COROXO JÕ KRĨ WỲR
Pawrô Jõ Kàhhôc
Ỹhỹ, Pawrô pê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ, ne Roman jõ krĩ kam, me hacjên xà kam ihkrĩ, ne pê Coroxo jõ krĩ kam Jeju na mehkwỳ jakrã mehkrĩatajê mã hõ kàhhôc ita kujate. Na pê hõ kàhhôc ita japrỳ pê Coroxo Jõ Krĩ Kam Jeju Na Mehkwỳ Jakrã Mehkrĩ Atajê Wỳr, Pawrô Jõ Kàhhôc (Coroxo).
Ne pom cu me hõ kàhhôc cahyt ita kam, Pawrô te me cumã mehhêj xi catêjê cawpa to hajỹr he. Mehhêj xicatêjê te Jeju pê jũm xũmre pejti na me cumã harẽn, ne cupê Pahpãm kra nare na me cumã to ihhêj. Ne ampeaj kam ri cupê Pahpãm kraa to Pahpãm kra, na quê ha nee iràn xà na amji na me jũm to tojnõ, quê mecumã cute amji kam hapac xà to ihhimpej nare.
1
Pawrô te amji jarẽn xà
1-2 Hàpà, me ikwỳ pê Jeju na mehkwỳ, ca Coroxo jõ krĩ kam me akrĩ atajê. Ne Jeju Crixtô kam me apê me ikjêjê impejti atajê. Ne me apê me ate catytkam, Pahpãm jarkwa kôt me apa na me amji to ihtỳj tu atajê. Ipê Pawrô pê Pahpãm jarkwa kôt Jeju te amji mã ito cumã harkwa na imprarcatê ata, ne itea wa me amã ihkàhhôc ita kujahêc, me pahkjê Timot me. Ne me imã me pajõ Inxũ Cati pê Pahpãm me, me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te me ato impejti na me ato prãm, mãr ca me acaxwỳn me, me ate amji kam me gapac xà cunea kam me amã ampo cupa nare, ne me acarĩcti kam me apa.
Pawrô te me cute Jeju to amji mã mehhimpej na me harẽn par
1 Texarõn 1.2-5
3-4 Ne wa ite ita ri Roman jõ krĩ kam mehkrĩ itajê te amji mã me garẽn to hajỹr na mempar he:
— Coroxo catêjê ihtỳj Jeju Crixtô to me amji kampa, ne ihtỳj amji mã me to ihhimpej to me ipa, ne hanea ne me cumã Pahpãm na mehkwỳ cunea kĩn — hajỹr. Cwỳrjapê wa Pahpãm pê me pajõ Pahhiti pê Crixtô Pãmmã me icakôc, ne ijõtpê cumã me apyrên ijakryti na meamji jarẽ. Ne pê ca me gaxà kam Jeju tyc xà jahpan xà na, jũ caxuw côjkwa kam Pahpãm te amji cahê na me ato ipijapar pejti ata na, ca me harẽn pa, ne me gakryti kam me amã amji kĩan kam me hikaj to meapa. Ampo na? He ampeaj kam quê ha me ato hane. Cwỳrjapê ca atỳj Jeju to amji mã me ahimpej ne me amã mehkwỳ cunea kĩn na, ca ha atỳj amji mã mehkĩnti to me apa. Ne Jeju tyc xà jahpan xà na, Pahpãm cahê na côjkwa kam pahte amji to me papijapar xà impejti ata jarẽn, ramã pjê cunea kam apu ihcahkũm. Ne pjê cunea kam me hàhtôa ne me cupê me apyràac, neihtỳj amji mã me hũpar xà itajê kam me hapac to me ipa. Ne Pahpãm jarkwa kôt me amji ton to me ipa. Cwỳrjapê ri ajteare mã me amji kampa, ne catyt kam mehkwỳ to me amji kwỳ to mempejti to me ipa. Hõhõ, pom ca Pahpãm te amji kam hapac xà to me amji kampaita to ri, me amji kam hapac to me ipa. Ne pê ramã ijarkwa kôt me pahkjê Epapra me amã Pahpãm te me akĩnti na harẽ. Ne me imã Epapra te hũjarẽn catê ata kĩnhyre nare, ne cupê me ipyràac ne Jeju mã, me icahê na, me amã hàpên to kênre nare. Ne cute amji jaxàr ne me imã me ate Pahpãm Carõ Pejti kôt, ate amji mã mehcunea kĩnti na me garẽn.
Pawrô hõtpê Pahpãm mã mehcajrẽn
Epet 1.15-23; 3.14-21; 1 Texarõn 5.23-24
Wa ite mempar, cwỳrjapê wa nee Pahpãm mã, ite me acajrẽn jicu nare, ne hõtpê cumã me acajrẽn to:
— Ỹhỹ me ijõ Inxũ Cati, ca ha Coroxo jõ krĩ kam me akwỳatajê mã Acarõ Pejti te amji jahkre pejti gõ, mãr quê ate ampo cunea na ihprãmti atajê ton to me cumã hahkre. Ne me cumã mehkrã kreti gõ, mãr quê me ampo cunea kampa, ne me hahkre pej — hane.
