12
Pê Marij Jeju par kam ampo cacô na hĩ jàhwỳrti ata jaxwỳ
Ne ramã me Hakren xà jõ amji kĩn wỳr amcro te xêj, wa ma Jeju me, Mehkênpupunxà jõ krĩ wỳr me mõ. Por pê curi hacpỹa mã Raxaroto ihtĩr mã ihkrĩ ata ri. Mã cute Jeju te hacpỹa mã Raxaro to ihtĩr na me toamji japackre, ne amji mã me to catia to prãm to ri, cute me cumã hõ ton. Mã Marta apu mehtehcajpa, mã Raxaro me cahê na me hàpàn xà na jỹ. Mã Marij te ampo cacô cuxwati atajaprỳ te nartô cacô te rit cahti na hajỹr ata pyr. Ne pê ampeaj kam nartô cacô ata na hĩ ahwỳ. Mã cute Jeju par kam haxwỳr, ne ahna haxwỳr partu ne cute to cumã ihpar cuhhõn, ne ihkĩa to cumã incrà, mã ikre cunea cuxwaa to cuxwa.
Mã me ikwỳa nõ pê Juta Carijot te cormã Jejukên mã mẽn catê ata te harkwa to:
— Pom ampo cacô ita na ihpore jàhtô na cute xẽj crê, ne cupê caku pyxit jàpên xà jõ porea. Ne mẽr ampo na mã cama cutehaxwỳr, ne nee cute ihpore na to hàhpan ne imã hõr, wa ite me cupê hamreare atajê mã hõr nare? — hajỹr.
Ampo na pê Juta Carijot ihcakôc xà ita to hane? Nee mã pê ampo nanare. Pê hàhkĩj xi, na pê harkwa ita to hane. Pê neecute me cupê hamreare atajê tehcajpar prãmte harkwa ita to hajỹr nare. Pê ajco me cupê me hõ pore incjên xà cwa, ne ajco me cupê ihpore to ahkĩ na pê. Pê ramã hàhkĩj ita to amji pyràc tu.
Mã Jeju te cumã harkwa to:
— Quêt taa Marij ito hane! Cute ijarêt xwỳjrea na ramã icuxwa, me panquêtjê te amji ton xàa kôt. Ne me cupê hamreare atajê, quê ha hõtpê ame ipame acahê na. Ne pa nare, wa ha nee ame acahê na imõrkam to icrà nare — hajỹr.
Pê Raxaro curan na me hõ pahhi kwỳ ajpẽn pa
Mã Juta catêjê jàhtôti atajê te meJeju te Mehkênpupunxà jõ krĩ kam apu mõr na me harẽn par. Ne ma curi me cator. Ne nee pê Jeju pit wỳr me mõr nare, ne Raxaro me ajwar hỹrmã me mõ, por hacpỹa mã Jeju te to ihtĩr ata. 10 Mã hamre, Pahpãm mã cute mehcajrẽn catêjê jõ pahhi kwỳ te meajpẽn par, ne hanea ne ihtỳj me Raxaro curan prãm. Ampo na? Nee mã ampo na nare. 11 Pê Juta catêjê jàhtôa ne Raxaro tĩr xà ata kôt, me hõ pahhi mãme hikra, ne Jeju to amji mã mehhimpej to me ipa na pê.
Pê me hakrya kam, Krĩpinkrên mã Jeju axà
12 Ne amcro ata na, pê me hàhtôa ne me Hakren xà jõ amji kĩn na ame ipa. Ne cute me Krĩpinkrên wỳr Mehkênpupunxà jõ krĩ pĩn Jeju mõr na me harẽn par. 13 Ne cute me ampo hô pê crowràti hô pyràcti ita to me amji tỳj, ne ma hỹrmãme to pra, cute me to ihcajpar prãmte. Ne me to ihcajpar, ne me hakryte cama cumã ame to hàpêr to me ipa, ne ame cumã caràr to:
— Pahpãm cati ne impej! Pahpãm ri me pahwỳr mõ! Pahpãm te amji japrỳa na mepahwỳr me pajõ Pahhiti kujahêc! Me imã Pahpãm te me pajõ pjê to ihhimpej na to prãm! — hane.
14 Mã Jeju cawrô cahàcre nõ ita na cator, ne kam hỹr ne to mõ. Por ahnaa rỳ pêa mã ramã Pahpãm jõ kàhhôc kam harẽn to:
 
15 “Krĩpinkrên pê Xijãw jõ hàpkàjti me, ca kam me akrĩ atajê, ca hanee hipêr amji mã ame ampo cupa nare.
