34
Mojxe tyc xà
Cute Me To Ihhimpej Xà 34.1-10
Ne Mojxe ihtyc xà wỳr pjê pupun prãmte, por Canãnjõ pjê cahê na kẽnti japrỳ te Nepo ata na hàpir. Mã Pahpãm te cumãpjê ata jahkre, mã cute hõmpun, Krĩcuxwati me. Jirô pê mã ri Pahpãm cumã:
— Pjê ita pê wa Aprãw me, Ixac me Jaco tàmxwỳmã to awjahkre, ne ite amã hahkre. Ca rỳ cama ate hõmpun, ne ca, ca ha nee curi mehkôtacator nare — hane. Me ajkaam mã Mojxe tyc, mãcuria Pahpãm te jũ ri harêt. Mã neejũ ri Pahpãm te harêt xà ata najũm te hahkre pej, ne hõmpun nare. Pê Mojxe cormãirĩt peaj, ne cormãcarôt pê mentuaw carôt, ne ahna caku xẽntiwinti pê ty.
Pê Ixaher catêjêMojxe xwỳ to hapac xà te mencwỳar to me putwrỳ pyxit. Pêmam pahhi cati to cute amji kam me hapac xà te hajỹr tũam, na pê me tohane. Mã Nũm krapê Jojuw ata te amji jahkre pejti, Pahpãm Carõ Pejti kôt. Ampo na? PêMojxe ihkrã incwỳrpê hũhkra pẽ, na pê cumã amji jahkre pej. MãIxaher catêjê ihtỳj me Jojuw kampa, por pê Pahpãm Mojxe mã ahnaaharkwa to ata na.
Rỳ jũ caxuw Pahpãm mã ihcakôc catê nõ pê Mojxe xwỳ pyràc nare. Pom ahnaa mã me hõ ikwỳ nõ mã ihcakôc ita na, pê me Pahpãm ajco ihkuc ri cumã ihcakôc.