7
Pê Extra Juta jõ pjê wỳr amji jaxà
Extra 7–10
Pê caku atajê kam Papirõn jõ pjê kam, me hũmre nõ ita japrỳ pê Extra ita ihkrĩ, necupê ihkàhhôc ton catê, ne cupê me cumã ampo to hahkre catê. Ne cumã Mojxe xwỳjõ kàhhôc kwỳ mã ampeaj ne hahkre pej.
Mã Juta catêjê jõ pahhikwỳ jàhhuc atajê te mehkôt ihkujahêc, Canãn jõ pjê pê Juta jõ pjê wỳr, quê me ahnaawcapi, jũ mã mõrmõ cute me. Ne hacpỹa ne amji jahpan xà Extra te me hõmpunxà atajê na, pahhi kwỳ mã ihkàhhôc nõ to, nekujate.
Mã ma mehkôt mõ necuri cator, ne cute krĩ na hũcapi, mã ramã krĩ te amji jipêj ne xa. Nenee cormã kam, cute me Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa to impej parnare, mã ahnaa ihcuhhê. Cwỳrjapê ri Pahpãm jarkwa kôt Agew te me cumãn, ne me cumã:
 
“Me gõ krĩ to mempej jicu,
ne mam me Pahpãm jũrkwa to mempej!
Jirô pê ca ha cormã ame gũrkwa to mempej!” hajỹr.
 
Mã hanea ne Extra te Juta catêjê xũmre te ampo kwỳj pêPahpãm jahkre kêatre atajê me, ame hikwa na me hõmpun. Na ri Pahpãm jarkwa kôt me cumã:
 
“Ampo kwỳj itajê me, me gikwa to hicu,
ne me cumã hikra!
Ampo na? Ca hame hane,
quê ha ihtỳj Pahpãm kaj na me amã ampo kêanre to hahkre to me ipa” hajỹr.
Extra jõ kàhhôc, me ho pahhi catêjê wỳr
Ne cute me ahna ihhôc par, ne ma hacpỹ mã, Papirõn jõ pjê kam Jutacatêjê jõ pahhi kwỳ jàhhuc, ne ame ipa atajê mã, cute ihkujahêc. Ne cute ihkàhhôc kam harkwa to hajỹr he:
“Ỹhỹ, me ijõ pahhi, wa ita ri Juta jõ pjê kam icator, mã Juta catêjê pê pahhi kwỳiwỳr me mõ, ne cute me hàhtôa to imã hũjarẽn, ne me imã:
“ ‘Me pahkwỳa kwỳ jàhtôa pê ihhêj rũm me cupê Juta catêjê nareatajê pyràac, ne ihtỳj mehkêanre ton to me ipa. Ne mehkwỳa Pahpãmjũrkwa to me hàpên cakrô, cormã mehkên ton to me ipa. Ne pê ramã mePahpãm me pahkwỳa kwỳ te ampo kra cahãj me, ame hikwa tête me cumãncakrô, mã cormã ihtỳj hãn ne ampo kwỳj me, ame hikwa. Mã hanea ne mecupê pahhi catêjê ihtỳj me ita to’ hajỹr. Hõhõ, cute me imã me pahkwỳ jarẽn to hajỹr. Wa Pahpãm cuna mãipahàm xàhte ikõn krã na ijỹr, ne ite cumã ijarkwa to:
 
‘Me ijõ Inxũ Cati,
ampeaj kam ri me ikêan to me ikên,
me ikên xà ita jũ naipahàam to ipahàm.
Pê ramã rỳ pêa mã garkwa to mehcakôc catêjême imã awjarẽ.
Me ikên te ramã ihhêj ne me ijõ pjê ita tũam to ihtũm.
Pê ca garkwa to:
“Ca nee ajteare mã ampo kwỳj me ame gikwanare,
ne me akwỳa cahãj me, ame gikwa.
Ne nee hanea ne ita na ame akrajamãr nare,
ne nee cute hajỹr xà ita na ame jũm tehcajpar nare” hajỹrcakrô,
wa ite me garkwa itajê impar pej nare’ hajỹr.
 
