2
Pê Jeju cô kam pĩxô cacô xỳre to
1-2 Ne ahna amcro pijakrut jirô pê mã ri cute me hikwa tuw catêjê nõ jõ amji kĩn jarẽn par, Têtêc jõ krĩ wên kam, Hĩpôjajo jõ pjêkam. Mã cute amji kĩn ata caxuw me Jeju me, me ipê ihkôt me ipa catêjê jator. Wa ma ihwỳr me mõ ne me icator. Mã ramã curia Jeju menxi apu mõ. Mã amji kĩn ita cahti ri ampo pĩxô cacô xỳre ata jamre. Mã Jeju menxi te pĩxô cacô jamre na hõmpun, ne ma ihcãmter wỳr tẽ ne cumã:
— Ikra, hamre, me cupê pĩxô cacô jamre — hajỹr.
Mã Jeju te impar ne cumã:
— Ampo caxuw mã ca inxê apu imã ita jarẽ? Nee ate imã ita jarẽn xà hamreare, wa ramã ite hahkre pej. Ne cuna mã cormã nee ite ampoitajê nõ ton xà kam hàhhuc nare — hajỹr.
Mã ma inxi amji kĩn jõ pahhi mã me hàpên catêjê wỳr tẽ, ne cute me cumã:
— Ca ha atỳj ikra te ampo na me amã hũjahkre xà atajê to me cumã — hajỹr.
Pê curia kẽn te pot catia to cati te xêj atajê ihcuhhê. Ne ihkwỳ ihtỳj cô to rit to ôjtẽnta ne cucwa, ne ihkwỳ ihtỳj cô to rit to xẽj ne cucwa. Pê Juta catêjê ihtỳj ajco cô ata to me amji cuhhõ, cute to me amji pyràc xà ata kôt.
Mã ahtũmre mã, Jeju amji kĩn jõ pahhi mã me hàpên catêjê atajê wỳr tẽ, ne cute me cumã harkwa to:
— Cô to me pot itajê to me hipu partu — hajỹr. Mã ihtỳj harkwa kôt cute me to hipu partu. Jirô pê mã ri cute me cumã harkwa to:
— Caxi me cô ita crire ne me haxà, ne amji kĩn jõ pahhi wỳr me to tẽ, ne me cumã agõ, quê capi — hajỹr.
Mã jũm ita te ihkwỳ jaxàr, ne hỹrmã to ihtẽm kwỳa kam, mã ramã cute pĩxô cacô na amji ton. Mã cute amji kĩn jõ pahhi mã hõr, mãcute capi, ne nee cute cô te ampo pĩxô cacô xỳre na amji jahkre ata na hahkre pej nare. Ne nee cute jũ rũm cator xà ata na hahkre pej nare. Ne cumã me hàpêncatêjê mã ri quêt hahkre pej. 10 Na ri amji kĩn jõ pahhi te hikwa tuw catê ata na hàhwỳr ne cumã:
— Pỳhàpà, ajte ihhêj ne mam ate me cumã kyre pê pĩxô cacô impej ata jõr, mã cute ame to ihkõm. Jirô pê mã ca ate cormã me cumãimpeaj ita jõr. Ne ihhêj ne ate pahte me to amji pyràc xà ata to gàhpan, ne ate hicu xà caxuw impejti ata juwahi — hajỹr.
11 Hõhõ, pê Jeju carôt kôt ampo pihho ton kam to tẽm to hane, ne ajco carôt to ipipẽ toipa, Têtêc jõ krĩ kam, Hĩpôjajo jõ pjê kam. Ne pê carôt tỳjti impejti ata to me cumã ajpẽ. Pê wa me ipê ihkôt me ipa catêjê, itỳjamji mã me to ihimpej, ne mempar pyrentu.
12 Ita jirô pê mã wa me ipê ihkôt me ipa catêjê me, Jeju me, inxi me, mehkjêjê me, ma Capernam jõ krĩ wỳr me mõ, ne curia wa ite ijõtpême amji to amcro kwỳ kujahêc.
