IXAJ ME JEREMIJ
Pê Pahpãm Jarkwa To
MEHCAKÔC CATÊJÊ CATI
Ỹhỹ, harã catêjê pê Juta catêjêatajê, hanea ne kỳj rũm catêjê pê Ixaher catêjê cuxà, Pahpãm to me hapac kêt to me mõ. Cwỳrjapê ri Pahpãm te me hỹrmã me cumã harkwato mehcakôc catêjê jàhtôa ne ihkujahêc. Mã Pahpãm te ahpỹanre na me cumã ampo to hahkre atajêa to me cumã ihcakôc to me ipa, ne cute me hõkàhhôc kam ahna mehhôc.
Ne Pahpãm jarkwa to me cumã mehcakôc catêjê pijakrut itajê japrỳ te Ixaj me Jeremij. Na ri ahpỹanre na ihkàhhôc atajê kam me haprỳte Ixaj Jõ Kàhhôc (Ixaj) me, Jeremij Jõ Kàhhôc (Jeremij). Mã Jeremij te hõ kàhhôc nõ kam ramã ampo pej cunea jamre ata to cute me amji japackre xàcaxuw ahna ihhôc, cwỳrjapê ri hõ kàhhôc ata japrỳ te Mencwỳr JõKàhhôc (Mencwỳr). Cwỳrjapê ri ajwar me hõ kàhhôc catihti atajê kam, cute me Juta catêjê mã me Pahpãm cawpa. Ne ita caxuw Ixaj me Jeremij jõ kàhhôc kwỳ mã he.
1
Pahpãm amji wỳr mehkwỳ to ipipkjêr xà caxuw me cumã akij
Ixaj 1.1-4, 10-20
Me ikwỳ, me ikampa! Pahhiti pê Pahpãm me amã ihcakôc to hane he:
 
“Pê wa Ixaher catêjê jakrã te tôxi atajê to amji mã ikra,
ne ajco me hamãr to impejti.
Mã ajte icuna mã mehkêanre.
Pryti me cawrô cahàcre,
ihtỳj to ipijaparcatê pupu.
Mã ajte nee ihkĩnte me ikwỳ pê Juta catêjê me ipupun nare.
Ne imãa ihhêj ne me ikwỳ jàhtôti itajê,
nee me ipar nare.
Ne mecupê mehkên catêjê,
ne iwỳr me catut to me ipipkjêr,
ne cute me imã hikran.
 
“Me ikwỳ, xà ca cormã me amã ite ame atokên xà ata na me prãm?
Xà ca ha ajkĩ ipê me gõ pahhina,
ma ame icaca ita na?
Ca ha amehane,
quê ha me acurê xwỳn me akrã rũm me ato kên na cucwa,
ne ma meapar mã to ajhu.
Quê ha me gõ krĩ
hanea ne caxàr tu ne.
 
“Me ikampa he:
Pom ca me akên jahpan xà na,
me imã ampo pryre to me capaitajê kam, ramã ipeacre.
Hipêr me imã ihnõ ton nare.
Imã hipêrcarà cahàcti hôhti twỳmti na prãm nare.
Ne imã hipêr ampo itajê nõcaprô pupun prãm nare.
Ne imã hipêr me akên jahpan xà na,
ate me imãampo pryre to caxàr ita na prãm nare.
Ampo na? He ca nee me akên xàitajê jũ na me apec nare.
 
“Ca ha me imã acakôc,
ne kàj mã côjkwa wỳrme imã gũhkra curor, ne me apẽ,
wa ha nee me apupun nare,
ne nee me aparnare.
Ca ha ampeaj kam, tee imã me acakôac to me acakôc,
wa ha nee me aparnare.
Ampo na?
Me gũhkra itajê pê mehcuran catêjê jũhkra.
Ne ihhêj necormã ahna ate mehcuran atajê caprô.
 
“Imã me ate me amji cuhhõn ne me atetet na me ato prãm.
Nãmhã, ne meakên ton jicu.
Ne ampo pejti ton to ca me amji kampa,
ne me to amji pyràc.
Ne me cupê hamreare atajê me,
me cupê me hũmjê nare atajê me,
me cupêmempjê nare atajê,
ca mehtehcajpa.
 
“Ca ha ita to hane,
wa ha ana amjicapa ne ato impej.
He ampeaj kam wa me amã amji jarẽ.
Caha te ate me akên itajê ton,
mã cute me acaxwỳn to kên cakrô,
ate ihkên ton jicu jahpan xà na,
wa haitỳj hacpỹa mã me amã to impej.
Ne ca ha ampeaj kam me ikampa,
ne ito pit mã amji mã me ahimpej,
wa ha itỳj me ato me gakràaj to me gakràj.
 
“Nãmri ca ha ma ate ame ipar caca,
ne icuna mã ame akên ton na,
wa ha cama meana me acurê xwỳn jamã,
quê ha jũ mã ame ato,
ne me gipej tu” hane.
 
Hõhõ, quê ha ita me ato hane he.
He me gõ Pahpãm, pê Pahhitia te ri me amã hũjarẽn xà ita to hajỹr.