10 Hõ, ate amji kam me gapac xà atajê to, ca ha me amjikam gapac to me apa, ne gõtpê Pahpãm mã ampokĩnti atajê to pit mã me cumãn to me apa. Ne atỳj me gàpên xà impej pit to me gàpên to me apa kam me to acrà tu ne. Ne ma Pahpãmjahkre pejti to amji mã me apicamẽn to me amõr ita to, waPahpãm mã icakôc, ne cumã me acajrẽn. 11 Ne wa hanea ne Pahpãm mã acajrẽn to:
— Ỹhỹ, ca ha me cumã acarôt tỳjti, catihti ata to me cumãhũcanãr xà to ihtỳj, mãr quê ampo kên cunea mã mehakrya kam me awcanã — hane.
12-13 Ne ramã Pahpãm te ame acũmpej, kỳj pê côjkwa kam ihhimpej xà kam, cute me amã ampo pejti to hàmjõr xà atajê caxuw. Cwỳrjapê ca ha atỳj Pahpãm mã me ampo itajê pyrên me gakryti na me amji jarẽ. Ỹhỹ, Pahpãm pê ri hàhcujro pràti himpej xà atajõ Pahhiti, na ri ihtỳj ampo cunea pupu ne cumã hahkre pej. Cwỳrjapê ri ihtỳj me pamã to ipipẽ to ipa, pahte me hahkre pej prãmte. Ne me pahcurê xwỳn pê ri ihkĩnte awcapàtkô jõ pahhi, na ri nee me pamãampo to ipipẽ nare, pahte me hahkre pej cupate. Mã Pahpãm te awcapàtkô jõ pahhi ata pê me pahcunea caxàr, ne amji wỳr me pahto cator, ne cute cumã ihkra kĩnti ata himpej xà kam me paxãm. 14 Mã ihkra pê Jeju te ihtyc xà mã amji jõr xà ata te Pahpãm cuna mã me pahte to kên xà atajê cunea to tojnõ, ne to hamre tu. Cwỳrjapê cu nee awcapàtkôti kam ampo kên ton xà ata to hipêr amji na me hajỹr nare, ne pahtỳj Jeju krac ri ame papa. Ne ampeaj kam Jeju Crixtô pej na, wa ha hipêr me amã harẽn to hane he.
Jeju me hàpên xà kôt harẽn xà
15 Jũ wỳr quê jũm pjê ita kam Pahpãm jĩ na hõmpu. Ne Jeju pê ihkra, ne cume ipipẽan cakrô, pê pjê kam apu ipa reria mã, pê cu pahtỳj hĩ na ajco me hõmpu. Ne pê pjê te amji ton xwỳjrea na ramã ipa. Ne pjê me côjkwa kam ampo itajê cunea jirôa pê cati. 16 Ne pê Jeju, Hũm jarkwa kôt, côjkwa kam ampo cunea me, pjê kam ampo cunea to. Ne hanea ne, pom cu pahtỳj me ampo pupu itajê to, ne haneane, pom cu nee me ampo pupun nare itajê to. Ne hanea ne mecarõ carôt tỳjti atajê to. Ne ahpỹanre na me carõ kwỳ mã carôt ton partu, cute me pahhi carôt tỳjti ata mã hàpên xà caxuw. Ne amji mãa pê ampo itajê to. 17 Ỹhỹ, pê mam ajco Jeju ipa, pjê jamre reria mã. Ne Hũm pê Pahpãm jarkwa kôt amji mãa, ampo itajê cuneaton partu, ne taa hamã, ne ma hõmpu, ihkên mãhàr ne hamre cupate.
18 Ne me papê Jeju na mehkwỳ itajê cunea pê Jeju jĩ, mã cupê me pahkrã, cute me pahto ihhimpej ne me pajamãr xà caxuw. Ne cupê me papê mehkwỳ te amji kam hapac xà xakat. Ne pê ramã mam ajco ipa, ne pyxit peaj ne cupê ampo cunea xakat. Ne ty, ne hacpỹa mã pyxit peaj ne ihtĩr cakônĩ ata to ihtĩr, mãr quê ampo cunea jirô pê cati. 19 Ne pê Pahpãm amji mã harkwa to:
— Wa ha ikra ita me ajpẽan — hane. Cwỳrjapê ri cume ipipẽan, ne me carôt pipẽan.
