JOWÃW
Te Jeju Jarẽn Xà Impejti
JÕ KÀHHÔC
Ỹhỹ, pê Jowãw ihkàhhôc ita to, ne Jeju na mehkwỳ cunea mã ihkujate. Ne pê cupê Jeju jarkwa na memprar catêjê nõ. Ne pê mam cupê tep pro catê, pê Jeju amji kôt ipa catê na ahna ahwỳ. Pê caku crê kam ajco Jeju kôt apu ipa, nepê Jeju te amji kam hapac xà cunea na hõmpu. Ne pê Jeju mã mehkwỳjirôa pê Jowãw kĩn. Ne hõ kàhhôc kam cute pjê ita kam Jeju te mõr reriamã cute ampo kwỳ ton, ne ihkwỳ jarẽn xà itajê kwỳ na ihhôc. Ne hõ kàhhôc ita kam cute, me pahte ampeaj kam Jeju to amji mã me pahhimpej tome pamã hahkre. Ne ampeaj kam ri cupê Pahpãm kraa to Pahpãm kra, ne taa mã ri Pahpãm cahê na me papa rohnỳtti mã na me pamã to hahkre. Ne hõ kàhhôc japrỳ pê Jowãw Te Jeju Jarẽn Xà Impejti Jõ Kàhhôc (Jowãw).
1
Jeju pê Pahpãm
1-2 Mam, ampo cunea cumam, pê ramã me pajõ Pahhiti ipa. Ne me pamã cupê Pahpãm cakôc xà me harkwa. Ampo na? Taa mã ri me pamã Pahpãm te amji kam hapac xà me, incaca xà to ipipẽ to ipa. Ne pê Pahpãm cahêa na maam ajco apu ipa ne me ajpẽan. Na pê me pajõ Pahhiti Hũm Cati jarkwa kôt ampo cunea ton partu, pê nee iràn xà na, ampo hũhkra kaj na, amjia kôt amji ton nare.
Pê Jeju me pamã Hũm Cati jahkre
Na ri cupê me pahte amji kam me pajapac xà cunea xakat. Ne pom hãn ne pyt pjê cunea cujro, cu hàhcujro kôt me ampo cunea pupu, ita na mã me pajõ Pahhiti me pahcunea mã pahte mehahkre pej xà gõ, mãr cu ihcunea na me Pahpãm pê Hũm na me hahkre pej ne me hõmpu, ne cahê na me papa rohnỳtti mã. Pyràc pej na mã me pajõ Pahhiti pê me pahcujro xà, ata kôt cu meHũm Cati jahkre pej ne me hõmpu. He jũwỳr quê mehkên ton catêjê nõ, pê ihhêj rũm awcapàtkô kam mehkrĩcatêjê atajê kwỳ, me pahte me Pahpãm pupun nare prãmte, me papê cute me pahcujro xà ita pro ne cupĩ.
Ne pê me pajõ Pahhiti cator xwỳjrea na, mam Pahpãm me pamã harkwa na imprar catê pê Jowãw te cô kam me cumrãr catê ata kujate, cute me pamã me pahcujro xà pê me pajõ Pahhiti ita to hũjarẽn, ne to hahkre xà caxuw. 7-9 Ne pê Jowãw xwỳ pê me cumrãr catê ata nee ihcakôc xà to:
— Ipê ihhêj rũm me acujro xà — hajỹr nare, ne cama harkwa to:
— Quê ha cormã me pamã me pajõ Pahhiti cato, ata pê ri ihhêj rũm me pahte amji kam me pajapac xà cunea cujro xà, pjê cunea kam. He cupêa ri quêt me pahcujro xàa to mepahcujro xà — hane. Ne pê Jowãw me pamã me pajõ Pahhiti to hahkre, pahte me hahkre pej ne to amji mã me pahhimpej xà caxuw, pê me pahwỳr cato.
Quê ha jũm te Jeju to amji mã ihhimpej na, quê ha cupê Pahpãm kra
10 Ne me pajõ Pahhiti pê Hũm cakôc xà me harkwa ata pê mam ampo cunea to, ne taa mã pê pjê ita wỳr wrỳ ne apu ipa. Mã xãmte pjê kam mehcunea te nee cupê ampo cunea ton catê na me hahkre pej nare. 11 Ne ma Juta catêjê jõ pjê wỳr cator, mã nee ajte cute ahna me amji caxàr nare. 12 Mã mencrêre pyxitre te ahna me amji caxàr, ne cumã me amjijõr, ne toa amji mã mehhimpej to me ipa, ne me cumã:
— Apê Pahpãm kraa to ihkra — hajỹr. Cwỳrjapê ri Hũm te ihtỳj ihkôt me to amji kra.
