu, mã nee cumã hà nare. Mã hacpỹa mã cute meamji kam hapac xà to me ipintuw, ne me amji mã:
— Pỳhàpà, jũm ita pê pahpãm nõa — hane.
Mã hãm xà ata cape na, cô jipôc ri pjê jõ pahhijaprỳ te Puprijô ata jõ pur. Mã cuteme ito kênre nare, wa curia amcro incrê kam ame ipa. Mã hũm mã kry, ne kam hahôc mã nõ, mãPawrô xàr ikre caxwỳn mã, ne cute Pahpãm mã ihcajrẽn, ne ahna hũhkra xir, ne caprãr. Jirô pê mã ri, cô jipôc ri pjê ata kam me hàatajê cunea me cator, mã cute mehcunea caprãr. 10 Mã cute me imã ampo jàhtôa ne me hõr. Neme imõr xà wỳr ri, cute me imã, por wa me ampo cunea name prãm atajê jõr, me to imõr xà caxuw.
Pen jõ pjê pĩn Roman jõ krĩ wỳr mehtẽm xà
Roman 1.10-12; 15.30-32
11 Wa ite amji to me putwrỳ incrê kujahêc jirô pê, wapjê ata kam Mehtehcajpar jõ krĩ jõ pàr kreti jàhhucne xa, kaam me imõr xà caxuw, haprỳ te Caxô me Poruc. Pê pàr kre ita ramã amji tokôc pahtỳjti jõ putwrỳ ata kujate, pjê ata kam. 12 Wa kam me mõ ne Xiracuxa jõ krĩ kam me icator, ne curia ite amji to me amcro to incrê. 13 Ne hipêr ma me tẽ, ne Krĩpàtre mã me icator. Mãapẽ, mã kôc te hàpêr kam ihtẽm, côxwa cati rũm, waite me imõr to amcro to me ipijakrut, ne Côhkrãcator jõ krĩ mã me icator. 14 Ne krĩ ata kam wa ite me Jeju na mehkwỳ kwỳ cajpar, mã cute me ijator, wa me ijàhhuc, ne curia ite me cape naamji to me amcro to xet ne mehkujahêc. Ne amcro te xetata na wa ma me mõ, Roman jõ krĩ wỳr. 15 Mã Roman jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ teme icator na me ijarẽn par, ne ajpên me icajpar to me mõ. Ne cute me icajpar, por krĩ kam me hàhhuc xà japrỳ te Incrê ata me Apijjõ krĩ kam. Mã Pawrô te me hõmpun, ne cute Pahpãm mã me hũrên hakryti na amji jarẽn, ne cute me to amji mã hũcanãr to ihtỳj.
Pê Pawrô Roman jõ krĩ kam hikwa
Me Hàpên Xà 17.5-6
16 Wa Roman jõ krĩ kam me icator, mã cute me Pawrô totojnõ, mã ihtỳj amjia kôt ihkrĩ, krãhtare catêjênõ cape na.
17 Ne amcro incrê jirô pê mã ri, Pawrô te Juta catêjê jõ pahhi na hàhwỳr, Roman jõ krĩ kam, quê ha me ajpẽn cajpa, ne me cuprõ. Mã cute me cuprõn, mã Pawrô te me cumã:
— Ỹhỹ, me ikjêjê, wa nee ite ampo kên ton nare, mepahkwỳ cuna mã, ne hanea nee ite me pancaca xà cuna mãampo kên ton nare, por pê me panquêtti me pamãincaca xà gõ ata cuna mã ite nee ampo ton nare. Cakrô mã ihtỳj Juta catêjê te Krĩpinkrên kam me ijaxàr, ne cute Roman catêjê mã me ijõr. 18 Cute me icukij, ne me imã hikran prãmte. Ampo na? Nee cute me ikên nõ na me ijarẽn par nare na ri, mã ihtỳj ajte me icuran prãm. 19 Ne ma ame imã hikran caca. Cwỳrjapê wa ite mehwỳr, quê Xexa pê Roman catêjê jõ pahhiti wỳr me ito mõ ne curia me icukij. Ne nee mã wa me pahkwỳ to ite icakôc kên prãm to icator nare. 20 Pê Pahpãm me papê Juta catêjê mã, jũm pê Crixtô to awjahkre ata, cu me pahcunea me hikaj atacwỳrjapê mã, wa wakỳre itajê te ijuwaprea na xa he. Na wa ite me ana ijàhwỳr, ca me cuprõ, wa ite me apupun, cupahte amji mã me pahcakôc prãmte — hajỹr.
