JUTA CATÊJÊ MÃ
Pahpãm Jarkwa To
MEHCAKÔC CATÊJÊ
Ỹhỹ, caku jàhtôa kam Pahpãm te harã catêjê pê Juta catêjê atajê mã, cute harkwa to mehcakôccatêjê kwỳ kujahêc. Atajê te ahpỹanre na Pahpãm jarkwa to me cumã mehcakôc par, ne ihkàhhôc kam ahna ihhôc. Ne ahpỹanre na me hõkàhhôc kam me haprỳ pit. Ne me haprỳ te, Hôxêj me, Amoti me, Miquij. Na ri me hõ kàhhôc japrỳ pê Hôxêj Jõ Kàhhôc (Hôxêj) me, Amoti Jõ Kàhhôc (Amoti) me, Miquij Jõ Kàhhôc (Miquij). Ne cute me cumã Pahpãm te ame to kên xà cawpa to: “Ca ha mãnea mã ate me akên ton na, quê ha Pahhiti hahpan xà na me awỳr me acurê xwỳn kujate, quê ha me acunea pro, ne me akwỳ kwỳ jipej, ne ma jũ kam me akwỳ to pra” hane. Ne hanea ne cute me cumã hõtpê jũ caxuw Pahpãm te me to impej, ne hacpỹa mã me hõ pjê kam me hãm na to hũjahkre.
Mã hanea ne Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê japrỳ te Patij te Juta jõ pjê cahi na Etõ jõ pjê kam mehkrĩ atajê mã Pahpãm cawpa. Na ri hõ kàhhôc japrỳ pê Patij Jõ Kàhhôc (Patij). Ne cute me cumã cuteame Juta catêjê to kêanre jahpan xà na, Papirõn catêjê te me to hamre tu na harẽn. Mã nee Etõ catêjê te me kam hapacnare, cwỳrjapê ri me hỹrmã Papirõn catêjê cator, ne ame hapu, ne me hipej mã me hamre tu.
Mã hanea ne cute mencrê itajê te Juta catêjê mãPahpãm jarkwa jarẽn, ne mehõ kàhhôc kam mehhôc par. Atajê japrỳ te, Jôwer me Hapakuc me, Xôpôn. Na ri me hõ kàhhôc japrỳ pê Jôwer Jõ Kàhhôc (Jôwer) me, Hapakuc Jõ Kàhhôc (Hapakuc) me, Xôpôn Jõ Kàhhôc (Xôpôn). Pê Hapakuc mehkwỳ wỳr me curê xwỳn pê Papirõn catêjê pupu, ne curi mehkwỳ jirôa pê mehkêanre na, me hahkre pej pyrentu. Na pê me ahna Pahpãm cukij to: “Ampona mã ca ame akwỳ jirôa pê Papirõn catêjê kêanre atajê te me akwỳ to kên na hamã, quê ha rỳ ame to kêanre ne?” hane. Mã Pahpãm cumã: “Nee quê ha Papirõncatêjê me ikwỳ to hamre nare, quê ha cama ame to kên, jirô pê wa ha pa Papirõn catêjê cunea to hamre tu” hane. Ne ita caxuw Hapakuc jõ kàhhôc kwỳ mã he.
3
Hapakuc 3.1-19
Ỹhỹ, Hapakuc pê Pahpãm jarkwa to me cumã ihcakôc catê ata te Pahpãm to cati prãmte, cumã increr xà to increr to hane he:
 
“Ỹhỹ Pahhiti Cati,
ca ate imã ate amji kam gapac xà na amji jarẽn.
Ne ca ate gàpên xà ton xà ata catia to cati,
na wa itỳj amji mã hũpa to catia to ipa.
Ne pom pê ca mam me iquêtjê tehcajpar to catia,
pê wa ahna garẽn pa,
ita na ca ha hipêr ita kam me itehcajpa,
mãr wa hanea ne me cuxà me ahna me apupu.
Ne wa ite me ato kên jahpan xà na me ikam acryc cakrô,
ca ha atỳj ate me icaprĩ na amji to amji japackre.
 
“Wa ite Etõ jõ pjê kam kẽnti japrỳ te Parã ata pĩn,
ate apejti to ajpên iwỳr amõr na apupun.
Mã acarôt prà jàhcujro te côjkwa cunea cujro.
Mã pjê cunea kam me amã acatihti to mehcakôc.
Ne apê pyt japôj pê mã hàhcujro pyràac,
ne ate gũhkra kam
acarôt tỳjti to apimxur ata pĩn gàhcujro catia cator.
Ne acumam me hà catia mõ,
ne hanea ne akôt me hà nõ kêanre ata ajpên mõ.
Ne gàhhuc ne apinkrên me ajkaam mã pjê te hàhcujrõn kam ihtẽm.
Ca ate krĩxàre pupun ne mehkôpĩr,
mã acupate amehtertet.
Mã rỳ pêa mã kẽnti kàhti ihkrĩ atajê pijaxwỳr par.
Mã hanea ne rỳ pêa mã awjarô ihkrĩ atajê acupate pỳpỳm ne hamre par.
Ne ate amji kam gapac xà atajê,
jũ caxuw hamre xà nare,
ne quêt ihkrĩ rohnỳtti mã.
 
