65
Quê ha Pahpãm ampo cunea to antuw ne to impej
Ixaj 65.17-25
17 Ne Pahpãm pê Pahhiti pê ampo cunea to ihhimpej catê ata te amji jarẽn to:
 
“Wa ha ijàpên xà to ita
ca hõmpu he:
Wa ha côjkwa tuwme, pjê tuw to,
ne ramã ampo cunea tuw pit ita kam,
quê ha nee jũm hipêr mam ihtũm atajê to me amji japackre nare.
18 Ne ite me amã ampo tuw ton itajê pyrên,
ca ha ame gakry,
ne me amãamji kĩn rohnỳtti mã.
Ne quê ha pjê cunea kam
me hàhtôa Krĩpinkrênme,
kam mehkrĩ atajê pyrên me cumã amji kĩn,
ne ame hakry.
19 Ne pa, ite hajỹar, Krĩpinkrên pyrên ijakry,
ne hanea ne kammehkrĩ atajê pyrên imã amji kĩn.
Na quê ha nee hipêr jũm incwỳr nare,
ne nee hipêr jũm, amji japête incwỳr kam hapac nare.
 
20 “Ne nee quê ha hipêr jũm krare amji to ipijapar to incri
ne hacpỹ mamã ihtyc nare,
ne ihtỳj amji to ipijapar to ipa.
Ne mehwej catêjê, quêha ihtỳj mehwej to me ipa,
ne maa, cute me to hõ caku mã hahêr xà atamã me to hahêr tu,
ne cormã mehweaj to ihwej,
ne mehtyc to hane he.
Ne cormãjũm na caku te xẽj ne ihtyc ata,
quê ha me amji mã harẽn to:
‘Pỳhàpà, nee cormã ihwej nare,
ne intuw kwỳa kam ihtyc’ hane.
Ne neecormã ahna caku te xẽj nare, ne ihtyc ata,
quê ha me amji mã harẽn to:
‘Ihhêj ne ihkrã kêanre,
ne cute Pahpãm to kên cwỳrjapê ri,
intuw kwỳa kamcute ihcuran’ hane.
21-22 Ne pom pĩ tỳjti, ihtỳj caku jàhtôa kam awcanã ne ihcuhhê,
ita jĩkjê na,
quê ha ihtỳj me ikwỳ caku jàhtôa kam me awcanã,
ne mempej pêa mã me amji to ipijapar to me ipa.
Ne por wa ite amjicaxuw me ikwỳ capi atajê,
quê ha ihtỳj caku jàhtôa kam,
cute hũhkrato hàpên xà ton atajê to me amji cajpuaw to me ipa.
Nenee hipêr amji mã me ikre nõ xãm,
quê kam jũmjê mehkrĩ nare.
Ne nee hipêrkam amji mã pĩxô kre,
quê ha ajteare mã jũmjê cupê mehkrẽr nare.
Ne quêt amji mã me hũrkwa pyxwỳ,
ne me taa kam mehkrĩ.
Ne kam me amji mã pĩxô kre,
ne quêt me taa me cuku.
 
23 “Ipê me hõ Pahhiti,
ne hanea ne ipê mehtàmxwỳ jõ Pahhiti.
Ne paa, wa ha me kam ijarcô mẽ,
ne me to impej ita kam,
jũ wỳr quê meapê,
ne me hàpên xà kôt hamreare ne.
Ne quê ha mehkra ihpỳpỳm,
quê ha nee ampo kêanre mehwỳr cator nare.
Ne mehkra hãn ne me cumã meajhu,
ne mempejti kam me amji to ajpa.
24 Ne hãn ne ampo na me icukij,
wa ha itỳj me kampa.
Ne cute amjitehcajpar xà na me iwỳr xwỳjrea na,
wa ma ramã ite mehtehcajpar xàcaxuw me cahê na ipa.
 
25 “Hõhõ, amcro atajêa kam,
quê hacpỹa mã rop cahàc jàprêhti atajê,
carà cahàcre kra me ajpẽn cahê na hàpàn to ipa.
Ne rop cahàc jõkrehôhti,
quê ha cupê pryti pyràac, ne ahtu pit kur to ipa.
Quê hamehkĩnte cagã,
pjê jacrô pit kur to ipa ita na.
Ne quê ha ijõ pjê pejtiita kam,
nee ampo te to kên xà hamreare,
ne nee jũ caxuw ampo te to hamrexà nare” hajỹr.
 
Hõ, Pahhiti te amji jarẽn to hajỹr.