2
Pê mam Jeju jarkwa na memprar catêjê atajê Pawrô pejti na harẽ
Me Hàpên Xà 15.1-11
1-2 Ne ina caku te cwatôxi jirô pê mã, Pahpãm te hacpỹa mã Krĩpinkrên wỳr itẽmto imã hũjarẽn, wa ite impar, ne ma amji jaxàr. Ne ma amji kôt Parnap me Tito pê Crec catêjê nõ ata me, me pra, ne curi me icator. Ne ite Jeju namehkwỳ jõ pahhi catêjê pit me, me cuprõn, wa ite me cumã mehcahkrit pê Juta catêjê nare atajê, mã Jeju jarẽn xà atajê cunea na, amji jarẽn. Neampo na wa ite cumã catyt kam amji jarẽn to hajỹr? Ihtỳj ame ite amji kam ijapac xà ita kôt hamreare na mehcãmjĩ cupate, wa ite me cumã harẽn par. 3-5 Mã cute me, ite me cumã harẽn xà ita na me ipar, ne ahna me cumã impejti. Mã ikôt mehkwỳ cator atajê te me cupê Jeju na mehkwỳa na me cumãamji jarẽn. Ne hamreare, imãa cama ame cumã mehhêj. Ne ampo na ri curi me cator? He cama cute ame ikôpĩr prãmte, mõrmõ wa ajkĩ Juta catêjête amji kam me hapac xà me, Mojxe xwỳ te me hapackre xàa kôt, ajkĩ me mõ. Mã cute ahna me ipupun prãmte, curi me cator. Ne cute me ikôt mõr catê pê Tito pupun, mã nee cupê Juta catêjê nõ nare, na pê neeme ipê Juta catêjê caca xà kôt amji mã impy kà kwỳ jakep nare. Cwỳrjapê ri me imã:
— Ampo na mã ca me pancaca xà to pahte me amji pyràc xà kôt, nee ate me Tito mã impy kà kwỳ jakep nare? Me imãa, me cupê Jeju na mehkwỳ cuneate hanea ne ihtỳj me panquêtjê te amji kam hapac xà to, cute me amji pyràc xàatajê cunea kôt me ipa xà — hajỹr. Wa nee ite me kam ijapac nare, ne cama, ma ame amji pê cute amji kam me hapac xà ita cunea curê. Ampona? He wa nee me iquêtjê caca xà itajê me, Jeju te amji kam hapac xà impejti ita to me ipicacwỳr prãm nare. Ampo na? He Pahpãm te amji kam hapac xà impejti ita kôt ri, me apa na imã me ato prãm. Xà Jeju namehkwỳ jõ pahhi catêjê atajê te ajkĩ Tito mã impy kà kwỳ jakep na, me imã hũjahkre? Hãpà! Nee cute ahna me imã hũjahkre nare!
Mã Tijac me, Petrô me, Jowãw pê Jeju na mehkwỳ jõ pahhi catêjê na cuteme imã harẽn atajê te nee, ite ampo to ihcupan xà nõ mã cator nare. Na ri nee cute me, ite amji kam ijapac xà ita jirô pê, me imã ampo jarẽn, ne tomehhimpej nare. Ne me cupê Jeju na mehkwỳ mã ihtỳj amji mã me hũmre itajê cupa to me ipa, ne me ajpẽn mã:
— Pê me hũmre itajê mento jĩa to me Jeju pupu, cwỳrjapê ri me hũmrecunea jirô pê me cati — hajỹr. Wa nee ampo ita to amji kam ijapac prãm nare. Ampo na? He Pahpãm mã me pahcunea jahkre pej pejtu, ne cumã me pahcunea pipẽn pit. Ne me cupê pahhi catêjê atajê mã ijahkre pej, Pahpãm te ite mehcahkrit mã, Jeju te amji kam hapac xà jarẽn catê na, cute ixãm na me ijahkre pej, ahnaamã cute Petrô, pê me cupê Juta catêjê mã Jeju kôt harẽn catê na hãm he.