13 Cu me paxũmre nee ame pahkra ton to hajỹr nare, ne ajteare mã me. Quê ha me paxũmrenõ mã ihkra prãm, quê ha xa ihprõ nõ me hikwa, ne ajpẽn kam mehkra, quê ha cormã me cumã ihkra. Ne Pahpãm te nee hajỹr nare. Quê ha cama, por jũmjê me pajõ Pahhiti to amji mã mehhimpej atajê mã harkwa to:
— Imã me ato amji kra to prãm. Na wa ha amã Icarõ Pejti kôt, ate amjikam gapac xà tuw pejti gõ, mãr ca apê ikra — hane. Pea quê ha jũmjê atajê amji to Pahpãm kra pyrentu.
14 Ne pê me pajõ Pahhiti pê Hũm Cati cakôc xà me harkwa ata, me pahwỳr wrỳ, ne me pajĩa na amji to, ne ajco apu ipa. Pê wa me hõmpu. Pê cupê Hũm mã ihkra pyxit peaj ata. Cwỳrjapê ri carôt tỳj me Hũm carôt tỳj pipẽan, ne impej me Hũm pej pipẽan. Na ri cute Hũm cuxà amji mã me pajapêti to cator, ne cute me pahpytàr catê na amji ton. Ne cupê Hũam, ne nee apu ihhêj xi jarẽn nare, ne quêt catyt kam, ampeaj kam mehcunea mã Hũm Cati jarkwa to hũjarẽn to ipa.
15 Ne pê Jowãw pê me cumrãr catê ramã ita na me cumã to hũjarẽn to hane he:
— Pom Jeju ita pê Pahhiti, pê wa ramã me amã to icakôc ne harẽn to: “Taa mãquê ha hapu na ikôt cator cakrô, ijirôa pê cati. Ampo na? He pê ramã ipỳm xwỳjrea na ajco apu ipa, na ca ha ijirôa pê amji mã mehũpa” — hane.
16 Ne Jeju mã ri ampeaj kam me pahcunea caprĩ, ne cumã me pahkĩn. Cwỳrjapê ri hõtpê me pamã ampo pej cunea ton to ipa rohnỳtti mã. 17 Ne pê rỳ pêa mã Mojxe xwỳ ramã me cumã Pahpãm harkwa jirên xà atajê gõ, ne pyxit peaj to mecumã hahkre. Ne Jeju nare, quêt ihtỳj cumã me pahcaprĩ, mã me pahtehcajpa. Ne me pamã Pahpãm jarkwa pejti pê ampeaj kam ata to hahkre. 18 Ne rỳ jũ caxuw jũm te pjê kam Pahpãm pupun nare. Mã ihkra pejti pyxit peaj ata pê Hũam pyràc ne cume ipipẽan. Na pê cu hĩa na me hõmpu, ne taa mã riHũm cahê na amji kôt me pamã Hũm to hahkre, ne ihkôat cu ha me hahkre pej.
Pê Jowãw pê me cumrãr catê, ramã Jeju cator xwỳjrea na mehcũmpej
19 Mã Krĩpinkrên kam Juta catêjê jõ pahhi kwỳ te Jowãw te me cumrãr catê wỳr, Pahpãmmã mehcajrẽn catêjê me, Rewi catêjê pê Pahpãm jũrkwa jamãr catêjê me, mehkujahêc, cute me Jowãw cukij prãmte. Mã cute mehcukij to:
— Me anõ mã ca? — hajỹr. 20 Mã Jowãw te hirãa pê me cumã amji jarẽn to:
— Nee ipê, por pê Pahpãm mehkwỳ mã me hũtàr catê to awjahkre ata nare — hajỹr.
21 Mã hipêr cute mehcukij ne me cumã:
— Ne mẽr me anõ mã ca? Xà ajkĩ apê Erij xwỳ mã ca hacpỹa mãatĩr? — hajỹr. Mã Jowãw te me cumã harkwa to:
— Quê, ipê jũm ata nare — hajỹr. Mã me cumã:
— Xà apê, por pê Pahpãm me imã harkwa to ihcakôc catê to awjahkre, wame hikaj ata mã ca? — hane. Mã Jowãw me cumã:
— Quê! Pa nare! — hane.
22 Mã hipêr cute me Jowãw mã harkwa to:
— He me anõ mã ca? Me imã amji jarẽ. Wa me gahkre pej ne ma hacpỹ mã cute awỳr me ikujahêc atajê wỳr me pra, ne me cumã garẽ — hajỹr.
23 Mã Jowãw te me cumã Ixaj xwỳ jõ kàhhôc kôt harẽn to:
 
“Ipê, por põ kam me hamreare kam me cumã ijũjarẽn to hajỹr to ipa catê ata he:
‘Me pajõ Pahhiti mã me hõ pry to ihcuhtac ne, mãr quê ihtỳj ihkôt mõr pejti ne’ hajỹr.
