ME TO IHHIMPEJ CATÊJÊ
Ỹhỹ, pê Jojuw tyc jakàn pê Ixaher catêjê cama amji pê Pahpãm pê Pahhiti to me hapac kêtto me mõ. Cwỳrjapê ri ihtỳj Pahpãm te me ipu namehkrĩ atajê te me kam ihtẽm na me hamãr, mãr quê mehapu, ne ame to kêanre ne. Cwỳrjapê ri Pahpãm te me ahna me to ihhimpej catêjê kwỳ pyxwỳr, mãr quê me to ihhimpej. Na ri ihkàhhôc ita japrỳ te Me To Ihhimpej Catêjê Jõ Kàhhôc (Me To Ihhimpej Catêjê).
6
Pahpãm na mehkwỳ to ihhimpej catê pê Gitõ
Me To Ihhimpej Catêjê 6.1-4
Hõ, pê me hajỹr to mõar kam, ajmãr me pjê ata cunea pytà. Jirô pêmã pê cama Pahpãm to me hapac kêt to me mõ. Pê Pahpãm hacpỹa mã amji wỳr me to ipipkjêr prãmte, ihtỳj me curê xwỳn jũhkramã ajco me hacjê, ne me hỹrmã Mitij catêjê kujahêc to caku toxet. Pê Ixaher catêjê me hũpate ma ramã krĩ pême cuto, ne kẽn kre kam ajco amehkrĩ. Neajco Ixaher catêjê me hõ pur kam ahkre, pê ajco me hapôj ne mame cupê ampo to hàhkĩj partu, ne ma me to cuto, me hõ parxare mea mã.
Cwỳrjapê ri Ixaher catêjê te hacpỹamã Pahpãm wỳr me amji jaxàr, ne amjitehcajpar xà na me ahna hàhwỳr. Mã amcro nõ na Pahpãm te harkwato imprar catê nõ na amji ton, ne ma Ixaher catêjê nõ intuw japrỳ teGitõ ita wỳr cator, ne cumã:
— Hàpà! Côjkwa kam Pahhiti pê Apãm Cati quê haamã acaxwỳn kam acarôt gõ. Pahhiti quê ha ato ihhimpej, mãr ca Mitij catêjê jũhkra pê Ixaher catêjê pytà — hajỹr.