MOJXE
Pê Pahpãm Jarkwa To Me Cumã
IHCAKÔC CATÊ
Ỹhỹ, hapu na ihkàhhôc ita kam, Mojxe pỳm xà me, cute amji kam hapac xàcunea jarẽ. Pê Ejit catêjê me hõ pjê kam, Ixaher catêjê to kêanre. Pê tee menquêtjê jõ pjê wỳr ame amji jaxàr prãm. Na pê PahpãmMojxe te Ejit jõ pjê ata pê me to cator catê na hãm. Mã Ixaher catêjêcunea to pjê ata pê cator. Cwỳrjapê ri ihkàhhôc ita japrỳ te MeCator Xà Jõ Kàhhôc (Me Cator Xà).
1
Pê Ixaher catêjê Ejit jõ pjê kam me amji pupun xàto kêanre
Me Cator Xà 1.1-22
Ỹhỹ, pê caku jàhtôa kam, ajco Ixaher kra curi mehkrĩ. Pê Ixaher xwỳ ty, pê hakàn pê cormã me ahna cakuhàhtôa pê Joje ty. Ne pê Joje tyc jirô pê, caku jàhtôa kam ihtàmxwỳme, mehkra me, me amtà, ne me hàhtôa to me hàhtô. Ne pê hanea ne ramã Paro ty.
Pê haxà kam jũm xàr ata pê Paro tuw, ne amji to pahhi. Ne nee pê Joje pupun nare, ne nee hahkre pej nare. Ne cute Ejit jõ pjê kam mehkrĩcatêjê mã harkwa to:
— Me pajirôa pê Ixaher catêjê kra jàhtô, cwỳrjapê quê ha jũ caxuw me pahkamincryc, ne ihtỳj me pajirô pê me xa, ne me pamã me hàpên jicu, ne ma jũ kam me papême cato. Cwỳrjapê cu ha amji mã me to cama me pamã hàpêncatêjê na — hajỹr.
Ne Ejit catêjê te Ixaher catêjê caxuw me hõ pahhi pahtỳjtiatajê mã hapôj, ne me ahna me hũxwỳr, mãr quê me cumã me hàpên xàtỳjti atajê to hàhtôa, ne ahna me cumã quêt, quêampeaj kam me apê. Pê me hàpên xà jirôa pê me hàpên to catia to cati, pê nee me cumã hàmjõr nare. Ne cute me Ixaher catêjêmãn, mã me harkwa kôtcute me cumã krĩ catia to ipijakrut ne me hãm.
Ne me apêa to me apê cakrô, cyt ne mehàhtô to tẽ ne me hàmtàr, ne cormã me ajhu. Mã Paro te me cumãmehkra pỳpỳm catêjê atajê tehcajpar catêjê mã harkwahyr, ne me cumã harkwa to:
— Quê Ixaher catêjê mã mehkra xũmre mehpỳpỳm, ca ha ma mehcura — hajỹr.
Mã nee cute mempar, ne nee harkwa kôt cute me ita ton nare. Ampo na? Ampeajkam me cumã Pahpãm cupa, na ri nee Paro te ampo na me mẽn ata to cuteme nare. Mã Pahpãm te me cumã mehkra pỳpỳm catêjê atajê tehcajpar to impejti, ne hanea ne cute mehtehcajpar, ne me cumã mehkra jõr.
Mã Paro te mehkwỳ mã, cô kam Ixaher catêjê mã ihkra xũmre pỳpỳmatajê cunea rẽn na hũjahkre, mãr quê cô me ipĩr pa.