23
Pê Jeju Pirat cuna mã xa
Mã prohti kam mehcunea xãm, ne ma Jeju to, por Pirat pê Roman jõ pahhiti jarkwa kôt krĩ to ihhimpej catê ata wỳr me mõ, ne cuna mã cute me hãm. Ne cute me Jeju kôt harẽn to me hêj xi xà kêanre kam me to ihtẽm, ne me cumã:
— Ỹhỹ pahhi Pirat, wa ampo na ite me hũmre ita pro ne awỳr me to imõr nare. Wa ite me ijapac jĩa to mempar, mã apu Roman catêjê jõ pahhiti pê Xexa jũhhyr prãm. Ne hanea ne, me ikam mare mã, quê nee pjê jahpan xà na me Roman catêjê jõpahhiti mã me hàmjõr nare na, me to ihcakôc to ipa. Ne hanea ne apu cupê Crixtô na amji jarẽ, ne quê ha xwahna ihtỳj amji to me ijõ pahhiti — hajỹr.
Mã Pirat te Jeju cukij ne cumã:
— Xà ajkĩ apê Juta catêjê jõ pahhiti? — hajỹr. Mã Jeju cumã:
— Pom ca caa ijarẽ ita? — hane.
Mã Pirat te Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõpahhi me, me hàhtôa atajê mã:
— Ampo cwỳrjapê wa ihcuran na me cumẽ? Wa nee ite hũmre ita kam ampo kên pupun nare — hajỹr.
Mã hipêr Pirat cunaa mã, cute me harẽn kammehtẽm ne me harẽn to:
— Krĩ cunea kôt cute ampo to hahkre xà itajê to ajpẽncaxuw me irẽc to ipa. Hĩpôjajo jõ pjê kam ricute kam to ihtẽm, ne ramã me pajõ krĩ pêKrĩpinkrêan kam, cute ton kam ihtẽm he — hajỹr.
Pê Jeju Heroti cuna mã xa
Mã Pirat te me kam hapac ne me cumã:
— Pỳhàpà, xãmte hũmre ita pê Hĩpôjajo jõ pjê catêjê nõ mã? — hajỹr. Mã me cumã:
— Ỹhỹ — hane.
Mã Pirat te Jeju pê Hĩpôjajo catêjê nõ na hahkre pej, ne ma pahhi Heroti pê Hĩpôjajo jõ pjê jõ pahhi mã ihkujahêc. Pê ramã Krĩpinkrên kamHeroti apu mõ, na pê hỹrmã ihkujate. Mã curi me to cator, mã Heroti apu hakry. Ampo na? Cumã Jeju pupun prãm, cwỳrjapê ri apu hakry. Ne rỳ pêa mã hãn ne Heroti Jeju te ampo cunea pihho impejti ton xà atajê na harẽn pa. Ne rỳ jũ caxuw cute hõmpun nare, ne cormã cute hõmpun, cwỳrjapê ri apu hakry. Ne apu Jejucukij, Jeju te kam mare mã cumã ampo pihho pejti ton, mã cute hõmpun prãmte. Ne cute ampo jàhtôa ne ahna ihcukij, mã nee Jeju tecumã jũ mãn nare, ne aracri cupê xa.
10 Mã hamre, Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõ pahhime, me cumã Mojxe xwỳ jõ kàhhôc to hahkre catêjê me, Heroti wỳr me cator, ne Heroti kam mare mã cute me Jeju to mehhêj xi xà kêanre to mehhêj xi kam mehtẽm. 11 Mã Heroti jõ krãhtare atajê cama apu Jeju to hapactu xà kêanre to me hapactu. Ne ame ahna xwỳ, ne pea cute me pahhi kàmã haxàr, ne me hapactua kam ame to pahhi. Ne pahhi kàimpejti ata mã cute me haxàr, jirô pê mã ri hacpỹa mã cute pahhi Pirat mã mehkujahêc.
12 Mã hamre, amcro ata kam, Heroti me Pirat te amjito me ikwỳ nõ. Pê mam nee amji to me hõ ikwỳ nõ nare. Pê mam nee me amji cajrẽn nare, ne ajco me ajpẽn curê.
