3
Pê Pawrô amji caprỳ to Pahpãm te ahna amji caxàr prãmte ampo cunea to
Pirip 2.18; 4.4
Ne ijàhhôc ita jicu xà kam, me ikjêjê, imã me ate Jeju kam me gakryti na me ato prãm. Xãmte, cormã imã me amã ihnõ ata jarẽn xà. Ne pê wa ramã amã harẽan xà na, wa ha hipêr amã ahna ihhôc. Nehipêr ite ahna me amã ihhôc xà ita te me amã jũ mãn nare, ne nee hanea ne imã cute ahna jũ mãn nare.
Co he! Ma amji na me hũmre kên pê rop na hamreare pyràc atajê to me guphê! Nãmri ihtỳj me apê me akà kwỳ jakep to prãm to, me amã hũjarẽn to hane he:
— Gapacta ne Jeju to amji mã me ahimpej, ne hanea ne meipê Juta catêjê quêtjê te amji to me icaca xàa kôt me apy kà kwỳ to kryjre ne me hakep. Hõ, me acaca xà pijakrut itajê to, ca ha me, quê ha Pahpãm ihtỳj me amã amji capa neme apytà — hane. Ne ame amã ihhêj xia jarẽ. Ampo na? He cu ha me amji kà kwỳ jakep ita nee me pahto Pahpãm kra impej nare. Ne quêt Pahpãm Carõ Pejti ri me pamã Pahpãm to hahkre, mãr cu me hahkre pej ne amji mã me hũpa, ne me pamã ihkĩnti ne, quê hataa me pahto amji kra, cu ha Jeju kam me amji hônco ne ampeaj kam me pajakry. Ne pom xwahna Juta catêjê jõ amji kĩn me, cute me amji kam hapac xà itajê kôt mã Pahpãm mã me pahkĩn. Hãpà! Nee mã ampoitajê kôt Pahpãm mã me pahkĩn nare. Ne quêt ita na ri Pahpãm mã me pahkĩn, mã me pahpytà he. Pom pê Jeju me pajaxà kam ty, cu toa amji to me pahhimpej xà ata to, quê ha Pahpãm quêt me pahkên pê me pahpytà. Ne pê wa Pahpãm te ipytàr prãmte, amji caprỳ to, me hirôa pê ampo itajê ton partu.
Ne pê xwahna cormã icrire na, ina amcro te ôjtô kam, pê me ipy kà kwỳ jakep, Juta catêjê te amji to incaca xà ata kôt. Ne me ipãmjêpê Juta catêjê impeaj kra, ne me cupê me iquêtjê nõ, pê Pẽnjamĩ xwỳ tàmxwỳ tàmxwỳ nõ ata kra. Ipê Juta catêjê impeaj nõ wa. Nepê wa Juta catêjê te amji kam hapac xà cunea kôt amji ton pa. Ne me ikwỳ pê Parixêw catêjê atajê pê catyt kam ajco me ipa. Na pê wa ajco me hàpên xà ita to ijàpên catia to ipa. Ne Pahpãm te ikĩn prãmte itỳj ajco Jeju na mehkwỳ to pên to ipa. Mã xãmtePahpãm pê ita na ihkaj na, ikam. Hõ, pê wa ajco Juta catêjê te amji kam hapac xà cunea ton to hajỹr to ipa, Pahpãm mã ikĩn prãmte. PêJuta catêjê cunea mã ihhêj ne ipeaj to ipej. Ne pê wa pa hanea ne ajco amji pejti na amji to hane. Ne pê xãmte Pahpãm mã nee ita na ikĩn nare, ne ahna cupê ihkaj na.
Pawrô ita caxuw Jeju Crixtô te amji kam hapac xàa kôt ipa to prãm
7-8 Na wa quêt ita caxuw Jeju to amji mã ihimpej to ipa. Ne mam ampo pejti itajê to ite amji mã ihimpej to ipa xà atajê ri, nee hipêr imã ampo caxuw impej nare ne ihkêanre. Ne Jeju Crixtô pê ijõ Pahhiti ata, wa quêt ite hõmpun ne hahkre pej ne ampeaj kam quêtimã ihkĩn, ne mam ampo itajê ri imã ihkĩn nare. Na ri imã cupê ahhi, ne imã ihkĩn nare, wa ite põ mã ihcunea to ijũcapêr, ne nee hipêr ihnõ to amji japackre nare, ite Jeju kam amji hônco tu to prãm to. Na ri Pahpãm te ito impej, wa ipejti, cwỳrjapê ri cumã ipejti. Ampo na? Wa nee itacaxuw cumã ipejti prãm to Juta catêjê te amji kam hapac xà atajê to amji jahôt prãm nare. Ne quêt Jeju Crixtô to, wa ha amji mã ihimpej to ipa, nema to amji jahôt to ipa. 10-11 Na wa ita caxuw Jeju Crixtô pit pupun pejti to prãm, ne carôat kôt amji to ipijapar to prãm. He Pahpãm mã carôt ata to ri cute hacpỹa mã Jejuto ihtĩr. Na wa ha itỳj hanea ne cuxà, cute amji pupun xà kêanre ata to amji pupun to prãm, necuxà ityc to prãm, mãr wa ipê hũràac ne hacpỹa mã itĩr.
