2
Pawrô mã cute Pahpãm te amji kam hapac xà jahkre pej na me to prãm
Epet 3.14-19
Ỹhỹ me ikjêjê, wa itỳj me amã ijàpên xà ita na amji kôt harẽn to prãm. Nãmri wa itỳj me amã apê, ne hanea Ratixa jõ krĩ kam me pahkwỳ pê Jeju na mehkwỳ mã apê, ne hanea ne me pahkwỳ tecormã nee me ipupun nare atajê mã apê. Ne wa itỳj me acunea mã ijàpên to prãm. Ampo na? Ate me ajpẽn kĩnti kam me to acrà tu, ne kam me to ahônco tu to prãm to. Mãr ca nee ame amji mã ampo cupa nare, ne cama cuna mã quêt amji to amehtỳaj to prãm. Ne imã me ate me Jeju Crixtô jahkre pejtina me ato prãm. Ne pê mam Pahpãm nee me pamã Jeju toipipẽ to hajỹr, pê cu me hahkre pej to hajỹr nare. Neita caxuw ri quêt Pahpãm mã mehcunea te Jeju Crixtô jahkre pej na me to prãm. Cwỳrjapê wa itỳj me amã ijàpên to ipa. Ampo na? Ate ihcunea name hahkre pej partu to prãm to. Mãr ca ate me hahkre pej itajêa kôt ampeaj kam amji mã me to ahimpej. Ne Jeju pê ri me pamã ampo cunea to hahkre pej xà xakat. Ne ihkôat ri Pahpãm me pamã me pahkrã kreti gõ. Ne imã me akrã kreti to me gakràj na me ato prãm. Cwỳrjapê ri ampo to ite me amãhahkre xà itajê pê ijàpên xà.
Ampo na mã wa ame amã ijũjarẽn xà ita to awjarẽ? Nee mã ampo na nare. He ihhêj ne ramã jũmjê te ame amã ihhêj xi catêjê atajê ame ipa, cute me amã ihhêj prãmte. Ca ha nee ame kam gapac nare. Ampo na? He me cupê ampo jahkre kêatre. Ne me cumãa ihhêj ne ampeaj kam ampo jahkre pej, ne cama ame amã ihhêj. Wa ita ri me apê ampỳa mã, me hacjên xà kam ikrĩ, na wa ha nee ijĩ ita to curi ame acahê na imõr nare. Cakrô, quê ha ite amji kam ijapac xà me, icaca xà ihtỳj me acahê na apu mõ. Ne wa ite me ate Jeju kam me amji hônco na me gahkre pej. Ne toa ate amjimã me ahimpej na me amji to ihtỳj tu na, ite me gahkre pej. Ne hanea ne ramã ite, me ate amji mã me gàhcuprõn partu na me gahkre pej. Na wa me apyrên apu ijakry.
6-7 Pom ca ramã Jeju Crixtô pê me gõ Pahhiti to amji mã me ahimpej ita? Na ca ha ita caxuw kam me ahônco ita na ame to apa, quê ha taa xwỳjê pê me ate amji kam me gapac xà xakat. Na ca ha ihkôatamji mã me gũpar to me apicamẽn to me mõ. Ne ca ha hanea ne Jeju to ate amji mã me ahimpej ita na, me amji to ihtỳj tu ne, por pê ramã Epaprôti me amã Jeju kôt harẽn xà atajê kôt. Na ca hahanea ne Pahpãm mã me amji jarẽn to me hane he:
— Ỹhỹ, me ijõ Inxũ, he akra ita kôt wa amji mã me ampo pejti itajê cunea incwa, na ri hũrên ampeaj kam me ijakry — hane.
Cu ha nee jũm te amjia kôt me pamã ampo to hahkre atajê par nare
Co he, quê ihhêaj to jũm me awỳr cato, ne amji kôt me apa na me ato prãm ne me amã:
— Imã ampo cunea jahkre pej, na ca ha me ipynã ne ijarkwa kôt me apa — hajỹr na, ca ha nee mempar ne me cumã amji jõr nare. Ampo na? Nee mã ampo na nare. Cute me amã menquêtjêa te amji kam hapac xà kôt hamreare atajê to hahkre prãmte ri ame amã ihhêj. Necute me amã ampo to hahkre xà itajê Jeju Crixtô pĩn me acaxuw cumã hapôj nare, ne amjia kôt ihkrãpĩn cumã hapôj.