Pê Pirat Jeju curan na harkwa
13 Mã Pirat te me Pahpãm mã mehcajrẽn catêjê jõpahhi me, Juta catêjê jõ pahhi me, por curi me hàhtôa ne ahna me xa atajê me, cute me to cuprõn, ne me cumã:
14 — Pom ca iwỳr me hũmre to mõ, ne ate me imã cutepahhi jũhhyr na harẽn ata na, ite ramãihcukij, ne nee ite kam ampo kênmã icator ne hõmpun nare, pom ca ampo na ame imã to awjarẽ atajê na. 15 Mã hanea ne Heroti te harkwa kên nõ na imparnare, cwỳrjapê ri hacpỹa ne cute imãihkujahêc. Ne nee me anõ kam mare mã hũmre ita te ampo to kên nare. Ne mẽr ampo cwỳrjapê wa ha ajte ahna me cumẽ, quê mehcura? 16 Wa ha cama pryti kà kam wakỳre to ihcahhyr na me cumẽ, quê ha amehcahhy, jirô pê mã wa ha ma ihkujate, quê ha tẽ — hajỹr.
17 Ne me Hakren xà jõ amcroa kam ri cute ampo to me amji pyràc xà ata pê hane he. Pê Pirat hãn ne hõtpê me harkwa kôt me cumã me hacjên catêjê pyxit ne hapôj. 18 Mã me hàhtôti atajê te me caràr kam mehtẽm, ne ame caràr to:
— Me imã hũmre ita tyc na toprãm, ne Parapa mã ca ha me imã hikra — hajỹr. 19 Ne pê Parapa ata pê apu pahhi jũhhyr prãm, pê hanea neramã jũm ita cura, cwỳrjapê pê me haxà, pê ajco hikwa.
20 Mã hacpỹ ma mã Pirat te me hàhtôa atajê cukij, cute Jeju mã hikran prãmte. 21 Mã hipêr mehcunea te me caràr to:
— Pĩ kam me axô, quê ty! Pĩ kam me axô, quê ty! — hajỹr.
22 Mã hamre, Pirat te mehcukij to incrê ita caxuw ri mecumã:
— Nee cute ampo to kên nare, wa ha ajte ihcuran na mecumẽ. Wa ha cama pryti kà to apu ihcahhyr na pit mã me cumẽ, quê ha amehcahhy, wa ha ma cumã hikra, quê ha tẽ — hajỹr.
23 Hamre, mã kỳj cati pêa mã ame caràr, ne pĩ kam menxôr na awjahkre, me caràar kam. Necute me caràr ita to me Pirat hi kwĩn. 24 Mã Pirat te Jeju curan na me mẽn. Pom pê ahnaa ajco me to prãm ata na ri cute ahna me mẽn. 25 Ne cute Parapa te apu pahhi jũhhyr prãm, ne ramã jũm curan ata mã hikran. Ne me hũhkra mã Jeju jaxàr, quêt taa jũ na me to, por jũ mã cute ame ton prãm xà ata na.
Pê Jeju ma ihcuran xà wỳr mõ
26 Mã hamre, ma Jeju to me mõ. Ne me to mõr kwỳa kam cute pry kôt me Xiren jõ krĩ catêjê nõ cajpar, pê haprỳ Ximãw. Pê pur pĩn mõ, pê mehcajpa ne mehpro ne pĩhti ata krac ri me haxà, ne ahna me cumã quêt to mõ, pê ma Jeju kôt to kwỳ.
27 Mã me hàhtôa ne hapu na Jeju na me hõmpun to memõ. Mã pyjê kwỳ Jeju kôt me mõ atajê ahna amehõmpu, ne cama ame caprĩ ne ame kam amrã. 28 Mã hacpỹ mã me hỹrmã pipkjêr, ne cute me cumãharkwa to:
— Krĩpinkrên jõ pyjê itajê, nee ca ikamame acwỳr nare, ne me akra kam ca quêt ame amrã. 29 Ampo na? He quê ha cormã krĩ itajõ amcro kêanre kam ahtwỳ, quê ame garẽn to:
 
“Por jũ caxuw pyjê itajê nõ mã ihkra nare,
mã nee cute to pijahôr nare,
ne nee to ipijapar nare atajê,
quê ha ame hakrya to ame hakry” hane.
