24
Pê Jeju hacpỹa mã ihtĩr
Ne mehkôt xà jõ amcro atajê jirô pê mã ri, iràrà na, ma Jeju kre wỳr pyjêatajê ampo cacô atajê to me pra. Ne ramã kre na me hàhtêp to pra, neampỳa mã cute me kre pupun. Mã kre jihê xà pê kẽn te kujtipyràcti ata jũm te ramã hihê mẽn, mã hihê mẽn xa. Mã kẽn kre mã me hàr, ne nee cute me Jeju jĩ pupunnare, ne mehkrã pictor tu.
Mã krãa, me hũmre pijakrut nemehkà jakati pràti kam me cuna mã me xa. Mã hamre, me hũpate pjê kam ame ipihur. Mã me hũmre itajê te pyjê itajê mã me harkwa to:
— Ampo caxuw mã ca amehtyc cote na ramã hacpỹa mã jũm tĩr ata japê? He ramã hacpỹa mã ihtĩr, ne nee ita ri apu mõr nare, ne por Hĩpôjajo jõ pjê kam cute me amã amji jarẽn ata na ca me to amji japackre. Pê me amã amji jarẽn to hane he: “Quê ha ihtỳj jũm mehkên catêjê jũhkra mã, ipê me Ahàkà jaxà, quê ha mehkên catêjê pĩna me cuxô. Quê ha ty ne ahna amcro incrê, quê ha hacpỹa mã ihtĩr” — hajỹr.
Mã pyjê itajê te harkwa to me amji japackrepyrentu. Ne ma ikre wỳr me pra ne me cator, ne Jejukôt me ipa catêjê te õxi atajê me, mehkwỳ mã, ame awjarẽ. 10 Ne pyjê itajê pê ame awjarẽ he: Marij Matarkwỳj me, Jowanakwỳj me, Tijac menxi pê Marij me, por pê mehkwỳa kwỳ mehkôt me mõ atajê mã, pê ihtỳj hanea ne ame harẽ. 11 Mã Jeju kôt me ipa catêjê te nee me pyjêatajê te me cumã hũjarẽn xà itajê na me kam hapac nare, ne ihtỳjcute ame hũjarẽn to ame ipa na, amji mã me to hajỹr.
12 Ne Petrô nare, pê hãm pyrentu ne ma kẽn kre wỳrajcahu. Ne kẽn kre ri cator, ne cumã nõr, ne nee Jeju jĩpupun nare, ne cupẽhkà te hĩ cupu, mã cupê cator ata na, ahnaa hakàn pê nõ. Mã ma hacpỹ mã ikre wỳr cute amji jaxàr ne tẽ, ne ita to cama apu amji kam hapac to amji mã ipikrar to mõ.
Pê Mewỳrcacro jõ krĩ jõ pry kôt me mõ
13 Mã amcro ata na ma krĩ wên japrỳ te Mewỳrcacro ata wỳr Jeju kôt me ipa catêjê pijakrut ne me mõ. Pê krĩ wên ita hõtpê Krĩpinkrên pê ampỳre mã xa, mõrmõ pê hỹrmãrec pyxit ne ihkôt hĩkjê kam pê xa. 14 Ne pry kôt ihtỳj Jeju pupun xà kêanre atajê to, ajco amji mã me hũjarẽn to me mõ. 15 Ne cormã amji mã me hũjarẽn to me hàhpan to me mõar kam, mã krãa, Jeju me ahna cator ne ma mehkôt mõ. 16 Mã cute me hõmpun, mã jũa mã cute amji tête mehkrã ton, mã nee cute me cupê Jeju na me hahkre pej nare.
17 Mã me cumã:
— Ampo ca pry kôt amji mã meharẽn to me mõ ata? — hane. Mã me hàhhuc ne me cumãamji kĩn nare. 18 Mã ihnõ japrỳ te Cripa ita cumã:
— Pỳhàpà, xà ca apyxit peaj ne ajte Krĩpinkrên kamakrĩ, ne nee ate cormã amcro incrê cahhur ita kam ampo te hajỹr xà ata na hahkre pej nare? — hane.
