11
Pê Pahpãm Mexij pê mehkên catia pê me tohpôj catê to awjahkre
Ixaj 11.1-11
Pê Pahpãm hipêr harkwa to ihcakôc catê pê Ixaj ata mã harkwa kujahêc to hane he:
 
“Quê ha jũm pĩ pàr nõ kat na hakep,
quê ha ihtỳjipàr wej ata kat kam, haxà kam hitêr,
ne kam ipàr tuw nõ cato.
Jĩkjêna, quê ha pahhi xwỳ pê Tawi tàmxwỳ tàmxwỳ nõa cato.
Ne quê ha ramãpahhi xwỳ pê Tawi ihtyc cakrô,
quê ha ihtỳj ihtàmxwỳ tàmxwỳ nõacato,
ne cupê imã hàpên catê.
 
“Quê ha ipê Pahhiti Carõ Pejti ata cumã amji gõ,
ne ihkôt cumãihkrã kre te amji jahkre pejti gõ,
mãr quê carôt tỳjti to me hapackre,
ne ihtỳj cumã ijahkre pej, ne cumã icupa.
Ne quê ha ampeaj kam ihcunea na, cumã ipar prãm pit.
Ne cupêajpẽn pê mehkrã kên me, me mempejti to ipicokjêr catê impeaj.
Ne neequê ha cute mempar xà kôt pit mã,
põ rũm cute me hõmpunxà kôt mehkên mã me irẽn,
ne mempej mã me irẽn nare.
Ne quêt cute catyt kam,
me cupê ampo hamreare atajê tehcajpar prãmte,
cute ame to kên catêjê atajê kên mã me curẽ.
Ne harkwa to cuteme cumã ihcakôc xà to, quê ha me hipej.
Ne ihtỳj catyt kam ahpỹanre na,
mehcunea to impej to ipipẽnti to ipa.
Ne ihtỳj cute ampo tohũjahkre xà ata na, amji jarkwa par to ipa.
Quê ha mehcunea ahna me hõmpu,
ne me cumã impejti ne.
 
“Ne quê ha pahhi xwỳ pê Tawi tàmxwỳ tàmxwỳ ata himpej xàjõ amcro ata kam,
quê ha ampo cunea hacpỹa mã,
mamcute amji ton pê mã,
amji ton xà ata na quê ha.
Ne rop cahàc jàprêhtiatajê hacpỹa mã capônỹre ne,
ne ihtỳj carà cahàcti hôhti atajêcahê na apu ipa.
Ne ropkror jàprêhti atajê hacpỹa mã capônỹre ne,
neihtỳj carà cahàcre atajê cahê na apu hikwa.
Ne hanea ne rop cahàcjõkre hôhti atajê,
quê ha ihtỳj pryti krahti atajê me ajpẽn cahê na apuhàpàn to ipa.
Quê ha hanea ne, ihtỳj ahkrare kwỳ amji kôt ame to ipa.
Ne quê ha ihtỳj ampo jàprêhti pê uxô atajê hacpỹa mã capônỹre ne,
ne ihtỳj pryti cahãjti atajê cahê na apu hàpànto ipa.
Quê ha pryti krare me uxô kra xwỳjê ihtỳj ajpẽn cahê na hikwa.
Ne rop cahàc jõkre hôhtiatajê,
quê ha cupê prytia pyràc,
ne ihtỳj ahtu pit kur to ipa.
Ne me ahkrare kryjre itajê,
quê ha ihtỳj cagã pahtỳj ihkrĩ xà atajê cahê na
ame hàkrun to me ipa,
ne ahkrare kàre itajê,
ihtỳj hũhkra to parpup krĩ xà kam hahê atajê caxun to me ipa,
quê ha nee mehcãmxar nare.
Ne quê ha ijõ pjê impejti ita kam,
nee ampo te me to kên xà caxuw hamreare ne,
ne nee kam ampo jamre xà nare.
Ne mẽr ampo na mã quê ha ampo itajêcunea to hane?
Nee mã ampo na nare.
Pom côxwa hãn ne hipu,
ne ampo cunea pro ne inco,
mã nee incrà nare,
ita jĩkjê na,
quêha pjê kam mehkrĩ atajê cunea
ipê Pahhiti na me ipupu,
ne me ijahkre pejpejtu ne,
na quê ha nee jũm pê ijahkre kêt nare.
 
10 “Ne amcro ata kam,
quê ha pahhi xwỳ pê Tawi ata tàmxwỳ tàmxwỳ ata pê pjê cunea jõ Pahhiti catia.
Quê ha krĩxàre cunea me,
pjêcunea kam ampo kra cunea,
hỹrmã me cuprõ,
ne me cumã amji kĩan kam ihhimpej xà krac ri me axà.
Ne ihtỳj ihkrac ri mempejti to ame kôt.
11 Ne amcro ata kam,
quê ha pjê cunea pĩn,
hipêr Pahhiti na mehkwỳ pê Juta catêjê me Ixaher catêjê cahhur to caprã,
ne amji na me to cuprõ,
mãrquê hanea ne ihhimpej xà krac ri me axà” hane.