4
Ne hanea ne me apê me hõ pahhi catêjê, caha catyt kam amã me hàpên catêjê to amji kam me gapacto mempejti to me apa, ne nee ame cumã ahêj nare. Ne hanea ne me amã côjkwa kam, kỳj pê Pahhiti te ihkrĩ na, ca me to amji japackrepeaj ne.
Cu ha Pahpãm mã me pahcakôc kam to me pancrà tu ne
Ruc 18.1-8; 1 Petrô 3.13-17
Ne ca ha me acunea hãn ne Pahpãm mã me acakôc kam pra, ne kam me to acrà tu ne. Ne to pit mã me amji kampa, ne nee iràn xà na ampo to ame amji japackrenare. Ne ate me cumã acakôc xà cunea kam hũrên gakryti na, me cumã amji jarẽ. Ne hanea ne cumã me icajrẽn to hane he:
— Ỹhỹ me ijõ Inxũ, ca ha Pawrô me Timot te me hàhtôamã akra Jeju jarẽn xà wỳr me cumã pry jahkjê. Porrỳ jũ caxuw cute me Jeju Crixtô jarẽn kamhapac nare ata to, quê me cumã awjarẽ, quê mekampa — hane. Pê wa ajco ijũjarẽn to hajỹr to ipa, cwỳrjapê pê me hacjên xà mã me ijaxà, pê wa kam ikrĩ. Cwỳrjapê ri ate ina me Pahpãm mã me acakôc na imãme ato prãm, mãr wa catyt kam hirãa pê me cumã ihcunea kôt harẽn to impej partu ne. Ampo na? He ite ijàpên xàita ton xàa caxuw ri Pahpãm te imã hõr.
Cu ha amcro cunea kam me cumã Jeju to me pahcakôc
Ne me cupê Jeju na mehkwỳ nare atajê to catyt kamamji kam me gapac to impejti to me apa, me akrã kre te amji jahkre pejti ata kôt. Na ca ha jũ ri ate me cumã Jeju jarẽn xà caxuw jũmjê cajpar na, ca ha nee me ahna gàhtàt nare, ne atỳj me cumã Jeju jarẽ. Ne quê ha jũmjê te Pahpãm na acukij na, ca ha me cumã cute me acakôc xà par prãmti atajê to, ca ha me cumã harẽ. Mãr came cumã ampi ne akrã kreti te amji jahkre pejti ita kôt, me cumã harẽn to amji rericre ne.
Quê ha Pawrô me cumã Tiquicô me Oneti kujate
Epet 6.21-22
Ne wa ha ma me awỳr me pahkjê impejti kĩnti pê Tiquicô ita kujate. Por cupê me icahê na catyt kam Pahhiti mã hàpên catê impejti ata, ne ihtỳj hãn ne amji jarkwa na amji par to ipa. Ne taa mã quê ha me amã, ipej pêa mã ame ipa na me ijarẽ. Ca ha me ijarẽn pa, ne ampeaj kam ate me ijarẽn par xà ita pyrên me gakry. Ne quê ha ihkôt amũ me akwỳ nõa pê Oneti, pê mepahtõ kĩnti te amji jarkwa par catê ata mõ. Ne quê ha ihtỳj me amã ita ri ampo cunea te hajỹr xàatajê jarẽn pa.
Pê Pawrô me cumã amji jarẽn kujate
Coroxo 2.1
10 Ne pom me hacjên xà kam Aritarcô icahê na ihkrĩita te me amã amji jarẽn kujahêc, ihkàhhôc ita kam. Ne hanea ne Macô pê Parnap quêtti kra ita te me amã amji jarẽn kujahêc. Ne quê ha curi hacpỹ mã Macô me awỳr cato, ca nee ite mam ahna me ato ihimpej xà ata kaj na ame to kên nare, ne atỳj quêt ahna me amji capa.
11 Mã hanea ne Jojuw japrỳ krut pê Catytkam ita te me amã amji jarẽn kujahêc. Ne me hũmre incrê peaj itajê ri ita ri icahê na Pahpãm himpej xà mã me apê. Ne me cupê Juta catêjê na mehkwỳ, pê haneane Jeju na mehkwỳ mã me axà. Mã mehràn xà na, nee hipêr Juta catêjê nõ te icahê na hàpên xà nare. Ne ramã cute me itehcajpar crire nare, ne cute me hàhtôa ne Pahpãm wỳr me to ipipkjêr, mã ihkrac ri me hàr, ne me cupê Pahpãm na mehkwỳ. Na ri me kam ijakryti.
12 Ne Epapra pê me akwỳ nõa, ne cupê Jeju Crixtô mã hàpên catê ata te hanea ne me amã amji jarẽn kujahêc. Ne hãn ne hõtpê xwỳ kam me amã Pahpãm na hàhwỳr tohajỹr to ipa nare he:
— Ỹhỹ, me ijõ Inxũ Cati, ca ha Coroxo jõ krĩ kam me akwỳ mehkrĩ atajê mã me carôt to ihtỳj, mãr quê ampo te me to kên xà ata jipôc ri, nee ato amji mã mehhimpej jicu nare. Ne quêt ato pit mã amji mã mehhimpej to me ipa to me amji jĩ tỳj. Ne ma ate amji mã cute me ampo ton xà na me to prãmti atajê ton na mehtehcajpa quê me to — hane. Hõhõ, hãn ne Epapra Pahpãm mã meacajrẽn to hajỹr to ipa.
13 Ne Epapra te me amã hàpên xà tỳjti catia ton, wa ite ahna hõmpun itajê na, wa ha me amã harẽ he. He ihtỳj me amã Pahpãm jarkwa to hahkre to ipa, ne cumã me acajrẽn to ipa. Ne pomme amã hàpên xà to ita to ri hanea ne Ratixa jõ krĩ me Krĩmpejre kam Pahpãm na mehkwỳ mehkrĩ atajê mã apê.
14 Ne hanea ne Ruc pê me pahcahhê catê kĩnti itame Tema te me amã amji jarẽn kujahêc.
15 Ne wa ite Ratixa jõ krĩ kam me pahkjêjê kwỳ mã me ijõ hàpà kujahêc. Ne hanea ne Nempakwỳj me hũrkwa kam Jeju na mehkwỳ te me cuprõn atajê mã, ite mehkujahêc.
16 Ne imã ate akrãhhia kam, cute me cuprõn atajê mãate ihkàhhôc ita cahyt na, ato prãm. Ne hanea ne Ratixajõ krĩ kam ate cahyt xà ata to jũm te cahyt na me amẽ, quê jũm cahyt. Ne por pê wa ramã mam Ratixa jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ wỳr ijõ kàhhôc kujate ata, ca ha apy ne cahyt to hanea, pom quê ate ita cahyt he.
17 Ne hanea ne Arquipo mã gũjarẽn to hane he:
— Por Pahpãm te amã gàpên xà jõr ata, ca ha toihkrã curan partu ne — hane.
18 Ne pom ihkàhhôc cahhur ita, wa ite ijũhkra ita to me amã ihhôc. Ipê Pawrô, ne pa wa ha me amã ihkàhhôc ita kujate. Ne nee me hacjên xà kam ikrĩ ita na, me Pahpãm mã icajrẽn to me gapac kêt nare. Ne imã Pahpãm te me acunea to impejti na me ato prãm. Hamre.