19 Mã Jeju cumã:
— Ampo? — hane. Mã cumã:
— Por Naxare jõ krĩ pĩn Jeju cator ata pê me pamã hũmre pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê. Ne ampeaj kam Pahpãm jarkwa to ihcakôc, nehàpên xà to into hihtỳj, ne me pamã cupê Pahpãam toPahpãm. 20 Mã ajte Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhime, me pajõ pahhi me, cute me hũhkra mã me haxàr, mã cute ame to kêanre. Ne cute pĩkam me inxôr, ne hũhkra me ihpar kam me wakỳre cuhhêc, ne toa mehcuran. 21 Ne pê wa ajco cute Juta catêjê to amjipytàr na mehcãmjĩ, ne ahna me hikaj. Ne cormã ampo te hajỹr xà ita na amcro incrê peaj. 22 Ne me ikwỳa kam pyjê nõ ma kẽn kre kam cute me harêt ata wỳr me pra. Ne nee cute hipêr me Jeju jĩ pupun nare. Cwỳrjapê wa me icunea amji mã me to ijapôj to me ipa. 23 Ne pyjê atajê te me amji jaxàr ne ame imã awjarẽ, xwahna cute me côjkwa pĩn Pahpãm jarkwa to memprar catêjê pit pupun. Mã xwahna ramã hacpỹa mã ihtĩr na ame cumã harẽ. 24 Mã me ikwỳa kwỳ te me hahpan, ne pyjê te me harẽnxà atajêa na cute me hõmpun, ne nee cute me Jeju jĩ pupun nare — hajỹr.
25 Mã Jeju te me cumã hũjarẽn to:
— Pỳhàpà, mã ajte ca nee uu ne ame pamã Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê jarkwa kam me gapac nare. 26 Pê ihtỳj Crixtô ata kên na amji pupun to prãm. Ne quê ha cute amji pupun xà kêanre na amji pupun ata jahpan xà na, quê ha mehcunea jirôa pê hàmtàr cati na, hãn ne mehcunea me hahkre pej — hajỹr.
27 Ne cute ihkrãa kam me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc rũm cahyt kam ihtẽm, ne ihkôt harẽn, ne ihkôt Pahpãm jarkwa to mehcakôc catêjê cunea jõ kàhhôc kwỳ cahyt par. Ne me cumã, por ampo te ihkàhhôc kam jũmã ton xà atajêa na amji kôt harẽn partu.
28 Ne krĩ wên ata na ramã me hàhtêp, ne ramã me cator xàa kam, mã Jeju ma mehhyr ne ihtẽm prãm. 29 Mã ma amji na ame huwahi, ne me cumã:
— Atẽm nare, ne ita ri me ina ahtwỳ, nãmri ramã pyttu — hane. Mã Jeju me ipijakrut atajê cahê na hàhhuc.
30 Ne me cahê na hỹr, ne cute pãw pyrne to Pahpãm mã hũrên hakryti na amji jarẽn jirô pê, cute ihcokjêr ne me cumã hõr. 31 Ne cute me cumã hõr me ajkaam mã cormã mehkrã kre, mã cute cupê Jeju na me hahkre pej, me ajkaam, mã hãm xà ata kam hamre, ne ma tẽ. 32 Mã ajwar ajpẽn mã me harẽ, ne me ajpẽn mã:
— Pỳhàpà, pry kôt pamã ihkàhhôc krã krutre jarẽn to mõr ata kam, cu ramã pahna cuhkõnrea kam amji mã tohajỹr pyrentu — hane.
33 Ne me hãm pyrentu, ne ma hacpỹ mã Krĩpinkrên wỳr me pra, ne ihkôt me ipa catêjê kwỳ wỳr me cator, ne ame cumã harẽ. 34 Mã mehkwỳ me ipijakrut atajê mã:
— Ampeaj kam ri me pajõ Pahhiti hacpỹa mã ihtĩr! He hanea Petrô te hõmpun! — hane.
35 Mã me ipijakrut itajê te hajỹar ne, por pry kôt cute me hõmpun, ne hanea ne ikre kam me cumãpãw cokjêr na cute me hõmpun ata na, cute me cumãharẽn.
Pê Jeju ihkôt me ipa catêjê mã amji pẽ
36 Ne cormã me amji mã harẽn kwaa kam, mãkrãa, mehcote na Jeju cator, ne cute me cumã harkwa to:
— Hàpà, mãr me apeaj? Nee ca icupate ame akrihkrit nare — hajỹr.