Wa cormã ipec xàhte Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa cuna mã ijõpôrpo ne nõ, ne cormã icwỳar kam Pahpãm mã me ikên xà ita toicakôac kam, mã me hũmre me, me cahãj me, me ahkrare me, me hàhtôa ne me cator. Ne cute me cuprõn ne ihtỳj icahê na ame amrã, cute me amji kênxà kêanre ata pupun ne. Mã mehnõa xũmre ita te imã harkwa to:
“Ỹuỹ, Pahpãm cuna mã ame pahkên crire nare. Ampo na? Cu pahtỳj amecupê me pahkwỳ nare atajê cahãj me, ame pajikwa. Ne cu cormãpahtỳj me to. Ampo na? He cu me pahte Pahpãm kam maremã me ajpẽn par, me pahte pyjê itajê me, mehkra itajêmã me hikran, ne mehkujahêc na me pamã harkwa.
“Hã, kepê cu itacaxuw Pahpãm jarkwa kôtame amji ton to me papa nare, ne por quêt cormã Pahpãm jarkwa kôt me pajõpahhi ame ipa atajê kampa. Ne Extra, caa ca ha amji to ihtỳj, ne iteme ampo ton xà ata na me imã awjahkre, wa ha itỳj me to” hajỹr.
Wa ixãm ne ite me cupê pahhi catêjê cuneamã ijarkwa hyr. Ne ite Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam me hàpêncatêjê me, me hàhtôti atajê cunea cukij, ne me cumã:
“Ca ha me acunea, pom hũmre te harkwa to ihcakôc xà ita na me amji capa?” hajỹr.
Mã mehcunea te ita na me amji caxàr. Wa curia Pahpãm to me amjikam hapac xà jũrkwa kam ijàhhuc, ne apu ipijacri to mõ, ne nee ite kwỳrnõ krẽr nare, ne nee ikõm nare. Ampo na? He me ikwỳ kên xà atajê jũ na ipec xàhte, wa apu ipijacri to mõ. Mã mehcunea te me imã harkwa to:
“Cu me pahcunea tePahpãm cuna mã me pahkên xà ton, cwỳrjapê cu ha pahtỳj ita caxuwme kampa” hajỹr. Hõhõ, wa ite me kam ijapac to hajỹr, ne me amã ahnaihhôc, ne me amã ihkujahêc” hajỹr. Hamre
Juta catêjê hipêr me hõ pjê kam Mexij jikaj
Ne me ahna caku jàhtôa jirô pê mã ri ramã cute me hõ krĩ jipêj partu. Ne Ixaher jõ pjê me, Juta jõ pjê cunea kôt ramã amehcahkũm, ne ma meipicamẽn to me mõ. Ne por Papirõn jõ pjê kam mehcahhur me hàhhucatajê te me hõ pjê to me hapac kêt, ne curia ame hamre. Mã Ixaher jõ pjê me, Juta jõ pjê kam caku jàhtôa kam me xa, ne ihtỳj Pahpãm te me cumã Mexij pê hũmre to awjahkre ata jikaj.
Jirô pê mã ri me curê xwỳn catêjê, Roman jõ krĩ pĩn me cator, ne metaa, Ixaher jõ pjê me, Juta jõ pjê kam krĩ cunea to mehhimpej. Mã Jutacatêjê cunea teme amji pupun xà kêanre to me amji pupun, ne ihtỳj me amrã. Ampo na? Pême hõ pahhi ata, pê ajteare mã jũmjê kwỳ, na pê ajco ame amrã, neajteare mã Juta catêjê te amji kam hapac xà kajna, cute me amji kam hapac xàa to me to ihhimpej. Pê Pahpãm mekampa, ne ma me cumã, por pê rỳ pêa mã, ramã me cumã me hũmre nõ toawjahkre ata kujahêc xàa kam. Hamre.