Nãmri ramã ajpênme gõ Pahhiti cawrô cahàcre intuwre nõ kam hỹr ne to mõ he” hane,
 
mã ahnaa.
16 Ne amcro ata kam pê wa nee me ipê ihkôt me ipacatêjê nõ ampo atajê nõ kam ijapac, ne hahkre pej nare. Mã Jeju tyc, ne hacpỹa mã ihtĩr, ne ma Pahpãm wỳr hàpir, wa cormã ite me ita toamji japackre, por ramã ampo te to hajỹr xà ata na Pahpãm jõ kàhhôc kam ahna ihhôc ata to. Na pê ihtỳj to hanea to hane.
17 Mã me hàhtôa ne Jeju kôt me mõ, mã me kam maremã cute carôt tỳjti to Raxaro mã hàkjêr, ne hacpỹamã to ihtĩr ata na, cute me hõmpun catêjê te ihtỳj meharẽn cràn. 18 Mã me hàhtôa te me harẽn par, na ri ma mehcajpar to me mõ. 19 Mã Parixêw catêjê kwỳ ajpẽn mã me harẽn to:
— Me hõmpu he, wỳr cu ame amji mã hamã ne intête mecuta. Ne ramã pjê cuneapĩn mehcunea ihkôt ame ipa — hane.
Cu ha mam pahte me amji kam me pajapac xà kên ita mã hikra
20 Ne por Krĩpinkrên wỳr, amji kĩn wỳr me mõ atajê kôt hõtpê Crec jõ pjê catêjê kwỳ me mõ. 21 Atajê ma me ikwỳa nõ japrỳ pê Pirip ata wỳr me pra. Ne Pirip ata pê Tep jõ krĩ kam Hĩpôjajo jõ pjê kam me xa atajê jõ xũmre nõ. Mã cute ahna me hàhwỳr, ne me cumã:
— Jeju pupun prãmte wa me mõ — hajỹr.
22 Mã Pirip hõ ikwỳ nõ Antre wỳr tẽ, ne cutecumã hũjarẽn, ne ma ajwar Jeju wỳr me mõ, ne me cumã:
— Crec catêjê kwỳ cator, ne ame amã ihcakôcto prãm — hane. 23 Mã me cumã:
— Ipê me Ahàkà, ne ipê, por pê côjkwa kam amji to incrire ne hũmrea na amji to, ne me awỳr wrỳ ata. Ne hamre ramã ite hacpỹ mã amji jaxàr, ne icati ta to, icati xàa kam ramã hàhhuc to mõ. 24 Wa nee ame amã ihêj nare, ampeaj kam wa me amãawjarẽ. Quê ha pjê kam jũm ampo hy kre, quê ha cute amji to ipixô nare na, quê ha nee kam hiprãj ne ihhy nare, ne ihhy atapit cormã nõ. Nãmri quê ha cute me hàmĩr na, quê haamji to ajxô ne kam hiprãj ne ihtỳj kam ihhy hàhtôa tohàhtô. Jĩkjê na mã ite hajỹr. Wa ityc ne amji jarêt nare na mã, waha nee hacpỹa mã me acunea to atĩr nare. 25 Jĩkjê na mã me acunea te me hajỹar. Ca ha me amã mam ate amji kam me gapac xà kên tũm ata kĩn, ne me amã hapêti na, ca ha nee me amji mã intuw pejti ita nõ pyr nare. Nãmri ca haate mehcaca, ne me cumã hikran na, ca ha hirôa pê me amji mã ate amji kam me gapac xà tuw pejti ita py. Ata quê ha me amã irya to iry, caha côjkwa kam Pahpãm cahê na ame apa rohnỳtti mã. 26 Ne quê ha jũm te ikôt amji ton, ne imã hàpên prãm na, quê ha jũm ata ipynã, ne ikôt amji to. Ne wa ha jũ ri apu mõ, quê ha hanea ne ikôt imã hàpên catê apu mõ. Quê ha Inxũ pê Pahpãm, por jũm imã apê ata to impejti ne.
Pê Pahpãm Jeju pê ihkra na harẽ, côjkwa pĩn
27 — Wa ita kam imã amji kĩn nare catia na ite amjicajpẽr. Ne jũ mã wa ha ajte? Xà wa ha ajkĩ amji mãInxũ na ahwỳ ne cumã: “Inxũ, itête ampo kên te ito jũ mãn xà itacamẽ” hane? Hãpà, jũ wỳr wa ha cumã ijarkwa to hane, he ita caxuw wa icator, pjê ita kam — hajỹr. 28 Ne cute Hũm mã:
— Inxũ, imã ate amji mã gaprỳ to catia to cati na atoprãm — hajỹr. Mã côjkwa pĩn jũm jõkre ita tecumã:
— Wa ramã ite to cati, ne wa ha cormã hipêr itỳj to cati to mõ — hajỹr.
