Krãhtare Jõ Pahhi Pê
JOJUW
Ỹhỹ, pê Mojxe ty jakàn pê Jojuw pê Ixaher catêjê to ihhimpej catê. Cwỳrjapê ri ihkàhhôc ita japrỳ te Jojuw Jõ Kàhhôc (Jojuw). Ne ihkàhhôc ita, Ixaher catêjê te Canãn jõ pjê pê mam menquêtti pê Aprãw xwỳ ata jõ pjê to cute me amji pytàr, ne kam me ipicràn na, me pamã harẽ.
2
Pê me hũcapi catêjê me Krĩcuxwati pupu
Jojuw 2.1-24
Ỹhỹ, pê Canãn jõ pjê kam Krĩcuxwati ata quê ha mam me hũtà. Mã pahhi pê Jojuw te me hũmre to ipijakrut ne mehkujahêc, cute me, por pjê to Pahpãm te me cumã hũjahkre ata pupunprãmte. Mã me hũmre itajê mahỹr xà ata pê me cator, ne ma me pra. Ne Côpijapjêr jõ cô na meirêr, ne ma Krĩcuxwati ita wỳr me cator, ne ma harkwa na me hàr, krĩ wỳr, ne ma pyjê nõ inxyre japrỳ te Rapekwỳj ata wỳrme tẽ, curi me hõt prãmte. Mã jũm te Krĩcuxwati jõ pahhi mã Ixahercatêjê xũmre pijakrut te pjê pupun prãmte me cator na harẽn.
Mã krĩ jõ pahhi te me hỹrmã krãhtare kwỳ kujahêc, cute me hũmreitajê pro, ne me hacjên prãmte.
Mã Rapekwỳj te ikre jimoac ri me to ipimxur. Ne cute krãhtare kwỳ atajê mã ihhêj, ne cumã:
— Ita ri me hũmre pijakrut ne me cator, ne ma ramã me tẽ. Wa nee ite jũ ri me mõr xà na me hahkre pej nare ita kam, atỳjame hapê. Ca ha jũ ri me cumã me acato — hajỹr.
Mã ma krãhtare kwỳ, mehcaprỳ kôt pra. Ne harkwa na me cator me ajkaam mã krĩ mãmencjêj xà jõ harkwa te amji jihê. Mã ma Côpijapjêrjõ cô ri ihcaprỳ na ame hapê.
Mã Rapekwỳj me hũmrepijakrut atajê nõr xàa kam me hỹrmã hàpir ne jỹ, ne ame cumã amji toihhimpej, ne cute me cumã:
— Ỹhỹ, he wa ite me Apãm Cati te me amã pjê ita jõr na ramã me gahkre pejtu. Ne ampeaj kam ri ame acupa. Ampo na? Pê wa Ejit jõ pjê pê me acator na me garẽn pa, ne hanea neme Apãm Cati te me amã cô jahkjên, ca ahna me arêr na me garẽn pa. Nehanea ne ramã ite, me ate Amorit catêjê jõ pahhi to me ipijakrut nemehcuran na me garẽn par. Cwỳrjapê ri ampeaj kam me imã me acupa. Ampona ri ame acupa? He me Apãm Cati pê côjkwa jõ Pahpãm, ne hanea ne cupêpjê jõ Pahpãm, na ri ame acupa.
— Ne ita caxuw ca ha me imã amji ton xànõ to me amji ton hiahpuro, me Apãm Cati japrỳa na. Quê ha jũ caxuwme akwỳ me ijõ pjê ita pytà, ca ha atỳj ite me ato me atyc jahpan xà na me ijamã. Wa ha me acahê na ameipa, inxũ me, inxê me, pa me, me ikjêjê cunea me. Ampo na? Wa ha meatehcajpa, ca ha hanea ne jũ caxuw me itehcajpa — hajỹr.
Mã me hũmreitajê te me amji kam hapac, ne me cumã harkwa to:
— Ca ha ate ita ri me ipimxur na me ijarẽn nare na, wa ha itỳj me acunea pytà. Ne ite gũrkwa jahkre pej prãmte ca ha harkwa krare na pàrcuxê tepti nõ ata xô — hajỹr.
Mã Rapekwỳj te me cumã harkwa to:
— Pom wa me amã ita. Me tẽ ne kẽnti atajê nõ na ca me amxu, ne curiaamji to me amcro to incrê, quê ha xa krãhtare kwỳ atajê hacpỹ ne meamji jaxà, ca ha cormã me akwỳ wỳr me tẽ — hajỹr. Pê hũrkwa kẽn te krĩ tête kwỳc ata jipya xa. Na ri cute põ rũm harkwa krare nõ atana pàr cuxêti xôr, ne ahna me iwrỳc na me ton. Mã ma krĩ pê ahna me iwrỳc, põ wỳr. Ne ma kẽnti nõ ita wỳr me tẽ, ne curia cuteamji to me amcro to incrê. Jirô pê mã ri ma cô na me irêr, ne ma Ixahercatêjê jỹr xà ata ri me hỹrmã me cator. Ne cute me hõ pahhi Jojuw mã ihcunea na me amji jarẽn par, ampo te jũ mã me ton xà atajê na.