“Ite Cuxã catêjê krã pictor na me hõmpun.
Ne hanea ne ite Mitijcatêjê te acupate amencwỳr na me hõmpun.
Ne ate cô cunea te apu amji hohoc na ton,
mã apu amji hohoc na ite hõmpun.
He xà ajkĩ côxwa me cô cunea kam acryc na mã,
ca apu to hane?
Hãpà! He ca ate amã me hàprê catêjê jõ cawrô me,
hõ kujti kam mehkrĩ atajê te me ipytàr xà ata caxuw ihkujahêc,
na ri cô cunea apu ahhohoc.
Ate to gõ cuhê xê kre tỳj,
ne ate kruw jàhtôa na gàhwỳr,
ate to acurê xwỳn catêjê jipej prãmte.
Ne ate pjê cunea kôt cô pijapjêr nacumã gũjahkre,
mã ihtỳj pjê cunea kôt apu ajpjê ne cute capahkre ton par.
10 Mã kẽnti te ihhêj ne apupun,
ne acupate apu ihtertet,
mã cô catia ne cator ne ihpahtỳjti to ajpjê,
ne cute pjê to hipu par.
Mã côxwa ihhêj ne caràr,
ne kàj mã harôti catia to pra.
 
11 “Ne pyt me putwrỳ jirôa pê gõ kruw me,
gõ kruwxwa pràti ita te pyt me, putwrỳ jirãr,
mã ihhêj ne kam awcapàtkô.
12 Ne ca pjê kam,
me kam acryac kam apu mõ,
ne ateacàcàac kam, krĩxàre kam axãm.
 
13-14 “Ne ca ate amji mã me akwỳ capi,
ne me cumã pahhi na me hũxwỳratajê pytàr prãmte,
ca me hỹrmã acator.
Wa me icurê xwỳn catêjêjõ krãhtare cupate ame amxu.
Mã ihtỳj cute me ijipej jahkre kêt nare kam,
me ijipej na amji to ame hajỹr.
Ne cute me icràn prãmte me cupê carĩjti pyràc,
ne me ikam ihtẽm.
Ca ate me kam atẽm,
ne me hõ pahhi jõ kruw xwaa to
ate me hõ pahhi krã caxwỳr.
Ne ate hĩ gãn par,
ne mehhi pit juwahi.
15 Ne ca côxwa kam gõ cawrô to apu gàhhuc,
na ri cô ita apu ahhohoc.
 
16 “Ne wa ite ampo itajê kam ijapac,
ne apu itertet pyrentu.
Mã ijahkà ampo itajê cupate apu ihtertet,
ne icahi apu amji cahhy ne icarôt peacre” hane.
Hõ, pê Hapakuc Pahpãm mã increr to hane.
 
Pê hanea ne ihkwỳ mã amji jarẽ ne me cumã:
“Ỹhỹ me ikwỳ!
He Pahpãm te imã, por rỳ nee ampo te jũ mãn nare atajê jahkre,
wa ite hõmpun,
ne quê ha cormã me pahwỳr cato.
Ne wa ha apu hũpa cakrô,
itỳj aracri hikaj to ipa,
quê ha ahnaa Pahpãm, cute ame pahto kên prãm catêjê to hamre partu.
 
17-18 “Quê ha pĩxô pàr cunea irã nare,
ne hanea ne pĩxô krô na hô nare,
ne pur cunea kam me hõ nare,
ne nee ikre pu na carà cahàcrehamreare,
ne nee kwỳc kam pryti hamreare cakrô,
wa ha itỳj Pahhiti pyrên ijakryti ne.
Ne Pahpãm te ipytàr catê ata kam ri ijakryti ne.
19 Pahhiti Cati pê mehcunea to ihhimpej catê ata pê riicarôt.
Ne pom hĩjaxy kẽnti kàa jimoc na,
carôt tỳj imprar tỳjti to apu ipa,
ne nee ihpỳpỳm nare,
ita jĩkjê na ri Pahpãm ito,
ne ite ampo kên cunea mã
ijũcanãr xà caxuw
imã icarôt gõ” hane. Hamre.