40
Pê Pahpãm mehkwỳ mã caprĩ
Ixaj 40.1-31
1-2 Ỹhỹ me ikwỳ, Pahpãm te me acaxuw ito cumã ihcakôc catê na, ne imã ampo jarẽn ata, wa ha me amãharẽ. Cute imã hajỹr he:
 
“Ca ha Krĩpinkrên kam me ikwỳ pê Jutacatêjê mã ito gũjarẽn picre to awjarẽ, ne me cumã:
‘Ate me amji pupunkên tỳjti ata hamre.
Ne ate me ito kên jahpan xà na,
wa ramã ite me amji pupun xà kêanre na me aton to ipijakrut,
na wa nee hipêr ate me ito kên ita to amji japackre nare’ hane” hajỹr.
Ne Pahpãm te imã harkwa to imprar catê nõ kujahêc, mã cute imã caràr to:
 
“Me pajõ Pahhiti mã, ate amji kam me gapac xà kên atajê jicu,
ne me to impej xà te hajỹr he:
Ca ha gõ pahhi mã põti kam,
pjê kam mehamreare ata kam pry nõ to,
mãr quê cumã ihcuhtacti ne,
ne ajpẽnti ne.
Ne hanea ne me caprũm to hipu,
ne me kẽn to hõkre nõ,
ne ahkre jituw to me hipupa,
ne me awjarô to ajpẽn pa,
ne cumã pry jikôtti atajê to ihcuhtac,
mãr quê ahna mõr xà ata cumã ajpẽnti ne.
Jĩkjê na, ca ha me cumã
ate amji kam gapac xà impejti ton to me apa,
ne catyt kam me apa.
Ne quê ha pjê kam mehcunea mehkrĩ atajê
me pajõ Pahhiti carôt jàhcujro ata pupu.
Ne Pahpãam te ri ita ton na amji jarẽn,
na quê ha ihtỳj ton to hane” hajỹr.
 
6-7 Mã jũm ita te imã:
“Acaràr!” hajỹr.
Wa cumã:
“Mẽr icaràr xà jũ to mã, wa ha icaràr?” hane.
Mã cute imã:
“Ca ha acaràr to hane he:
 
‘Pom mehcunea pjê kammehkrĩ atajê pê ihhêj rũm ahtu pyràc,
ne me hàpên xà impejti atajêpê pĩrã pejti pyràc!
Ne quê ha ahtu me pĩrã incrà,
ne cyt ne hamre,
ita jĩkjê na,
quê ha mehcunea cyt ne me hamre,
me hàpênxà mea mã!
Quê ha hanea ne ahtu me pĩrã
põ kam kôc pahtỳjticacrohti ita apê,
ne to incrà pyrentu,
ita jĩkjê na,
quê ha Pahpãm me hakô,
quê ha me hamre pyrentu!
Ne ihtỳj jũ caxuw ahtu incrà xà,
ne hanea ne ihtỳj ampo rã inxô,
ne hamre xà.
Ne quêt me pajõ Pahpãm jarkwa nare,
quê ha quêtihtỳj ihkrĩ rohnỳtti mã!’ hane” hajỹr.
Mã hipêr jũm ita te imã:
 
“Ca ha ate me gũjarẽn pejti to me gũjarẽncatêjê nõ,
hawênti nõ kàa na api,
ne Krĩpinkrên kam mehkrĩ atajêmã acaràr,
ne akrãhhia kam me cumã acaràr,
ne nee apu amji mã meampo cupa nare.
Ne Juta jõ pjê kam
krĩ cunea kam mehkrĩ atajê mã:
‘Ramã me gõ Pahpãm cator to mõ!’ hane” hajỹr.
Pahpãm ri mehcunea jirô pê carôt cati ne cute amji jahkre pej cati
10 Ỹhỹ, Pahhiti pê Pahpãm ri ramãcarôt tỳjti catia to cator to mõ!
Ne quê ha carôt kam ihhimpej xà tỳjti ata me to ihhimpej.
Ne quê haahpỹanre na cute me ampo ton atajê jahpan xà na,
me cumã hàmjõr xàimpejti ata to ajpên ahpar mã mõ.
11 Ne pom hãn ne carà cahàcre hôhti jamãr catêjê hamãr prãmte to ipa,
ita jĩkjê na,
quê ha ihtỳj mehkwỳ atajê to amji pytà,
ne taa cupê mehamãr catê impejti ata na amji to.
Ne ihpa kam quê ha mehkrare japỳ ne me toipa,
ne ma menxyrxwỳ me,
me hamãr peaj to ipa.
 