Jĩkjê na quê ha mehcunea cator xà ata caxuw cute me amji kam hapac xà to impejti to me ipa, ne catyt kam me ipa” hajỹr.
 
24 Ne por pê ame Jowãw cukij atajê pê Parixêw catêjê kwỳ. 25 Ne hipêr cute mehcukij to:
— Pom nee apê, por pê Pahpãm me pamã jũm to awjahkre ata nare, ne nee apê Erij xwỳ ata nare, ne nee apê Pahpãm jarkwa to ihcakôccatê wa me hikaj ata nare, nõ na mã ca atỳj cô kam mecumrã? — hajỹr.
26 Mã Jowãw te me cumã harkwa to:
— He wa cô cakrô kam me cumrã, ne por me acote na quêt jũm apu ipa ata, ca nee rỳ ate me hahkre pej nare. 27 Ne taa mã quê ha ijakàn pê cator cakrô, wa nee ite hũpa cahi ne cupê hõ parkà tũm caxàr xà caxuw ipej nare. Ampo na? He taa mã riijirôa pê cati — hajỹr.
28 Hõhõ, ita pê hane, ma Côhnameirêrxà jõ krĩ kam, Côpijapjêr jõ côjĩkjê rũm. Por pê curi Jowãw ajco apu cô kam mecumrãr to ipa ata ri.
Pê Jowãw pê mehcumrãr catê me cumã Jeju jahkre
29 Mã amcro nõ na Jowãw te amji wỳr Jeju mõr na hõmpun, ne me cumã harẽn to:
— Me Pahpãm jõ Caràcahàcre Kra ca me hõmpu he, ramã ajpên mõ he. Ne taa mã quê ha pjê kam me pahcunea kên jũhta ne to hamre! To hanea, pom cu pahte amji kam me pajapac xàa na, me pahkên jahpan xà na, Pahpãm mã me pajàmjõr xà caxuw me ampo pê me pahkritxwỳ cura, ne me cumã to amgõ he. Ita jĩkjê na, quê ha me pajaxà kam ty, ne me pahkên cunea to hamre. 30 Wa ite ramã catyt kam me amã to icakôc to: “Quê ha cormã ikôt hapua na jũm xũmre cato ata, quê ha ijirô pê cati. Ne ampo na mã ijirôa pê cati? Nee mã ampo na ijirôa pê cati nare. He pê quêt ramãixwỳjrea na apu ipa, cormã ipỳm nare kam” hajỹr. 31 Pê wa nee cupê jũm te hajỹr xà ata na hahkre pej nare cakrô, pê wa itỳj cô kam ihcumrã. Ne nee mã pê wa ampo na apu to hajỹr nare. Ite Juta catêjê mã cupê jũm te hajỹr xà ata nato ipipẽ to hajỹar prãmte, pê wa to hane.
32-33 — Ne pê wa nee cute hajỹr xà ata na hahkre pej nare, mã Pahpãm te cô kam mehcumrãr catê na imẽn ata te imã harẽn to: “Ca ha Icarõ te tutti na amji jahkre, ne côjkwa pĩn ahpar mã pjê wỳr tẽ, ne jũm xũmrecwỳrpê hàhhuc na hõmpu ata, quê ha cupê me cumã Icarõ Pejti jõr catê. Mãr quê Icarõ Pejti ata me cumã ite amji kam ijapac xà to hahkre” hajỹr. Wa irĩt, ne ite côjkwa pĩn Pahpãm Carõ Pejti te tutti na amji jahkrene ajpên ihtẽm, ne Jeju cwỳrpê hàhhuc na hõmpun. 34 Ne ite hõmpun xà ata kôt wa ite hirãa pê me amãJeju pê Pahpãm kra na harẽn — hajỹr.
Pê Jowãw pê mehcumrãr catê kôt me ipa catêjê me Jeju pynã
35 Mã hipêr amcro nõ na Jowãw curia apu ihkôt me ipacatêjê pijakrut atajê me, ame ipa. 36 Mã hipêr cute me ahnaa Jeju mõr na hõmpun, ne me cumã harẽn to:
— Nãmhã, Pahpãm jõ Caràcahàcre Kra apu mõhe! Cupêa ri me pahkritxwỳ, ne taa mã quê ha me pahkên jahpan xà na ty — hajỹr.
37 Mã ihkôt me ipa catêjê pijakrut atajê te mempar, ne ma me Jeju pynãr ne ihkôt me mõ. 38 Mã hacpỹ mã Jeju rĩt, ne cute me hõmpun, ne mehcukij to:
— Ampo japên to mã ca ikôt ame mõ? — hajỹr. Mã me cumã:
— Ikrã tũmti, jõ ri mã ca akrĩ? — hane.
