10
Pê Jojuw Pahpãm wỳ, pyt me putwrỳ to ipinkrênprãmte
Jojuw 10.1-15
Pê Jojuw na mehkwỳ Krĩcuxwati na kjêjê jipej jirô pê mã, hanea nekrĩ nõ ita to me hamre. Na pêKrĩpinkrên jõ pahhi, Jojuw te krĩ atajê jipej na harẽn pa, ne hanea ne cute Gipõm jõ krĩ me, me ajpẽn mã mehõ cô xãm na me harẽn pa, ne ampeaj kamcumã me hũpaa to me hũpa. Mã cute Amorit catêjê jõ pahhi kwỳ wỳrharkwa kujahêc, ne me cumã harkwa to:
— Ajpên me pra ne ite me Gipõm catêjê jipej na me itehcajpa. Ampo na? Cute Ixaher catêjê pê me pahcurê xwỳn atajê me, me ajpẽn mãme hõ cô xãm jahpan xà na, cu ha me hipej — hajỹr. Mã pahhi texĩc te Gipõm catêjê jipej na me amji par.
Mã Gipõm catêjê te amji na mempar, ne Jojuw wỳr me harkwa kujahêc to:
— Ajpên gũjarêan kam tẽ, ne me ipê amã me ijàpên catêjê tehcajpa! Nãmri Amorit catêjê jõ pahhi catêjê kwỳ ihtỳj me icuna mã me ipijapu prãm, ne ramãajpên me hõ krãhtare to me iwỳr me mõ — hajỹr. Mã Jojuw ma Ixaher catêjê jõ krãhtare to mõ, cute Gipõm catêjê tehcajpar prãmte.
Mã Pahpãm te Jojuw mã harkwa to:
— Apu pa nare, wa ramã ite gũhkra mã mehcunea jaxàr, na ca ha atỳjmehcunea tohjê ne me hirô pê xa — hajỹr. Mã ma caxwari Jojuw hõ krãhtare to mõ, iràràtia na, ne cama cute me curê xwỳn itajê mã me ipikrar, ne amehpro. Mã Pahpãm te jũmã ame curê xwỳn itajê ton, mã ampeaj kam cumã me hũpaa to me hũpa. Mã Ixaher catêjê jõ krãhtare te me hàhtôa ne me hipej, ne mapry kôt mehkwỳ jahê, ne ihtỳj mehcuran to me mõ. Mã Pahpãm te kẽntite ta catia ne ihkujahêc, mã cute Ixaher catêjê jõ krãhtare jirôa pê me curê xwỳn atajê jipej. Ne cute mehcuran to pyt.
Ne cormã Jojuw jõ krãhtare ame curê xwỳn itajê jahêar kam, mã ramãpyt to mõ. Mã caxwari ma jũ kam, jũm tẽm cupate, Jojuw te Ixaher catêjê mã Pahpãm na hàhwỳr to hajỹr he:
— Me ijõ Pahhiti, pyt me putwrỳ to ankrê, côjkwa kam, mãr quê neeawcapàtkô nare — hajỹr.
Mã pyt me putwrỳ curia côjkwa kam ajwar ipinkrên ne ajêt, mã ahnaa Ixahercatêjê jõ krãhtare te me curê xwỳn catêjê cunea jipej tu. Mã pytipinkrên itaa na ajêt.
Rỳ jũ caxuw amcro nõ pê amcro ita pyràc nare. Ampo na? Côjkwa kam pyt me putwrỳ ita pinkrên ne ajêt, me hũmre nõpyxit peaj ata te Pahpãm na hàhwỳr na ri. Ampeaj kam Pahpãm pê Pahhitite Ixaher catêjê tehcajpar crire nare. Mã Jojuw me, mehkwỳ te me curê xwỳnjipej jirô pê mã, ma me amji jaxàr, mehkrĩ xà wỳr.
Pê Jojuw mehkwỳ to ihhimpej to caku to hàhtôa. Na pê pjê ata cunea pytà ne to hõ tekjê, mehkwỳ caxuw. Na ri Ixaher catêjê te amji mã Canãn jõ pjê kwỳ pytàr ne me cumã haprỳ to Ixaher jõ pjê. Mã ahpỹanre na me hakrã cunea te amji mã pjê ata to ipicokjêr par.
Pê Rewi kra nee mehkjêjê cuxà me amji mã pjê nõ pyr nare. Ampo na? Me cupê Pahpãm te amji kam hapac xà jũrkwa kam me hàpên catêjê, mehkjêjê cunea jaxà kam. Na pê mehkjêjê cunea ihtỳj me hõ to Rewi kra tehcajpar xà. Pê Rewi kra jaxà kam, Joje kra pijakrut pê Manaxê me Eprĩ me amji mã pjê kwỳ cwa. Na pê ahpỹanre na me hakrã te tôxi atajê amji mã pjê ata toipicokjêr par to hane: Ximãw jõ pjê me, Juta jõ pjê me, Rupẽn jõ pjê me, Pẽnjamĩ jõ pjê me, Tã jõ pjê me, Eprĩ jõ pjê me, Manaxê jõ pjê pijakrut me, Cate jõ pjê me, Ixaca jõ pjê me, Xepurõ jõ pjê me, Naptar jõ pjê me, Axer jõ pjê.
Ne pê cormã Jojuw me, me cupê prohti kam mehtĩar ajco me to ihhimpej to me ipa, na pê ihtỳj mehkwỳ mehkôt Pahpãm to me amji japackre. Ne pê Jojuw ihwej ne ty, pê pjê pê hõ pjêa kam me harêt.