61
Quê ha Mexij ihtỳj me cupê hamreare atajê tehcajpa
Ixaj 61.1-11
Ỹhỹ me ikwỳ, por Pahpãm te me pamã jũm kujahêc na to hũjahkre ata te amji jarẽn to:
 
“Pahhiti te ampo cunea to ihhimpej catê ata te mecupê hamreare atajê mã,
ite ijũjarẽn xà pejti jarẽn catê na ixãm,
cwỳrjapê ri Carõ Pejti te imã amji jõr.
Ne cutea ri mehkwỳ wỳr ikujahêc,
mãrwa mehpeacre me,
me cumã amji kĩn nare atajê caprĩ,
ne hacpỹa mã mecumã me carôt gõ.
Ne hanea ne cute awcapàtkôti kam me hacjên catêjêmã:
‘Gapacta ne me gapôj’ hajỹr to ipa.
Ne wa hanea ne mehcunea mã Pahhiti jarẽ, ne me cumã:
‘Quê ha caku itajêa kam
Pahhiti me akên cati pê me gapôj
ne me ato impej,
ne amjijahpan xà na,
mehkrã kêanre atajê to kên’ hane.
Ne wahanea ne mehcunea ame amrã atajê mã caprĩ.
 
“Ne por Xijãw jõ kẽn cahê na Krĩpinkrên kam mehkrĩ
ne ame amrãatajê,
wa ha itỳj cute ame ampo na prãm atajê,
me cumã cugõ.
Ne me cumã amji kĩn nare na cute me hahkre pej prãmte,
pro to cute me amjikrã cunea jipro atajê,
wa ha quêt me cumã pahhi krãhkà impejti gõ,
hacpỹa mã me cumã amji kĩn na, cute me hahkre pej prãmte.
Ne mehpeacre atajê,
waha me cumã ampo cacô cuxwati gõ,
mãr quê me hakry.
Ne jũm mã amji kĩn nare ne cupê amji jahkre kêatre atajê,
wa ha me cumã cupẽhkà impejti gõ,
ne cute me Pahpãmpej na hũrên hakryti na harẽn na me to.
Ne pom hãn ne me ampo pĩxôpejti pàr kre,
mã cati ne ihkô, mã mehcunea amji mã ihkre catê jarẽn pejti,
ita jĩkjê na,
quê ha mehcunea me Pahhiti na mehkwỳ pêcatyt kam me ipa na ame hõmpu atajê,
ihtỳjme Pahpãm jarẽn to impejti ne.
Quê ha Mexij hacpỹa mã mehkwỳ to ajcamẽ ne to cati
“Ỹhỹ me ikwỳ, por pê mam me curê xwỳn me panquêtjê pê me hõ krĩ to kên ne meto hamre atajê,
ca ha hacpỹa mã me to impej.
Quê ha me cupê mehcahkrit atajê,
ihtỳj me amã meaparxare jamãr to me ipa.
Ne me cupê me akwỳ nare atajê,
quê ha ihtỳj me gõ pur kam me amã me apê.
Ne quê ha mehcunea mã me apê Pahhiti mã amehcajrẽn catêjê,
ne apê cumã me gàpên catêjê na
me gahkre pej.
Ne ca ha krĩxàrecunea jõ to amji mã garte,
ne to garte tu.
Ne ca ha me hàhcukrêj atajê pê me atekjêa na ahna me amji jarẽ.
 
“Ampeaj kam quê ha me ikwỳ te amehpahàm catia pro xà kaj na,
mehcunea kam mare mã me ampo pejti catia pyr to me ajkrut.
Ne mehpahàm xàhte amencwỳr xà kaj na,
quê ha cute me ampo pejti ita pyr pyrên ame hakryte ame cre.
Ne quê ha pjê to hõ tekjê ata kam me to ajkrut ne mecukwa.
Na quê ha hũrên cumã amji kĩn rohnỳtti mã.
Pahpãm ma apu ampo kên cunea caca
“Ne ampo na mã quê ha me hane?
Nee mã ampo na nare.
Pahhiti te me ahna amji jarẽn to hajỹr he:
‘He ipêa ri me hõPahhiti,
ne quêt imã,
catyt kam jũm te me ampo kên ton jahpan xà na,
cute mehcukij xà hêj xi nare kam mehcukij ata na ri,
imã ihprãm.
Newa ma apu hàhkĩj xi me,
ampo kên cunea caca.
Ne waitỳj ite me cumã ampo to ijũjahkre ata na,
amji jarkwa kampa,
ne wa ha itỳj
iteme cumã ijàmjõr xà gõ.
Ne itỳj meajpẽn pa.
Ne quê ha ite me ajpẽnpar xà ata kôat me ipa rohnỳtti mã.
Ne quê ha pjê cunea kam,
krĩxàre cunea, me ikwỳ tàmxwỳ tàmxwỳjahkre pej.
Ne quê ha mehcunea ame hõmpu atajê me amji mã harẽn to:
“Itajêa kam ri Pahpãm te harcô mẽn, ne me to impej he” hane’ hajỹr.
Hõ quê ha ihtỳj amji jarẽn to hane” hane.
 
10 Na quê ha Pahpãm na mehkwỳ me amji jarẽn to:
“Pahhiti pê Pahpãm pyrên
me ijakrya to me ijakry,
ne me imã amjikĩn hyre nare” hane.
Ampo na?
Hepom me hakràjti me cupê hamreare tehcajpar prãmte,
me cumã ihkat kàimpejti me,
hitô kà pejti gõ,
mãr quê impej pêa mã apu kam me ipa,
itajĩkjê na ri,
Pahpãm te me itehcajpar prãmte,
ampo kên catia pê me ipytàr,
ne catyt kam me ipa na me ito,
mãr wa catyt kam ame ipa.
Ne pom me hikwa tuwcatêjê
me amji krã jakrô,
ne me hakrô xà to me amji cũmpej,
itajĩkjê na mã,
Pahpãm te me ito impej,
mãr wa me ipej pêa mã ame ipa.
11 Ne pom pjê kam me ampo hy kre,
mã huprãj hapôj,
ita jĩkjê na mã,
Pahhiti te ampo cunea to ihhimpej catê ata,
pjê cunea kôt krĩxàre cuneate catyt kam me ipa na me to,
quê ha catyt kam me ipa.
Ne quê ha Pahpãm to cute mecati prãmte,
ihtỳj cumã impej ne cati na me harẽn to me ipa.