55
Pê Pahpãm mã mehcunea te hỹrmã ipipkjêr na to prãm
Ixaj 55.6-13
Ỹhỹ me ikwỳ, cormã Pahhiti te ita ri apu mõr ita kam,
ca haatỳj me hapê,
ne cormã ame acahê na mõr xà ita kam,
ca haatỳj cute me apytàr xà na me wỳ.
Ne quê ha mehkrã kên catêjê,
cute me amji kam hapac xà kên tonjicu,
ne nee hipêr cute me ton na me amji to amjijapackre nare,
ne rỳ mã me pajõ Pahhiti pê Pahpãm wỳr meapkjê na mã,
quê ha taa ame caprĩ,
ne cute me to kên atajêto tojnõ hiahpuro,
ne nee hipêr to amji japackre nare.
 
Pahhiti te me pamã, me pahna amji jarẽn to:
“Ite amji kam ijapac xà pê nee me ate amji kam me gapac xà pyràcnare.
Ne nee ijàpên xà pê me gàpên xà pyràc nare.
Pom pjê jirôa pê côjkwa te pjê jirãr,
ita jĩkjê na mã,
ijàpên xà te me gõ tekjê jirãr.
Ne ite amji kam ijapac xà tegõ tekjê jirãr.
Pê Pahpãm jarkwa cakôc xà kôt ihtỳj ampo
10 Ne pom hãn ne côjkwa pĩn cô carôt wrỳ, ne ta wrỳ, ne xa pjê inco,
mãr quê pjê kam ampo cunea to ajcamẽ,
quê ha me cumãcute me hõ kur xà atajê,
ne cute mehkre xà caxuw me cumã ihhy,
ne cormã hacpỹa mã api,
ita jĩkjê na,
quê ha ijarkwa hane he.
11 Ne ipĩn, ijarkwa hapôj ata,
quê ha nee hacpỹ ne caprỳ iwỳr amjijaxàr nare.
Ne cute me kam hapac prãmte,
wa ite mehwỳr ihkujahêc,
naquê ha nee ahna mehprãr nare ne ihtỳj me kampa.
 
12 Na ca ha atỳj, jũ caxuw, me gakrya kam,
me acurê xwỳn catêjê jõpjê pê me acato,
ne me acarĩcti kam,
me amã ampo cupa nare kam,
ma megõ pjê impejti ata wỳr me axy.
Na quê ha, me amãa ihhêj ne hàhkàjakôt me, awjarô atajê cunea,
ate me amji jaxàr xà ita pyrên hakryte apu cre.
Quê ha hanea ne pĩ cunea
me apyrên cumã amji kĩnte,
ihhêjne apu hũhkra cahhy.
13 Ne curi hômjĩ jaxà kam,
quê ha quêt pĩ tỳjti pejti cuhtactiatajê hapôj.
Ne curi pĩhhô jàprêhti hapôj ata jaxà kam,
quê ha quêtampo pĩhhô cuxwati atajê hapôj.
Ne ampo pejti itajê,
quê ha quêtijaprỳa na hapôj.
Ne ipê Apãm Cati pê Pahhiti to
ate me amji japackrerohnỳtti mã xà na,
quê ha ita hane.
Na quê ha nee jũ caxuw hamre nare” hajỹr.