12 Ne jũm te mõrmõ Pahpãm cuxà,
hũhkra to côxwa to ipipẽn?
Hamreare,
nee jũm te cuxà ton nare!
Nare, jũm te mõrmõ Pahpãm cuxà,
hũhkra to côjkwa to ipipẽn?
Hamreare,
nee jũm te cuxà ton nare!
Ne jũm temõrmõ Pahpãm cuxà,
hõ kàhà kam pjê jacrô cunea to cuprõn?
Hamreare!
Nare, jũm te mõrmõ, cute ampo to ipipẽn xà kam,
hawênti jõ kẽncunea to ipipẽn ne hũtĩ na hahkre pej?
Hamreare!
13 Ne jũm te mõrmõ Pahpãm cuxà,
Pahhiti Carõ Pejti ata jahkre pejpejtu?
Hamreare!
Ne jũm te mõrmõ Pahpãm Carõ japackre prãmte,
cumã ampo to hahkre?
Hamreare!
 
14 He xà ajkĩ Pahhiti te,
jũm te cumã ampo to hahkre xà na,
jũm nahàhwỳr?
Hãpà!
He xà ajkĩ jũm te Pahhiti mã catyt kam ipa to hahkre?
Hãpà!
He xà ajkĩ jũm te, cute ampo jahkre pej xà to cumãhahkre,
mã cute hahkre pej?
Hãpà.
He xà ajkĩ jũm te cumã cute amjijahkre pejti ita to hahkre?
Hãpà!
 
15 He Pahpãm mã pjê kam ampo cunea na,
krĩxàre mehkrĩ itajê jamreare.
Ne cumã me cupê cuhkõn kam,
cô kryjre ne ahtwỳ
ne ihpehpec pyxit peaj atapyràac,
ne ihcunea na me hamreare.
Ne cumã me cupê ihhêj rũm
ampo te ipipẽn xà kam
pjê jacrô toamji japackre xà nare ata pyràac.
Ne cumã cô jipôc ri pjêncrà itajê to ipipẽn xà te hajỹar,
pom quê ampo cajcucre to ipipẽn xà nare he.
16 Quê ha te kẽn catia atajê na pĩ cunea to me cuprõ,
ne cumã kẽnatajê kam pryre apu ipa atajê cunea jõr prãmte,
pĩ ata kam haxwỳ ne me to caxàr cakrô,
quê ha nee Pahhiti mã ihnõ na cormã cati nare!
17 Ne cumã ampo na,
krĩxàre atajê jamreare ata,
ne cumã mecupê ampo kôt hamreare atajê japyre mã me.
Pahpãm cahàc krekà atajê pê nee Pahpãm pyràc nare
18 Ne mẽr ampo me ca ha Pahpãm ita to me ajpẽn?
Xà ajkĩpahpãm cahàc krekà me ipipẽan?
Hãpà!
19 He pahpãm cahàc krekà ton catêjê,
ihtỳj hãn ne carẽc to me to,
ne wakỳre prà tepti pê ôr ata to hipy me ahna pra ne me to incururo,
ne ihkôt wakỳre jakati to,
cumã me hakrô xà to.
20 Ne me cupê hamreare pê wakỳre prà tepti pê ôr me,
wakỳre prà jakatina hĩ jàhwỳr atajê jamreare,
na quê ha ihtỳj amji mã pĩ impejtiatajê nõ capi,
cute cumã pahpãm cahàc krekà na ton prãmte.
Necute me pĩ to ipihho catêjê nõ te amji jahkre pejti nõ mã cugõ,
mãrquê cumã pahpãm cahàc krekà cuhhê impejti nõ to.
Ne nee ampo itajê nõ pê Pahpãm pyràc nare.
 
