PAPIRÕN JÕ PJÊ
Kam Ame Ipa Xà
Ỹuỹ, pê Exeker pê Juta catêjê nõ, ne Papirõn jõ pjê kam me cupê Juta catêjêmehkrĩ atajê mã cupê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê. Ne cute ihcunea nahõ kàhhôc kam ihhôc. Cwỳrjapê ri hõ kàhhôc ata japrỳ te Exeker JõKàhhôc (Exeker). Ne hõ kàhhôc kam, cute Juta catêjê te mehkên tonatajê cunea na ihhôc. Ne cute kam me pamã Krĩpinkrên jamre xà naihhôc. Ne hanea ne hõtpê jũ caxuw Juta catêjê cahhur me, Ixahercatêjê cahhur te me cuprõn, ne ajkam mehpỳm ne hacpỹa mã Canãn jõ pjêkam, cute me cuprõn. Quê ha Pahpãm me cumã jũm pê Tawi xwỳ tàmxwỳ pême hõ pahhi catia ata kujate, quê ha me to ihhimpej to impejti ne.
Ne caku atajê nõa kam ri Juta catêjê cahãj nõ impejti japrỳ te Extikwỳj ita Papirõn jõ pjê jõ pahhi nõ me hikwa tuw. Na ri hõtpê cute mehkwỳpê Juta catêjê tehcajpar ne me curê xwỳn catêjê pê me hũtàr. Na ri hõ kàhhôc japrỳ te Extikwỳj Jõ Kàhhôc (Extikwỳj).
Ne Taner pê Juta catêjê jõ xũmre nõ ne cormã incrire, ne Krĩpinkrênkam ihkrĩ, pê ahnaa mehpro ne ma Papirõn jõ krĩ wỳr me to mõ. Mãcuria ihkrĩ, ne catyt kam Pahpãm jarkwa kôt ipa rohnỳtti mã. Cwỳrjapêri Pahpãm te cumã cute amji jahkre pej krã kreti catia ne hõr, na pêPapirõn jõ pahhi kwỳ tehcajpar to ipa to caku to hàhtôa. Na ri hõ kàhhôcita japrỳ te Taner Jõ Kàhhôc (Taner). Ne ita caxuw Taner jõ kàhhôc kwỳ mã he.
1
Papirõn jõ pjê kam Taner ipa na harẽn xà
Taner 1.3-19
Pê Papirõn jõ pjê jõ pahhi pê Napuc ita te me cumã me hàpên catêjê jõ pahhi mã harkwa to:
— Ca ha imã Juta catêjê intuw kwỳ capi, por pêijõ krãhtare Juta jõ pjê pĩn me to cato atajê kwỳ — hajỹr.
Ne pê me hàpên catêjê jõ pahhi cumã Juta jõ pjê kam mehhimpej catêjêkra to pit mã caprã, cute mecumã Papirõn jõ pjê jarkwa me, cute amji kam mehapac xà to hahkre prãmte. Ne pê mempejti atajê me, me capẽnti atajême, me hũpar krã kreti atajê to pit mã caprã.
Pê pahhi pê Napuc ita, cute hõ kur xà atajêa to me cumã harte na, cumã me hàpên catêjê jõ pahhi mã harkwa. Ne pê ihkàhhôc to hahkre xàkam, me cumã ihkàhhôc to hahkrea to caku to incrê na awjahkre, mãr quê ame amji jahkre pej, ne ihtỳj me pahhi catêjê tehcajpa. Itana pê pahhi Napuc me to prãm.
Mã cute me to caprãr atajê kam, cute me cwat itajê ri, mehkwỳjirôa pê cute me amji jahkre pej. Ne cute me cwat itajê nõ ita japrỳ pêTaner. Mã Taner ma apu pahhi jàpàn xà itajê caca, ne ma apu hõpĩxô cacô xỳre ata to ihkõm caca. Ampo na? Pê ramã Pahpãm me cupêmam Ixaher catêjê atajê mã mehàpàn xà itajê me, me hõ pĩxô cacô xỳre ita cawpa, ne me to ihkõm tête mecumã. Cwỳrjapê ri ma apu ihcaca, ne cute me hàpên catêjê jõ pahhimã amji jarẽn, quê ihtỳj me hõ pê ampo hy me, ampo hô me, ampo xô pit to me cumã harte.
Mã me hàpêncatêjê jõ pahhi ihtỳj apu ita na amji mã hõ pahhi cupa, ne Taner mã:
— Ca ihhêaj to ame gàpàn xà itajê to ame apà, ne me akwỳ kĩnteme ahire, ne me apeacre ne, quêpahhi me gõmpu, ne apu ikam incryc — hajỹr.
Mã Taner cumã:
— Cu ha ajpẽn par to hane he. Wa haitỳj ame ijàpàn xà itajê to me ijàpàn to amcro to me tej, jirô pê mã ca ha me ipupu, ne me icapi. Wa ha ite, cute me pahhi jõkur catêjê japyre mã me ijicot ne me itỳj na, wa ha itỳj me cuxàpahhi jàpàn xà ata to me apà, ne ihkõm xàata to me ikõ — hajỹr. Mã me hàpên catêjê jõ pahhi te mehkôat amji ton.
Mã Taner me, mehkwỳ incrê itajê te me ampo hyme, hô me, ihhô kur, ne cô to mehkõm to me amcro totej. Jirô pê mã ri cute me hõmpun, mã mentuw kwỳ itajê jirôa pê amehicot ne amehtỳj. Mã pahhi te hõtpê me hàpàn xà itajêa na me to ihtỳj.
Mã Pahpãm te mentuw te cwatitajê mã, me cute me amji jahkre pej jõr, ne ihtỳj ihkàhhôc to hahkre xà kam mehtehcajpar. Mã cute me cyt ne me ampo cunea ton jahkre pej. Mã Pahpãm te Taner mã me ipimtir jarẽn to hahkre, mãr quê hahkre pej. Ne pê caku jàhtôa kamajco pahhi pê Napuc tehcajpar to catia.