6
Pê mehkên catêjê rop jàprêhti mã me Taner mẽ
Taner 6.1-28
Pê Papirõn jõ pjê kam pahhi tuw ita haprỳ Tarir. Ne cute me hõ pahhicatêjê to incrê ne me hũxwỳr, ne atajê nõ pê Taner. Ne pê Taner mãPahpãm par jahkre pej, na pê, por me ipijakrutatajê jirôa pê cumã ampo cunea jahkre pej. Ita cwỳrjapê pê pahhiTarir ata amji mã Taner to cute me to ihhimpej catêjêatajê jõ pahhi to prãm.
Na pê mehkwỳ itajê mã hũ na amji to prãm, ne tee ameto hahkre, cute jũ mã me ton, nehàpên xà ita kam ihkên mã me mẽn prãmte. Nejũ wỳr quê jũ mã me to, ne ihkên mã me cumẽ. Ampo na? Pê nee hàpên xà kam apu ampo kênton nare, ne ajco ihcunea na catyt kam ipa, ne impejti.
Mã amcro nõ na me curê xwỳn itajê te amji to me cuprõn, ne me ajpẽnmã:
— Jũ wỳr cu me Taner ita kên mã me cumẽ, hũmre ita peaj to impej, hàpên xà ita kam. Ne côjkwa kam me Hũm Cati kôt ipa ita to, cu ha me to hahkre ne ihkên mã me cumẽ — hane. Ne ma pahhi Tarir wỳr me pra, ne cute me cumãhũjarẽn to hajỹr he:
— Hàpà pahhi! Me imã, ate amji to apijaparrohnỳtti mã na, ato prãm. Wa pahhi kwỳ me ite me amjipar to hajỹr he, quê ha nee putwrỳ pyxit ita kam, jũm aràn xà na pahpãm nõ na hàhwỳrnare, ne nee ampo na jũm xũmre wỳr nare. Neampo na me hàhwỳr prãm, ne anaa pit mã me ahwỳ.
— Quê ha jũm te hõ pahpãm nõ nahàhwỳr na, nare, quê ha jũm xũmre na cute hàhwỳr na, quê ha ma roptijõkre hôhti jàprêhti ata jõ kreti kam, cute me mẽn xà. Ne me imã, ite me amã icaca xà ton ita na ihhôc, ne kam gaprỳ xir na to prãm, mãr quê nee jũ caxuwipintuw nare — hajỹr. Mã pahhi te Taner to mencaca xà ita jahkre pej nare kam, ihhêj ne cumã impejti, mã cute ahna ihhôc, ne kam haprỳ xir.
Mã Taner te hõ pahhi jõ kàhhôc cahyt, ne nee cute amji kam me hapac xà ita par nare, ne ma ikrewỳr mõ ne ihtỳj Pahpãm mã ihcakôc, ne amji na cuwỳ. Ne hõtpê amcrocunea kam Pahpãm mã ihcakôc to incrê, ikre jõ harkwa krare krac ri, ne ampocunea pyrên hakryti na Pahpãm mã amjijarẽ, ne amji mã ahna ahwỳ. Ne pê ramã Pahpãm mã ihcakôc ita to amji pyràc tu.
Mã me hũmre itajê te me Taner kên mã mẽn prãmte, ma hũrkwa ri me mõ, ne cute Pahpãm naamji mã hàhwỳr na me hõmpun. Ne ma pahhi wỳr me pra, necute me cumã hũjarẽn to:
— Xà nee ate amji mã acaca xà ita na ihhôc nare? Pom ate putwrỳ pyxitita kam jũm te aràn xà na, neeampo na jũm wỳr nare ahna ihhôc ita? Xà ate cute me akajna ampo na me jũmjê wỳr mã ate ropti jàprêhti jõkre hôhti jõ kreti kam me irẽn naate me imã, me cumã ihhôc nare? — hajỹr.
Mã pahhi Tarir me cumã:
— Ỹuỹ, ampeaj kam me pahte amji kamme pajapac xàa kôt wa ite ita ton, na ri nee toipintuw xà nare — hane.
Mã me cumã:
— Ne pom Juta jõ pjê rũm Taner ita, nee acaca xà ita kôt amji kam hapac, ne to amji japackre nare, ne ihtỳj amcro cunea kam côjkwa kam Hũm Catiita na amji mã hàhwỳr to incrê — hane.