Pê Jeju Hũm Cati jũrkwa pê ihpore to hàhpan catêjê cato
13 Ne Juta catêjê jõ amji kĩn japrỳ te, me Hakren xà jõ amji kĩn jõ amcro ata, pê ramã cator xàa kam, ne ramã hũ na pire mã. Ne amji kĩnata pê, por pê Ejit jõ pjê kên pĩn, menquêtjê cator xà atajê jõ amji kĩn. Na wa ma Jeju me Krĩpinkrên wỳr mõ. 14 Ne Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kam, Jeju te jũmjête carà cahàcre hôhti me, pryti me, tutti to ihporena ame hàhpan na me hõmpun. Ne hanea ne cutejũmjê atajê te mehkrĩ ne me hàhtôa mã ihpore to hàhpan na me hõmpun. 15 Ne ame kam incryc, ne me caxuw cute pàrcuxê to mehcahhyr xà ton, ne põ mã mehcunea to cator, ampo atajê mea mã. Ne cute ihpore to me hàhpancatêjê pê ihpore pyxwỳr xà mẽn, ne pjê kam hõ pore jaxwỳr partu. 16 Ne cute, por ihpore na me tutti to hàhpan to me ipa atajê mã harkwa to:
— Ikre ita pê ampo itajê cunea to me gapôj partu! Ne nee ca Inxũ jũrkwa kam apu amji mã ampo itajê to ihpore na me gàhpan to me apa nare. Xà aracri Inxũ jũrkwa ita pê ampo to ihpore na kam me hàhpan xà? — hajỹr.
17 Cwỳrjapê wa me ipê ihkôt me ipa catêjê te Pahpãm jõ kàhhôc kam ita to hũjarẽn na me to amji japackre, pê ramã harẽn to:
 
“Imã Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa ita kĩan to ihkĩn.
Na wa nee kam ampo kên xãm na hõmpun prãm nare, ne wa ampo pej to pit mã kam me amji japackre” hajỹr.
Pê pahhi catêjê Jeju te ampo pihho catia ton na mehcukij
18 Mã Juta catêjê jõ pahhi kwỳ te ita naharẽn par ne mehcukij to:
— Jũm te mã, ate ame to hajỹr xà ita na, amã harkwa? Jũm te mã ahna amẽn? Xà ajkĩ Pahpãm te mã ahna amẽn? Mẽr hõhõ, acarôt catipahtỳjti ita to me imã ajpẽ, wa ha ahna me apupu, ne cormã Pahpãm te ahna amẽn na me gahkre pej — hajỹr. Mã Jeju te me cumã amji jarẽn to:
19 — Ca ha me Pahpãm jũrkwa ita hu, wa ha hacpỹa mã amcro incrê peaj kamhãm, ca ha cormã ihkôt Pahpãm te ahna imẽn na me ijahkre pej — hajỹr.
20 Mã cute me Jeju mã ikre jarẽn to:
— Pê me Pahpãm to pahte me amji kam me pajapac xà jũrkwa ita to me hàpêan to me caku to cwarẽnta ne ihkôt xêj, ne me hipêj, nõ na mã ca ajte amcro incrê peajkam hacpỹa mã ate hãm na amji jarẽ? — hajỹr.
21 Por pê Pahpãm jũrkwa to Jeju ihcakôc ata pê nee kẽn te ikreata nare, ne amji jĩa to pê me cumã ihcakôc. 22 Ne pê hacpỹa mã ihtĩr, pê wa cormãhũjarẽn xà ata to me amji japackre, ne itỳj me ihkàhhôc kam Pahpãmjarkwa kampa, ne Jeju cakôc xà na me kampa.
Pê Jeju nee amji mã me hàhtôti atajê to hajỹr nare
23 Pê Jeju me Hakren xà jõ amji kĩn na Krĩpinkrên kam apu ipa xà ata kam, pê me hàhtôa ne ihtỳj cupê Pahpãm kra na amji mã me to hane. Ampo na? Nee mãampo na nare. Pê ajco Jeju ihtỳj Hũm carôt kôt, rỳ jũ caxuw, jũm te ampo cupahti pihho pupun nare atajê to na pê. 24 Cakrô pê nee Jeju cormã amji mã me hàhtôti atajê to taa mã nare. Ampo na? Pê ajco mehcunea mã cute me amji kamhapac xà pupu, ne me hahkre pej to ipa na pê. 25 Ne pê jũm te cumã me harẽn nare kam, pê ajco taa cute me amji kam hapac xà na me hahkre pej.