29 Mã me hàhtôti atajê te me hõkre ita par, ne mehkwỳ ajpẽn mã me harẽn to:
— Pahhàjê jàwrãrãc mõrmõ — hane. Mã mehkwỳ amji mã me to:
— Côjkwa kam Pahpãm jarkwa to imprar catê nõ te cumãihcakôc — hane. 30 Mã Jeju te me cumã harẽn to:
— Nee mã icwỳrjapê jũm jõkre ita cakôc nare, meacwỳrjapêa ri hõkre ita cakôc. Ampo na? Ate me hõkrepar xà ata kôt ca ramã ate Pahpãm teihtỳj ikam hapac na, me ijahkre pej. 31 Ne ramã pjê cunea kam ame icurê catêjê cukij ne mehkên mã me hàr xàa kam ri hàhhuc. Ne por me pahcurê xwỳn pê Xatanaj pê pjê kam me toihhimpej catê ata, quê ha Pahpãm mentête hũrê. Quê hanee hipêr me kam ihhimpej nare. 32 Quê ha pĩ na me ixô, ne kỳj pê ina me hãm, wa ha kam ityc to imõr me ajkaam amji wỳr me hàhtôa ne me to apkjê, mãr quê ito amji mãihhimpej to me ipa — hajỹr.
33 Ne hũjarẽn xà ata to pê ajco cute jũ mã mehcuran xà ata to amji jarẽn to ipa.
Jeju te amji kam hapac xàa to me papa xà
34 Mã me hàhtôti atajê te me Jeju kam hapac ne me cumã:
— Pỳhàpà! He wa ijõtpê hãn ne me Mojxe xwỳ jõ kàhhôc cahyt, nekam me, por pê ramã Pahpãm me pamã jũm te jũ caxuw me pahto ihhimpej xà to me pamã awjahkre ata jarẽn par. Ca ajte côjkwa pĩn me hũmrea na ate amji ton, ne awrỳc ne apu apa na, me imã amjijarẽ. Cwỳrjapê ri apê ihhêj rũm, por pê Pahpãm jũm to me pamã awjahkre ata. Ne quê ha apê Pahpãm te ato hũjahkre ata mã impàràpên, ca haatyc nare, ne me icunea to ahimpej kam acrà tu ne, ne jũ caxuw atyc xà nare. Nõna mã ca ajte, cute me acuran ita na amjijarẽ ita kam, me icunea pê gahkre kêatre. Na ca ha hirãa pê me imã apê jũm te côjkwa pĩn me hũmrea na amji jahkre ne iwrỳcita na amji jarẽ, wa me gahkre pej — hajỹr.
35 Mã Jeju me cumã:
— He cormã nee ate me ite me amã ampo jarẽn xà itajê cunea par xà hamreare, ne jũa caxuw ca ha cormã me kampa ne me hahkre pej. Ne me ijũjarẽn xà ita kampa ne mehkôt hakop. Ne me hõmpu he, cu ha hàhcujro xà nõ to ampo cujro, ne hõmpun kênre nare, quê ha ampo kêanre na, cu ha me hõmpu ne me hahkre pejpyrentu. Na ri ipê hàhcujro xà nõ ata pyràac. Na wa ha ihhêj ne me acujro, ne me amã ate amji kam me gapac xà pupu, mõrmõajkĩ impej, nare, mõrmõ ajkĩ ihkêanre. Na ca haihkôat amji mã ate amji kam me gapac xà jahkre pej. Ampona? He wa ha nee ita ri me acahê na apu imõr kam to icrà nare, ite me amãijàhcujro xà caxuw. Na wa ha ita ri cormã apu imõr kwỳakam, ca ha amji mã ate amji kam me gapac xà to antuw, ne me to intuw. Nãmri quê ha ahtũm nare wa ha ma me apê tẽ, quê ha me apê awcapàtkô, ne jũ mã ca ha me, ne ite me atehcajpar nare kam, ame amji mãhamã? Ne jũ mã ca ha me amji mã me ate amji kam me gapac xà to meantuw? Wỳr ca ha ame amji mã hamã. 36 Nãmri ca ha ate amji mã me ito ahimpej na, ca hagàhcujro jarwrỳhti ita na me akrĩ, ne icuxà jũmjê kwỳ cujro, mãr quê cute amji kam me hapac xà to me antuw — hane. Hõ, Jeju te me cumã ihcakôc xà to hajỹr, ne ma tẽ, ne me cupê ipimxur.