Mã pahhi te ita par, nehacpỹa mã amji mã incryc. Ampo na? Pê cumã Taner kĩnti na pê. Ne tee apu Taner pytàr to hahkre.
Mã ramã pyt xàr xàa kam, mã hacpỹa ne pahhi wỳr me to ihhimpej catêjê itajê me pra, ne cute pahhi mã me harkwa to:
— Pahhi, jũ mã ca ha ajte Taner ita to? Pom ate pahte amji kam me pajapac xàa kôt itaton ita, ca nee to apintuw nare — hajỹr.
Mã pahhi Tarir te Taner na hàhwỳr. Mã cute me haprôr, mã pahhi te cumã harkwa to:
— Pom ca Apãm Cati mã gàpên to apaita, quê ha apytà — hajỹr. Jirô pê mã ri cutekreti kam rop jàprêhti jõkre hôhti ata kam me Taner mẽn. Ne kẽnti catia nõto me ahna harkwa jihê. Mã cormã pahhi Tarir te ihtô xà to ahna ihtô, jũm te aracri hihê mẽn cupate.
Ne ma pahhi ita mõ, ne cumã amji kĩn nare, ne cumã prãm nare, mã hàpàn nare, ne cama nõ. Ne nee hanea ne caxwa ri hõt nare.
Pê Pahpãm ropti jàprêhti atajê pê Taner pytà
Mã ramã ahna apẽ jàhtêp, mã ma ropti jõkre hôhti jõ kre wỳr mõ, por kam cute me Taner mẽn ata wỳr. Mõ, ne cumã amjikĩn nare kam, incwỳar kam cute Taner cukij ne cumã:
— Taner, Pahpãm tĩar mã hàpên catê ita, xà Apãm Cati ita teihtỳj ropti jàprêhti itajê pê apytàr? — hajỹr.
Mã xãmte Taner cormãihtĩar xa ne cute pahhi ita mã:
— Pahhi, he wa itĩar xa. Ijõ Pahpãm te côjkwa pĩn harkwa na imprarcatê nõ kujahêc, mã cute itête ropti jàprêhti itajê jarkwa to ipijapỳn partu, mã nee jũ mã ihnõ te iton nare. Ne wa Pahpãm krac ri nee ite ampo toihcupan nare, ne nee hanea ne acuna mã ite amji kam ijapac xà nõ to kên nare, Pahpãm kam mare mã — hajỹr.
Mã pahhi te hihê mẽn ne Taner tĩar na hõmpun, ne hũrênapu hakry, ne cute caxàr na hũjahkre. Mã cute me caxàr, ne tee amehkôpĩ, mã nee ropti itajê nõ te jũ kam ihcakên nare, ne nee cute jũ kam inxar xàhamreare. Mã tee cute amehkôpĩr par.
Mã pahhi Tarir te me cupê pahhicatêjê te ame Taner to kên prãmatajê cunea me, mehkra me mehprõ mea mã me ahna hàhwỳr. Ne ma kre kam ropti jàprêhti ata kam, cute me irẽn na hũjahkre. Mã kam cute mehcunea rẽn. Mãropti itajê te amji wỳar mehpro par, ne me hipej tu.
Jirô pê mã ri pahhi te hõ pjê kam mehcunea mã ihkàhhôc ton, ampokra mea mã, ne cute kam me cumã harkwa to:
 
“Me amji to impej ne,
nãmri wa ite Taner jõ Pahpãm kam mare mã,
me ate amji mã me hũpahti to ame atertet na,
ite me amã ihhôc, ne ahna me amãijũjahkre.
Ampo na? Quêt hõ Pahpãm ita ihtĩar cumã ihkrĩ, ne nee apuamji kam hapac xà to ipintuw nare.
Ne por ihhimpej xà atajê,
quênee jũm to cô nare.
Ne pom carôt ita quê nee jũ caxuw cupê hamre nare,
cwỳrjapê ri ihtỳj amji mã mehkwỳ pytà.
Ne ihtỳj ampo pej pit to.
Ne jũ wỳr quê jũm cuxà ampo pejti itajê nõ to.
Ne cutea ri roptijõkre hôhti jàprêhti itajê pê Taner pytàr” hajỹr.