4
Me papê mehkwỳ pyxit peaj, na cu ha ajpẽn to mempej
Pirip 2.1-4; Coroxo 3.12-17
Ỹhỹ me ikwỳ, pê Pahpãm me ato impej ne amji mã me acapi, mãr ca cute amji kam hapac xàa kôt me apa. Ne ita cwỳrjapê wa me awỳ, hePahpãm jàpên xà incwỳrjapê wa ipê me hacjên xà kam ikrĩ catê. Ne pa wa me awỳ, mãr ca me apê Pahpãm tekjê atajê, cute amji kamhapac xàa to amji kam me gapac to me apa. Ne nee me hirôa pê amji to me acati to me apa prãm nare. Ne ampo na amji mã aprĩa kam, gũcanãr to me apa. Ne amji mã me akwỳ cupa. Ne neeampo na ame amji to ihtỳj tu to me apa nare. Quê jũm ampo to kên, ca ha nee kam me acryc nare. Ne quêt me amã ihkĩan kam, me gakryti kam cumã me gũcanãr to me apa. Pahpãm Carõ Pejti te me acunea mã ajpẽn kĩnti ton, ne ajpẽn kam me apejti na me aton. Cwỳrjapê ca ha ajpẽn mã me awcanã, mãr ca atỳjajpẽn kam me ahônco to me apa kam me to acrà.
Xà ajkĩ Pahpãm Carõ Pejti te amji kam hapac xà jàhtô? Hãpà! He Pahpãm Carõ Pejti pyxit peaj. Cwỳrjapê ri ajpẽn kam me pahcuneapyxit peaj. Ne ihhêj rũm me papê Jeju jĩ pyxit peaj ata pyràac. Ne hanea ne pjê ita kam Pahpãm te me pahcunea to ihhimpej xà pyxit peaj atamã, cu ramã me hikaj xà caxuw ri Pahpãm te me pahcapi. Ne hanea ne me pamã me pajõ Pahhiti pyxit peaj. Ne pahte Jeju to amji mã me pahhimpej xà ata pyxit peaj. He ampo pyxit peaj ita caxuw ri cô to me pahcumrãr xà. Ne hanea ne Pahpãm pê, por pjê cunea kam amji mã me to ihhimpej atajê cunea jõ Inxũ Cati pyxit peaj, ne mehcunea to ihhimpej. Mã ihtỳj hàpên xà atajê kam ihkôat me apê, ne me Pahpãm ita ri me pahcunea kam ihkrĩ, cwỳrjapê cu ha pahte amji kam me pajapac xà pyxit peaj to, amji kam me pajapac to me papa kam me to pancrà.
Pê Pahpãm ahpỹanre na me pamã pahte to amji japackre xà gõ
Roman 12.3-8; 1 Petrô 4.10-11
7-8 Xà Pahpãm te me pahcunea mã pahte me hahkre pej xà pyxit peaj jõr? Hãpà! He cumã me pajàpên xà caxuw ri, cute ahpỹanre na mepamã pahte amji kam me pajapac xà te to amji japackre xà jõr, Jeju Crixtô te amji mã ahna prãm ata na. Ne pê Pahpãm jõ kàhhôc kam, ramã rỳ pêa mã jũm Jeju na ihhôc to:
 
“Quê ha me curê xwỳn jàhtôa ne tohjê,
ne ma hacpỹ mã côjkwa wỳr api.
Ne pjê kam mehkwỳ ame ipa atajê mã cute ampo jõr xà atajê gõ” hane.
 
Hũjarẽn xà ita kôt, cu ha pahtỳj côjkwa wỳr Jeju jàpir na me hahkre pej ne me to amji japackre. He pê nee Jeju põ rũm, pjê ita wỳr pit mã iwrỳc nare, ne hanea ne pjê krac ri mehtyc carõ krĩ xà ata wỳr wrỳ. 10 Ne taa hanea ne hacpỹa mã côjkwa wỳr api ne hakren tu, cute ampo cunea to ihhimpej xà caxuw. 11 Ne Jejua te ri ahpỹanre na, me pamã pahte amji kam me pajapac xà te amji jahkre pej jõrpar. Ne cute me pahkwỳ capi, mãr quê me cupê harkwa na memprar catêjê, ne mehkwỳ pê harkwa to me cumã ihcakôc catêjê, ne mehkwỳ pê Pahpãm te me pahkên pê me pahpytàr xà ata wỳr me to ipipkjêrcatêjê, ne mehkwỳ pê Jeju na mehkwỳa jamãr catêjê, ne mehkwỳ pê mehkwỳa mã ampo to hahkre catêjê. Ne Pahpãm te mehkwỳ atajê mã ahpỹanre nacute me amji kam hapac xà te amji jahkre pej atajê jõr, me hàpên xà itajê caxuw.