Quê ha Jeju Pahpãm me, me hũmre te hacpỹa mã ajpẽn kĩn na me to
20 Ne pê pjê kam mehcunea me, côjkwa kam me hàhtôtiatajê kwỳ me, ma ame Pahpãm par caca, ne cama cuna mã mexa tỳj pyrentu. Cwỳrjapê pê Pahpãm ame kam incryc. Ne cu cormã pjê kam me pahkwỳ ame hajỹr to me papa, cwỳrjapê ri cormã me pahkam Pahpãm cryc ita na. Ne cute hacpỹa mã ajpẽn mã me caprĩ prãm to ri, cute pjê wỳr ihkra pê Jeju kujahêc, quê pjê kam me pahkên jahpan xà na, me pajaxà kam, pĩ kam ty. Ne ihtyc xà ita to hacpỹa mã Pahpãm te amji wỳr ampo itajê cunea to cuprõn na ton, na quê ha to cuprõ.
21 Ỹhỹ Coroxo jõ krĩ kam me apê me ikwỳ atajê, pê ca mam Pahpãm pê ampỳa mã ame apa, ne ate Pahpãm cuna mã me ampo kên ton xà atajê, me ate ampo kên to me amji kam me gapac xà atajê to pê me apê curê xwỳn. 22 Mã Pahpãm te ihkra pê Jeju tyc xà ata kôt, hacpỹa mã me amã caprĩ, ne me ato amji kwỳ nõ. Na ri cuna mã me ate amji kam me gapac xà tetetti, ne me apejti kam me apa ita na ri, cumã me ana prãm. 23 Hõhõ, Pahpãm te me pamã ampo pejti itajê cunea ton to hajỹr. Na cu ha pahtỳj cute me pamã harkwa jirên atajê kôt me papa kam me to pancrà tu ne. Ne nee ca côjkwa kam Pahpãm cahê na ate amji to me apijapar rohnỳtti mã xà ata na, amji to me gapac kêt nare. Ne pom ite me amã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn pejti na ihhôc itajê to, wa ramã pjê cunea kam ite me cumã icakôc par. Neijàpên xà ita ri imã.
Me cupê mehcahkrit atajê wỳr, Pawrô pê Pahpãm mã imprar catê
Epet 3.1-13
24 Ne ijàpên xà ita pê me amã ijũjarẽn xà impejtiitajê, wa kam amji pupun xà kêanre to amji pupun to ipa cakrô, wa itỳj ijakry. Ne mẽr ampo na mã, wa ite amji pupun xà kêanre itajê kam apu ijakry? Nee mã ampo na nare. He quêt Pahpãm te amji kam hapac xàa kôt, wa ite mehkwỳ to impej xà caxuw, wa me cumã ijàpên xà itajê kam amji pupun xà kêanre to ipa. Ne Jeju na mehkwỳ itajê pê Jeju jĩ pyràac. Na wa ihhêj rũm ipê Jeju pyràac ne cuxà, itỳjmehkwỳ itajê mã hàpên xà ita kam, amji pupun xàkêanre to amji pupun to ipa. 25 Ne pê Pahpãm amji mã ito mehkwỳ mã hàpên catêna, ite me to impejti to prãm to. Cwỳrjapê pê imã:
— Mõ, ne pjê cunea kam, mehcunea mã ijarẽ, nãmri wa hacpỹa mã cute me ajpẽn mã caprĩ na me to prãm! Cwỳrjapê wa ite pjê wỳr me cumã ikra pêJeju ata kujahêc — hane. Na wa ite me acunea mãharkwa itajê jarẽn partu. 26 Ne pom Pahpãm te imã hũjarẽn xà to hũjarẽn ita, pê rỳ jũ caxuw jũm mã harẽn nare. Ne curmã ri cute mehkwỳ mã toipipẽ, ne ihtỳj me cumã to hũjarẽn to ipa. 27 Ne wa ha catyt kam me amã ampo atajê kôt harẽnpartu ne. Pom pê mam me ijũjarẽn xà pejti me papê amxu tu ita te ri hajỹr he, pêJeju me pamã amji gõ ne me pahkam ihkrĩ. Cwỳrjapê ri me pahcaxwãm pê me papê Pahpãm pyràac. Nacu ha jũ caxuw ame pahcati ne ame pampej to hanea, pom quê Pahpãm he.
28 Cwỳrjapê wa pjê cunea kam ikrã kreti te amji jahkre pejti kôt mehcunea mã Jeju Crixtô jarẽn to ipa. Ne me cumã ampo kên itajê cawpa to ipa, quê mehkên jicu, ne catyt kam me Pahpãm wỳr me apkjê. Hõ, wa me tohajỹr to ipa, mãr quê jũ caxuw cute catyt kam me ipa to amji pyràc to hajỹr romã mã, Jeju kam me amji hônco ita na Pahpãm cahê na mehkrĩ. 29 Cwỳrjapê wa ijàpên xà tỳjti ita to mecumã ijàpên to ipa, ita cômrĩa mã ri Jeju te imã carôt catia ne hõr.