Pê Pahpãm mehcahkrit mã, ite Jeju jarẽn xà caxuw, imã ikrã kre te amji jahkre pej xà gõ. Ne hanea ne me cupê Juta catêjê mã Petrô te Jejujarẽn xà caxuw cumã ihkrã kre te amji jahkre pej xà gõ. Ne wa ite Jeju na mehkwỳ jamãr catêjê atajê me, Pahpãm te me imã ijàpên xàjõr ata na me ajpẽn par pej jirô pê mã ri, cute ahna Parnap me ijahkre pej, ne mehkwỳ kam mare mã, cuteme imã:
— He cu me pahcunea Pahpãm mã hàpên xà pyxit peaj ita to pit mã me apê. Ne me atekjê pê, mehcahkrit jõ pjê kam me ipa atajê mã, ate me Jeju jarẽn xà. Ne me pa, wa ha me cupê Juta catêjê jõpjê kam ame ipa atajê mã Jeju jarẽ. 10 Ne cormã ampo ata pyxit peaj ri, ate ton xà. Nee mã ampo nare, he ita ri Krĩpinkrên kam Jeju na mehkwỳ pê, me pahkwỳ kwỳ mehkrĩ itajê pê ampo hamreare, na caha ihmat ri pjê nõa kam, me pahkwỳ mehkrĩ atajê mã me harẽ, mãr quê me harẽn pa, ne ajpên me cumã ampo kujate — hajỹr. Wa ite me kam ijapac, ne me cumã:
— Imã ri quêt ita ton to prãam to prãm rohnỳtti mã — hane. Ne ite me ajpẽn par jirô pê mã, wa ma hacpỹ mã Antijoc jõ krĩ wỳr me pra.
Pê Pawrô Petrô te to ihcupan xà jarẽ
Roman 3.21-23; 6.1-14
11-12 Ne jũ mã me ina amcro te, mã ma Petrô Antijoc jõ krĩ kam me iwỳr tẽ, ne curi cute to ihcupan to hajỹr he. Pê ajco Petrô Antijoc jõ krĩ kam, mehcahkrit pê Jeju na mehkwỳ cahê na ihkrĩ, ne ajcoapà, me cupê Juta catêjê te amji kam hapac xà kaj na. Ne Pahpãm mã, nee ita na ihkaj na nare. Ampo na? He Pahpãm mã me pahcunea pipẽn pit. MãTijac cormã Krĩpinkrên kam ihkrĩ, ne cute Petrô wỳr jũmjê itajê kujahêc, cute me hõmpun prãmte. Mã curi me cator, mã Petrô te mehõmpun, ne taa amji mã:
— Wa ha mehcahkrit itajê cahê na ijàpàn kam to icrà, quê ha me hũmre itajê me ipupu, ne me amji jaxà, ne me ijarẽ, quê ha ahna me kam ipahàm — hajỹr. Na ri cute mehcahkrit atajê cahê na hàpànjicu, ne me cupê ampỳa mã hỹr, ne ahte jỹ ne apà. 13 Mã hanea ne Antijoc catêjê kwỳ pê Jeju na mehkwỳ pê Juta catêjê te me hajỹar, ne cuteme amji to caprãr, ne Petrô kôat, nee hipêr Jeju kam ajpẽn to mehkjêjê, ne mehcahkrit atajê cahê na amehàpàn nare. Mã hanea ne Parnap te hajỹar, ne cute amji kam me hapac xà kên ata kôt, mehcahkrit atajê mã hikran.
14 Wa ite, cute me Pahpãm jõ pry pejti ata cupan na, me hõmpun pyrentu, ne me kam mare mã, Petrô kuc ri, cute to ihcupan ita tête cumãn to:
— Pỳhàpà! He apê Juta catêjê nõa cakrô, ca nee ajte catyt kam ihcunea na Juta catêjê caca xà kôt apa nare! Mẽr ampo na mã ca Juta catêjê caca xà kôt mehcahkrititajê ton to me apa to prãm? Nee ate me hajỹr xà hamreare! — hajỹr.
