Pahpãm Jarkwa To Me Cumã
MEHCAKÔC CATÊJÊ
Ỹhỹ, me hũmre pijakrut nõ japrỳ te, Jona me Nahũm, ne me cupê Pahpãmjarkwa to mehcakôc catêjê nõa. Na ri me hõ kàhhôc japrỳ pê Jona Jõ Kàhhôc (Jona) me Nahũm Jõ Kàhhôc (Nahũm).
Mã Pahpãm te me Xiri catêjê pê Ixaher catêjêcurê xwỳn atajê mã amji cawpa xà caxuw, mam me hỹrmã Jona kujahêc. Mã hõtpê cute me Jona kam hapac ne me kên ton jicu.
Jirô pê mã ri hacpỹa mã Xiri catêjê te mehkên ton kam mehtẽm, cwỳrjapê ri hacpỹ ma mã cute me hỹrmãNahũm kujahêc cakrô, mã cute nee ihkôt me Pahpãm jarkwa par prãm nare. Ne caku nõa kam cute Ixaher catêjê, por kỳj rũm pjê jĩkjê kam me hakrã atajê cunea pro, ne mame hõ krĩ japrỳ te Ninew wỳr mehcunea to mõ, Mã curia me ipicacwỳr, ne curia me hàhhuc, ne me ipictor. Cwỳrjapê ri Pahpãm te Xiri catêjê atajê to kêanre, ne me to hamre. Ne ita caxuw Jona jõ kàhhôc kwỳ mã he.
1
Jona pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
Jona 1.1-4
Pê caku atajêa kam Xiri jõ pjê kam Ninew jõ krĩ catêjê pê Ixaher catêjê curê xwỳn, ne mehcuneakêanre. Cwỳrjapê pê Pahpãm mã me hipej prãm. Ne cumã me caprĩ, cwỳrjapê pêcormã me cumã amji cawpa pyxit, cute ame to kên xwỳjreana. Quê ihhêaj to hacpỹ mã Pahpãm wỳr meapkjê, quê ha nee me hipej nare xà na, cute Jona na hàhwỳr. Ne Jonaata pê Ixaher catêjê nõa, ne cupê Pahpãm jarkwa to me cumã ihcakôc catê.
Mã Pahpãm te Jona mã harkwa to:
— Ca ha ma krĩ catia japrỳ te Ninew ata wỳr tẽ, neme acurê xwỳn pê Xiri catêjê atajê mã ijarẽ, nãmri wa ha amehkên itajê jahpan xà na, ame to kêanre ne. Wa ha me cumãmehkên ita kujate ne to me hipej, cute mehkên jicunare ita kam — hajỹr.
Mã ma Jona apu hitõt. Ampo na? He ihtỳj cumã Ninew catêjê pê Jona na mehkwỳ curê xwỳn atajê jamre na to prãm, na pê ma amjia kôt apu hitõt, ne ma cama côxwa tohkà ata wỳr tẽ. Ne cute Ninew jõ krĩ wỳr ihtẽm xà kaj na, Cra jõ pjêwỳr amji mã pàr kreti nõ mõ ita mã cator. Ne cute ihtẽm xà ita na hàmjõr ne ma cumã hàr. Pê pàr kreti ata ihkre ita ajkrut, ne kỳj rũm ita, ne harã mã ita. Mã harã mãita mã Jona xàr, ne curia caxwãm pê nõ ne apu gõr.
Pê Pahpãm Jona kôt kôcti kujate
Jona 1.5-17; 2.1-10
Mã ramã côxwa jipôac ri pàr kre me to mõ, mãPahpãm te kôc pahtỳjti nõkujahêc, mã ampeaj kam côxwa to harô to pra. Mã pàr kre mõr xà atakêanre. Ne tàkamrỳ kam me hàpêncatêjê mã hũpaa to hũpa, mã ihtỳj amehtyc na ameamji to hane. Ne cute me hõ pahpãm cahàc krekà mã me caràr kammehtẽm. Ne cute côxwa kam me ampo pytĩti atajê to me hũcapêr kam mehtẽm.
Mã Jona ihtỳj caxwãm pê nõ ne gõr, ne nee cuteampo te hajỹr xà ata na hahkre pejnare. Mã ma pàr kre jõ pahhi apu hapên to tẽ, ne cute ahna cator, ne cumã harkwa to:
— Ampo na mã ca nõ ne apu gõr? Jũ wỳr ca ha ita caxuw gõr! To jỹ ne gõ Pahpãm mã me pahcunea cajrẽn, quê me pahtehcajpa! — hajỹr.
Mã pàr kre kam me hàpên catêjê te jũm cwỳrjapê kôcti ita te ame to hajỹr xà ata jahkre pej prãmte, ajpẽn mã hũtàr xà ata rẽ, ne ame hõmpu ne ihkôt me hakop, ampo cwỳrjapê mõrmõ kôc ita ame to hane. Ne pea cute me Jona mã cator, ne mehcukij, ne me cumã:
— Ampo to mã ate, mã Pahpãm te me pahwỳr kôcti ita kujahêc? Me anõ mã ca? Ampo to mã caapê? Jũ pĩn mã ca mõ? Jũmjê kwỳ mã ca? — hajỹr.
Mã me cumã:
— Ipê Ixaher catêjênõ, ne wa itỳj me côjkwa kam Pahpãm pê me ijõ Pahhiti pê ampo cunea to ata to amji kam ijapac to ipa. Por pê côjkwa me, pjê me, côxwa to ata mã wa apê — hane. Ne hanea ne cute ma Pahpãmpê ihtẽm ita na, me cumã amji jarẽn par.
Mã cute me hũjarẽn xà atapar, ne me cumã paa to pa, mã me cumã:
— Mẽr ampo na mã ate hajỹr? Jũ mã wa ha me ato, quê côjkwa kam Apãm Cati kôcti ita toankrê? — hajỹr. Pê cormã kôcti ita xwỳ kam, ajco hàpêr tỳj to ipicamẽn to ipa nare, na pê ameJona cukij to hane.
Mã Jona me cumã:
— Mẽr cô kam me imẽ, quê ha kôcti ita ankrê. Wa ite ramã kôc ita jahkre pej. Icwỳrjapêa ri ame ato hane, ijũpar nare kam — hane.
Mã ma cô kam ame mẽn caca, ne ma cama kre wỳr, pjê wỳr me to ihcakrỳnto, me hahkre to mõ, ne nee cute me to mõr ita mã hamãr nare. Ampo na? Ma kôcti ita hàpêr toihtỳj to ipa.
Mã pea Pahpãm mã ame caràr, ne me caràr to:
— Pahhiti, ca ha nee me ite cô kam Jona mẽn ita jahpan xà na, me ikamacryc nare — hane. Ne cute me Jona pro necô kam me mẽn. Me ajkaam mã kôc ita pinkrên. Mã me hũmre itajê ame Pahpãm cupa, ne ihtỳj cute Pahpãm par na me amji ton.
Mã Pahpãm te tepti catia nõ ita kujahêc, mã cute Jona cunea na ihkrẽr. Mã cute tepti ita caxwãm pê amji to amcro to incrê, ne cutePahpãm mã ihcakôc, ne amji tehcajpar xà na ihwỳr. MãPahpãm te tepti mã, Jona toamcrà na pire mãhõjahir na hũjahkre. Mã tepti te Jona to hõjahir, mãihtĩar na pjê wỳr hàpir.