Cu ha pahte amji kam me pajapac xà to me amji jĩ tỳj to me mõ
12 Ne mẽr ampo caxuw mã cute me pamã mehkwỳ itajê jõr? He nee mã ampo caxuw nare. He Pahpãm mã me pajàpên xà ata pê ihwỳr me to mepapipkjêr xà caxuw ri, cute me pamã mehkwỳ itajê jõr. Ne me pajàpên xà ita kôt rime papê mehkwỳ, cu pahtỳj me papicamẽn to me mõ. Ne me pamõr xà ita pê ihhêj rũm Jeju Crixtô jĩ picamẽn to mõr pyràac. 13 Ne cu ha me pahcunea me papicamẽn to me pamõr ita kam me to pancrà, ne JejuCrixtô to pit mã amji mã me pahhimpej to ajpẽn kam me pahhônco tỳaj to me papa. Mãr cu Jeju cuxà, pahte amji kam me pajapac xà itajêa to me amji kà to me amji jĩ tỳj to me mõ.
14 Ne cu ha nee hipêr me papê ahkrare pyràc, ne jũm te me pamã ihhêj xi xà ata kôt, Jeju to amji pê me pajapac kêt to me pamõr nare. Nãmri quê ha me pahnõ te hajỹr na, quê ha cupê ihhêj rũm kôc te amji wỳr pjê kam pĩhhô incrà to imprar ata pyràac, na quê ha ihtỳj mehhêj xi catêjê te aracri mehkên mã me irẽn prãm atajê kampa, ne ihtỳj jũ ri me ipa xà ata kam ihkôt me ipa. 15 Ne Pahpãm mã cute me hajỹr catêjê kôt, me pahto prãm nare. Ne quêt cumã me pamã ajpẽn kĩnti kam me pahcakôc xà kam, me pahhêj xinare na, cumã me pahto prãm. Cu ha pahte me hajỹr to me pamõr na, cu ha me papê me pahkrã pê Crixtô ata pyràac ne me ajpẽan. 16 Ne Crixtô pê me pahkrã, cu ha kam me pahhônco, cwỳrjapê quê me papê hĩa pyràc. Ne ahpỹanre na me papê hĩ kam cukrã xà atajêpyràac, mã taa pyxit peaj me pahcunea to ihhimpej. Ita kôpit na cu ha me pahcunea Crixtô te amji kam hapac xàa kôt me ajpẽn kĩnti, kam meajpẽn tehcajpar to me papa. He pahte me pahkwỳ to me hajỹr to me papa xà ata pê Jeju Crixtô jĩ te ipicamẽn to mõr pyràac.
Cu ha quêt me pahte amji kam me pajapac xà tuw pejti ita kôt me papa
Coroxo 3.5-11
17-18 Cwỳrjapê wa ha Pahhiti jarkwa na me amã awjarẽ, ca ha atỳj catyt kam me ikampa. Por nee Pahpãm to amji mã mehhimpej nare atajê teamji kam hapac xà atajê wa ha me amã ihcawpa, mãr ca nee hipêr cute me amji kam hapac xà kên atajê kôt me apa nare. He cute amji kam mehapac xà itajê kôt hamreare. Ne ihhêj rũm me cupê awcapàtkôti kam ame ipa, ne nee me ampo pupun nare atajê pyràac. Ne nee me caxwãm pê me Pahpãm pupun ne me hahkre pej nare. Ne cute me hajỹr xà ita kam ri ma ame Pahpãm te amji kam hapac xà tuw pejti ita caca, ne cute mempar cupate me hapac jihê, na ri me cupê hahkre kêatre. 19 Ne nee ajte amji jũ na mehpahàm nare, mã mãnea mã mehkrã kên kam, cute mehkên ton xà itajê kam me amji cajpẽr nare na me to. Mã mehcunea ampo kên xen xà pahàm nare atajê mã, me amji jõr to me ipa, ne ihtỳj me ton to me ipa kam me to incrà tu.