 
30 Quê ha jũ caxuw amcro ata kam ahtwỳ, quê ha me hũmre kwỳ me kẽnti nõ mã:
 
“Hã, kẽnti ita me ijipyapỳm” hane.
 
— Quê ha hanea ne me hũmrekwỳ kẽn jawênre atajê mã:
 
“Me ito amxu” hane.
 
31 Ỹhỹ, me papê cuhy caxuw pĩ pyràac, ne pa ri cormã icoti na wa apu amji pupun xà kêanre to amji pupu. Ne me ca nare, ca ha jũ caxuw me acrà, ne ijirôa pê ame amji pupun xà kêanre nõ to ame amji pupu — hane.
Pê pĩ na me Jeju xô ne me ahna xwỳ
32 Ne Jeju kôt me hàhkĩj xi pijakrut ne me to mõ, cute mehcuran prãmte. 33 Ne kẽn japrỳ te Corcota ata kôt harẽn xà te “Mehkrãhhi jõ kẽn” ata wỳr me tocator. Ne pĩ na cute wakỳti to me Jeju jũhkra me ihparcuhhêc, ne ahna me hãm. Ne hanea ne me hàhkĩj xi atajê to cute me hajỹar ne pĩ na me haxôr, ne awpôc rũm me ita xôr, ne awke rũm me ita xôr.
34 Mã Jeju te Hũm Cati mã mehcajrẽn to:
— Inxũ Cati, pom ame ito kênitajê pê ijahkre kêatre, cwỳrjapê ri ame ito hane, na ca ha nee ame kam acryc nare, ne cute me ito kên ita to tojnõ — hajỹr. Mã krãhtare atajête Jeju kà to ame ipicràn, ne kẽn te amji pêhũhkàr xà to ihkôt ame amji pê hũhkà, jũm mõrmõ quê ha amji pê to ihkà itajê jũhkà.
35 Mã me hàhtôa ne ahna me xa, ne ame hõmpu. Mã me kam mare mã, Juta catêjê jõ pahhi kwỳ apu Jeju na xwỳ, ne me cumã:
— Pỳhàpà, pom ca atỳj mehkwỳ pytàr to apa ita? Pom apê Pahpãm kra ita, ca mẽr pĩ ita pê amji capa ne wrỳ ne amji pytà. Me imã nee apê Pahpãm kra nare. Quê ha apê Pahpãm kra na mã, ca haatỳj pĩ ita pê wrỳ — hane.
36 Mã hamre, krãhtare catêjê ame ahna xwỳ ne amecumã. Mã mehkwỳ xwỳjê ame cumãn kêanre, ne me hapactua kam ame ahnaxwỳ. Mã krãhtare nõa Jeju wỳr pĩxô cacô xỳre ata totẽ, ne cute to kam hapac, ne cumã:
37 — Krãa, pom apê Juta catêjê jõpahhi ita, mẽr ampo na mã ca pĩ ita pê ate amji caxàr ne awrỳc nare? — hajỹr.
38 Ne Jeju krã incwỳrpê pĩ na ihkàhhôc ajêt ata pê hũjarẽn to hane he: “Cupê Juta Catêjê JõPahhiti” hane.
39 Mã me hàhkĩj xi pijakrut ne pĩ na Jeju cahê na meajêt atajê nõ apu Jeju mã, ne cumãn to:
— Pỳhàpà, pom apê Crixtô ita? Xà ca ha amji pytàr ne amji kôt me ipytàr nare? — hane.
40 Mã me hàhkĩj xi catê nõ Jeju jĩkjê rũm ajêtata apu Jeju cwỳrjapê ihnõ ita kam incryc, ne cumã:
— Pỳhàpà, xà nee amã Pahpãm cupa nare? Ampo na mã ca apu cumã? Pom cu me pancrê itajê cunea me amji pupun xà kêanre to me amji pupu ita? 41 Pahte ri ampo kêanre ton, ne hũmre ita te nee ampo kên ton nare cakrô, ihtỳj me pahcunea kên xà ita mã hàr. Ne pahkên xà ita pê cu ajco amji to hapê, ne hũmre impejti ita pê neeajco amji to kên xà ita japên nare — hane.
