53
Mexij te mehkwỳ pytàr xà caxuw ihtỳj amji pupun to kêanre
Ixaj 53.1-12
Pahpãm te jũm ita na, me pamã harkwa kujahêc,
cu pahte ahna mehkwỳmã me harẽn cakrô,
mã ihhêj ne, nee cute mempar,
ne amji mã me to hajỹr nare.
He Pahhiti te me cumã mehkritxwỳ to hũjahkre ata to ipipẽ cakrô,
mã ma hỹrmã ame irĩt,
ne ame hõmpun caca.
Ne pom pjê incrà kam me ahkêt jakep,
mã kam harê ahtwỳ, ne hacpỹamã kam hitêr ne hapôj,
ita jĩkjê na mã,
jũm ita te Pahhiti kam mare mã, ampo kên cunea jipôc ri,
amji to ipijapar ne ihkà.
Ne põrũm pê hĩ kam,
ihhêj ne neeimpej nare.
Ne ihhêj ne, nee cupê jũm catihti ata nare,
ne cupê me pajĩ te hajỹrỹre ata pyràac.
Na ri nee ihhêj ne cute amji wỳr me pahto hàhtêp xà caxuw,
hirã pê impej ne cati nare.
Ne cupê hũmre te amji pupun xà kêanre kam ipa catê,
cama hanea neamehcaca,
ne ame curê.
Na ri nee hỹrmã me irĩt,
ne me hõmpun prãm nare,
ne ma amehcaca.
Cu nee ajte pahte amji mã me to cati nare.
 
Ne me pahte hajỹr cakrô,
mã ihtỳj cutea me pahte me amji pupun xà kêanre ata mãamji jõr,
ne cutea amji kam me pahte me amji cajpẽr xà kàj xàhtiatajê cunea jaxwỳr.
Cakrô, cu pahtỳj ajpẽn mã me harẽn to:
“Pahpãm ri apu hũmre ita to kên he,
netaa mã ri apu ihcahhy,
mã ihkàj xà” hane.
 
He pahte ajpẽn mã me harẽn to hajỹr cakrô,
mã nee cute hajỹrnare.
Ne pahte me to kên,
ne me to ihcupan xà atajê cwỳrjapê ri,
cute me hũmre ata caxwỳr.
He pahteme ampo kên ton atajê jahpan xà na ri,
ma cute me to irô,
ne cupê mehĩ to kêanre.
Ne cute me to kên xà ita kôt ri,
cute me pamã ampo cupa nare na me pahton,
mãr cu me pahcarĩcti kam me papa.
Ne cute me haxôp xà ata kôt ri,
ihhêj ne hacpỹa mã, me pahcaprãr, ne me pahcapẽnti.
 
Ne pom carà cahàcre hôhti me hamãr catêjê kaj na apu ipa,
ne cute amji to ipictor,
ita jĩkjê na mã,
cu pahte me Pahpãm jõ pry cupan,
ne amjia kôt me pajõ pry itajê pynãr.
Ne Pahhiti te,
pahte me to kên ne me to cupan xà atajê jahpan xà na,
nee me pahto kên nare,
ne ma jũm pê me pahkritxwỳ ata to irô, ne cute apu to kêanre.
Mã cute mehkôt harẽn hêj xi xà kêanre to me harẽn,
ne to mecumã ihkàj xà catia ton cakrô,
mã nee cute amji pytàr xà na
me cumã ampo to ihcakôc nare,
ne nee amji jahpan xà na mencrôn nare.
 
Ne pom ma carà cahàcre kra curan xà wỳr me to ipa, mãaracri ipa,
ita jĩkjê na ri cute mehcuran na, cama amji na me hamãr,
mãcute mehcuran.
Ne pom me carà cahàcti hôhti hô jakep, mã nee incwỳr nare,
ita jĩkjê na mã cute,
ne nee amji jahpan xà na cute ame to kêncatêjê mãn kên nare.
Ne cute mehpro, ne mehhêj xia to cute me to ihhêj xi,
ne mehcukij xà kêanre to mehcukij,
ne nee cormã ihkra nare kam mehcuran,
mãr quê nee hipêr ita ri me hipôc ri apu ipa nare.
Ne me pahkwỳ te me to kên,
ne me to cupan xà cwỳrjapê ri amehcahhy.
Ne nee apu hàprê to ipa nare,
ne nee apu ihhêj xia to ihcakôc to ipa nare cakrô,
mã ihtỳj cute me hàhcuran catêjê cahê na me harêt naharkwa cakrô,
mã me hakràjti jarêt xàa kam, cute me harêt.
 
10 Ne nee cute ampo to kên nare cakrô,
mã Pahhiti te to mehkên catêjê pyràac,
ne cumã ihkàj xà ton.
Ne pê mam ramã Pahhiti ita ton xà ita na amji kampa,
na pê to hane.
Ihhêj ne Pahhitite, jũm te me to cupan xà jahpan xà na,
cute me hũmre ita curan na me hamãr,
mã cute mehcuran cakrô,
quê ha ihtỳj hacpỹa mã ihtĩr,
neihtĩar na apu ipa rohnỳtti mã.
Na quê ha ihtỳj jũ caxuw cumã mehkrajàhtôti atajê pupu,
ne Pahhiti mã ihkôt pjê kam me hàhtôa to ihkra prãm.
 
11 Ne cute amji cajpẽr xà kêanre to amji cajpẽr xà ata jakàn pê,
quê ha cormã me hàhtôa atajê,
cute amji cajpẽr xà kên ata cwỳrjapê
cupê Pahpãm kra na me hahkre pej,
na quê ha ampeaj kam hũrên me hakry.
Ne quê ha cupê Pahpãmmã hàpên catê, ne catyt kam ipa.
Na quê ha me hàhtôa ne, cupê mehkritxwỳ ita na me hahkre pej,
ne ihtỳj amji mã me to ihhimpej.
Ne quêha taa, cute me to ihcupan xà jahpan xà na,
ihkên cunea mã amji gõ,
mãr quê Pahhiti me ahna amji capa,
quê ihtỳj mempej pêa mã ame ipa.
12 Cute mehcuran xà mã amji jõrtu.
Mã cute me to cupan catêjê cahê na
cute mehcuran xà ata pê,
cute amji mã mehkên ton xà atajêcunea juwahi,
ne ihtỳj cute me to cupan catêjê cajrẽn.
Na quê ha Pahpãm pê Pahhiti itajê cunea jahpan xà na to catia to cati,
ne ampeaj kam to carôt tỳj.