36
Pê Pahhi Joquĩ Jeremij jõ kàhhôc kam Pahpãm jarkwa to capa
Jeremij 36.1-31
Pê Joxij pê pahhi pejti ata ty, pê ihkra japrỳ te Joquĩ ata pê pahhi, Juta jõ pjê kam. Ne cupê hũmre kêanre, ne cute Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê pê Jeremij ita pro prãmte, apu hahêr to ipa. Mã Pahpãm te Jeremij mã ihcakôc ne cumã:
— Ca ha ihkàhhôc nõ py, ne kam ite Ixaher catêjê na icakôc xà itajêcunea na ihhôc. Ca ha mam ite Joxij pê pahhi mã, ite ampo jarẽn xà atarũm ahna to apy, ne curmã ite ampo jarẽn itajê mea mã, ahna ihhôc. Quê ha Juta catêjê te icuna mã mehkên ton xà atajê jahpan xà na, ite me to kên xà atajê, wa ha me cumã ihcunea cawpa. Quê ha ihhêaj to mehkên itajê jicu, ne iwỳr me apkjê, ne me hõ pry kên ita jicu, wa ha mehkên ita to impej, ne to ijapac kêt — hajỹr.
Mã Jeremij te ihkàhhôc kam ihhôc catê japrỳ te Paruc na hàhwỳr. Ne cute cumã Pahpãm te harkwa cunea na ihhôc xà jarẽn atajê jarẽnpartu. Mã Paruc te ahna ihhôc partu, ne cute me hipêj.
Mã Jeremij te Paruc mã amji jarẽn to:
— Wa ha ita ri, ipimxur xà kam ahtwỳ. Quêha jũ caxuw, amcro nõ na, Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam me amji kĩn nõ to, ca ha mecumã ihkàhhôc ita cahyt. Ampo na? Quê ha amcro ata na Jutacatêjê cunea curi me cuprõn tu — hajỹr.
Mã amji kĩn nõ na Pahpãm tome amji kam hapac xà jũrkwa kam, cute me cuprõn. Mã Paruc te Jeremij teampo na mẽn xà atajê cunea ton. Ne cute me cumã Pahpãm te harkwakujahêc xà itajê cunea cahyt partu, Pahpãm tome amji kam hapac xà jũrkwa kam.
Jirô pê mã ri me hàhtôti atajê jõ pahhi catêjê kwỳ, mã ampeaj kamme hũpar xà ata cupaa to hũpa. Mã cute me Paruc mã:
— Wa ha itỳj pahhi Joquĩ mã me awjarẽ. Ne me imã amji jarẽ, jũ mã mãate, ne ajte gũpar xà ita to gũpar? — hajỹr.
Mã Paruc me cumã:
— Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê pê Jeremij ata te riimã ita jarẽn, wa iteahna ihhôc par — hane.
Mã me hàhtôti atajê jõ pahhi te Paruc mã:
— Mẽr Jeremij ita me amxu, ne nee jũm mã jũ kam me amõr na me amjijarẽn nare — hajỹr. Ne me hõ pahhi itajê te jũ ri me Pahpãm jarkwaita to ipimxur, ne ma pahhi Joquĩ mã me hũjarẽn to me mõ, ne cute mecumã ihkàhhôc ita jarẽn.
Mã ma pahhi Joquĩ te Pahpãm jõ kàhhôc itawỳr jũm ita kujahêc, quê cumã cupy. Mã ma hỹrmã tẽ, ne cute cumã cator ne ipyrne hỹrmã to cator, por curi pahhi me, me cumã me hàpên catêjê mehkrĩ ata wỳr. Pê ampeaj kam me cumã kry, pê cuhy na mehkrĩ. Mã jũm ita te mecumã Pahpãm jõ kàhhôc ita hô to incrê ne cahyt. Mã pahhi te waporeto hakep, ne cuhy kam haxwỳr. Ne cute to hajỹr to mõr ita kam, ihcunea to caxàr par. Mã pahhi Joquĩ mã hàpên catêjêitajê mã nee cute Pahpãm jarkwa to caxàr xà ata na hũpa nare, ne neepahhi te ampo kên ton xà ata na kam mencryc nare.
Mã Pahpãm te hipêr Jeremij mã harkwa nõ ata jarẽn ne cumã:
— Wa ha apu pahhi ita me, mehkra mea mã, ame to kêanre ne, pom ite mehkên to me cumã icakôc xà ata to, wa ha ame to kên, pahhi me, mehkwỳ me, cute me ipar nare na, wa ha ame to kêanre ne — hajỹr. Hamre.