4
Cu ha pahtỳj me pahcunea Jeju na me pahhônco kam me to pancrà
Coroxo 3.15
Imã me ikjêjê kĩnti atajê, ampeaj kam me ato ijapac xà! Pê wa ajco me amã Jeju jarkwa jarẽn pejti to ipa, pê ca me awpa ne ihkôat me amji ton to me apa, na ri me apê me imã ijakryti ton catêjê. Na wa itỳj me pajàpên xà itajê kôt mehcunea mã me apejti na me ato ijàmnãn to ipa. Ne imã me gũcanãar kam me ate Jeju na me ajpẽn hônco tu kam me to acrà tu na, me ato prãm.
Ỹhỹ me ikjêjê cahãj pê Ewotikwỳj me, Xintikwỳj ata, he ca ihhêj ne atỳj ajpẽn krac ri ame acakôc to me apa, na wa ha me awỳr xà ita to me awỳ he:
— Nee ca me ajpẽn mãn to me acuhhê tu nare. Ampo na? Me apê Pahpãm kra impeaj. Ne mẽr ampo na mã ca ajte ame ajpẽn mã? Hipêr me hajỹr nare — hane. Ne ca, ikwỳ nõ Xixic, he apê ijõ ikwỳ nõ peaj, na wa ha awỳ, mãr ca ajpẽn caxuw pyjê atajê japackre, ne hacpỹ mã ajpẽn na me axô. Pê wa pyjê atajê me, Cremẽnti me, por icahê na me hàpên catêjêatajê me, pê wa ajkaam me apê, ite me Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti incràn xà caxuw, pê wa me to ijàpên catia. Atajê japrỳ ramã Pahpãm jõ kàhhôc kam hikwa, cute cahê na amji to me ipijapar rohnỳtti mã xà caxuw.
Ne imã me acunea te Jeju kam me ajpẽn hônco tu kam me gakryti na me ato prãm. Na wa me amã:
— Me gakrya ne — hane!
Quê ha Pahpãm me pamã amji carĩcti gõ
Ca ha ajpẽn pê me akrã to arêr nare, ne quêt mehcunea kam mare mã me gàhcajrẽnti, jàhcaprĩhti to me apa. Ampo na? Quê ha ahtũm nare, quêha me pajõ Pahhiti amji jaxà. Ne nee ate amji mã ampo na prãmti xà ata na apu amji to põmã quê to apa nare, ne quêt cama amji na Pahpãm wỳ. Quê amã ampo itajê gõ, canee hahpan xà na cumã gakryti na amji jarẽn to gapac kêt nare. Ca ha ate me ite me amã ampo jarẽn xà itajê cunea ton na, quê ha Pahpãm me amã amji carĩcti jõr to hanea, pom quê ihcarĩcti he, ne me amã ampej partu, Jeju kam ate me ajpẽn hônco tu ita kam. Quê ha jũmjê meapupu ne me amji mã:
— Jũ mã mã ajte cute me, ne mehkên xà atajipôc ri mehcarĩcti? — hane. Hõhõ, quê ha cute me ana Pahpãm caca xà jahkre pej nare kam, me ato ihcakôc to hane.
Cu ha ampo pej to pit mã amji kam me pajapac to papa
Roman 12.1-2
Ne ite me amã ihhôc xà ita jicu xà kam wa ha cormã me amã ampo to ihimpej. He mõrmõ ca amji kam me gapac xà na me amji cukij to:
— Ampo to mã wa ha ajte amji kam ijapac to ipa? — hane. He, ampo te ôjtô itajê to, wa ha me amã hahkre he:
Mam ita pê ri ampo pejti, kam ampo kên nare ata to, ca ha me amji kampa.
Ne ihkôt ita ri he, jũm jàpên xà impejti na pajàhtàtti xà ata to, ca ha me amji kampa.
Neihcote na ita ri he, ampeaj kam ampo to mehhêj xi xà nare ata to, ca ha me amji kampa.
Ne ihkôtjũm caca xà impejti tũm nare ata to, ca ha me amji kampa.
Ne hapu na ita ri he, por Pahpãm mãampo cunea impejti atajê to, ca ha me amji kampa.
Ne ihkôt ita ri he, por ampo na nee jũm cakôc xà kên nare ata to, ca ha me amji kampa.
Ne hapua na ita pê ri, por ampo me pahcajpuaw ata to, ca ha me amji kampa.
Ne ihcahhur ita pê ri, ampo to me pahcakôc xà impejti ata to, ca ha me amji kampa.
Hõ, ampoitajê to ri ate amji kam me gapac xà he. Na pê ca me ijarkwa ita pa, ne me ite amji kam ijapac xà ita pupu, ne me hahkre pej, ne ihkôat ca ha catyt kam me apa. Hõ, Pahpãm te me pamã mepahcarĩcti jõr xà ata quê ha me amã cugõ, ne ihtỳj me acahê na ipa rohnỳtti mã.