20-21 He nee Jeju Crixtô te amji kam hapac xà te hajỹr nare. Ne pê ramã jũm me amã Jeju te amji kam hapac xà to hahkre, ne me amã harẽ. Na ca ramã ate mempar ne me hahkre pej, ne kam me amji hônco, cwỳrjapêca ate amji mã me cute amji kam hapac xà incwỳr. 22 Ne mam me amã ampo kên ton to me ipa xà ata pit na me amã prãm. Cwỳrjapê ri ate amji kam me gapac xà tũm kêanre ata ihtỳj me amãihhêj, na ca hãn ne atỳj ihkôat me akên mã me acjêj. Cwỳrjapê ca ha mam ate amji kam me gapac xà tũm ata mã me hikra, ne neehipêr me ahna prãm, ne me to amji japackre nare. 23 Na ca ha me ate amji kam me gapac xà wej ita me, intuw to me ahpa, ne ate amji kam me gapac xà intuw ata, ca ha amji mã me huwahi to me apa. 24 Ne pom cu hãn ne me pahkà tũm to pôj, ne intuw mã me amji jacjê, ne mehtũm jicu ne me curẽ, jĩkjê na, ca ha ate amji kam megapac xà kên tũm ita to me tojnõ, ne me hicu, ne intuw ita ca ha amji mã me acwa, ne me huwahi, ne me to apa. Ne Pahpãm ri me amã cute amjikam hapac xà pejti jõr to ipa. Mãr ca me apê me hũràac, ne me ate amjikam me gapac xà impejti ne, ne nee ihhêj xi nare, ne ampo cunea kam catytkam, Pahpãm cuna mã me apejti na me apa.
Cu ha me ajpẽn to me pampej to me papa
25 Cwỳrjapê ca ha nee hipêr ajpẽn mã amji to ame ahêj nare. Ne ahpỹanre na quêt catyt kam ajpẽn mã me acakôc to me apa. Ampo na? Heme papê Jeju jĩ kam cukrã xà atajê pyràac, na ri ajpẽn kam me pahpyxit peaj. 26-27 Ne ca ha me anõ te ame akwỳ nõ kam acryc na, ca ha nee kam acryc kam acrà nare, ne pyt xàr xwỳjrea na, hacpỹa mã ajpẽn mã meacaprĩ. Nãmri ca ha ate nee kam acryc jicu nare, ne mãnea mã kam acryc na, quê ha apê me pahcurê xwỳnti pê Xatanaj te amji kam hapac xà kôtapa catê, na ca ha atỳj Pahpãm to kên to apa. 28 Na ca ha mam ajco me gàhkĩj to me apa atajê, ca ha me gàhkĩj jicu, ne me gàpên kam me atẽm pyrentu, mãr ca me akrã kreti te amji jahkre pejti kam, me amji to ajpa, ne me akwỳ pê hamreare atajê tehcajpa.
29 Ne nee ame acakôc xà kên kam amji kĩn nare atajê to me acakôc to me apa nare. Ne me acakôc xà impejti kam amji kĩnti to ca me akwỳmã me acakôc, ne ma me to impej to me apa. Ne cute me Pahpãm kam hapac na mehtehcajpar xà atajê to, ca me acakôc to me apa, mãr quê me akampaatajê, ma me ipicamẽn to me mõ. 30 Nãmri ca ha ate me hajỹr nare na, ca ha cama Pahpãm Carõ Pejti mã amji kĩn nare, ne ihpeacre na me to. Ne me akam Pahpãm Carõ Pejti te ihkrĩ xà ita pê ihhêj rũm, cute me akam amji japrỳ na ihhôc. Cuteme apê hõ tekjê na me ato apipẽ xà caxuw. Ne ihkôat ca ha atỳj jũ caxuw cute me akên pê me apytàr na me amji jahkre pej.
Cu ha ajpẽn mã me pahcaprĩ to me papa
31 Ne ampo kên itajê ca ha me hicu he. Ca ha jũm me ajpẽn kam acryc ne ma ame ajpẽn mã acaprĩ caca ata, ca ha amji pê ihcaca ne hicu, neatỳj hacpỹa mã ajpẽn mã me acaprĩ. Ne me gàhcurê me, me gàprê jicu, ne quêt me amã ajpẽn kĩnti, ca me ajpẽn caprĩ to me apa. Nenee ajpẽn mã me gàkjêr nare. Ne nee ame hũn kên to me apa nare. Ne nee ame ajpẽn curê to me apa nare. 32 Ne quêt cama ajpẽn mã me acaprĩ, ne ajpẽn mã me apejti ne. Ne Crixtô kam me ahônco, ita cwỳrjapê ri Pahpãm te ramã ate me to kên xà atajê to tojnõ ne me hicu. Na ca ha cuxà ate me ajpẽn to kên atajê to tojnõ ne me hicu.