39 Mã Jeju me cumã:
— Ajpên ikôt me mõ, ne imã me ikrĩ xà pupu — hane. Mã ma ihkôt me mõ, ne cute me cumã ihkrĩ xà pupun. Ne curia pyt xà wỳr, cahê na ame mõ, pê ramã me ahna pyt to mõ.
40 Pê me ajkrut ne Jowãw te Jeju jarẽn na me kampa, ne me Jeju pynã atajê nõ pyxit ata japrỳ pê Antre, ne cupê Ximãw Petrôtõ te amji to hapu na kjê. 41 Ne ma Antre ihtẽm pyrentu, ne mam ihtõ kà Ximãw wỳr cator ne cumã hũjarẽn to:
— Wa ite, por pê Pahpãm me pamã me pajõ Pahhiti pê Mexij to awjahkre ata na icator — hane. Por pê Juta catêjê jarkwa nahaprỳ Mexij, ne Crec catêjê jarkwa na me cumã haprỳ to Crixtô ata. Ne pê haprỳ pijakrut itajê kôt harẽn xà pê “Cute capi ne ahna hãm” hane.
42 Ne ma Antre te ihtõ kà japrôr ne to mõ, Jeju wỳr. Mã Jeju te Ximãw pupun ne cumã:
— Gaprỳ te Ximãw, ne apê Jona kra, ne hamre ita caxuw quê ha gaprỳ pê Xepa — hajỹr. Pê Crec jarkwa na Xepa ita pê Petrô, ne ihkôt harẽn xà te “Kẽn”.
Pê Jeju Pirip me Natanew te ihkôt me ipa xà na me cumã akij
43 Ne amcro nõ na Jeju te ma Hĩpôjajo jõ pjê wỳr mõr to amji kam hapac. Ne mõr xwỳjrea na cute hũmre nõ japrỳ te Pirip ita cajpar ne cumã:
— Ajpên ikôt mõ! — hajỹr.
44 Ne Pirip ata pê Tep jõ krĩ kam mehkwỳ nõ, por pêcuri Antre me Petrô ihkrĩ atajê kwỳ nõ. 45 Mã Pirip apu hõ kwỳ nõ pê Natanew japê, ne cute ihcajpar ne cumã:
— Wa ite, por pê Mojxe xwỳ me pahte amji kam me pajapac xà jõ kàhhôc kam, jũm na ihhôc ata na icator. Ne cupê, por pê hanea ne Pahpãm jarkwa na mehhôc catêjê ahna mehhôc ata! Ne cupê Jeju, ne cupê Naxare jõ krĩ kam, Joje ihkrĩ ata kra — hajỹr.
46 Mã Natanew te ahna ihcukij to:
— Xà quê ajkĩ ihtỳj Naxare jõ krĩ pĩn ampo pejti cato? Jũ wỳr quê ampo pej cato! — hajỹr. Mã Pirip cumã:
— Ajpên mõ ne hõmpu mã — hane. Mã ma ihkôt Jeju wỳr tẽ.
47 Mã Jeju te ajpên Natanew te hỹrmã mõr na hõmpun, ne mehkwỳ mã to hũjarẽn to:
— Me hõmpu he! Ajpên hũmre pê quêt catyt kam ipa catênõ ata mõ he. Ne nee quêt ihhêj xi nare, ne cupêIxaher catêjê nõa, ne impejti! — hajỹr.
48 Mã Natanew te impar ne cumã:
— Jũ mã mã ate ne ijahkre pej? — hajỹr. Mã Jeju cumã:
— Wa Pirip te gaprôr xwỳjrea na ite apupun, ca ihmat ri pĩxô pàr krac ri jỹ — hane.
49 Mã Natanew Jeju mã:
— Ikrã tũmti, apê Pahpãm kraa to ihkra! Ne wa itỳjapê Juta catêjê jõ Pahhiti na amji mã ato hane! — hane.
50 Mã Jeju cumã:
— Xà wa ite ihmat ri pĩxô pàr krac ri ajỹr na apupun ne garẽn xà ita kôt mã cacormã ate ito amji mã ahimpej? Ca ha cormã jũ caxuw quêt ampo ita jirôa pê ihnõ catia ata pupu — hane. 51 Ne cute mehkwỳ mã harẽn to:
— Wa ha ampeaj kam me amã awjarẽ, ca ha atỳj côjkwa teamji jihê mẽn na me hõmpu, ne ajpên iwỳr Pahpãm mã hàpên catêjê te me irôrôc, ne hacpỹ mã me hàpir na me hõmpu. Ampo na? He ipê côjkwa kam me Ahàkà cati ata wa, ne cama ite me hũmre na amji ton ne me awỳr iwrỳc — hajỹr.