Pawrô te amji kam hapac xà kam hakrya to hakry
10 Pajõ Pahhiti cãmtà rũm ri, ite amji kam ijapac xà kam ijakrya to ijakry. Ampo na? He pê ca rỳ pêa mã ajco gõ pore to me ijamã. Jirô pê mã ca nee hipêr ate gõ pore to me ijamãr nare. Ne corpej mãca ate hacpỹa mã me gõ pore to me ijamãr kam me atẽm. Ne atỳj ate me ito amji kam gapac na imã me gahkre pej, ne jũ wỳr ca ha cama me amji mã hamã. 11 Wa nee, jũm te imã hikran na, to amji kam ijapac nare, ne nee ipê ampo hamreare na amji to icakôc nare. Ampo na? Wa ite ramã ita ton to amjipyràc tu, ampo cunea kam. 12 Ampo na? He pê wa ramã amji na ite amji kam ijapac xà itajê cunea pãjpãj partu. Ne imã ite amji kam ijapac xàa na ipê ampo hamreare na, imã amji kĩn nare nare, ne hanea ne imã ampo catia na ite jũ mãn nare. He pê wa amji na ijaquêc xà pãjpãj itajê kam, wa ihcunea to amji tekjê. 13 Ne pom ite amji kam ijapac xà itajê cunea kam, wa Jeju carôat kôt ijũcanãr to ipa.
14 Ne ate ite amji pupun xà kêanre itajê na me itehcajpar ata na ri, imã ihkênre nare. 15 Ne pê wa mam ite me amã Jeju jarẽn pejti jarẽn xà ata jõ amcro cakônĩ na, pê ca me, me gõ pore to ajco me itehcajpa. Pê wa me gõ pjê pê amji to icator xà ata kam, pê ca cormã ampỳa mã ajco meitehcajpa. He me gakrã ata pyxit peaj te me itehcajpar na, ihtỳj me amãa amji jahkre pej. Ne ate me itehcajpar xà ata na, pê hanea ne Pahpãm ajco me atehcajpa.
16 Taamã xãmte cormã ihnõ he. Pê wa Texarõn jõ krĩ kam apu ipa, pê ca ajco atỳj ite ampo na prãm xà ata to me itehcajpar to me apa. 17 Nee mã hipêr ate me Timot me imã ampo jõr xà na, wa me amã ita jarẽn nare, ne hipêr Pahpãm pê ate amji mã me ampo cwỳr, na ri quêt imã me ato prãm. 18 Mã ita ri Epaprôti cator ne cute me imã, ate me imã ampo jõr atajê jõr. Ne pom ihkàhhôc ita pê ate imã ampo jõr xà atajê jõ kàhhôc.
Pawrô mehkwỳ pyrên hakrya
Ne ampeaj kam ca ate imã ampo na ijàhwỳr xà itajê jirôa pê hõr. Na ri ampeaj kam imã amji kĩn ne ijakry. Ne Pahpãm mã ate me imã ampo jõr xà itajê impej te hajỹar, pom quê cumã ampo kũm cuxwati pãr prãm he. Ne me pahte me cupê ampo jamreare atajê mã ampo jõr xà atajê pê ihhêjrũm Pahpãam mã pahte me hõr xà, ne ampeaj kam cumã ita na ihkĩn. 19 Ne imã me pajõ Inxũ Cati pê Pahpãm ihtỳj me amã ampo na ate mehprãmti atajê jõr na, me ato prãm. Ne nee quê ha amã ihkênre ne hõr nare, ne amã catia ne cugõ. Ne quêt Pahpãm catia to cati, ne haneane Jeju Crixtô mã hàhcukrêj to hakràaj to hakràj, na ca ha ampo na me wỳ, quê ha nee amã ihkênre ne hõr nare, ne amã hàhcukrêj to me hakràjto ipipẽan xà atajê gõ.
20 Ne imã mehcunea te me pajõ Inxũ pê Pahpãm catia to cati na, cute me hahkre pej ne amji mã me harẽn na imã me to prãm, rohnỳtti mã. He ampeaj kam!
Pê Pawrô me cumã amji jarẽn kujate
21 Hàpà, me apê Jeju Crixtô tekjê, wa me ato amji kjê atajê. Ne pom ita ri me pahkjêjê icahê na ame ipa itajê te hajỹar ne me amã amji jarẽn kujahêc. 22 Ne por Pahpãm tekjê na me ipa atajê cunea te me amã amji jarẽn kujahêc. Mã hanea ne ita ri Roman catêjê jõ pahhiti jũrkwa kammehkrĩ atajê te me amã amji jarẽn kujahêc.
23 Ne imã me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te me amã ampejti na me ato prãm. Hamre, ita pit.