Pawrô nee cormã catyt kam Crixtô te amji kam hapac xà cunea kôt ipa nare
12 He wa nee pa amji jarẽn to ihimpej to:
— He ramã ite amji kam ijapac xà cunea na ipeaj to ipej, ne nee jũ kam ijõ nuwre nõ kam, ikên kênre nõ hamreare — hajỹr nare. Ne cama quêt amji jarẽn to hane he:
— Wa ramã Jeju Crixtô kôt ipa ita to, iteamji jĩ tỳj tu, ne cormã ipej ita kôt ipicamẽn to imõr to prãm — hane. Ne cormã ipejti wỳr icator xà ita pê ihhêj rũm ijàhcukren xà, wa hỹrmã amji mã icarôt to ijũhcajhê to mõ, ite hicu xà mã icator to prãm to, ne nee cormã hỹrmã icator nare. Hepê ramã Jeju Crixtô amji mã ito prãmti xà ata caxuw ipro. 13 Cwỳrjapê wa ha nee hipêr mam icaca xà itajê nõ to amji japackre nare, ne quêt icumam itajê to pit mã, wa ha amji japackre. 14 Ne icatàatre na, pry jicu xàa kam ipicahur catê te amji mã hàmcwỳr xà ata pyr prãmte, hỹrmã ihtẽam to tẽ. Ita jĩkjê na wa apêa to apê, ite amji mã Pahpãm te imã hàmjõr xà ata pyr prãmte. Mã Pahpãm imã hàpôr to mõ, ite Jeju Crixtô kôt ipej pêa mã, cahê na ikrĩ rohnỳtti mã xà caxuw.
15 Hõhõ, ite amji kam ijapac xà ita to wa amji kam ijapac to ipa. Ne pom Jeju kôt ramã me pahte me papa to me amji jĩ tỳj tu itajê cunea te amji kam hapac xà itari me pamã. Ne ca ihhêaj to me anõ te amji kam gapac xà ita to hajỹr nare na, quê ha Pahpãam me anõ mã to hahkre, ca ha hahkre pej pej. 16 Ne me pahcunea te hajỹr pit, cu ha me hajỹr to me pamõr mã mã, ma me pamõr ita kam me to pancrà tu. Pom pê catyt kam ramã ampeaj kam mepamã to hahkre xà ata na. 17 Me ikjêjê, pom wa me akam mare mã ampo ton to mõ ita na, ca me ipynãr kam me to acrà tu ne. Ne ma hanea ne amji caxuw mam ikôt me ipacatêjê atajê te amji kam me hapac xà atajê na mehkôpĩr to me apa, ne megàhkôpĩr xà atajêa kôt me amji ton to me apa.
Me hàhtôa pê Crixtô curê xwỳn kêanre
Carati 6.12-13
18 He pê wa ramã me amã awjarẽa, na wa ha hipêr icwỳar kam me amã harẽ. Ne mehkwỳ te amji kam me hapac xà kêanre, ne me cupê Jejucurê xwỳn, na ri me to hũjarẽn to:
— Por pê pĩ kam Jeju ty ata, ampo nahamreare, ne nee jũ na xà caxuw impej nare — hane. 19 Atajê quê ha amjia kôt amji to me hamre to mõ, ne me hamre. Ampo na? Nee mã ampo na nare. Cute me hajỹr xà atajê, quê ha me to hamre. He me hàpàn pê ri ihhêj rũm me hõ Pahpãm. Ne mehcunea mã cute ampo tonxà kam mehpahàmti atajê ton to me ipa. Ne cormã mehcunea mã, cute ampo kam mehpahàmti ton xà ata pyrên me amji jakryti na me amji jarẽn toipa, ne nee ajte amji jũ na amehpahàm nare. Ne pjê kam ampo itajê to pit mã amji kam me hapac to me ipa, ne nee Pahpãm to ajte amji kam me hapac to me ipa nare.
Me papê côjkwa te amji kam hapac xà catêjê
20 Ne me pa, cu ha nee ame hajỹr nare. Ampo na? Côjkwa kam quêt me pahkrĩ xà, to cu ha me amji japackre to me papa. Ne cu pahtỳj, cute me pahkênpê me pahpytàr catê pê me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô te curũam ajpên ihtẽm na me hikaj. 21 Quê ha Jeju jũ caxuw me pajĩ peacre, ne ihtyc atajê to antuw. Quê ha me pajĩ pê Jeju jĩa pyràc, ne ampeaj kam impej ne ihtỳj. Na cu ha jũcaxuw me pahnõ pahtyc nare. Ampo na? He mehcunea jirôa pê Jeju carôt tỳj, na ri pyxit peaj ne mehcunea to ihhimpej.