Ne Jeju Crixtô pê ri põ rũm me hũmrea pyràc, ne caxwãm pê, cupê Pahpãam to Pahpãm. 10 Ne Jeju kam me pahcunea te me ajpẽn hônco tu itajê mã, nee iràn xà na, ampo na prãm nare. Ampo na? He Jeju ata ri me cupê pahhi catêjê cunea jirô pê cati, me hũmre jõ pahhi me, côjkwa kampahhi catêjê me, ampo carõ pê me pahcurê xwỳn catêjê jõ pahhi atajê jirôa pê cati, ne carôt tỳj.
Pahte amji kam me pajapac xà pintuw xà
11 Ne pê Juta catêjê te Pahpãm kôt me ipa catêjê na me amji jarẽn xà na, ajco me amji py kà jakep. Ita jĩkjê na mã, me apêmehcahkrit pê Juta catêjê nare cakrô, mã ihtỳj Jeju te me apê me acaca xà kên cunea cahpêrhyr. Na ca ha Jeju te amji kam hapac xà intuwti to amji kam me gapac to me apa. Ne me acaca xà kên atajê cunea jicu. 12 Pom pê Jeju ty, pê me harêt, pê hacpỹa mã ihtĩr ne kre pê cato ita jĩkjê na, cu ha Jeju kôt me papa xà na, pahte me amji jarẽn xà caxuw, cô kam me amji cumrã, ne hacpỹ ne me pahkrãhapôj, ne ramã cô caxwãm pê, pahte amji kam me pajapac xà tũm kên atajê cunea juwahi. Ne Jeju te Pahpãm carôt catihti ata to amji mã ihhimpej to hajỹr, cwỳrjapê pê hacpỹa mã to ihtĩr. Jĩkjê na cume pahte carôt catihti ata to amji mã me pahhimpej to hajỹr cwỳrjapê, pê cô kam pahte me amji cumrãr xà ata hacpỹa mã me pahto ihtĩr. Na pê cu mam ajco pahte amji kam me pajapac xàa kôt me papa. Na cu ita kam hipêr ita na me prãm nare, ne quêt Jeju na ri me pamã prãm.
13 He pê ihhêj ne ramã mam Pahpãm mã me acaxwỳnte amji kam hapac xà itajê ihtyc partu. Ampo na? Pê ca ate amji kam me gapac xà kên to pit mã meamji kampa na pê. Ne me apê mehcahkrit, na pê me apêPahpãm jahkre kêatre. Mã hacpỹa mã Pahpãm te ihkra Jeju Crixtô kôt me amã me acaxwỳn carõ cunea to ihtĩr. Ỹhỹ, he Pahpãm cuna mã me pahte ampo kên ton xà atajê ri cute ihcunea jicu, ne to tojnõ. 14 He pê cumam, pahte me pahkên cunea to, me Pahpãm to new catia to cati. Na pê ma hõ kàhhôc kam ajco amjimã ahna ihhôc to ipa. Ne pahte me to new catihti atajê jahpan xà na, cu ha ame ty ne nee amehtêp nare, ne cupê ampỳa mã ame papa. Mã quêt Jeju te amji to me pahkritxwỳ, ne me pahkên jahpan xà napĩ kam ihtyc. Cwỳrjapê ri hahpan xà na Pahpãm te hõ kàhhôc kam pahte me to new atajê cunea hur, ne to hamre, ne to hapac kêt. 15 Ne pĩ kam Jeju tyc xà ata te ri pahhi catêjê jirôa pê to cati. Ne cute me cupê me pahhi catêjê cunea carôt to ihpec. Na ri cupêa pjê kam mehcunea jõ pahhi atajê me, kỳj pê côjkwa kam pahhi catêjêatajê me, me pahcurê xwỳn pê ampo carõ kên jõ pahhi atajê jirôa pê cati. Ne Jeju te, catihti na mehcunea mã amji to ipipẽ xà na, amji kôt cute me tohjê atajê cunea to mõ. Mãr quê mehcunea me hõmpu, ne me hirôa pê cati na, me hahkre pej.
Menquêtjê te amji kam me hapac xà pê me harkwa cakrô
Carati 4.8-11
16 Na quê ha jũm te me amã Pahpãm to hahkre to kêanre to prãm to me amã:
— Ca ha ate amji to me Pahpãm cajpuaw to prãm na, ca ha ite me amã ampo jarẽn xà atajêa na me to. Ne nee ame hĩ kur nare, ne me ajcri. Ne nee ame akõm xà kêanre atajê to ame akõm nare, ne me pahkôt xà jõ amcro kam, ca nee ampo to ame gàpên nare. Ne catyt kam me amji kĩn ton to me apa, putwrỳ pintuw jõ amji kĩn mea mã. Hõ, ca ha ijarkwa kôt ate itajê to me hajỹr na, ca ha mePahpãm cajpuaw. Nãmri ca ha ate ijarkwa kaj na me itajê to hajỹr nare na, quê ha ma Pahpãm ame acurê — hajỹr na, ca ha nee ihkôt amji kam me gapac nare. 17 Ampo na? Nee mã ampo na nare. Pê cormã Jeju cator nõ reria mã, mam cute me amji kam me hapac xàitajê to xwỳ kam me amji kam hapac nare. Ampo na? He pê ramã cute me amji kam hapac xà atajê ajco Jeju to ihcakôc na pê. Mã Jeju cator, mã cute mehcunea jicu. Na ri me pamã Jeju pit na prãm.