21 Mã me Pawrô mã:
— Wa ite nee me Juta jõ pjê pĩn ihkàhhôc nõpyr nare, ite me gahkre pej xà caxuw. Ne hanea ne, nee mepahkjêjê nõ ajpên akôt anaihcakôc xà kên nõ to mõr nare. 22 Na wa itỳj ampeaj kam, ate amji kam me gapac xà na me apar, ne me gahkre pej to prãm. Wa ite me apêJeju na mehkwỳ na xwahna par, pjê cunea kam, krĩ cunea kôt, ne krĩ cunea kam me akwỳ na mehcakôc kêanre — hane.
23 Mã cute Pawrô na me ajpẽn par, ne me amji mãamcro hyr. Ne amcro hyr xà ata na mehkwỳ jàhtôa ne ma memõ, por curi Pawrô apu mõ ata ri. Cute me Pahpãm himpej xà te amjikam hapac xà cunea jarẽn par prãmte. Mãcute harẽan to pyt. Pê por quê ha jũ caxuw pjê Jeju toihhimpej xà jõ amcro kam hàhhuc xà ata to pê me cumãhũjarẽn partu. Ne cute Mojxe xwỳ jõ kàhhôc jarẽn, ne cute Pahpãm jarkwa na mehhôc catêjê jõ kàhhôcjarẽn, ne tee apu Jeju pê, por pê Pahpãm jũm to awjahkre ata pro mẽn prãm. 24 Mã me pyxitre hõtpê Jeju to amji mã mehhimpej, mã mehkĩnte mehkwỳ ma amji mã ame to hajỹr caca. 25 Ne ma mehcunea cator, ne ame ajpẽn mã, ne maamehcahkũm. Ne me cator xà wỳr, mã Pawrô te me cumã:
— Pê ramã Pahpãm jarkwa na mehcakôc catêjê nõ japrỳ teIxaj ata Pahpãm Carõ Pejti jarkwa kôt me aquêtjê mã harẽ. Ne toa me amã hũjarẽ. 26 Ne pê me cumã harẽn to hane he:
 
“Mõ, ne atajê mã ita jarẽ, ne me cumã:
‘Ca ha ampeaj kam me kampa, ne nee mempar nare,
ne ampeaj kam me rĩt, ne nee me hõmpun nare’ hane.
27 Nãmri ajte atajê krã tỳaj to ihtỳj,
ne cute mehapac jihê, ne ame hõt ne amehcuhhê.
Quê ha me to hajỹrnare na mã,
quê ha ihtỳj mentoa to me hõmpu,
ne ihtỳj me hapac to me kampa,
ne ihtỳj mehkrã kam me kampa,
neihtỳj iwỳr me amji jaxà,
mãr wa me caprã” hane.
 
Hõ, pê Pahpãm me cumã hane.
28-29 — Na wa ha me amã harẽ, ca me hahkre pejpyrentu. Ampo na? Pahpãm te mehcahkritatajê wỳr amji jarẽn xà impejti ita kujahêc. Na quê haihtỳj quêt me kampa. Por Jeju pê mehkên pê me hũtàr catê na harẽn xà ata na, quê ha ihtỳj quêt me kampa — hane. Ne Pawrô te me cumã ita jarẽn jirô pê mã ma ajpẽn to me cator.
30 Mã caku pijakrut kam curia Pawrô ihkrĩ. Cute jũmmã hũrkwa na ihpore jõr, ne kam ihkrĩ. Mã hõtpêmehkwỳ me ipa ne me hõmpu, na ri hõtpê ahna Pawrôjakry. 31 Na pê ajco Pahpãm himpej xà te amji kam hapac xà jarẽ, ne hanea ne me cumã Pahhiti pê Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn to ipa. Na pê ihtỳj ihcakôc, ne nee amji mã ampo cupanare, pê nee ajco ampo ihcahpêrkàr nare. Hamre.