3
Cu ha côjkwa te amji kam hapac xà intuwti atajê kôt me papa
Roman 6.4-11
Pê Pahpãm hacpỹa mã Jeju to ihtĩr, ne ihkôt me amã me ate amji kam me gapac xà to antuw, ne cume mãa mã me amã me acaxwỳn carõ tuw gõ. Cwỳrjapê ca ha, por Jeju Crixtô côjkwa kam Hũm cahê na Pahhiti krĩxà kam, awpôc rũm jỹ ata to pit mã, amji mã me ahimpej to me apa. Ca ha kỳj rũm, côjkwa pĩn Pahpãm te amji kam hapac xà intuw hapôj atajê to pit mã me amji kam gapac to me apa, ne nee pjê te amji kam hapac xà tũm ata to pit mã me amji kam gapac to me apa nare. Ne pom ca pjê ita kam me cupê Pahpãm na mehkwỳ nare atajê kôt, me ampo kên ton to me apa nare ita pê, me cumã ihhêj rũm, ramã me atyc. Ampo na? Ca nee mehkôt me ampo kên itajê ton to meapa nare na ri. Ne Pahpãm mã me apê Jeju Crixtô pyràac, na ca ha jũ caxuw amcro nõ kam, cahê na apu apa rohnỳtti mã, ne cormã me apê amji jahkre kêatre. Ne Jeju Crixtô quê ha amã ate amji kam gapac xà to ate apintuw xà gõ, ne hacpỹa mã ato intuw, ca ha atuw ita na apu apa rohnỳtti mã. Ne quê ha jũ caxuw, amcro nõ na, hacpỹ ne amji jaxà, ne mehcunea mã catia to cati, ne impejti na amji to ajpẽ. Ata caxuw ca ha cume mãa mã me amji to ajpẽ, quê ha mehcunea me acati, ne me apejti na me apupu.
Cu ha me pjê te amji kam hapac xà tũm atajê jicu
Epet 4.17–5.2
Cutêp ca ha nee ate me ampo kên ton xà na amji to meahimpej nare. Ampo na? Quê ha ramã jũm te ihtyc na, quêha ankrê, ne nee hipêr ampo kên ton nare. Ata pyràc pej ne, ca ha ate me ampo kên ton cupate, me apinkrên to me hanea, pom quê me ty ne me ankrê he. Ne pom ampo te hajỹr xà itajê ri nee ate me ton xà nare he:
Ca ha nee ahti na jũm pê ihprõ caxun nare, quê ha pyjê xwỳjê nee ahti na me cupê mempjê caxun nare.
Ne nee ate me cuprỳ catêjêna gũjaxôr prãmte, ame caxun to me cumã xwỳ to apa nare.
Ne nee ame ampo xen xà kên atajê xen to me apa nare.
Ne nee ate ampo to amji jakren tu to prãm to catia ne ahna prãm nare.
Ampo na? He Pahpãm mã, ampo itajê kĩn nare te hajỹr, pom quê cumã pahpãm cahàc krekàatajê kĩn nare he. Co he! He cute me Pahpãm par nare, ne me ampo itajê ton catêjê kam incryc, mã hãn ne ihtỳj mehkên mã me curẽ. He mam pê ca ajco ampo itajêa to amji kam megapac to me apa. Ampo na? Pê amcro atajê na ampo atajêaajco me ato ihhimpej.
Na ca ha ita caxuw nee me akwỳ kam acryc to apa nare.
Ne nee apu gàprê to apa nare.
Ne nee ame ajpẽn curê tome apa nare.
Ne nee ame hũn kêanre to me apanare.
Ne nee Pahpãm mã ampo kên kĩn nare atajê to, me gapactua kam, ame acakôc to me apa nare.
Ne nee ajpẽn mã amji to ame ahêj xi to apanare.
Ampo na? He ca ramã ate amji kam me gapac xà tũm atajê cunea jicu, ne me ate amji kam me gapac xà intuwti to, ca ate me apa kam me to atẽm.
Cu ha pahte amji kam me pajapac xà tuwti kam me papa
10 Ne Pahpãm pê me Pahton catê ata te ri me amã, me ate amji kam me gapac xà tuwti itajõr, ne ma to ipintuw to mõr ita na, ita kam ca ha me ate amji kam me gapac xà pê cute amji kam hapac xàa pyràc. Na quê ha ihtỳj jũ caxuw me amã amji to ajpẽ, ca ha me hõmpu ne me hahkre pej. 11 Na quê ha ita caxuw pahte amji kam me pajapac xà cunea ajpẽn pit, ne nee ihnõ ajpẽn hyr nare. Me ipê Jutacatêjê me, me apê mehcahkrit me, mehĩ me, cupẽme, ampo kra me, amjia kôt amji mã me hàpên catêjê me, ne cama me hõ pahhi mã me hàpên catêjê me, quê ha nee me pahnõ to ajpẽn hyr nare. Ne cu ha me pahcunea te Jeju Crixtô to amji mã me pahhimpej na, cu ha ma Pahpãm cahê na amji to me papijapar rohnỳtti mã. Ne pahte amji kam me pajapac xà pipẽn pit, itapê Jeju te amji kam hapac xàa. Cwỳrjapê cu pyxit peaj ne ahna me prãm.
12 Ne me apê Pahpãm na mehkwỳ. Pê amji mã me akĩn ne amji mã me acapi, neamji mã me acũmpej, cwỳrjapê ri cumã me apeaj to me apej. Na ri catyt kam me apa xà itajê te hajỹr he:
Ca ha ame akwỳ caprĩ, ne ihcunea na me cumã apejti ne,
ne nee me hirôa pêamji to me acati to prãm to apa nare.