Cu ha pjê ita kam, cute amji kam me hapac xà kôt ame papa nare
18 Ne quê ihhêaj to jũm te me akên mã me amẽn prãmte me amã ihhêj to:
— Pahpãm te ipyxit peaj mã amji to ipipẽ, wa ite hõmpun, cwỳrjapê ca ha atỳj me ikampa. Nãmri ca ha ate me ipar nare na, ca ha atỳj me akên mã me axà — hajỹr na, ca ha nee me kam gapac nare. Nare, quê ihhêaj to jũm me amã:
— He me girôa pê Pahpãm cati, cwỳrjapê ca ha me cumãacakôc, quê ha ma ame akam hapac caca. Cwỳrjapê ca ha côjkwa kam cumã me hàpên catêjê mã me acakôc, quê ha ihtỳj quêt me akampa ne me taa, cumã me acajrẽn — hajỹr na, ca nee me kam gapac nare. Ampo na? He ihhêj nejũmjê atajê te amji jahkre peaj to amji jahkre pej, ne amehhêj. Me cupê amji jahkre kêatre. Ne me caxwãm pê ihhêj ne me cumã amji catia to me cati cakrô, mã ihhêj ne me akam mare mã mehkryjre name amji jarẽ. Ne nee me cupê Jeju na mehkwỳ nare. 19 Ne me papê Jeju na mehkwỳ pê hĩ cati pyràac. Mã cupê me pahkrã. Pom hãnne me pajĩ cuxêc ihhi to cuprõ, mã ajkam ihcuhhê, ne to carôt tỳjti, ita na ri me papê Jeju na mehkwỳ te me, ne kam me ajpẽn hônco tu. Mã ma me pamãme pahcarôt to ipicamẽn to mõ, cu me pahkà to mõ, Pahpãm te amji mã me pahto prãm xà ata na.
Cu nee amjia kôt Pahpãm cuna mã me amji to impejti nare
Carati 3.1-5; 5.1-9
20 Ne por me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô tyc xà ata te me pahte amji kam pajapac xà tũm kêanre atajê cunea to hamre. Cwỳrjapê cu pahte amjikam me pajapac xà intuw pejti ita to pahtỳj ame papa. Na quê ha nee ampo carõ kên jõ pahhi catêjê atajê hipêr me pahcaxun nare. Nõ na mã ca ajte cormã ame akên xà itajê ton to me apa? Ne ajte cormã ampo carõ kên te amji kam hapac xà itajê toamji mã me ahimpej to me apa?
21-22 Ne ihhêj ne cormã cute me amã ampo cawpa ihhêj xi xà to hajỹr catêjê ame ipa he:
— Nee ca ampo ita pyr nare, ne nee ca garkwa mã gõ nõ ita mẽn ne capi nare, ne nee ihnõ ita cupên nare — hane. Ca ajte atỳj cormã ampo atajê na ame kampa? Por ramã ampo cunea hamre to mõ, ne ihkôt hamrearexà ata na? Ne cute me amji kam hapac xà itajê pê me hũmrea te amji kam me hapac xà, na ri amjia kôt cute me ton to me hahkre. 23 Na ri ihhêj ne cute me amji jahkre peaj to me amji jahkre pej. Ne Pahpãm mã nee cute me amji jahkre pej nare, ne me cupê amji jahkre kêatre. Ne aricri ajte cute amji mã me Pahpãm kĩn xà ata. Mãihkaj na ajte côjkwa kam cumã me hàpên catêjê ri amehkĩn. Ne me cumã me caxwãm pê ihhêj ne amji catia to cati cakrô, mã me akam mare mã mehkryjre na me amji jarẽ. Na ri hanea ne hõtpême ipijacri xà atajê to, me amji jĩ to hapêj to kêanre to me ipa, cute Pahpãm cuna mã amji to me kryjre to prãm to. Ne me Pahpãm mã, amji cuna mã ampo itajê na prãm nare. Ampo na? Ampo itajê nee me pahkên tête me pahcahpêrkàr na me pahtehcajpar nare.