3
Me cupê mehcahkrit mã ri Pawrô pê Pahpãm jarkwa na imprar catê
Roman 15.14-21; Coroxo 1.24-29
Ata kôt wa itỳj Pahpãm mã me acajrẽn to ipa. Ỹhỹ, ipê Pawrô, ne pa wa me hacjên xà kam ikrĩ. Ampo na? Wa Jeju Crixtô jarkwa kôt meapê mehcahkrit atajê mã Jeju pê me pahkritxwỳ jarẽn xà impejti itajê to harẽ, ne me amã to hahkre. 2-3 Ne pê Pahpãm hàhcaprĩa kam icapi, ne ijĩa to me acaxuw ihhimpej to hane he:
— Mõ, ne mehcahkrit catêjê mã ijarẽ. Ne nee mã ampona, ca ha me cumã ijarẽn nare. He wa hacpỹa mã cute me ajpẽn hônco, ne ajpẽn mã me caprĩ na ri, imã me to prãm. Cwỳrjapê pê wa pjê ita wỳrme cumã ikra pê Jeju ata kujate. Ata ca ha me cumã harẽ — hane. Ne pê ca ramã ita na meijarẽn pa. Na wa ite curmã ihkàhhôc ita kam hipêr ahna me amã amji jarẽn, ne ahna me amã ihhôc, mãr ca me cahyt ne ahna me ijahkre pej.
4-5 Pê mam nee jũm Jeju Crixtô na Pahpãm te amji kam hapac xà ata jahkre pej nare. Ne ita caxuw Pahpãm Carõ Pejti te Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê me, me ipê Jeju jarkwa na memprar catêjê mã toajpẽ, ne me imã to hahkre. Ỹhỹ, ita caxuw ca ha Jeju tycxà ata kôt, me icuxà me apê me pajõ Pahhiti pê Jeju Crixtô jĩ pyràac. Ne me ca, me apê mehcahkrit atajê me, me pa, me ipê Juta catêjê me, ajpẽn kam me pahpyxit peaj. Ne por pê Pahpãm ramã mehkwỳ mã ampo pej cunea to awjahkre atajê, ca ha atỳj hanea ne me cuxà me acwa.
Pê Pahpãm carôt tỳjti ata hàhcaprĩa kam, me amã ipê harkwa na iprar catê na ixãm ne ikujate, mãr wa me amã harẽn xà impejti to harẽ. 8-9 Ne wa pa, me cupê Pahpãm tekjê atajê japyre mã icrire na amji to hajỹr cakrô, pê Pahpãm ihtỳj imã ijàpên xà impejti ita gõ. Ite meapê mehcahkrit atajê mã Jeju Crixtô te amji kam hapac xà tuw pejti jarẽn xà kôt harẽn to capô partu xà caxuw, pê imã ijàpên xàita gõ. Por Jeju te amji kam hapac xà impejti jakràjti ata, wa me amã harẽn to ipa. Mãr ca me acunea Pahpãm te mam pjê ton xwỳjrea na, me amã amji kam hapac xà to ipipẽ nare ata jahkre pej. Ne Pahpãm ita pê, por pê Pahpãm ampo cunea to ata. 10 Ne ita caxuw cumã, mehcunea te Pahpãm te amji kam hapac xà jahkre pej na, me to prãm. Ne quê ha, por ampo carõ carôt tỳjti atajê me, pjê me côjkwakam me hõ pahhi catêjê atajê cunea, quê ha me papê Pahpãm na mehkwỳ pupun xà ata kôt, me Pahpãm te ihcunea na amji jahkre pej catia na me hahkre pej. 11 Pê mam, pjê ton xwỳjrea na, Pahpãm ramã Jeju Crixtô pê me pajõPahhiti te me pahto impej na to amji kampa. 12 Cu pahtỳj Jeju to amji mã me pahhimpej, ne ahna me ajpẽn hônco. Cwỳrjapê cu ha nee Pahpãm mã me pahcakôc na me pajàhtàt nare kam, cumã me pahcakôc. Ne cu ha pahtỳj cute me pahkam hapac na me hahkre pej. 13 Ỹhỹ, he me acwỳrjapêa wa me hacjên xà ita kam amji pupun cakrô, ca ha nee ate me ipupun xà ata kôt me amã amji kĩn nare nare. Ne quêt ite me ato impejti xà caxuw ri, ite amji pupun kêanre xà ita.
Pawrô te Pahpãm mã mehcajrẽn xà
14 Ampo itajê cunea cwỳrjapê wa me pajõ Inxũ Cati cuna mã ikõn krã na ijỹr, ne ijõtpê cumã me acajrẽn. 15 Ampeaj kam Pahpãm pê me pajõ Inxũ Cati. Ne cupê pjê cunea me, côjkwa kam ampo kra me, ikre ry cunea me, por amji mã me to ihhimpej atajê cunea Pãm Cati. 16-17 Wa hõtpê cumã me acajrẽn to hane he:
— Me ijõ Inxũ Cati, ampeaj kam acarôt tỳaj to ihtỳj, ne gàhcajrẽn cati. Na ca ha Acarõ Pejti kôt, cute me amji kam hapac xà caxwãm pê mecumã acarôt tỳjti ata gõ, por ate amji kam gapac xà pejti carôt tỳjti ata kôt. Mãr quê kypê Jeju Crixtô to amji mã mehhimpej nare. Ne ajpẽnkam mehhônco ata pê ihhêj rũm me caxwãm pê cute apu ihkrĩ. Ne pom ampo pàr pjê impejti kam harê to ihcuhhê, ne ihtỳj ipicamẽn to ipa, ita kôpit na, ca ha me cumã mehcunea mã ajpẽn kĩnti ita to apicamẽn to mõ. Ne ampeaj kam akra Jeju mã me ikĩn catia, ne nee cumã jũm kĩn nare nare.
18 — Ne akra pê Jeju mã me ikĩn ita pê ihhêj rũm kẽnti kàa nõ ata pyràac, ne cupê ihhêj rũm côxwa tua pyràac ne catia, ne ihhêj rũmcupê põti pyràac, ne nee hicu xà hamreare. Ne ampo pejti catihti itajê jĩkjê na mã, akra mã me ikĩn te hajỹr. Na ca ha me caxwãm pê mecumã to hahkre, mãr quê mehcunea mã akra mã mehkĩnti ita te, amji kam hapac xà itajê jahkre pej pa.
19 — Jũ wỳr quê me ixũmre nõ akra Jeju mã me ikĩnti xà catia to cati ata na hahkre pej, cwỳrjapê ca ha cute Jeju Crixtô mã ikĩnti itajahkre pej na me akwỳ tehcajpa, quê me kam hapac kam tẽ, ne me hahkre pej. Mãr ca me cumã amji gõ, quê me cupê apyràac to mõ, ne mempejti ne.
20 — Ỹhỹ me ijõ Inxũ Cati, me ikam acarôt tỳjti ita kam, ca atỳj me imã, pom ite ampo na me awỳr, ne me to amji kam ijapac xà atajê jirôa pêate me imã hõr na, imã me gahkre pej. 21 Ne me imã me icunea pê Jeju Crixtô na mehkwỳ, ne wa ahna me ajpẽn hônco. Ne wa acatihti me acarôt tỳjti me, gàhcajrẽnti na apyrên me ijakryti na, me amã amji jarẽn to prãm, rohnỳtti mã. Netahnaa, hamre — hane. Hõ, wa ita na ijõtpê Pahpãm mã me acajrẽn.