21 He xà nee jũ caxuw ate Pahpãm jahkre pej nare?
He xà nee ajkĩ jũmte me amã harẽn nare?
He pom pê mam me amã Pahpãm to hahkre ita?
He xà pê ca, pjê te amji ton pê mã,
ramã cute ihcakôc xà ton ata na,
ate hahkre pej nare?
22 He Pahpãm ri pjê jajoti ita jipy ihkrĩ,
ne cumã me pahkryjre te hajỹar,
pom quê me pamã xycxycre kryjre he.
Ne taa mã ri côjkwa capô,
ne ihkrac ri ihkrĩ to hanea,
pom cu ahpykrã xà caxuw me cupẽhkà capô,
ne ihkrac ri me pahkrĩ he.
 
23 Ne taa mã ri pjê kam,
pahhi carôt tỳjti me,
me to ihhimpej catêjê catia atajê to ihkryjre,
mã cumã me ampo na me hamreare.
24 Ne cumã me cupê ampo kre xà ata pyràac,
ne pom me ampo hy kre,
mã kam harê me ajkaam,
mã kôc to incrà, mã carĩjre ma to ahhi, ne tocuto ita na mã,
cumã pahhi atajê te hajỹr,
mã cyt ne me to hamre.
 
25 Ampo cunea jirô pê Pahpãm pejti ata te amji na hàhcukjêr to hajỹr he:
“He ampo me, ca ha me ito ajpẽn?
He xà ajkĩ ipê ampo pyràc?
He xà ajkĩ jũm me ipipẽan?
Hãpà” hane.
 
26 Ne ca ha caxwa ri côjkwa wỳr rĩt,
ne caxêre jàhtôti atajê cuneapupu,
ne jũm te mõrmõ ton?
He Pahpãm te ri ton,
ne ahpỹanre na haprỳ atajêa na,
cute cumã hàkjêr par,
ne ihkrĩ xàa kam ihkrĩ par.
Ne carôt pahtỳjti catihti ata kôt,
nee ihnõ jamre nare.
27 Hàpà, Pahpãm na mehkwỳ pê Juta catêjê itajê! Ampo na mã ca ame Pahpãm mã me gàhcahhõn itajê to ame amji jarẽn to:
“He Pahhiti te nee ite amji kam ijapac xà na ijahkre pej nare,
necupê ipimxur tu.
Mã nee cute, ite ampo na prãm ata na ito amjijapackre nare” hane?
28 He xà apê Pahpãm jahkre kêatre?
Xà nee jũ caxuw ate harẽn parnare?
He Pahhiti pê Pahpãm tĩr rohnỳtti mã ata,
ne cupê pjê mekam ampo cuneaton catê.
Ne nee quê ha jũ caxuw ihtycrĩ, ne ihpeacre nare.
Ne nee jũmte, Pahpãm te amji jahkre pej krã kreti atajê cunea na hahkre pej nare.
29 Ne taa mã ri mehtycrĩ atajê mã carôt to ihtỳj,
ne mehpeacreatajê mã carôt to ajcamẽ.
30 Ne mentuwjê intuw cakrô,
ihtỳj jũ caxuw mehtycrĩ, ne mehpeacre xà.
Ne mentuw picahur na mehte tỳjti cakrô,
quê ha ihtỳj jũcaxuw ame ajhu,
ne ame hikwa.
31 Ne quêt Pahhiti to amji mã mehhimpej,
ne me hikaj to me ipaatajê,
quêha ajteare mã me,
ne hõtpê amji mã me carôt to intuw.
Ne me cupê hàctijara tỳjti,
mã to ne kỳaj pê apu ipa to pyt ata pyràac,
ne ampo cunea mã me hũcanãr to ipa.
Na quê ha Pahpãm jarkwa na memprarcatêjê na ame pra,
ne nee amehtycrĩ nare.
Ne quê ha harkwa kôt catyt kamame ipa xà ata caxuw,
nee me cupê me carôt hamre nare.