7
Pê Pahpãm Gitõ pê hõ krãhtare to incri
Me To Ihhimpej Catêjê 7.1-8
Mã Gitõ te impar ne ma tẽ, ne cute mehkwỳ xũmrejàhtôa to ajmãr mir te trĩnta ne ihkôt mir pijakrut ne me to cuprõn. Pê ramã mecaxuw, Mitij catêjê jõ krãhtareme hirôa pê hàhtôa, ne kẽnti cahê na caprũm ata kam me ahtwỳ. Ne pê me krãhtare atajêjàhtô, pê ihhêj rũm peture jàhtô. Ne hanea ne me hõ cawrô kô jarôtipê camer atajê hàhtôa, pê ihhêj rũm pjênxôm carôt jàhtô, na quê nee jũm me cahyt par nare.
Mã Pahhitipê Pahpãm te Gitõ mã me hũmre jàhtôa na me hõmpun, ne cumã harkwa to:
— Ampeaj kam amã me hũmre jàhtô. Ne wa ha nee me hàhtôti itajê pijapuna me hamãr quê me ipijapu nare. Ampo na? Quê ha mehàhtôti atajê me ajpu, ne me cuteame amji pytàr na ihtỳj me amji cãmjĩ, ne me amji mã: “Me itea, wa meamji pytàr” hane. Cwỳrjapê ca ha ma hacpỹ mã ikre wỳr me hàprê nare, ne me capônỹre, ne me cumã hũpahti atajê kujate — hajỹr.
Mã ma cute me mir te winti ne ihkôt mir pijakrut ne ikre wỳr me amji jaxàr. Mã cormã me hũmrete me mir te tej ne me hàhhuc, ne ramã me ipijapu xà caxuw ame amji cũmpej.
Mã Pahhiti pê Pahpãm te Gitõ mã:
— Cormã ampeaj kam amã me hũmre jàhtô. Ma cô mã me to mõ, quê ha ameikõ, wa ha cormã amã jũmjê atajê jarẽ — hajỹr. Mã ma cô mã me tomõ, ne me iwrỳc, mã ame ikõ.
Mã Pahpãm te Gitõ mã hũjarẽn to:
— Por me cupê rop, ne me harkwa to ame cô to ikõ atajê, quê ha ikre wỳr meamji jaxà, ne por me hũhkra na ame ikõ atajê quê hame ajpu — hajỹr.
Mã me hũmre te xẽj crê peaj, ne me hũhkra na me cô toikõ. Mã Pahpãm te me hõmpun ne Gitõ mã:
— Pom me hũmre te xẽj crê itajêa to, wa ha Mitij catêjê jàhtôa atajê me ajpu, ne mehipej tu. Ne mehkwỳ itajê ca ha hacpỹa mã ikre wỳr mehkujate — hajỹr. Mã cute ikre wỳr me hàhtôti atajê kwỳ kujahêc. Mã cute me xẽj crê peaj ne me hàhhuc.
Pê Gitõ jõ krãhtare incrêre atajê me curê xwỳn jàhtôa jipej
Me To Ihhimpej Catêjê 7.15-22
Mã caxwa ata kam Pahpãm te Gitõ mã harkwa to:
— To jỹ, ne gõ krãhtare to mõ, me acurê xwỳn catêjê wỳr, ne me kamtẽ, wa ha me atehcajpa, caha me hipej tu — hajỹr. Mã Gitõ te hõ krãhtarena hàhwỳr, ne me cumã:
— Me to jỹ! Nãmri ramã Pahpãm te me pajũhkra mã Mitij catêjêcunea jaxàr — hajỹr.
Ne cute me to hakrã to incrê, ne ahpỹanre na mecumã me hàkôr xà jõr par, ne ihkôt me cumã pjê te cô run xà caxwãm pêcuhy pôr atajê jõr par. Mã ma põ pê Mitij catêjê jàhhuc xà ata wỳr me to mõ, ne curi awcapàtkô picapôn jirô pê me cator, neme ahna me ipixêr. Ne ihprõt pê cute ame hàkôr xà cakôr, ne ame cô run xà kam cuhy ihcuhhê ne pôr atajê cahhêc, mã krã, ihpôc xà jàhcujro. Mã cute ame caràr to:
— Pahpãm me Gitõ quê ha me gipej! — hajỹr.
Ne nee cute me kam ihtẽm nare, ne cama mehkrã ne me to xa, ne ame hõmpu, ampo te jũ na ame ton xà ata na. Mã Pahpãm te jũ mã me curê xwỳn atajê ton, mã me taa amehprõt ne awcapàtkô kam me amji kwỳa cura. Ne mehcahhur ma me pra, me hõ pjê wỳr.
Hõhõ, pê Pahhiti pê Pahpãm hõ krãhtare to Mitij catêjêjipej to hane, ne Ixaher catêjê pytà. Pê Gitõ me to ihhimpej to cakujàhtôa, pê ajco ihtỳj Pahpãm kôt me ipa.