Pê Pawrô Juta catêjê mã ahna ihkôt harẽ
15 Ne curi me cupê Juta catêjê pê Jeju na mehkwỳ, me jỹ atajê mã, ite ihcunea na ihkôt harẽn to hajỹr he:
— He me pahpỳpỳm xà kôt ri, me papê Juta catêjê impeaj, ne nee me papê ampo kra cahkrit pê Pahpãm te to ihhimpej xà jahkre kêatre atajê kwỳ pyràc nare. 16-17 He me pamã Pahpãm te, nee Mojxe xwỳ te me hapackre xà kôt me ipa atajê na, cute amji caxàrnare na, me hahkre pej. Ne quêt Jeju Crixtô to amji mã mehhimpej xà ata kôt ri, Pahpãm me ahna amji to pôj. He me papê Juta catêjê me, mehcahkrit atajê me, me Pahpãm mã me pahcunea pê, me to ihcupan catêjê. Nãmri quê ha mehcahkrit atajê te amji mã Jeju to ihhimpej na, quê ha Pahpãm mã jũmjê atajê impejti ita na. Ne me papê Juta catêjê te mehajỹar. Na cu ha hapac xàa kôt, me ajpẽnto me papicokjêr jicu, ne mePahpãm te amji kam hapac xà pejti ita kôt pit mã me papa. Quê ha jũm ahna me pahpupu, ne me pamã: “Pỳhàpà, me imãa, ca ihhêj ne ate me Jeju Crixtô teamji kam hapac xà ita cryc, me papê Juta catêjê te amji kam hapac xà jicu, ne ate me hũnãr, ne hamre ate me to ihcupan. Cwỳrjapê ri Jeju Crixtô te, meate me to kên na me aton” hajỹr. Me ikjêjê, he mehcakôc xà ita kêanre. Xà quê ha pijamã Jeju Hũm pê Pahpãm te amji kam hapac xà kaj na, mepamã ampo kên to hahkre? Hãpà! 18 Ita ri, imãa ihcupan he. Ca ha me pancaca xà kôt hamreare ata mã me hikra, ne impej wỳr me apkjê, ne ana ahtũm, ca ha hacpỹa mã, mam me acacaxà kôt hamreare ata wỳr me apkjê, ita na ri ihkaj na.
Cu ha nee jũ caxuw Jeju te amji kam hapac xà pejti jicu nare
19-20 — Jũ wỳr cu ha me pahnõ Mojxe xwỳ jõ kàhhôc kam, menquêtjê japackre xàcunea kôt, catyt kam me papa. Cwỳrjapê ri Pahpãm mã me pahcunea kêanre, ne ihhêj ne me papê jũmjê te ihkên ton jahpan xà na ihtyc to prãm atajê pyràac. Cu ha ihcunea na catyt kam me papa na mã, quê ha nee me pancwỳrjapê Jeju ihtyc prãm nare. Na pê Jeju amjia kôt me pancwỳrjapê ihtyc mã amji gõ ne ty, na cu ha pahtỳj ihtyc xà ata kôt amji mã to me pahhimpej. Ne amji mã ihtyc xà ata to me pahhimpej xà ata pê ihhêj rũm cahê na me pahtyc. Cwỳrjapê cu ha neehipêr, pahte amji to mehcajpuw prãm to ame papa nare. Na pê Pahpãm kra mã me pahkĩn, pê me pancwỳrjapê ty, ne cute me pamã amji jõr, neme pahcaxwãm pê ihkrĩ, ne catyt kam ihkôt me papa xàcaxuw, cute me pamã carôt jõr. 21 Ita kam, xà wa ha ajkĩ Jeju te amji kam hapac xà jicu, ne hacpỹa mã me iquêtjê te amji kam hapac xà wỳr apkjê ne hũnã? Hãpà! Wỳr waha hicu!
— Pê Pahpãm Mojxe xwỳ mã hõ kàhhôc kam Juta catêjê mã, cute mehapackre xà gõ ata, nee Pahpãm te ihkôt me pahna amji caxàr xà caxuw impejnare. Quê ha caxuw impej na mã, quê ha nee Jeju ihtyc prãm nare. Ne ampo caxuw ri impej? He cute me pahkên na me pajarẽn, cu pahte me hahkre pej, ne Jejuwỳr me papipkjêr xà caxuw ri impej. Ne Jeju pê Pahpãm kra ata kôt ri, me pahna amji to pôj — hane. Hõ, pê wa me cumã harẽn to hane.