Ne quêt gàhcaprĩakam ate amji kam gapac xà rericre to me cumã apa.
13 Ne atỳj ajpẽn mã me gũcanãr to me apa.
Quê ihhêaj to jũmjê apu ato kên, ca ha nee amji jahpan xà na me to kên prãm nare, ne quêt cama me to tojnõ ne me hicu.
Ne me pajõ Pahhiti te ramã me acunea te to kên atajê jicu, ne to tojnõ, ne me akam incryc jicu, itana ca ha cuxà ajpẽn kam me acryc jicu.
Cu ha ajpẽn kam me pahcarĩcti ne
14 Ne pom ite me ato ihimpej xà ita ri ihkwỳjirôa pê cati he: Ca ha me acunea mã ajpẽn kĩntine, mãr ca me acunea Jeju kam me ajpẽn hônco tu ne. 15 Ne atỳj, Jeju te me ato ihhimpej xà na, amji na me hamã, quê me acaxwỳn mã acjêj ne me akam ihkrĩ, ne me amã ate amji kam me gapac xà kam me acarĩcti gõ. Ita na ca ha me acunea ajpẽn kam meacarĩcti ne. Ne ihhêj rũm me apê me anõ pyxit peaj pyràc, ne ajpẽn kam me apyxit peaj, ne ajpẽn kam me acarĩcti ne, ne nee ameapijapu nare, ne nee ame ajpẽn mãn nare. Ne cama Pahpãm pyrên me gakryti na cumã me amji jarẽ. Hõhõ, ate amji to me apijapar to hajỹr xà caxuw ri, Pahpãm te me ana hàhwỳr.
Cu ha Pahpãm mã me cre
16 Ne pom Jeju Crixtô te me amã ampo to hahkre xà ita ri hakràaj to hakràj ne cati, cwỳrjapê ca ha ma me akrã kam me to amji jahôt to me apa. Ampo na? He taa mã quê ha quêt me amã amji jahkre pejti gõ. Ca ha ma ate me amji jahkre pejti xà atajê to, me akwỳ mãhahkre, ne me hapackre to me apa. Ne hanea ne mam Pahpãm te amji kam hapac xà na me ahna increr xà ata to me cumã cre, ne cute ampo ton xà itajê nacurmã me cumã increr xà ata to me cumãcre. Ne kam me amã amji kĩnti to me cumã cre, ne catihti pyrên me gakryti to me cumã cre. Ne cumã me acrer xà atajê to, ca ha me akwỳ japackre, ne me cumã to hahkre.
Cu ha Jeju te amji kam hapac xàa na me pahcakôc
17 Ne pom ca me acakôc xà me, me gàpên xà ton to me apa atajê to, ca ha Jeju cakôc xà me, hàpên xà me ajpẽan to me apa, ne nee ihkaj na ton to apa nare. Ne ma Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati te me amã ihkra pê mepajõ Pahhiti pê Jeju kujahêc, mã cupê me pahkên pê me pahpytàr catê, ita pyrên, ca ma Hũm mã me amji jakryti na me amji jarẽ.
Cu ha cute me hapackre xà itajê kôat me amji to
Epet 5.22–6.9
18 Ỹhỹ, pyjê pê me apjê prõ atajê, ca ha atỳj amji caxuw me apjê kampa, ne harkwa kôt me apa. Nãmri ahnaa ri Pahpãm pê Pahhiti te amji mã me ato prãm.
19 Ne me apê me aprõ impjê atajê, ca ha atỳj amji mã me aprõ kĩnti ne. Ne nee ame cumã me gàkjêr nare, quê ampo na ame apê ihkrã to irêr na, ca me cumã aprĩa ne me cumã to ahimpej.
20 Ne me apê mehkra xwỳjê, ca ha atỳj me amji mã me apãmjê me, me axyrxwỳ kampa, ne amji mã me hũpahti to me apa. Ampo na? Ate me ita ton na riPahpãm mã me ato prãm.
21 Ne me apê me hũmjê xwỳjê, ca ha nee me akra mã amehpec xà ton, quê ame cumã amji kĩn nare nare.
22 Ne me ca, me apê cama me cumã me gàpên catêjê, ca ha atỳj amji caxuw me gõ pahhi kampa. Ne me cumãgàpên xà cunea to impejti to me apa. Ne nee me gàpênxà pejti na cute me garẽn prãmte ahêj ne, mento kam maremã me gàpên xà to mempejti to me apa nare. Ne quêt me cumã gàpên prãam kam me gàpên to me apa. Ampo na? Ca ha ate ampeaj kam amji mã Pahpãm pê Pahhiti cupa na, ca ha catyt kam me cumã gàpên to me apa. 23 Ne pom ca gàpên xà cunea to gàpên to apa atajê to, ca ha me gàpên prãam kam gàpên to me apa, to hanea, pom quê, caPahpãm mã pit mã me gàpên prãm to, to me apa he. 24 Ne Jeju Crixtô pê ri quêt me gõ Pahhiti, na ca ha atỳj me cumã apê, quê ha taa me amã amgõ, por cute mehkwỳ pê mehkwỳ mã hàmjõr xà impejti xirata to. 25 Ne por me hàpên xà kêanre ton to me ipa atajêjahpan xà na, quê ha ihtỳj Pahpãm me cumã amgõ, quê ha mehkên mã me axà. Ampo na? Nee mã ampo na nare. He Pahpãm quê ha ahpỹanre na me pahte me pajàpên xà ton atajê jahpan xà na, catyt kam me pamã hàmjõr pa.