42 Ne cute Jeju mã amji jarẽn, ne cumã:
— Jeju, ca ha jũ caxuw Juta catêjê jõ pahhi na amji to, ne hacpỹ ne ate amji jaxàr xà ata kam, ito amji japackrea ne — hajỹr.
43 Mã Jeju cumã:
— Ỹhỹ, wa ha ampeaj kam amã awjarẽ, ca ha itakam icahê na, por curi mempejti tyccaxwỳn tĩar ame ipa ata ri, cu ha ajwar apu mõ — hane.
Jeju tyc xà
44-45 Mã Pahpãm to me amji kam hapac xà jũrkwa kamPahpãm jũrkwa caxwỳn me, mehũmre tekjê ata te amji mã ahhyr xà na, cupẽhkà pohti ajêt ata te awryc mãamji jipôn, ne ajpẽn wỳr ihkre. 46 Mã hamre, Jeju hipêr kỳj cati pêa mã caràr, ne caràarkam cute Hũm Cati mã harkwa to:
— Inxũ Cati, hamre, wa ha ty, neicarõ quê ha ma awỳr api — hajỹr. Ne cute amji jarẽn jirô pê mã ihtyc.
47 Mã Roman catêjê nõ pê krãhtare jõ pahhi cati ata te Pahpãm pej na amji mã harẽn, ne taa amji mã:
— Xãmte ampeaj kam mã hũmre ita peaj to impej — hajỹr.
48 Ne por cute mehtyc xà na me hõmpun xà caxuw me cuprõn atajê te me ita pupun, ne ma ame amji jacjên, ne me cumã amji kĩn nõ xàhte, amji jõ kôt kam ame amji cahhyr to me ipa. 49 Mã Jeju jõ ikwỳ nõ catêjê me, pyjê me, porpê Hĩpôjajo jõ pjêa rũm ajpên ihkôt me mõ atajê, ampỳa mã mehcuhhê ne ahna ame hõmpu.
Pê me Jeju jarêt
50-51 Pê me hũmre ihnõ japrỳ pê Joje, ata pê Krĩhkàhti catêjê nõ, ne ajco catyt kam ipa. Ne cupê hũmre impejti, cute amji kam hapac xà cunea to, ne ajco Pahpãm himpej xàkujahêc xà ata japên to hikaj to ipa. Ne nee cupêmehkwỳ, ne Jeju cuna mã harkwa kên nõ to ihcakôc nare, ne catyt kam ahna ihcakôc, ne mehkwỳ te amji kam hapac xàkaj na ajco amji kampa. 52 Ne ma Pirat jũrkwa wỳr tẽ, cute Jeju na ihwỳr, nepĩ pê ihtyc caxàr prãmte. 53 Mã Pirat te cumã hahkre, mã ma tẽ necute pĩ pê caxàr. Ne cute cupẽhkà jakati impejti ata to Jeju jĩ cunea cupu, ne ma rỳ jũ caxuw jũm te kẽn kre ita kam amji jarêtnare, ne cormã intuwti ata wỳr to kwỳ, ne cutekam hir, ne ahna to hihê. 54 Ne mehkôt xà jõ amcro xwỳjrea na pê ita hane.
55 Ne por Hĩpôjajo jõ pjê rũm, pyjê Jeju kôt me mõ atajê teJoje te kẽn kre ata kam Jeju jarêt na me hõmpun. 56 Ne ma ikre wỳr cute me amji jacjên ne me mõ. Necute me to amji pyràc xà ata kôt, cute me Jeju jĩ cuxwa prãmte ame ampo cacô cuxwati, incoti ita cwỳr, ne ame to ipicacwỳr. Ne nee amcro ata kamhacpỹ mã cute me to amji jacjên nare, necuria amehkôt to ame ipa, mehkôt xà jõ amcro atajê kam.