2
Mojxe pỳm xà
Me Cator Xà 2.1-25
Pê amcro ata na Ixaher catêjê nõ pê Rewi tàmxwỳ tàmxwỳ cahãj nõ ita mãihkra xũmre ita pỳm, ne impejti. Mã cute to ipimxur ita to putwrỳ toincrê. Jirô pê mã ri cupê to ipimxur jahkre kêatre, mã cute kàhà ton, ne cumã côxàr cupate, cute ihtô xà to ihkre cunea jihê partu, ne to ihcahty. Jirô pê mã ri cute kam ihkra xũmreata xàr, ne cô tohkà na têtêc krô ata catàt kre na hãm. Mã ihkjê cahãj japrỳ te Mirãnkwỳj ita ampỳa mã ahna xa ne irĩt, mã ampo te kam mare mã to jũ mãn, mã cute ahna hõmpun prãmte.
Pê Paro kra cahãj cô kam Mojxe mã cato
Mã Paro kra wỳr prãmte, ma cô mã mõ, ne cute cô tohkà na têtêc krô ata catàt kre na kàhàpupun, mã kam me ahkrare nõ ita nõ. Mãcute ahna cumã hàpên catê cahãj nõ mẽn, mã cute cumã to hàpir. Mãcute ihpro mẽn, mã cute incwỳr kam ihtẽm. Mã Paro kra mã hapê, mã cute harkwa to:
— Ixaher catêjê kra nõ mõrmõ he — hajỹr.
Mã ahkrare tõj ita ampỳa mãapu hamãr to mõ, ne ma Paro mehcaxwỳj wỳr tẽ, ne cute ihcukij ne cumã:
— Xà wa amã Ixaher catêjê cahãj nõ japrô, quê amã ahkrare nõ ita topijahô ne to ajpa? — hajỹr.
Mã cumã:
— Ỹhỹ, mẽr tẽ, ne jũm japrô — hane. Mã matẽ, ne cute ihtõre menxi japrôr, ne hỹrmã tocator. Mã Paro mehcaxwỳj ita cumã:
— Ca ha ahkrare nõ ita pỳ ne imã to ajpa, wa ha amã amgõ — hane. Mãhamre, ma hũrkwa wỳr cute ihkra ata pỳn ne to tẽ.
Pê jũ mã ahna cakupê ramã cati ne ihkà. Mã ma inxi ita to tẽ ne cute Paro kra ita mã hõr. Mã cute amji mãhaprôr, ne to amji kra, ne cumã haprỳ to Mojxe. Ne haprỳ ata kôt harẽn xàpê “Cô pê cute me to hàpir”.
Pê Mojxe Paro cupate põti kam me hamreare ata wỳr tẽ
Mã ramã Mojxe na caku jàhtôa, mã ramãihkà to mõ. Ne amcro nõ na apu mõ, ne cute Ejit catêjê nõ te Ixaher catêjê nõ cahhyr na hõmpun. Ne amji pu na irĩt mã me hamreare, mã cutehapête ihcuran, ne pjênxômti kam me hamreare atakam, to ipimxur.
Ne amcro nõ na ma hipêr apu mõ, ne cuteIxaher catêjê pijakrut te apu ipijapu na me hõmpun, ne me cumã:
— Ampo na mã ca ame ajpẽn cahhy, pom ca ajpẽn to me akjê ita? — hajỹr.
Mã ihnõ ita cumã:
— Jũm te mã ajkam me ito impej catê ita na axãm? Xà ca ate mam Ejitcatêjê nõ curan ata cuxàmã, ca apu icuran prãmte, ito hane? — hane. Mã Mojxe te hàhcuran xà ita na amjijarẽn par na amji jahkre pej, ne ampeaj kam cumã pa.
Mã Paro te Mojxe na harẽn parto hajỹr, ne cute ihcuran na me mẽn. Mã ma ramãme wỳjrea na, Mitij jõ pjê wỳr ipictor ne tẽ. Ne curi cator, necuria jũmjê cahê na hàhhuc, ikre atakam, ne pea hikwa tuw, ikre kam hàhhuc ata kra nõ me.
Mã ahna caku jàhtôa jirô pê Paro ata tyc jakàn pê, mã cormã Ixaher catêjê apu amji pupun xà kêanre to me amji pupu. Mã Pahpãm te mencwỳr kam hapac, ne cumã me caprĩ xà. Mã cutemehtehcajpar to amji kam hapac.