39
Pê Juta catêjê mehkên to me amji cator, Papirõn jõ pjê wỳr
Jeremij 39.1-10
Ne caku te jũ mãn jirô pê mã ri, Papirõn jõ pjê jõ pahhi japrỳ te Napucita, ma Juta jõ pjê kam Krĩpinkrên wỳr hõkrãhtare to me mõ. Ne cute me ahna krĩkrã, ne me kam ihtẽm ne ame ajpu.
Mã Juta catêjê jõ pahhi japrỳ te Xetequij ita te nee hõ krãhtareto mehcapên nare na, ramã amji cajpẽr. Na ri me curê xwỳn te me hỹrmãkrĩ pu na kwỳc ata cahhêc xà ata kam ri ma caxwa ri me curê xwỳn cupate mehcahkũm.
Mã ahkêt wỳr, Papirõn jõ pjêjõ krãhtare ma amehkôt me pra, ne cute me pahhiXetequij pro, ne ma Papirõn jõ pjê jõ pahhi wỳr meto mõ. Mã pea pahhi itate Xetequij kra cunea jipej na me mẽn, hũm kam mare mã. Mã cute me hipej tu, mã cormã Xetequij to impeaj ne ihtỳj cute mehkra jipej xà na mehõmpun. Jirô pê mã ri cute me Xetequij to tũmprãmte, into ihkrỳn na me mẽn. Mã wakỳre to cute mehuwapre, ne mento ihkrỳn, ne me to amji mã me cumã hàpên catê, mã Papirõn jõ pjê kam me cumã ampo pytĩa to hàpên to ipa.
Mã Papirõn jõ krãhtare te Krĩpinkrên to caxàr partu. Ne cute me pahhi jũrkwa catia ata me, Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa ata to me caxàr. Ne cute krĩ me, intête kwỳc ata cuneahur partu. Mã krãhtare jõ pahhi te me cupê Jutacatêjê cunea to cuto tu na memẽn. Mã ajmãr cute mehcunea to cuto tu, Papirõn jõ pjê wỳr, cama cute me cumã me hàpên xà caxuw. Ne cute me cupê hamreare atajê topit mã tojnõ na me cumã hũjahkre, mãr quê me ahtwỳ ne pur to me apê.
Hõhõ, Pahpãm te mehkwỳ to kên xà ita to ri cute ame to kên. Ampo na? Nee amempar nare.