37 Mã mehcunea pikrar ne mehcunea mã paa to pa. Ampo na? He ihtỳj cute me jũm carõ pupun na ame amji cãmjĩ, na ri ame paa to ame pa. 38 Mã Jeju me cumã:
— Ampo na mã ca ito ame amji mã ajkra, ne ame ahkrihkrit? Ampo na mã ca cormã nee me akrãkam amji mã me ito hajỹr nare? 39 Me ijũhkra pupu, ne me ipar pupu. He ipê Jeju, pa wa. Me icupê ne me ijahkre pej, pom wa ijĩa xa ita. He me carõ jĩ nare, ne nee mehhi nare — hane.
40 Ne cute ita jarẽn jirô pê cute me cumãhũhkra me ihpar jahkre, mã cute ihtỳj me wakỳrete caxwỳr xà xwa kre pupun. 41 Ne me hakryte ma ajmãr cupê Jeju na ame ahna aprã. Ne ihtỳj cormã amji mã me ajkra. Cwỳrjapê ri Jeju te mehcukij ne me cumã:
— Xà ajkĩ ita ri me apê ampo krẽr xàhamreare? Wa ihkwỳ krẽ, ca ihkur na me ipupu — hajỹr.
42 Mã cute me cumã tep xêt nõ ita kwỳ. 43 Mã me kam mare mã xa ne cuku. 44 Ne me cumã:
— Ne por wa ame acahê naimõr kwỳa kam, amji na ite me amã ampo jarẽn atajê teito hajỹr to prãm, ata na ri cute ito hajỹr. Por pê Mojxe xwỳ jõ kàhhôc me, Tawi xwỳ jõ kàhhôc me, mehkwỳ jõ kàhhôc ito hũjarẽn xà to awjarẽ atajêa na mã, cute ito hajỹr — hane.
45 Ne jũa mã cute mehkrã ton, mã ihtỳj me Pahpãmjarkwa par pejti.
Pê Hũm Cati Carõ Pejti jikaj na, Jeju me cumã harkwa ta
46 Mã hacpỹ mã Krĩpinkrên wỳr cute me amji jaxàr ne me cator. Mãhipêr Jeju te curi me cumã amji to ipipẽ, ne me cumã:
— Por pê Inxũ Cati jõ kàhhôc kamito hũjarẽn to:
 
“Quê ha, pê Pahpãm Crixtô cator na me amã to awjahkre ata,
ihtỳj amji pupun xà kêanre to amji pupu ne ty.
Ne amcro incrê kam hacpỹa mã ihtĩr” hane.
 
— Ne hanea ne ihkàhhôc ata ito hũjarẽn to hane he:
 
47 “Hamre, quê ha cute harkwa jarẽn xà itajê cunea,
krĩxàre cunea kôt ajcrà.
Ne Krĩpinkrên kam quê ha ipicràn kam tẽ,
quê ha me harkwa itajê cunea jarẽn pa,
ne me hahkre pej, ne mehkên ton jicu,
ne amji mã me Pahpãm na ahwỳ,
quê hamehkên to tojnõ ne me to impej” hane.
 
48 — Ne me ca, ate me ijarẽn pej xà caxuw ca ate me ato jĩa to me ipupun, ampo atajê cunea na. 49 Ne me ca, por Inxũ Cati te ate me ijarẽn xà caxuw me amã carôt tỳjti to hũjahkreata, quê ha ihtỳj me amã cugõ. Nepa wa ha itỳj hanea ne me amã cugõ, ne ahna me ato ihimpej. Na ca ha ita ri, Krĩpinkrên kam, me hikaj. Quê ha ita ri côjkwa pĩn, me amã me acarôt tỳjti ata wrỳ, ca ha me acwa — hane.
Pê Jeju côjkwa wỳr hàpir
50 Ne Jeju te krĩ pê me to cator, ne ma amji kôt Mehkênpupunxà jõ krĩ wỳr me tomõ, ne curia ri cute mencwỳrpê hũhkra curor, ne cute mehcajrẽn. 51 Ne cute mencwỳrpê hũhkra curor me ajkaam, macôjkwa wỳr hàpir to mõ. 52 Mã ame Jeju pejti na harẽ, ne maKrĩpinkrên wỳr cute me amji jaxàr. 53 Ne amcro cunea kam, ma Pahpãm to me amji kam hapacxà jũrkwa wỳr me ipa, Pahpãm mã mempejti to mehcakôcprãmte. Hamre.