3
Pê Jona Ninew jõ krĩ catêjê mã ahcawpa
Jona 3.1-10
Mã Pahpãm te hipêr Jona mã ihcakôc ne cumã:
— Ca ha maNinew jõ krĩ catia ata wỳr tẽ, ne ite amã ijũjarẽn xà ita to mecumã awjarẽ — hajỹr. Mã ita caxuw Jona te Pahpãm par pyrentu, ne ma Ninew jõ krĩ wỳr tẽ.
Ne pê Ninew jõ krĩ ata catia to cati, quê jũm ihcunea ton to prãm, neapu ihkôt mõr to amcro to incrê, ne cormã apu ton pa. Mã krĩ mãJona xàr, ne amcro ata na, cutePahpãm te cumã hũjarẽn xà ata to me cumã hũjarẽn kamihtẽm, ne cute me cumã ihcawpa to:
 
“Quê ha ajpên amcro te cwarẽnta xà ita jirô pê
me akên itajêjahpan xà na,
Pahpãm me gõ krĩ ita cuneajipej tu!” hajỹr.
 
Mã ihtỳj ajte cute me Jonapar. Ne cute mehkên ton jicu. Ne nee ame hàpàn nare, ne nee amehkõmnare. Ne cute amehkên jũ na mehpeacre na ame amji jarẽn xà na, cute amehkà impejti atajê to pôj, ne amehkàkêanre pê xãc te amehkà itajê mã ameamji jacjên, ne kam ame ipa. Mã hanea ne Ninew jõ krĩ jõ pahhi te Jona jũjarẽn xà itapar, ne apu amji tũm. Cute ihkên xà ton atajê na amji jahkre pej, na ri cumã amji kĩn nare. Mã cute ihkà impejti ata krỳn, ne cute xãcte ihkà ita mã amji jaxàr, ne ma mõ ne pro jipy to hỹr, cute hũ na ihpeacre na to amji jarẽn xà caxuw.
Ne pahhi ita me, cumã me hàpên catêjê me, cute me ajpẽn to hỹr, ne meajpẽn par. Mã pahhi te mehkwỳ mã ihkàhhôc ton, ne cutekam harkwa kujahêc to hajỹr he:
 
“Cu ha nee, me pajõ parxare mea mã, amepajàpàn nare, ne nee me pahkõm nare.
Ne me pahcunea me pahkà kêanre mã me amji jacjê,
neampeaj kam Pahpãm pejti ita mã me amji cajrẽn.
Ne me pahcunea me pahteamji kam me pajapac xà kên atajêmã me hikra,
ne me pajàprê to me papa jicu,
quê ihhêaj to Pahpãm ihtỳj amji mã me pajapê,
cu ha pahtỳj me xa, quê ha nee me pajõ krĩ to ipictor nare” hajỹr.
 
Ne cute hõ kàhhôc ita to, ma cumã me hàpên catêjê kwỳ kujahêc. Mã cutemehcunea mã ihkàhhôc kam harkwa itajêa cahyt, ne harẽn partu. Mã mehcunea te harkwa kôt mehkên xà itajê jicu.
Mã Pahpãm te me hõmpun, ne cumãme caprĩ, mã nee cute me to ipictor, ne me hõ krĩ tohamre nare, mã ihtỳj me xa. Hamre.