JEREMIJ JÕ KÀHHÔC
1
Jeremij pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
Jeremij 1.15-16; 20.1-6
Ne Ixaj tyc jirô pê mã, hacpỹ ma mã Juta catêjênee hipêr me Pahpãm par nare. Cwỳrjapê pê Pahpãm hipêr me cumã harkwa to mehcakôc catêjê atajê kujate, pê me cumã, por quê ha Pahpãm te ampo kên to jũ mã me to ata cawpa. Pê Pahpãm me cumã ihcakôc catêjê atajê nõ japrỳ te Jeremij ita me hỹrmã kujate, pê Krĩpinkrên kam ihkrĩ.
Mã Pahpãm te cumã harkwa hyr, mã ma Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa wỳr mõ. Ne harkwa nã cute me hàhtôa mã harkwa to:
“Me ikampa! Côjkwa jõ Pahpãm pê Ixaher catêjê Pãm Cati ame amã amji cawpa to:
 
‘Wa ha, por ite me akên xà to me amã icakôc ata tokrĩ ita to apu ihkên,
ne cahi na krĩ atajê to kên.
Ampo na?
Ca nee ate me iparnare kam,
wa ha me ato hane’ ” hajỹr.
 
Ne pê Jeremij amehcunea mã Pahpãm cawpa to hajỹr to incrire nare.
Mã Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa jamãr catê ata japrỳ te Paxur, ne cute Jeremij jarkwa na impar, ne ma apu ihcakôc xàata na impar caca. Na ricute haxàr ne ame caprêprêc, ne me huwapre. Mãhuwapre ita na me hacjên xà kam, cute amji to apẽ.
Mã amcro nõ na Paxur te Jeremij mã hikran, mã cute cumã harkwa to:
— Wa ha Pahpãm jarkwa kôt me amã ijũjarẽn xà ita to awjarẽ, ne amã:
 
“Paxur, wa ha jũ mã me ato,
ca ha me akwỳ mea mã,
me amã paa to me amãpa.
Ne ca ha atỳj me acurê xwỳn jõ wapo xwahhihti te me acuran na mehõmpu.
Ampo na?
He wa ha ma Papirõn jõ pjê jõ pahhi mã Juta jõ pjêhimpej xà ita gõ.
Quê ha ma me ato mõ ne me gacjê,
ne me gàhtôa ne megipej.
Ne cama me ana me acurê xwỳn jamã,
quê ha Krĩpinkrên pê mehakràj cunea to cuto tu.
Quê ha ma wakỳre prà tepti me,
wakỳre prà jakati me,
kẽn pràti itajê cunea to me cuto tu,
Papirõn jõ pjê wỳr.
 
“Ne ca, Paxur, quê ha me akra mea mã me ato mõ,
ca ha gũrkwa me gõ pjê pêampỳa mã ty,
Papirõn jõ pjê kam” hane —
 
hajỹr xà ata na, tahnaa cute hajỹr.