Pê me hàhtôti atajê nee amji mã me Jeju to ihhimpej nare
37 Ne pê ramã me kam mare mã Pahpãm carôt tỳjti ata to hàpên xà pihho catia to, pê me hõmpu cakrô, nee me kam hapac ne amji mã meto ihhimpej nare. 38 Na pê Ixaj xwỳ pê Pahpãm jarkwa to ihcakôccatêjê nõ ata ramã ita na ihhôc to hane he:
 
“Ỹhỹ me ijõ Pahhiti, ca ate me cumã acarôt tỳjti ata to apipẽ,
ne to gàpên xà catia ton na ite me cumã garẽn cakrô,
mã nee jũm te me ipar nare” hane.
 
Hõ, ita na pê Ixaj xwỳ ihhôc, mã ahnaa cute.
39 Ampo na? He mehkwỳ amjia kôt ma amempar caca, na pê Ixaj xwỳ me ahna ihhôc to hane he:
 
40 “Pahpãm te cute ampo pupun cupate, ihhêj ne me to into puror, ne cute mempar cupate, ihhêj ne me to me hapactuare.
Cute amji kam hapac xàto me ipintuw ne hỹrmã amji to me ipipkjêr, mãcute me to impej cupate” hane.
 
Hõ, pê ma ame Pahpãm parcaca, na pê me to hane.
41 Ampo na pê Ixaj xwỳ ihhôc to hane? Nee mã ampo nanare, pê ramã mam rỳ pêa mã Jeju te carôt tỳjti to ampo catiato hàpên xà ata na me hõmpu, na pê ahna ihhôc to hane.
Pê pahhi kwỳ cupate, nee ame Jeju jarẽn pejti to me harẽn nare
42 Mã me hàhtôa ne nee me Jeju par nare cakrô, mã Juta catêjê jõpahhi kwỳ te hõtpê mempar. Ne nee cute mekam mare mã, amji mã me Jeju pejti na me harẽn nare. Ampona? Nee mã ampo na nare. Parixêw catêjê te cute mecuprõn xà intête, põ mã me hapôj mã hipêr na mencjêj nare cupate. 43 Ne me cumã Pahpãm te mempejti na me harẽn na ihkĩn nare, ne ajte me cumã me hũmre te mempejti na me harẽn na, amji to prãm.
Pê Pahpãm Jeju mã ampo to hahkre atajêa to ri, me cumã hahkre
44 Mã Jeju te ihkrãhhia kam mehcunea mã hũjarẽn to:
— Quê ha jũm te amji mã ito ihhimpej na, quê ha neeipyxit peaj ne amji mã ito ihhimpej nare. Quê ha cute ito amji mã ihhimpej me ajkaam, por cute ajpên ikujahêc ata to hanea ne amji mã ihhimpej. 45 Ne hanea ne, por jũm ipupu ata, ramã ajpên cuteikujahêc catê ata pupu. 46 Ne pjê ita kam cute me amji kam hapac xà kêanrejàhtô, ne me cupê cute amji to me ipintuw jahkre kêatre. Na ri ihhêj ne awcapàtkô kam ame ipa. Na wa ihhêj rũm ipê mehcujroxà, ne me hỹrmã icator, ite cute amji kam me hapac xà to ipintuw ne ihhêj ne awcapàtkôti to mentêtehamre xà caxuw. Na quê ha jũm te amji mã ito ihhimpejna, wa ha itỳj cumã cute amji kam hapac xà to antuw.
47-48 — Ne por ma ame icaca atajê me, ma apu ite mehapackre xà itajê caca atajê, quê ha ihtỳj jũ caxuw hahpan xà na Pahpãm mã meamgõ. Ne pa nare, wa nee ite me hũhkra kam ijàmcwỳr xà caxuw pjê ita wỳr icator nare. Quêt ite me to impej ne mehkên catia pê mehũtàr xà caxuw wa icator. Ne pom wa me cumã icakôc xà ton to ipa itajê, quê ha me ahna ahwỳ, quê ha, por jũ caxuw ampo cunea jamre xà ata kam, ihtỳj me cumã amgõ.
49 — Ampo na? Inxũ rũm ri ajpên icakôc xà itajêimã pra. Na wa Inxũ te ampo to, ite icakôc xà nairẽn atajê to pit mã, me cumã icakôc to ipa. Wa neeamjia kôt icakôc to ipa nare. 50 Na quê ha jũm te icakôc xà atajê kam hapac, ne toamji mã ihhimpej na, quê ha Inxũ cahê na amji toipijapar rohnỳtti mã. Caxuw ri, Inxũ te imãite to ijũjarẽn xà itajê jõr — hajỹr.